HOT POTATOES

Report
HOT POTATOES
Giriş
 Eğitim ve Öğretimde temel amac öğrencinin en iyi
şekilde yetiştirilmesidir.Öğrencinin başarılı olmasını
etkileyen pek çok faktör vardır. Bunlardan biri de
öğrencinin sınıf içinde ve sınıf dışında en iyi şekilde
yönledirilmesidir.
Amacı
 Klasik bir alıştırmada öğrenci soruların cevap ını
alabilmek için öğretmenin yanıt vermesini beklerken,
Etkileşimli bir alıştırma da öğrenci her yanıtı
verdiğinde anında geri bildirim alır, soruyu
yanıtlamadan önce bazı ipuçlarını görebilir veya yanlış
yanıt verdiğinde neden yanıtının yanlış olduğuyla ilgili
bilgi alabilir.
 Burada size Etkileşimli alıştırma programlarından biri
olan Hot Potatoes’u tanıtacağız.
Neden Hot Potatoes?
 Neden Hot Potatoes
kullanmalıyızın cevabı ise
hem programın kolay bir
ara yüzü var hemde
ücretsiz sürümleri
mevcuttur. HP kullanarak
kısa sürede beş değişik
türde etkileşimli
alıştırmalar hazırlayabilir.
Hazırlanan etkileşimli
alıştırmaları bir web
sitesinde yayınlanarak
öğrencilerin kullanımına
sunulabiliriz.
Hot Potatoes İle Ne Tür Alıştırmalar
Hazırlayabilirsiniz?
HP ile etkileşimli araştırmalar
hazırlayabileceğiniz 6 modül vardır. Bunlar;






Boşluk Doldurma (Jcloze)
Çoktan Seçmeli (Jquiz)
Eşleştirme Alıştırması (Jmatch)
Karışık Cümlelerden Anlamlı Cümle Oluşturma(Jmix)
Bulmaca Hazırlama(JCross)
Ünite Mantığı Oluşturma (Jmasher)
1-Bulmaca Hazırlama(JCross)
 HP’nin ana sayfasından “JCross”
modülüne tıkladığımızda
karsımıza test etmek istediğimiz
sözcükleri girebileceğimiz bir
ızgara karsımıza çıkar. Bu ızgara
üzerinde harfler soldan sağa
veya yukarıdan aşağıya
okunduğunda sözcük
oluşturması gerekir. Örnek
olarak şehirler ve plakalarıyla
ilgili bir bulmaca hazırlamak
istediğimizi varsayalım. Yanda
bazı şehirlerin soldan sağa veya
yukarıdan aşağıya girildiğini
görüyoruz.
1-Bulmaca Hazırlama(JCross)
 “İpucları Ekle” butonuna
tıkladığımızda karsımıza bizim
soldan sağa (Karşısı) veya
yukarıdan aşağıya (Aşagı)
girdiğimiz sözcüklerin bir listesi
gelir. İpucu vereceğimiz sözcüğü
seçip, metin girme alanına bu
sözcükle ilgi bir tanım veya bir
ipucu girip “OK” düğmesine
basıyoruz.Bütün sözcüklerle ilgili
ipuçlarını bu şekilde girdikten
sonra en alttaki “OK” düğmesini
tıklayarak bu sayfadan çıkıyoruz.
1-Bulmaca Hazırlama(JCross)
 Simdi sıra geldi
oluşturduğumuz alıştırmayı
kaydetmeye. Dosya
menüsünden “Kaydet”e
tıklayarak “.jcw” uzantılı, bir
dosya olarak
kaydediyoruz.Bu sayede
sonradan projemiz üzerinde
değiştirmeler yapabiliriz.
1-Bulmaca Hazırlama(JCross)
 Web tarayıcılarında
görüntülenebilecek ve
yanıtlanabilecek versiyonu için
Dosya menüsünden “Web sayfasi
yap”i kullanıyoruz. Bu dosyanın
uzantısı “.htm” olacaktır.Daha
sonra gelen ekranda ise
“Tarayıcımda alıştırmayı görün”
butonuna basıyoruz.
1-Bulmaca Hazırlama(JCross)
 Aşağıda bu alıştırmanın web sayfasındaki halini
görüyorsunuz.
2-Eşleştirme Alıştırması (Jmatch)
 HP’nin ana sayfasından
“JMatch” modülüne
tıkladığımızda eşleştirme
yapabileceğimiz bir ekran
karşımıza çıkar. Soruları
yazarken sol taraftaki ve
sağ taraftaki kısımları
eşleşmiş olarak yazıyoruz.
Program soruyu
öğrencilerin karşısına
çıkarırken karışık olarak
verecektir. Karıştırma
yapılmasını istemediğiniz
maddeler için en sağda yer
alan seç kutucuklarından
ilgili olanını işaretlemeliyiz.
