Proje Sunumunu İndir

Report
PROJE
SINIFI
 Bu projeyi;
1
-Türkiye’de iş ve meslek bilgisini
edinmeden işbaşı yapanları,
2
-mesleğini sevmeden işe başlayıp iş
işten geçtikten sonra bu iş bana göre
değilmiş diyenleri,
3
-Eğitim sisteminden dolayı yıllardır
işbaşında oldukları halde alanlarında
uzman olmaları gereken zamanda
olamayan, en verimli zamanlarında daha
yeni işi kavramaya çalışan bu sebeple
toplumsal verimliliği düşüren insanları
düşünerek hazırladım.
 Sonra neden diye sordum kendi
kendime.Neden bizim ülkemizde
alanlarında uzman genç mühendisler
bilimsel buluşlara imza atmasın,neden
alanlarında uzman genç doktorlar
hastalarıyla yeterince ilgilenmesin, neden
işçiler işbaşı yapar yapmaz mesai bitimini
bekler olsun,neden dersten soğumuş
isteksiz öğrencilerimiz olsun…
Neden mi?
 Bu durumu birçok nedenle açıklamak
gerekirse,
 Öğrenciler alan meslek bilgilerini geç öğrenerek
beyinlerini ve zamanlarını gereksiz bilgilerle
doldurarak en verimli , enerjik çağlarını
tüketiyorlar.
 Tanımadan aceleyle veya çevre etkisiyle karar
verilmiş alan seçimleri , daha sonrasında
ergenlikle birlikte kişinin kimlik bulma döneminde
mesleki kimliğini de bulmasını sağlayarak bu alan
bana göre değilmişe dönüşüyor.
 Öğrencilerimize hep teorik bilgiler veriyor
pratikte uygulayacakları bilgiler
vermeyerek onları hayata hazırlamaya
çalışıyoruz.Sonucunda da öğrencilerimiz
kendi deneyimleriyle kendilerini
keşfetmelerini sağlayacak ortamlar
bulamıyorlar. Yanlış alanlar seçerek
kendilerini gerçekleştiremiyorlar.
 Üniversitede öğrenilen teorik bilgiler
mezuniyetle işbaşına geçtiklerinde kişilerin
ben bunları öğrenmedim diyerek işe başlar
başlamaz umutsuzluğa, motivasyon
azalmasına, mesleki bilgilerin baştan
alınarak iş ortamında öğrenilmesine neden
oluyor.Oysaki bizlerin bu bilgileri ve
uygulamaları akademik kurumlarda çoktan
öğrenmiş olmamız ve en verimli enerjik
dönemlerimizi iş başında göstermeye
başlamamız gerekirdi.
 Sonuç olarak bu gibi sorunlar bu projeyi
hazırlamamın nedenlerinden bazıları peki
bizler bu olumsuz sonuçları ortadan
kaldırmak için ne yapabiliriz?
 Proje sınıfı uygulaması.
PROJE SINIFI UYGULAMASI HEDEF
VE AMACI NEDİR?
 Projenin Temel hedefi alanında uzman, mesleğini
seven, mesleğe başladığında mesleki yeterliliği
olan bireylerin yer aldığı bir toplum oluşturma.
 Amacım daha bilinçli ,sorgulayan, toplumsal
sorunlara duyarlı ,donanımlı,gelecekle ilgili
mesleki hedefini belirlemiş öğrenciler yetiştirmek.
PROJE SINIFI UYGULAMASI
 Proje sınıfı uygulama planım öğrencilere
verdiğim performans görev uygulaması
sırasında gelişti.Sınıfta yaptığımız
uygulama sonrası ürünlerin okulumuzdaki
boş bir sınıfa taşınması sonucu tüm 5,6,7
ve 8.sınıf performans görevleri ve
öğrencilerimin araştırma ödevleri ile
donanmış sosyal bilgiler sınıfına
dönüştü.Bu sınıf ardından benim ve
öğrencilerimin çalışmalarına kaynaklık
ederek boş zamanlarımızda ve
derslerimizde de kullandığımız sosyal
bilimler proje sınıfı oldu.
