E**TSEL DE*ERLEND*RME VE BEP

Report
EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE
BEP
Yrd. Doç. Dr. Serpil ALPTEKİN
EĞİTSEL TANILAMA MODELİ
Farkına varma
Doktora
başvurma
Tıbbi
rehabilitasyon
(RAM)
Değerlendirme
Rapor (tanı
koyma ve
yerleştirme
RAM DEĞERLENDİRME
Standart norma dayalı testler uygulanır.
(Kişilik, Uyum, Zeka, Görme ve İşitme)
Eğitsel Değerlendirme
EĞİTSEL DĞERLENDİRME
Yetersizlikten etkilenmiş bireylerin eğitsel
gereksinimlerini (gelişim ve disiplin alanlarında
neleri yapıp neleri yapmadığını) belirlemek ve
yerleştirme kararı vermek amacıyla yapılan
ölçümleme işidir.
Bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlamak için
eğitsel değerlendirmede elde edilen bilgilerden
yararlanılır .
BEP
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı: Yetersizliği olan
kişinin gereksinimlerine göre yapması gereken
davranışları, alt basamaklarını nasıl ve kiminle
yapılacağını gösteren bir akış planıdır.
Bireyselleştirilmiş Eğitim Planının
Bileşenleri
 Öğrencinin var olan performans düzeyi
 Uzun dönemli amaçlar ve kısa dönemli amaçların
oluşturulması
 İlişkili hizmetler
 Etkinliklere akranlarıyla birlikte katılma
 Tarih ve yerler
 İlerlemeleri ölçme
 Geçiş hizmetleri
öğrencinin Var Olan Performans
Düzeyi
Dolaylı
ölçme
Doğrudan
gözlem
•Görüşmelerden
yararlanılır.
•Form hazırlanır.
•Kontrol listelerinden
yararlanılır.
•Kontrol listesi hazırlanır.
Uzun dönemli amaçlar ve kısa dönemli
amaçların oluşturulması
 Uzun dönemli amaçlar çocuğun bir yıl içinde makul
düzeyde kazanabileceği beceri ve davranışlardır.
 Bu amaçlar analiz edilerek daha sonra kısa dönemli
amaçlara dönüştürülür.
 Uzun dönemli amaçlar bedensel gereksinimleriyle ilgili
olduğu gibi akademik, sosyal ve davranışsal ya da diğer
eğitsel gereksinimlerine dönüktür.
 Amaçlar mutlaka davranışsal ölçütlerde yazılmalıdır.
Davranışsal Amaçlar Nasıl Yazılır?
 Davranışsal amaçlar öğrencinin ne yapacağını açık bir
şekilde ifade etmelidir.
 Amaçların ölçülebilir terimlerle ifade edilmelidir.
 Kabul edilebilir davranış için ölçüt düzeyi belirlenmelidir.
(zaman sınırı, davranış sayısı ve davranışın hangi koşullarda
gerçekleştiği)
İlişkili hizmetler
 BEP de çocuğun yararına olan ve çocuk için sağlanan
özel eğitim ve ilişkili hizmetler mutlaka listelenmelidir.
(servis, kaynak oda, gezici öğretmen, konuşma
terapisti)
 Çocuğun gereksinimi olan destek malzeme ve
hizmetleri BEP de yer almalıdır.
 Programda yapılan uyarlamalar ya da çocuğa yararlı
olacağı için okuldaki meslek elemanlarına sağlanan
eğitimde BEP de yer almalıdır.
Etkinliklere akranlarıyla birlikte
katılma
BEP’ te mutlaka yetersizliği olan öğrencinin normal sınıfa
ve diğer okul etkinliklerine yetersizliği olmayan
akranlarıyla birlikte katılma düzeyi mutlaka yer almalıdır.
Tarih ve yerler
Bireyselleştirilmiş eğitim programında hizmetlerin ne
zaman başlayacağı, hangi sıklıkla uygulanacağı, nerede
uygulanacağı ve ne kadar süreceği de belirtilmelidir.
İlerlemeleri ölçme
BEP de öğrenci ilerlemeleri nasıl ölçülecek ve
öğrencideki ilerlemeler ana babalara nasıl iletileceği de
yer almalıdır.
Geçiş hizmetleri
Öğrenci ilköğretimi tamamladığında okul sonrası
amaçlarına ulaşması için alması gereken derslere ilişkin
bilgiler olmalıdır.
Okul sonrasına hazırlamak için gerekli olan hizmetler de
BEP de olmalıdır.
BEP EKİBİ
Özel Eğitim Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Müdür ya da Yardımcısı
Anne baba
Testleri Yorumlayacak bir uzman
Diğer Uzmanlar
Teşekkürler…..

similar documents