2-Eşleştirme Alıştırması (Jmatch)
 Diğer türlerde de olduğu
gibi bu türde de kaydetme
genel olarak iki şekilde
gerçekleşiyor. Birincisi
üzerinde değişiklikler
yapabileceğimiz bir dosya
halinde kaydetme, ikincisi
de web tarayıcısında
izlenebilen ve yanıtlanabilen
şeklinde kaydetmedir.
Burada görünen kaydetme
şekli web tarayıcısı olarak
kaydettiğimiz kısımdır.
2-Eşleştirme Alıştırması (Jmatch)
 Burada “tarayıcımda
alıştırmayı görün”
seçeneğine tıkladıktan
sonra alıştırmayı yandaki
şekilde olduğu gibi web
tarayıcısında görürüz.
2-Eşleştirme Alıştırması (Jmatch)
 Dosya+web sayfası
yap+sürükle bırak
tarayıcı için web sayfa
v6 (CTRL+F6) yolundan
aşağıdaki şekilde
gördüğümüz gibi
cevapların
sürüklenebilir
kutucuklar halinde
karşımıza gelmesi
sağlanılabilir.
2-Eşleştirme Alıştırması (Jmatch)
 Dosya+web sayfası
yap+flashcard format
(Shift+F6) Yolundan
da alıştırmamızı web
tarayıcısında şu
şekilde görürüz.
2-Eşleştirme Alıştırması (Jmatch)
 Next
butonuna
bastıkça önce
soru sonra
cevabını
görürüz.
2-Eşleştirme Alıştırması (Jmatch)
 Web tarayıcısıyla
yaptığımız
alıştırmalarda karşımıza
çıkan “check”
butonunun görevi:
Cevapladığımız soruların
hangilerinin doğru
hangilerinin yanlış
olduğunu bize
belirtmesidir.
3- Boşluk Doldurma Alıştırması
 HP’nin ana sayfasından
“JCloze” modülüne
tıkladığımızda karsımıza boşluk
doldurmalı soru
hazırlayabilecegimiz bir ekran
çıkacaktır. Başlık yazan bölüme
alıştırmanın baslığını ve hemen
altındaki boşluğa alıştırma
metnini yazınız. Örnek olarak
aşağıdaki baslığı ve metni
kullanalım.
3- Boşluk Doldurma Alıştırması
 Ana ekranda herhangi bir
kelimeyi seçtikten sonra
boşluk butonuna
bastığımızda kelime-ipucu
ekranı karşımıza
gelir.Burada seçtiğimiz
kelime ile ilgili ipucuyu
girip ok tuşuna basarız.
3- Boşluk Doldurma Alıştırması
 Boşluk
yapacağımız
bilgileri
girdikten sonra
karşımıza böyle
bir ekran
gelicek.
3- Boşluk Doldurma Alıştırması
 Web sayfamızda görünen kısım.
3- Boşluk Doldurma Alıştırması
 Bütün boşlukları doldurduktan sonra check butonuna tıklayıp ,başarı
dururmumuzu öğreniriz.
4-Karışık Cümlelerden Anlamlı Cümle
Oluşturma(Jmix)
 HP’nin ana sayfasından “Jmix”
modülüne tıkladığımızda
karsımıza sıralı cümle
oluşturacağımız bir ekran
çıkacaktır. Başlık yazan bölüme
alıştırmanın baslığını ve hemen
altındaki Ana cümleye cümlenin
kelimelerini alt alta yazıp
,alternatif cümle kısmına ise
doğru sıralanış biçimlerini
yazacağız.
4-Karışık Cümlelerden Anlamlı Cümle
Oluşturma(Jmix)
 Dosya+web sayfası
yap+sürükle bırak tarayıcı
için web sayfa v6
(CTRL+F6) yolundan
aşağıdaki şekilde
gördüğümüz gibi
cevapların sürüklenebilir
kutucuklar halinde
karşımıza gelmesi
sağlanılabilir.
4-Karışık Cümlelerden Anlamlı Cümle
Oluşturma(Jmix)
 Dosya+web sayfası yap+sayfa tarayısında izle için web sayfa
v6 (CTRL+F6) yolundan aşağıdaki web sayfasi karşımıza
gelir.
4-Karışık Cümlelerden Anlamlı Cümle
Oluşturma(Jmix)
 Dosya+web sayfası yap+sürükle bırak tarayıcı yolundan
aşağıdaki web sayfasi karşımıza gelir.
4-Karışık Cümlelerden Anlamlı Cümle
Oluşturma(Jmix)
 Check butonuna basıp başarı durumuzu görürüz.
