Sosyal Medya`nın Etkin Kullanımı

Report
Sosyal Medya Nedir?
Web 2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte,
tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi
paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemidir.
Kısacası monolog yayından dialog yayına geçişin adıdır.
Neden Sosyal Medya?
•Sosyal Medya etkileşime açıktır. Temel esprisi zaten budur.
•Sosyal Medya hızlıdır. Klasik tüm medya yayınlarından daha
hızlıdır.
•Sosyal Medya her zaman daha ucuz ve daha yaygındır.
•Sosyal Medya ölçülebilirdir.
•Sosyal Medya kullanması daha kolay ve eğlencelidir.
•Sosyal Medya insanın merak ve ego duygularına hitap eder.
•Sosyal Medya hedef kitleye ulaşmanın en kolay yoludur.
Sosyal Medyanın Gelişimi
•MIRC
•ICQ
•MSN
•YAHOO
•GOOGLE
•FACEBOOK
•TWITTER
•VS…
Klasik Medya’dan Farkı?
1.Erişim
Hem geleneksel medya hem de sosyal medya teknolojileri
herkesin genel bir kitleye erişebilmesine olanak tanır.
Günümüzde akıllı telefonların yaygın kullanımı sosyal medyaya
her an ulaşmamıza imkan sağlayarak ulaşım noktasında
geleneksel medyadan ayrışmıştır.
Klasik Medya’dan Farkı?
2.Erişebilirlik
Geleneksel medya için üretim yapmak genellikle özel şirketlerin
ve hükümetlerin sahipliğindedir; sosyal medya araçları genel
olarak herkes tarafından az veya hiç maliyetle kullanılabilir.
Bu yüzden sosyal medya her zaman daha popüler, içeriği bol,
farklı, eğlenceli ve etkileyicidir.
Klasik Medya’dan Farkı?
3.Kullanırlılık
Geleneksel medya üretimi çoğunlukla uzmanlaşılmış yetenekler
ve eğitim gerektirmektedir. Çoğu sosyal medya için bu geçerli
değildir veya bazı durumlarda yetenekler tamamen değişmiş ve
yenidir, yani herkes üretimde bulunabilir.
Sosyal medyanın yaygın kullanımını sağlayan ana faktör
dönüşmüş ve yenilenmiş beklentilerdir.
Klasik Medya’dan Farkı?
4.Hız
Geleneksel medya iletişimlerinde meydana gelen zaman farkı
anında etki ve tepkisi olan sosyal medya ile kıyaslandığında uzun
olabilmektedir.
Sosyal medyayı birincil derecede klasik medyadan ayıran
faktörlerden biri içeriğin yayılma hızıdır.
Klasik Medya’dan Farkı?
5.Yenilik
Geleneksel medya içerik oluşturma konusunda sosyal medya ile
kıyaslandığında yavaş ve yeniliğe daha yavaş ayak uydurandır.
Sosyal medya ise her gün binlerce yeni konuyu alıp çok hızlı bir
şekilde toplumun farklı tabakalarına iletip milyonlarca geri
bildirim alabilir.
Klasik Medya’dan Farkı?
6.Kalıcılık
Geleneksel medya üretildikten sonra değiştirilemez (bir dergi
makalesi basıldıktan ve dağıtıldıktan sonra aynı makale üzerinde
değişiklik yapılamaz), oysa sosyal medya yorumlar veya yeniden
düzenlemeyle anında değiştirilebilir.
Klasik Medya’dan Farkı?
7.Özgürlük
Geleneksel medya ile sosyal medya arasındaki belki en önemli
fark özgürlüktür. Geleneksel medya hükümetlerin ve reklam
verenlerin baskısı altındadır ve özgürce yayın yapamaz. Sosyal
medya ise kolay erişilebilir, herkes tarafından eşit düzeyde
müdahale edilebilir, global bir platform olduğundan çok daha
özgürdür.
Sosyal Medya’nın Toplumsal Etkileri
•Yeni olmak, farklı olmak, inovatif olmak, meraklı olmak artık
önem kazandı.
•Fikirler gerçeklerden daha önemli olmaya başladı.
•Sosyal medya iletişim jargonunu değiştirdi. (like, pook, rt…)
•Sosyal medya ebeveyn-çocuk ilişkilerini değiştirdi.
•Sosyal medya eşitlik ve demokrasi kültürünün gelişmesine
olumlu katkıda bulundu.
•Sosyal Medya, toplumun markalarla olan ilişkilerini değiştirdi.
•Sosyal Medya, insanların özel hayat alanlarını daralttı.
Sosyal Medya’da Etik
Sosyal medya kendi içinde bir kurallar bütününe sahip
olmadığından ötürü belirli bir etik ve ahlak kültürüne sahip
değildir. Dünyanın bir çok bölgesinde sosyal ağlardaki kuralları
belirleyen temel faktör kültürel ahlak ve kurullardır.