 Benim asıl hedeflediğim ve bu projeyle
uygulamak istediğim her dersten 5,6,7 ve
8.sınıfların kullanımı için Sosyal Bilgiler,Fen
ve Teknoloji,Matematik,Türkçe,Yabancı
Diller proje sınıfı oluşturmak.Bu uygulama
haftada 1 ders saati ile de sınırlı olmayıp
öğrencinin okulda olduğu projesini
geliştirmek istediği,kaynaklardan
yararlanmak istediği her zaman
kullanabileceği bir proje sınıfı olmalıdır.
 Bu proje sınıfındaki uygulama şöyle gelişecektir:
-
Öğrenciler dönem başında hangi proje sınıfını seçeceği belirler.
-
Proje sınıfını öğrenci her dönem isteği ve yeteneği doğrultusunda
değiştirebilir.
-
Öğrencilere dönem başında o ders alanına giren tüm bilimler ve
meslek alanları tanıtılır.
-
Bu meslek gruplarından kişiler dönem içinde yerinde ziyaret
edilir.İş ortamları gözlemlenir ve öğrenciler merak ettikleri
mesleklerin gözlemlerini rapor haline getirir.
-
Öğrenciler dönem başında oluşturulmuş proje listesinden proje
seçimi yaparak araştırmaya projesini geliştirmeye bu sırada da
seçtiği proje alanıyla ilgili gelişmeye başlar.
-
Proje seçimi zorunludur.Öğrenci seçtiği proje sınıfında 1 dönem
kalmak zorundadır.Yaptığı proje sınıfı seçiminin yanlış olduğunu
daha sonra düşünürse bir sonraki dönem proje sınıfını
değiştirebilir.
- Öğretmen burada sorgulamayı başlatan rehber
konumdadır.Öğrenci projesini bitirdiğini
düşündüğünde proje sonuç raporundan yola çıkılarak
yeni bir sorgulama başlatmalıdır. Öğrencinin
ilgisini,yeteneğini ve yeterliliğini keşfederek her
dönem sonunda her öğrenci için rapor oluşturmalı
okul rehberlik birimiyle ve öğrenci danışmanıyla
paylaşılmalıdır.
- Öğrenciler her hazırladığı ürünü proje sınıfında
sergilemeli ve bu projeler diğer projelere kaynaklık
etmelidir.
ÖZETLE
 Projenin temeli proje tabanlı sınıf uygulamasına
ve bu sınıfın materyallerinin öğrenciler tarafından
hazırlanan proje örnekleriyle donatılması yoluyla
zenginleştirilmesine bağlı.Sene başından itibaren
öğrenciler tarafından yapılan performans, proje
ve konu araştırma çalışmaları Sosyal Bilgiler proje
sınıfında sergilenerek sonraki araştırmalara
kaynaklık edecek öğrencilerin araştırmalarına yön
verecektir. Öğrenciler bu ortamda çalışmalarını
sürdürürken(bireysel yada grup çalışması)
öğretmen olarak öğrencilere sadece gözlem
yaparak gerekli yerlerde sorularla çalışmalarına
yön vererek, konuları sorgulamalarını
sağlayacağız.
 Bu proje ile asıl amacım öğrencilerin mesleki
alanları tanımadan ilgi ve yeteneklerini fark
etmeden, çevrelerinden duydukları bilgiler yada
istekler doğrultusunda meslek seçimlerinin önüne
geçmektir. Alanlarında uzman ,bilinçli, mesleğini
seven kişiler olmalarını sağlamaktır. Projenin
hedefinde orta okulda öğrencilerin
alanlaşmalarını sağlamak yer almaktadır. Proje
sınıf uygulaması ile sene başında her branştan
belirlenen projelerle öğrencilerin ilgi ve
yetenekleri doğrultusunda seçimleri ile
gelişmelerini sağlamak yer alır.Böylece
öğrencilerimiz ileriki yıllarda edinecekleri
mesleklerde yeterlilik kazanacakları becerilere
proje sınıfı uygulaması ile ulaşmış olacaklardır.
Proje Sınıfımız
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ
EMİNE KAHRAMAN

similar documents