Základní *ásti bu*ky a jejich hlavní význam

Report
Základní části buňky a
jejich hlavní význam
Rostlinná buňka
1 Plazmatická membrána
2 Mitochondrie
3 Cytoplazma
4 Ribozomy
1
2
3
4
5
5 Jádro
6 Vakuola
7 Chloroplast
8 Buněčná stěna
6
7
8
Živočišná buňka
1
2
3
1 Plazmatická membrána
2 Mitochondrie
4
3 Lysozom
5
6
4 Cytoplazma
5 Ribozomy
6 Jádro
Hlavní význam částí buněk
Plazmatická membrána
Přijímání látek
Mitochondrie
Uvolňování energie
Cytoplazma
Přeměny látek
Ribozomy
Vznik tuků a bílkovin
Jádro
Řízení dějů v buňce a rozmnožování
Vakuola
Zásoba látek
Chloroplast
Fotosyntéza
Buněčná stěna
Tvar a ochrana buňky
Lysozom
Trávení živin
Buňka
• je základní stavební a funkční jednotka
organismu
Použité zdroje
KVASNIČKOVÁ, D., JENÍK, J., PECINA, P., FRONĚK, J., CAIS, J. Ekologický přírodopis pro 7.
ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií – 2. část. 2. vyd. Praha: Fortuna,
1997. 80 s. ISBN 80-7168-440-6.

similar documents