Talha Uyanık

Report
İçerik
• Matematik terimleri.
• Atatürk’ ün matematik
alanında yaptığı
yenilikler.
• Atatürk’ ün yazdığı
geometri kitabı.


A. Maksumunaleyh
A. Bölen
B. Taksim
B. Bölme
C. Haric-i Kısmet
C. Bölüm
D. Kabiliyet-i Taksim
D. Bölünebilme
E. Zarb
E. Çarpı
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
Mazrup
Mazrubata Tefrik
Muhit-i Daire
Tarh
Amudi
Gaye
Aşar'i
Kat'ı Mükafti
Ehram
Menşur
İhtisar
Suret
Mahrec
Hatt-ı Mümas
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
Çarpan
Çarpanlara Ayırma
Çember
Çıkarma
Dikey
Limit
Ondalık
Parabol
Piramit
Prizma
Sadeleştirme
Pay
Payda
Teğet



similar documents