PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI ABSOLVENTA Z PRAXE DO PRAXE

Report
Praktické dovednosti absolventa
z praxe do praxe
CZ.1.07/2.2.00/15.0308
VÝUKA
OCH/BEP I
 zahájení 14.2.2013, ukončení 21.3.2013
 blokově (13.15 hod. – 17.45 hod.)
 účast 100 % (absence ve výjimečných případech lékařské potvrzení)
 prezentace ze semináře v tištěné podobě
 písemné přezkoušení z probraných témat po ukončení (z
každého tématu 5 otázek, výběr ze 3 odpovědí)
 zápočet s 5ti kredity po splnění kolokvia a ukončení
praxe
 zápočet uděluje Mgr. Petrželová nebo Ing. Zlámalová
VÝUKA
OCH/BEP II
 zahájení 28.3.2013, ukončení 2.5.2013
 blokově (13.15 hod. – 17.45 hod.)
 účast 100 % (absence ve výjimečných případech lékařské potvrzení)
 prezentace ze semináře v tištěné podobě
 písemné přezkoušení z probraných témat po ukončení (z
každého tématu 5 otázek, výběr ze 3 odpovědí)
 zápočet s 5ti kredity po splnění kolokvia a ukončení
praxe
 zápočet uděluje Mgr. Petrželová nebo Ing. Zlámalová
Bez praxe do praxe I. (OCH/BEP I)





Komunikace se zaměstnavatelem (21.2.2013)
Praktická psychologie pro uchazeče o zaměstnání (28.2.2013)
Praktická příprava na přijímací pohovor (7.3.2013)
Základy ekonomie absolventa (14.3.2013)
Orientace uchazeče v pracovně právní problematice (21.3.2013)
Bez praxe do praxe II. (OCH/BEP II)





Efektivní komunikace u zaměstnavatele (4.4.2013)
Základy marketingu zaměstnance ( 11.4.2013)
Projektové řízení a práce v týmu (18.4.2013)
Základy obchodní činnosti pro neobchodníky ( 25.4.2013)
Pracovní čas zaměstnance (2.5.2013)
Personální zajištění výuky
•
Ing. Radka Navrátilová (Komunikace se zaměstnavatelem)
•
Ing. Dagmar Zlámalová (Projektové řízení a práce v týmu)
•
Ing. Daniela Richterová (Základy ekonomie absolventa)
•
Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D. ( Základy marketingu zaměstnance, Základy
obchodní činnosti pro neobchodníky)
•
Mgr. et Mgr. Jaroslava Ester Evangelu, Ph.D. (Praktická psychologie pro uchazeče
o zaměstnání, Efektivní komunikace u zaměstnavatele)
•
PhDr. Maria Řičánková (Praktická příprava na přijímací pohovor, Pracovní čas
zaměstnance)
•
Mgr. Dagmar Petrželová (Orientace uchazeče v pracovně právní problematice)
PRAXE
 součástí obou předmětů BEP I i BEP II
 povinná a minimálně v rozsahu 14ti dní (= 75
hodin BEZ přestávek na oběd)
 u předmětů probíhajících v LS 2012/2013 do
4.9.2013
 zprostředkování osobně nebo prostřednictvím
koordinátorek praxí (PřF)
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRAXE
 každý student si z připravené nabídky vybere
zaměstnavatele, u kterého by chtěl praxi
realizovat
 konkrétní požadavky na místo praxe včetně
preferovaného období zašlete spolu se
strukturovaným životopisem na
[email protected] do 19.4.2013
 student si může sjednat praxi osobně, předem
nutná konzultace místa a náplně praxe (stačí
elektronicky na [email protected])
Seznam zaměstnavatelů (Obory matematika a informatika)

Dopravní podnik města Olomouce, a. s. (matematika), www.dpmo.cz

Geocentrum spol. s.r.o, Olomouc (informatika), www.geocentrum.cz

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (matematika), www.koop.cz

SmartGIS s.r.o., Olomouc (informatika), www.smartgis.cz

Krajská veterinární správa pro Ol kraj (informatika), www.kvs-olomouckykraj.cz

SwissCentrum software, s.r.o., Prostějov (informatika), www.swisscentrum.cz

UniStudies s.r.o., Olomouc (informatika), www.unistudies.cz

TESCO SW, a.s., Olomouc (informatika), www.tescosw.cz
Seznam zaměstnavatelů (Obor fyzika)
 VF, a. s., Černá Hora, www.vf.cz
 MEOPTA Optika, Přerov, www.meopta.com
Seznam zaměstnavatelů (Obor chemie)