Tabi bu kurallar bir kanun veya ceza hukuku ile tam olarak
sağlanmadığı için sosyal medya kullanıcısını tam olarak
kapsamaz.
Sosyal Medya’da Sorunlar
Sosyal Medya’nın gelişmesi ve hayatımızın olmazla olmazlarından biri olması beraberinde
bazı sorunları da önümüze getirmiştir. Bu sorunlar:
•Özel yaşamın gizliliği
•Telif / patent haklarının ihlali
•İçeriğin asıl kaynağının gösterilmemesi
•Üretilen içeriklerin olgunlaşmadan ve doğruluğunun teyit edilmeden yayılması
•Kişisel verilerin güvenliği
•Haber ve ticari enformasyonun sınırlarının belirsizleşmesi
•Yeni medya özellikleriyle kullanıcının yoğun reklama maruz bırakılması
•Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yeniden üretilmesi
•İçeriklerin yanıltıcı bir biçimde etiketlenmesi ve başlıklandırılması
•Nefret Söylemi
•Söylemsel pratiklerdeki sorun
•Dilin özensiz kullanımı
•Bireyin yeni medya ortamında tüketici olarak konumlandırılması
Sosyal Medya’nın Doğru Kullanımı
Günümüzde insanların büyük bir bölümü sosyal medyanın
kullanımı hakkında büyük hatalar yaşabilmekte, bu hatalar özel
hayatlarından, mesleki kariyerlerine, siyasi yaşantılarından
toplumsal statülerine kadar bir çok alanda olumsuz sonuçlar
doğurmaktadır.
Temel olarak unutulmaması gereken: Sosyal Medya ile gerçek
dünya arasındaki farkın sürekli farkında olunmasıdır.
Sosyal Medya’nın Etkin Kullanımı
Bugün dünyada 1.5 milyar insan sosyal medyada yer alıyor. Bu
insanların büyük bir kısmı haftada birkaç saatlerini sosyal medya
üzerinde geçiriyor.
Bu kadar büyük bir kitle ile doğrudan iletişime geçebileceğiniz bir
mecranın etkin kullanımı ulaşmak istediğiniz hedef açısından
fazlası ile önemlidir.
Sosyal Medya’nın Etkin Kullanımı
Bugün dünyada 1.5 milyar, Türkiye’de 35 milyon insan sosyal
medyada yer alıyor. Bu insanların büyük bir kısmı haftada birkaç
saatlerini sosyal medya üzerinde geçiriyor.
Bu kadar büyük bir kitle ile doğrudan iletişime geçebileceğiniz bir
mecranın etkin kullanımı ulaşmak istediğiniz hedef açısından
fazlası ile önemlidir.
Sosyal Medya’nın Etkin Kullanımı
1-Facebook
Türkiye’de facebook kullanıcı sayısı 30 milyon. Bu kitlenin % 45 i
18 -29 yaş arasında.
Bu kitlenin facebook kullanım oranları günlük ortalama 60 dk.
Gençlerin ilgi duyduğu en önemli içerikler kısa videolar, görseller
ve etkileyici metinler.
Sosyal Medya’nın Etkin Kullanımı
1-Twitter
Türkiye’de twitter kullanıcı sayısı 10 milyon. Bu kitlenin % 55 i 18
-29 yaş arasında.
Bu kitlenin twitter kullanım oranları günlük ortalama 74 dk.
Gençlerin ilgi duyduğu en önemli içerikler kısa özgün cümleler,
viral etkisi olan görseller.
Sosyal Medya’nın Etkin Kullanımı
1-Youtube
Türkiye’de internet kullanımın % 36 sını video izlemek
oluşturuyor. Bu oranın 2/3’ünü youtube oluşturuyor. Gençler
internetten video izlemeyi seviyor…
Gençlerin en çok 5-30 sn’lik videoları tercih ettikleri youtube
istatistiklerince belirlenmiştir.
Sosyal Medya’nın Etkin Kullanımı
Dijital Reklamlar
Dünyada ve Türkiye’de hızla daha çok önem kazanan dijital
reklamlar hem daha ucuz hemde ölçülebilir olmalarından ötürü
sosyal ağların ve internetin önemini arttırmaktadır.
Dijital reklamların en iyi örneğini facebook ads servisidir. Konum,
cinsiyet, yaş, ilgli alanları ve daha birçok başlığa göre reklamları
direkt hedef kitlenize ulaştırmayı sağlayacak etkili bir iletişim
yoludur.
