[TITLE WITH CAPITAL LETTERS]

Report
15. JANUAR 2011
PURE INFORMATIONSMØDER 2014
NICOLAJ VEJE PEDERSEN
SPECIALKONSULENT VED AU LIBRARY
Au
library
PRESENTATION TITLE
AUTHOR NAME
15. JANUAR 2014
PROGRAM
› Introduktion
› Publikationer:
› Den bibliometriske forskningsindikator
›
›
›
›
›
Principper for klassifikation
Principper for høstning og fraktionering
BFI-tjekliste
BFI-point
BFI-rapporter i PURE
› Aktiviteter
› Support
› Spørgsmål
PURE INFORMATIONSMØDER 2014
NICOLAJ VEJE PEDERSEN
15. JANUAR 2014
2
INTRODUKTION
› Nyt todelt systemejerskab
› Deadlines
› Registrering:1. februar
› Validering: 1. marts.
› Hvorfor de deadlines?
› BFI Prøvehøst
› AU i tal
› MRI
› Jeg forudsætter en basal forståelse for workflow og
registrering/metadata i PURE.
PURE INFORMATIONSMØDER 2014
NICOLAJ VEJE PEDERSEN
15. JANUAR 2014
3
DEN BIBLIOMETRISKE FORSKNINGSINDIKATOR
› Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) er en
performancebaseret model baseret på en politisk
aftale om fordeling af nye basismidler til de danske
universiteter.
› Modellen er baseret på hvad der registreres i PURE.
› Der høstes bagud – dvs. 2013 publikationer høstes i
2014.
PURE INFORMATIONSMØDER 2014
NICOLAJ VEJE PEDERSEN
15. JANUAR 2014
4
DEN BIBLIOMETRISKE FORSKNINGSINDIKATOR
› Publikationer registreret i PURE udløser midler til
universitet
› Modellen skal motivere forskerne til at publicere i/hos
de mest anerkendte og prestigefyldte
tidsskrifter/forlag
› Det er et selvangivelsessystem – AU får kun midler for
det vi selv indberetter. Der er ingen der hjælper os!
PURE INFORMATIONSMØDER 2014
NICOLAJ VEJE PEDERSEN
15. JANUAR 2014
5
HVILKE PUBLIKATIONER KAN UDLØSE MIDLER?
› Publikationstype
› Publikationsart
› Peer Review
› Publikationens status
› Forfatterrolle
› Korrekt tilknytning af interne forfattere
› Pointgivende serie eller forlag
› Evt. tilknyttet bogserie
PURE INFORMATIONSMØDER 2014
NICOLAJ VEJE PEDERSEN
15. JANUAR 2014
6
PUBLIKATIONSART- OG STATUS
› To overordnede krav til publikationsart- og status:
› Publikationer indenfor kategorierne ‘Forskning’ og
‘Rådgivning’, som enten har status ‘Udgivet’ eller ‘epub ahead of print’
› Men ikke alle publikationstyper kan udløse point…
PURE INFORMATIONSMØDER 2014
NICOLAJ VEJE PEDERSEN
15. JANUAR 2014
7
› Kan være pointgivende i kombination med publikationsarten Forskning eller Rådgivning,
men altid kun hvis publikationer er peer reviewed. Derudover skal publikationen være
udgivet i et pointudløsende tidsskrift.
› Autoritetslisten for serier
PURE INFORMATIONSMØDER 2014
NICOLAJ VEJE PEDERSEN
15. JANUAR 2014
8
PURE INFORMATIONSMØDER 2014
NICOLAJ VEJE PEDERSEN
15. JANUAR 2014
9
› Kan være pointgivende i kombination med publikationsarten Forskning eller Rådgivning,
men altid kun hvis publikationer er peer reviewed. Derudover skal publikationen være
udgivet på et pointudløsende forlag (doktordisputats er undtaget for begge disse krav).
› Autoritetslisten for forlag
PURE INFORMATIONSMØDER 2014
NICOLAJ VEJE PEDERSEN
15. JANUAR 2014
10
› Kan være pointgivende i kombination med publikationsarten Forskning eller Rådgivning,
men altid kun hvis publikationer er peer reviewed. Derudover skal publikationen være
udgivet på et pointudløsende forlag.
› Autoritetslisten for forlag
PURE INFORMATIONSMØDER 2014
NICOLAJ VEJE PEDERSEN
15. JANUAR 2014
11
BOGSERIER
› Fra og med 2012 har det
været muligt at tilknytte
bogserier til
publikationstyperne
bog/… og bidrag til
bog/…
PURE INFORMATIONSMØDER 2014
NICOLAJ VEJE PEDERSEN
15. JANUAR 2014
12
PURE INFORMATIONSMØDER 2014
NICOLAJ VEJE PEDERSEN
15. JANUAR 2014
13
DEFINITIONER AF PUBLIKATIONSTYPER I PURE
› Hjælpetekster i det billede hvor man vælger
publikationstypen
› Definitioner på PUREs hjemmeside
PURE INFORMATIONSMØDER 2014
NICOLAJ VEJE PEDERSEN
15. JANUAR 2014
14
PURE INFORMATIONSMØDER 2014
NICOLAJ VEJE PEDERSEN
15. JANUAR 2014
15
DEMO
› Forfattertilknytning
› Korrekt tilknytning
› ALLE AU forfattere
› Kun rollen ‘Forfatter’ kvalificerer til en BFI-klassifikation
› Vigtigste pointe i præsentationen:
› Centrale vs. lokale serie- og forlagsdatabaser.