Betulinines, Stříbrná Skalice, www.betulinines.cz
CPN, s.r.o., Dolní Dobrouč, www.contipro.cz
FARMAK, a.s., Olomouce, www.farmak.cz
Koagulační laboratoř - Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc,
http://www.fnol.cz/hemato-onkologicka-klinika_8.html
RNDr. Martin Novák, biochemická laboratoř, www.rndr.novak-laboratore.cz
Středomoravská nemocniční a.s., Prostějov, www.nemsne.cz
Synthesia, a.s., Pardubice, www.synthesia.cz
Synthon s.r.o., Blansko, www.synthon.com
Teva Czech Industries, s.r.o., Opava, www.teva.cz
Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny FN a LF UP Olomouc,
http://ulgrs.upol.cz/portal
Ústav klinické a molekulární patologie FN Olomouc, http://www.fnol.cz/ustavklinicke-a-molekularni-patologie_48.html
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, pobočka Olomouc, www.zuova.cz
Seznam zaměstnavatelů (Obory biologie a ekologie)
 IMALAB s.r.o., Zlín, www.imalab.cz
 Nemocnice Valašské Meziříčí, a. s., www.nemvalmez.cz
 Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny FN a LF UP Olomouc,
http://ulgrs.upol.cz/portal
 Ústav klinické a molekulární patologie FN Olomouc,
http://www.fnol.cz/ustav-klinicke-a-molekularni-patologie_48.html
 Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.o., Jeseník, www.muzeum.jesenik.net
 Výzkumný ústav pícninářský, Troubsko, www.vupt.cz
Seznam zaměstnavatelů (obor Vědy o zemi)
 AISEC Czech Republic, pobočka Olomouc, www.aisec.cz
 Geocentrum spol. s r.o., Olomouc, www.geocentrum.cz
 SmartGIS s.r.o., Olomouc, www.smartgis.cz
Praxe pro studenty učitelských oborů
 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, www.agkm.cz
 Gymnázium J. Wolkera Prostějov, www.gjwprostejov.cz
 Gymnázium Jevíčko, http://www.gymjev.cz/
 Gymnázium Otrokovice, www.gyotr.cz
 Gymnázium Šternberk, www.gymst.cz
 Mendlovo gymnázium Opava, www.mgo.opava.cz
 Střední škola logistiky a chemie, www.sosol.cz
 Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm,
www.szesro.cz
NEZBYTNÉ FORMALITY K PRAXÍM
 DOCHÁZKOVÝ LIST (osobně k vyzvednutí u
koordinátorky nebo ke stažení na
http://www.pda.upol.cz/index.php?str=praxepodminky po skončení praxe odevzdán v originále
vyplněný a podepsaný studentem i konzultantem
koordinátorce praxí;
 formuláře „HODNOCENÍ PRAXE STUDENTEM„ a
formulář „HODNOCENÍ PRAXE KONZULTANTEM“ je
nutné dodat (elektronicky nebo osobně) koordinátorce praxí
po skončení praxe; na obou formulářích musí být uvedeno
období praxe, které odpovídá období na docházkovém listě.
KOMPENZACE VÝDAJŮ SPOJENÝCH S PRAXÍ
 výdaje spojené s dopravou, ubytováním a stravováním během praxe
budou studentům kompenzovány na základě sjednané Smlouvy o
úhradě nákladů po ukončení praxe a předložení patřičných
daňových dokladů (nutný krycí list k vyúčtování)
 Cestovné: jízdenky z MHD (lze i časové, pokud se prokáže
výhodnost oproti jednotlivým jízdenkám, bus, vlak)
 Stravné: v hromadných stravovacích zařízeních, nutný daňový
doklad, pokud stravování ve firemních jídelnách (zajistí
koordinátorka praxí) je nutné si vyžádat souhrnný daňový doklad
vystavený na studenta!), stravné nesmí překročit 120 Kč/den!
 Ubytování: 250-300 Kč/noc, daňový doklad vystavený na studenta,
rezervace ubytování zajistí koordinátorka praxí
Neuznatelné výdaje spojené s praxí
výdaje za nákup potravin ze supermarketů,
fast foodu apod.
výdaje za nákup alkoholických nápojů, kávy
apod.
výdaje, které datumově a časově
nekorespondují s obdobím praxe
Důležité kontakty
Ing. Daniela Richterová
Ing. Dagmar Zlámalová
Mgr. Dagmar Petrželová
Bc. Pavla Hennerová
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.pda.upol.cz
informace, formuláře, kontakty, zaměstnavatelé, reference
studentů na uskutečněné praxe
KDE NÁS NAJDETE?
6. podlaží, místnost č. 6.011
Děkanát PřF
Krásné Velikonoce 

similar documents