MediaMind Analytics

Report
MediaMind Analytics
Hazır Raporlar
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved
Sunum İçeriği
▸ Delivery Summary
▸ Unique Metrics Summary
▸ Engagement Summary
▸ Creative Summary
▸ Conversion Summary
▸ Performance by Frequency
▸ Diğer Ölçümler
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved
Hazır Rapor Yapıları
‘+’ ve ‘-’ işaretleri ile
sonuçları placement ve ad
(banner) seviyesinde
görebilirsiniz.
Ölçümlerin açıklamasını bu
sekmeden görebilirsiniz.
Şablonları buradan
görebilirsiniz.
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved
Delivery Summary
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved
Delivery Summary – Özet
▸ Kampanyadaki bannerların performansını tespit etmek
için gerekli rakamları gösterir. Bu veriler aşağıdaki gibi
sıralanabilir;
▸ Gösterim
▸ Klik
▸ CTR
▸ Interaction Rate
▸ Kullanım amacı:
▸ Olası az gösterim veya gösterim aşımını tespit etme.
▸ Her yayıncının rakamlarını ayrı ayrı ölçme.
▸ Kampanyanın genel gidişatını ölçme.
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved
Delivery Summary – Temel Ölçümler
CTR – Toplam kliklerin, toplam gösterim rakamına oranı.
Total Interactions
Kullanıcı tetiklemesi (istemi) ile oluşan etkileşimlerin (interaction)
toplamı.
Bu etkileşimler aşağıdaki şekilde listelenebilir;
Klik, Expand, Video Ses Aç/Kapat, Full Screen Video, Video Başlat/Durdur/Bitir ve
tanımlı diğer tüm özel etkileşimler (custom interactions).
Interaction Rate - Tüm etkileşimlerin, toplam gösterime oranı.
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved
CTR ve Interaction Rate
▸ Toyota bannerı 1 gösterim yaptı ve banner 3 kere
tıklandı.
▸ Interaction rate ne olur?
▸ CTR ne olur?
Interaction Rate oranı 300%
CTR oranı 100%
Peki NEDEN?
Interaction Rate aynı gösterim içerisindeki tüm
interactionları sayar.
CTR ise aynı gösterim içinde sadece 1 kere sayılır!
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved
Delivery Summary – Şemalar
▸
Bu tabloyu, CTR ve Interaction Rate bazında hangi sitenin daha
başarılı olduğunu tespit etmek için kullanabilirsiniz.
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved
Delivery Summary – Şemalar
▸ Site bazında gösterim oranlarını, yüzdelik dilimler halinde
bu şemada görebilirsiniz.
National Group en düşük
gösterim oranına sahip fakat
CTR oranı en yüksek site.
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved
Unique Metrics Summary
Tekil kullanıcı (unique) davranışını
bu rapor ile analiz edebilirsiniz.
© 2010 MediaMind. All rights reserved
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved
Unique Metrics Summary – Özet
▸ Tekil kullanıcıların reklam ile etkileşme
detaylarını gösterir.
▸ Bu raporu kampanyadaki kullanıcı
davranışlarını ölçmek için kullanabilirsiniz.
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved
Unique Metrics Summary – Temel ölçümler
Unique Impressions - Farklı kullanıcılar tarafından gerçekleşen
gösterimler. (Aynı kullanıcı tarafından gerçekleşen gösterimler, tek bir
gösterim olarak sayılır.)
Not: Tekil kullanıcıyı ölçebilmek için bilgisayarda çerezler aktif olmalıdır.
•
•
•
•
•
Unique Clicks
Unique Interactions
Unique Expansions
Unique Video Viewers
Unique Dwell
Average Frequency - Bir kullanıcının, aynı bannerı kaç defa gördüğünün
ortalaması
•
“Impression with” verileri – en az bir etkileşim olan gösterimler
•
•
Impressions with Dwell
Impression with Interaction
© 2009 MediaMind. All rights reserved
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved
Unique Metrics Summary - Şemalar
▸ Tekil ziyaretçisi en fazla gerçekleşen siteleri bu
tabloda görebilirsiniz.
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved
Unique Metrics Summary - Detaylar
Ad ID
41495
Unique
Unique
Interacting
impressions Users
134,234
Largest
number
19,647
Unique
Unique
Expanding Clicking
Users
Users
17,285
234
Unique
Video
Viewers
22,135
Smallest
number
Unique Interacting Users rakamı ile Unique Video Viewers rakamı eşit
değil. NEDEN?
“Play” interaction olarak sayılmıyor.
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved
Engagement Summary Report
Rich media bannerlarda
etkileşimleri analiz edin
© 2010 MediaMind. All rights reserved
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved
Engagement Summary – Özet
▸ Bu raporu rich media bannerların etkileşim
performansını analiz etmek için kullanın.
▸ Engagement Summary ve Creative Summary raporları
benzer raporlardır fakat kampanyayı farklı açılardan
analiz ederler.
