ZONNE-ENERGIE POWERPOINT SUMMA 2013

Report
10-4-2013
RAJ Luijsterburg / SUMMA1
ZONNE-ENERGIE
Booming Business
Ries Luijsterburg
4 september 2013
2
AANLEIDING
Nederlandse en Europese beleid voornemens om meer te investeren
in Zonne-Energie.
Thans wordt 4% van de energie in Nederland duurzaam opgewekt
Volgens het Kyoto verdrag moet dit in 2020 minimaal 16% zijn
In 2015 dient volgens Europese richtlijnen ieder nieuw huis voor 40%
in duurzame energie zelf zijn energie op te wekken.
8 januari 2013
AANLEIDING
3
Opdrachtgevers
Agentschap NL, UNETO-VNI en Holland Solar willen professionele
kennis van Installaties en Montage van Zonne-Energie systemen.
Dit past in het beleid van SUMMA TECHNIEK m.b.t. duurzame
energie.
8 januari 2013
AANLEIDING
4
Opdrachtgever:
Agentschap NL/UNETO-VNI
Vraagt aan ISSO voor het ontwikkelen van een:
- Handboek Zonne-Energie
- ISSO heeft via de MBO-raad verzocht of
SUMMA TECHNIEK een bijdrage kan leveren.
8 januari 2013
AANLEIDING
5
ISSO heeft projectplan gemaakt om te
ontwikkelen
-
Onderdeel Zonne warmte
Onderdeel Zonne stroom
Onderdeel bouwkundige Integratie
Onderdeel Opleidingen
8 januari 2013
AANLEIDING
6
Doelgroep
-
Adviseurs
Installateurs
Bouw- en montagebedrijven
Architecten
Dakdekkers
Regulier onderwijs
8 januari 2013
AANLEIDING
7
Samenstelling contactgroep
-
OTIB
UNETO-VNI
ISSO
BDA
Holland Solar
Gramsbergen Solar
8 januari 2013
AANLEIDING
8
Samenstelling contactgroep:
- Diverse toonaangevende bedrijven en onderwijsinstellingen
- Waaronder:
- SUMMA TECHNIEK
- Hogeschool Zuyd
- TU Eindhoven
8 januari 2013
AANLEIDING
9
Zij hebben samen input geleverd voor:
- Handboek Zonne-energie
- Opleidingen programma Zonne-Energie
- CITO examinering
8 januari 2013
AANLEIDING
10
Handboek Zonne-energie bevat:
Bouwkundige- en installatietechnisch richtlijnen voor
zonne-energiesystemen met de volgende processtappen
-
Programmafase
Ontwerpfase
Uitwerkingsfase
Realisatiefase
Beheersfase
8 januari 2013
AANLEIDING
11
SUMMA TECHNIEK
- SUMMA TECHNIEK heeft trainingssytemen voor Zonne-Energie
aangeschaft bij Lucas-Nulle in Duitsland.
- Blended Learning: Dit is E-learning met echt werkend
practicum ondersteuning
- Photo voltaïsche basis leerstof
- Photo voltaïsche met industriële componenten
8 januari 2013
AANLEIDING
12
8 januari 2013
AANLEIDING
13
Ten behoeve van MBO niveau 4 opleiding
Middenkader Engineering Elektrotechniek
-
Basiskennis Zonne-energie
2 projecten
Stand alone zomerhuis
Woonhuis met teruglevering
Van ontwerp naar realisatie fase
8 januari 2013
AANLEIDING
14
Ten behoeve van MBO niveau 4 opleiding
Middenkader Engineering Elektrotechniek
-
Student uit leerjaar 4 geeft uitleg over
Blended learning van Lucas Nulle
Opdrachten en de zelfstandigheid
Opgedane kennis gekoppeld aan het stage adres
8 januari 2013
AANLEIDING
15
SUMMA TECHNIEK
Uitleg over het praktische deel in volgende Power-Point
Een korte overview van de cursus Zonnestroom
Inclusief de certificering
8 januari 2013
AANLEIDING
16

similar documents