Sosyal Medya’nın Etkin Kullanımı
Sosyal Medya Kampanyaları
Sosyal Medya büyük kitlelerin desteğini çok hızlı ve organize bir şekilde
alınabildiği bir ortamdır. Bu yüzden organize olmak önemlidir. Organize
olmanın en temel yolu kampanyalardır. Kampanyaları da önemli kılan
arkasında fikir, yenilik yada hediyelerdir.
Çok büyük kitlelere saatler içinde ulaşmak çok zor olmadığı gibi çok
kolay da değildir. Başarıda en önemli ölçüt kampanyanın doğru fikir ve
alt yapıyla sosyal medyaya sunulmasıdır.
Sosyal Medya’da Kampanya Üretimi
Sosyal Medya’da büyük kitlelere ulaşmak istiyorsanız iyi bir
kampanya fikrine, doğru stratejiye, biraz bütçeye ve etkin süreç
yönetimine ihtiyacınız var demektir.
Sosyal medya’da kampanya üretmek sanıldığı kadar zor olmasa
da doğru kurgulanmadığında istenilen sonuçlar pek alınmaz.
Her işte olduğu gibi sosyal medya kampanyalarında da her zaman
iyi analiz ve doğru planlama şarttır.
Sosyal Medya’da Kampanya Üretimi ve Yönetimi
Sosyal medyada kampanyanın üretimi aşağıdaki süreçlerden oluşur;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Kampanya fikrinin geliştirilmesi
Kampanya hedef kitlesinin belirlenmesi
Doğru sosyal ağ tercihlerinin yapılması
Kullanılacak sosyal ağ hesaplarının oluşturulması
İçeriklerin oluşturulması
Yayın stratejisinin geliştirilmesi
SSS cevaplarının hazırlanması
Beklenmedik durumlar için yazılı ve görsel materyallerin hazırlanması
Doğru zamanda kampanyanın başlatılması
Kampanya süresince destekleyici iletişim mecralarının kullanılması
Gelen geri bildirimlerin doğru değerlendirilmesi ve kampanyanın geliştirilmesi
Kampanyanın doğru zamanda sonlandırılması
Ölçümleme ve değerlendirme
Sosyal Medya’da Kriz Yönetimi
Sosyal Medya Krizleri ortaya çıkmadan önce dünyada kabul gören
geleneksel kriz yönetimi metodlarının büyük kısmı Sosyal Medya Kriz
Yönetimi için de geçerlidir.
Krize her daim hazırlıklı olmak gerekir. Çünkü karşımızda her an bir kriz
üretebilecek potansiyelde milyonlarca genç olduğunu hiçbir zaman
unutmayın.
Unutulmaması gereken önemli başlıklardan biride sosyal ağlarda kriz
yönetimi öncesinde yapılmış olan planlarla ancak yönetilebilir. Kriz
yönetimi anlık bir sürece nasıl cevap verilmesi gerektiği hakkında
önceden fikir sahibi olmakla mümkün olur.
Sosyal Medya’da Kriz Yönetimi
Kriz yönetimdeki bazı esaslar aşağıdaki gibidir:
1. Kriz planınızı her daim hazırlayın ve kampanya sürecinde aldığını geri
bildirimlerle güncelleyin
2. Kişilerle polemiğe girmeyin
3. Gerekli koşullarda özür dileyin.
4. Kampanyanıza zarar verecek siyasi, dini veya başka türlü kampanya
fikrinizle alakası olmayan tüm içeriklerden sakının.
5. Yorum, eleştiri veya kabul edilebilir hakaretleri silmeyin.
6. Kendi koruyucu kitlenizi oluşturun, sizi onların savunmasını sağlayın
7. Karşınızdaki kişiyi sizi eleştirmiş olsa dahi her zaman nazik, sakin ve
olumlu cümlelerle cevalandırın.
8. Size gelen yorumları veya mesajları cevapsız bırakmayın.
Sosyal Medya’da Takip ve Ölçümleme
Dijital tüm mecralar günümüzde artık farklı yazılım sistemlerle takip edilip
ölçümlenebilmektedir.
Kampanyaların başarısı elde edilen geri bildirim, takipçi ve ziyaret sayısı gibi
değerlemelerle ölçümlenmektedir.
Sosyal medyanın takibi ve ölçümlenmesinde en iyi performansa facebook ve
google analytics sahiptir. Twitter takip ve ölçümlenmesinde de farklı
ölçümleme ekranları (monitoring) bulunmaktadır.
Bir kampanyanın başarısı ölçümlenmediği takdirde yarım kalmış sayılır. Etkisi
ölçümleyen tüm kampanya süreçleri aynı düzlem veya fikir ekseninde
gelişecek başka kampanyalar için örnek teşkil etmez.
Teşekkürler…
Bilgi ve iletişim için:
hakanmemur.com

similar documents