› Afgør hvorvidt publikationen tæller som udgivet i/på
pointudløsende tidsskrift/forlag.
PURE INFORMATIONSMØDER 2014
NICOLAJ VEJE PEDERSEN
15. JANUAR 2014
16
PURE INFORMATIONSMØDER 2014
NICOLAJ VEJE PEDERSEN
15. JANUAR 2014
17
PURE INFORMATIONSMØDER 2014
NICOLAJ VEJE PEDERSEN
15. JANUAR 2014
18
BFI-TJEKLISTE
› Publikationstype
› Publikationsart
› Peer Review
› Publikationens status
› Forfatterrolle
› Korrekt tilknytning af alle interne forfattere
› Pointgivende serie eller forlag
› Evt. tilknyttet bogserie
› Og så handler det selvfølgelig om gode, pålidelige
data og ikke pointjagt.
PURE INFORMATIONSMØDER 2014
NICOLAJ VEJE PEDERSEN
15. JANUAR 2014
19
BFI-POINT
Niveau 1
Niveau 2
Videnskabelige
monografier
(forlag eller bogserier)
6
Videnskabelige artikler i
serier
(tidsskrifter og
konferenceserier)
1
3
Videnskabelige
antologibidrag i bogserier
1
3
Videnskabelige
antologibidrag på forlag
0,75
Doktorafhandlinger
5
Patent
1
PURE INFORMATIONSMØDER 2014
NICOLAJ VEJE PEDERSEN
15. JANUAR 2014
20
BFI-POINT - FORTSAT
› Der er et belønningssystem for samarbejde på tværs
› af organisationsgrænser både nationalt og
› internationalt
›
› › Publikationer med forfattere fra forskellige
› universiteter multipliceres med 1,25 inden
› fraktionering foretages
PURE INFORMATIONSMØDER 2014
NICOLAJ VEJE PEDERSEN
15. JANUAR 2014
21
HVAD ER ET POINT VÆRD?
› Et points værdi afgøres af to variable
› Basismidlernes størrelse for det pågældende hovedområde
› Antallet af point genereret på nationalt niveau
› Hvad er en publikation så værd for AU?
› Pointværdi; ganget med:
› Evt. multiplier for samarbejde; og divideret med:
› Samlet antal forfattere; og ganget med:
› Antal interne forfattere
› Værdien for et point og for en given publikation kan derfor
først beregnes ultimo i høståret.
PURE INFORMATIONSMØDER 2014
NICOLAJ VEJE PEDERSEN
15. JANUAR 2014
22
BFI RAPPORTER I PURE
› To separate regnemaskiner
› Rapporter er derfor isolerede paralleludregninger i
PURE.
› PURE foretager ikke hverken intern eller ekstern
fraktionering og tager ikke højde for samarbejde
mellem universiteter
PURE INFORMATIONSMØDER 2014
NICOLAJ VEJE PEDERSEN
15. JANUAR 2014
23
AKTIVITETER GENERELT
› Aktiviteter er opdelt i obligatoriske og ikkeobligatoriske
› http://medarbejdere.au.dk/pure/brugervejledning/tilforskere
/indberetningafaktiviteteripure/ (ligger også som PDF)
› Her er det i orden udelukkende at fokusere på de
obligatoriske:
›
›
›
›
›
Medlemskab af styrelser, råd, nævn, udvalg og netværk (tæller i MRI)
Foredrag og mundtlige bidrag
Gæsteophold ved andre institutioner
Priser, stipendier, udnævnelser
Rådgivnings- og konsulentvirksomhed
PURE INFORMATIONSMØDER 2014
NICOLAJ VEJE PEDERSEN
15. JANUAR 2014
24
SUPPORT
› Kan din lokale superbruger ikke svare på dine
spørgsmål eller har du som superbruger brug for
support, kan du henvende dig til den central PURE
Support ved AU Library gennem mail til adressen
[email protected]
› Bag [email protected] sidder et centralt hold af PURE
specialister fra AU Library.
› http://medarbejdere.au.dk/pure/support/spoerg/
PURE INFORMATIONSMØDER 2014
NICOLAJ VEJE PEDERSEN
15. JANUAR 2014
25
PERSON- OG ENHEDSOPLYSNINGER
› IDM (Identity Management)
› Oprettelse og rettelse kan ske ved henvendelse til den lokale
persondataredaktør
› http://medarbejdere.au.dk/administration/it/redigering-afpersondata/
› Enhedsregisteret
› Rettelser kan ske via [email protected]
› Supporteres af AU HR
PURE INFORMATIONSMØDER 2014
NICOLAJ VEJE PEDERSEN
15. JANUAR 2014
26
SPØRGSMÅL
Skyd løs 
PURE INFORMATIONSMØDER 2014
NICOLAJ VEJE PEDERSEN
15. JANUAR 2014
27

similar documents