Nahosemenné a krytosemenné rastliny

Report
Mgr. Ľubica Závodská
ZŠ Sadová 620
Nahosemenné rastliny –
ihličnaté stromy
Borovica
Smrek
Jedľa
Smrekovec
Tis
Borievka
Ihličnaté stromy
Znaky nahosemenných rastlín
Listy majú tvar ihličia
Sú vždy zelené
Semená sú uložené v šiške
Semená nie sú chránené – sú nahosemenné
Semená sú obalené len blankou v tvare
krídelka
Pomocou krídelka sa dostáva do pôdy,
kde môže vyklíčiť
Semená a plody nahosemenných
rastlín
Krytosemenné rastlinylistnaté stromy
Vŕba
Breza
Jarabina
Lipa
Pagaštan
Jablko
Hruška
Orech
Listnaté stromy
Znaky krytosemenných rastlín
Listy sú ploché
Majú rôzny tvar
Na jeseň menia farbu
Semená sú ukryté v plode alebo v tvrdej
šupke – krytosemenné
Plod vznikol z opeleného kvetu
Semená a plody
krytosemenných rastlín
Zisti, ako sa volajú tieto
stromy, ktoré nerastú u nás
Poznámky do zošita
Nahosemenné rastliny
Patria sem ihličnaté stromy. Ich listy sú vždy zelené ihličie.
Semená majú uložené v šiške. Tieto majú tvar krídelka,
pomocou ktorého sa lepšie dostanú do pôdy, aby opäť
vyklíčili. Nie sú chránené, preto ich voláme nahosemenné.
Príkladom je smrek, jedľa, borovica, borievka, tis, smrekovec.
Krytosemenné rastliny
Patria sem listnaté stromy. Ich listy sú ploché, majú rôzny
tvar, na jeseň menia farbu a opadávajú. Semená sú ukryté v
plode alebo v tvrdej šupke. Príkladom je vŕba, breza, jarabina,
lipa, pagaštan, orech, jablko, hruška, slivka.
Pri prenose semien pomáha človek, zviera, vietor.
Zdroje

smrek[16. 7.2013]
http://vcv.truni.sk/tests/90/foto/smrek%20obyc.jpg
 borovica[16. 7.2013]
http://www.sazp.sk/slovak/struktura/ceev/DPZ/LESY/pinuscembra.jpg
 jedľa[16. 7.2013]
http://www.mikli.sk/fotky17326/fotos/_vyr_170JED%C4%BDA-BIELA.jpg
 smrekovec[16. 7.2013]
http://www.nasestromy.okamzite.eu/smrekovec.jpg
 tis[16. 7.2013]
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2c/Eibe_2009.JPG/250pxEibe_2009.JPG
 borievka [16. 7.2013]
http://img.flog.pravda.sk/2012/09/10/hOl_475120_orig.jpg
 ihličnaté stromy[16. 7.2013]
http://hiking.sk/article/images/large/big_zlaty_kralovsky.jpg
 listnaté stromy[16. 7.2013]
http://obrazky.4ever.sk/data/674xX/stavby/parky/[obrazky.4ever.sk]%20listnate%20stromy,
%20suche%20listie,%20park%20149599.jpg
 vŕba[16. 7.2013]
http://slnieckova.sk/images/vrba-biela-1745_jpg_290x600_q85.jpg
Zdroje
Jarabina [16. 7.2013]
http://www.dreviny.sk/img_dreviny/00618.jpg
breza[16. 7.2013]
http://www.75zbor.sk/wp-content/uploads/2012/03/Lipa.jpg
pagaštan[16. 7.2013]
http://www.75zbor.sk/wp-content/uploads/2012/03/Pagastan.jpg
orech[ 16. 7.2013]
http://www.ludoveliecitelstvo.sk/img/lrg/535.jpg
plody nahosemenných rastlín[ 16. 7.2013]
http://nahosemenne.wz.cz/bizule.jpg
http://gymtri.trinec.org/soubory/Biologie/2-rocnik/botanika/vyssi-rostlinynahosemenne/jalovec.jpg
http://www.teresakad.estranky.cz/img/mid/64/smrk-ztepily.jpg
plody krytosemenných rastlín [16. 7.2013]
ttp://urban.wbl.sk/p4.gif
http://bioweb.genezis.eu/rastliny/system/vyssie/semenne/ruzovite3.gif
pomarančovník[ 16. 7.2013]
http://wl.static.fotolia.com/jpg/00/00/08/12/400_F_81241_LOPrWSl3rexGCdwFgzIjXyG
D0JG3Mn.jpg
granátové jablko [16. 7.2013]
http://www.varbak.com/sk/gran%C3%A1tov%C3%A9-jablko-strom.jpg
www.gify.nou.cz [16. 7.2013]

similar documents