▸ Engagement Summary – Site bazlı analiz için,
▸ Creative Summary – Banner bazlı (kreatif) analiz için
kullanılmalıdır.
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved
Engagement Summary – Temel ölçümler
Dwell Average Duration – Kullanıcıların, banner ile etkileşimde
kaldığı toplam süre.
Bu rakam aşağıdaki etkileşimlerin toplamından oluşur:
Mouse’un banner üzerinde kaldığı süre, kullanıcı tetiklemesi ile başlayan
video, kullanıcı tetiklemesi ile ‘expand’ eden banner süresi ve tanımlanmış
tüm özel etkileşimlerin (custom interaction) toplamı (Ör: ‘Oyun Başladı’).
Bir saniyeden az gerçekleşen etkileşimler toplama dahil olmayacaktır.
Total Interactions – Kullanıcı tetiklemesi ile gerçekleşen tüm
etkileşimler.
Bu rakamı oluşturan etkileşimler; Klik, expand, Video Ses Aç/Kapat, Full
Screen Video, Video Başlat/Durdur/Bitir ve tanımlı tüm özel etkileşimler
(custom interactions).
▸ Expansions Metrics
▸ Video Metrics
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved
Engagement Summary - Şemalar
▸ Bu tablo ile kullanıcıların hangi site üzerindeki
yayınla daha uzun süre etkileşimde kaldığını
tespit edebilirsiniz.
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved
Engagement Summary – Şemalar
▸ CTR ve etkileşim (interaction) bazlı site
perfomansını bu tablodan görebilirsiniz.
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved
Creative Summary - Şemalar
▸ Bannerların performansını bu tablo ile
karşılaştırabilirsiniz. (interaction ve CTR oranları)
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved
Conversion Summary Report
Post-impression ve Postclick analizi yapın.
© 2010 MediaMind. All rights reserved
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved
Conversion Summary Report – Özet
▸ Bu rapor kampanyadaki post-impression
(gösterim sonrası) ve post-click (klik sonrası)
aktivitelerini raporlar .
▸ Bu aktiviteler, kullanıcının kampanyadaki bir
bannerı görmesi veya kliklemesinden sonra
oluşur.
▸ Bu rapor banner, placement veya site bazlı
alınabilir.
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved
Conversion Summary Report – Temel ölçümler
Total Conversions – Oluşan tüm Conversion miktarının toplamı (Post Click
ve Post Impression).
▸ Cookie window – Conversion oluşması için
beklenecek maksimum gün sayısı (Maksimum 90
gün).
▸ Current Attribution Model – Conversion
oluşması için hangi yöntemin kullanıldığını
gösterir (Klike ve/veya Gösterim).
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved
Conversion Summary Report - Şemalar
▸ Bu rapor ile sitelerin, conversion bazında performans
analizini yapabillir, hangi sitenin daha iyi conversion ve
etkileşim rakamlarına ulaştığını tespit edebilirsiniz.
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved
Conversion Summary Report - Şemalar
▸ Kampanyadaki conversionları birbiri ile
karşılaştırın.
Total Conversions by Conversion Tags
1,000,000
100,000
114,398
10,000
Conversions
1,000
708
107
100
15
10
6
4
1
Homepage FY
10
Login-SignUp
Submit
Homepage Page FY 10 Innovation FY10 Start Exploring
Homepage Traffic Only
Water Zonecreate your own
innovation
2
Community
Zone - create
your own
innovation
2
1
1
Land Zone- Commitment List Energy Zone creative your
- "mine" link create your own
own innovation
innovation
Conversion Tags
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved
Performance by Frequency
En uygun gösterim frekansını tespit
edin ve buna göre frequency capping
kararını verin.
© 2009 Eyeblaster. All rights reserved
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved
Performance by Frequency – Temel Ölçümler
Served Impressions –Belirtilmiş frekansta en az bu rakam kadar yapılan gösterim
miktarı. (Örn: Frequency 1 – En az 1 gösterim yapılmış kullanıcılar)
Unique at Frequency Level – Belirtilen frekansta gösterim yapılmış tekil kullanıcı
sayısı.
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved
Unique at Frequency - Served Impressions
Frequency
1
Unique at
frequency
level
2
Served
Impressions
6
2
1
4
3
3
3
© 2009 MediaMind. All rights reserved
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved
Diğer Ölçümler
Total Impressions to Frequency– Belirtilen frekansta yapılan toplam gösterim
rakamı.
Total Conversions to Frequency – Tüm kullanılcar için gerçekleşen conversion
rakamının, belirtilen frekans rakamına oranı.
Conversion Rate to Frequency – Toplam Conversion / Frequency ile Toplam
Gösterim / Frequency rakamlarının oranı.
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved
Diğer Ölçümler (devam)
© 2009 MediaMind. All rights reserved
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved
Performance by Frequency - Şemalar
▸ En uygun frekansı, CTR ve Intraction bazlı tespit
edebilirsiniz.
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved
Teşekkürler!
© 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved

similar documents