5-Çoktan Seçmeli (JQuiz)
 HP’nin JQuiz seçeneği kullanılarak 4 farklı tipte alıştırma hazırlanabilir. Bunlar;
a- Çoktan Seçmeli sorulardan oluşan bir alıştırma
b- Yanıtın soruları yanıtlayan tarafından girildiği “Soru-Cevap” biçimindeki
Alıştırma
c- Yanıtın soruları yanıtlayan tarafından girildiği ve belli sayıdaki başarısız
girişimden sonra sorunun çoktan seçmeli biçime dönüştüğü “karma” alıştırma
d- Birden fazla seçeneğin doğru olduğu ve soruyu yanıtlayan kişinin bütün doğru yanıtları
seçmesinin beklendiği alıştırma türü
Simdi sırasıyla bu dört farklı alıştırma tipinin her biriyle nasıl alıştırma hazırlayacağımızı
görelim.
a)Çok Seçenekli (JQuiz)

JQuiz seçeneğine tıkladığımızda aşağıdaki
gibi ekran karşımıza çıkacaktır. Bu ekrandaki
“Başlık” alıştırmamızın baslığı olacaktır. Sol
üst taraftaki yukarı ok sorunumarasını
yükseltir, aşağı ok ise soru numarasını
düşürür. Sağ üst köşedeki ok soru
türünüseçmemizi sağlar. Yukarıdaki örnekte
“Çoktan seçmeli” soru türü seçilmiştir. “N”
ninyanındaki boşluğa sorumuzu yazıyoruz.
“Cevaplar” yazan kısmın altına seçenekleri
giriyoruz.Her seçeneğin yanındaki boşluğa
bu yanıtla ilgili bir açıklama girilebilir.
Seçeneklerle ilgili herhangi bir açıklama
girilmeden, doğrudan doğru seçeneğe ait
kutucuk işaretlenebilir.Yanda bu tür bir
alıştırmada ilgili yerlerin doldurulduğu bir
örnek görüyorsunuz. İlk soruyu yazdıktan
sonra sol taraftaki yukarı tuşuna basıyoruz ve
karşımıza ikinci soruyla ilgili bilgiler
gireceğimiz bir ekran çıkıyor. Bu şekilde 10
soru yazdığımızı varsayalım.
a)Çok Seçenekli (JQuiz)
 Şimdi sıra bu alıştırmayı kaydetmekte.“Dosya”
menüsünden “Kaydet” seçeneğini kullanarak
alıştırmamıza bir ad veriyoruz. Bu dosyanın
uzantısı “jqz” dir. İstediğimiz zaman bu
dosyayı açıp bu alıştırmaya yeni sorular
ekleyebilir veya mevcut sorular üzerinde
değişiklik yapabiliriz. Ancak bu dosyayı
yanıtlanabilir etkileşimli bir alıştırma şekline
dönüştürmek için “Dosya” menüsünden “Web
Sayfası Yap” seçeneğini kullanarak “htm”
uzantılı bir dosya olarak saklamamız gerekir.
Öğrencilerin yanıtlayacağı versiyon “htm”
uzantılı dosyadır.
a)Çok Seçenekli (JQuiz)
 Yanda bu alıştırmanın web
sayfası olarak kaydedilmiş
dosyanın web
tarayıcılarındaki
görünümünü
görüyorsunuz.
b)Kısa Cevap (JQuiz)
 Bu alıştırma türünde, sorular yazılır, olası
yanıtlar yazılır. Program öğrencinin
yanıtlarıyla sizin tanımladığınız yanıtları
karşılaştırır ve tanımlanan yanıtlardan
biriyle öğrencinin yanıtı eşleşirse
öğrenciye doğru yanıtı için puan verir.
Soruların hazırlanış ve kaydediş şekli
“Çoktan Seçmeli” türü alıştırmayla
aynıdır. Yalnızca sağ üst menüden “Kısa
Cevap” seçilir. Yanda bu tür bir alıştırma
örneği görüyorsunuz.
b)Kısa Cevap (JQuiz)
 Yanda bu
alıştırmanın web
sayfası olarak
kaydedilmiş
dosyanın web
tarayıcılarındaki
görünümünü
görüyorsunuz.
c)Karma(JQuiz)
 Kısa Cevap ve Çok Seçenekli
alıştırma türlerinin karışımıdır.
Öğrenciden öncelikle sorunun
yanıtının girilmesi istenir, öğrenci
birkaç başarısız yanıtlama
girişiminden sonra soru çoktan
seçenekli soru türüne
dönüştürülür. Aşağıda bu tür bir
alıştırmanın ilk sorusunun girilmiş
şeklini görüyorsunuz.(M/C çoktan
seçmelide bu seçenek bulunsun
mu diye tick koyabilirz.)
c)Karma(JQuiz)
Aşağıda aynı alıştırmanın öğrencinin iki kez yanlış cevap girdikten
sonraki görünümünü görüyorsunuz.
d)Çoklu Seçme(JQuiz)

Birden fazla seçeneğin doğru olduğu ve
öğrenciden doğru olan seçenekleri
bulamasının istendiği alıştırma türüdür.
Yanda bu tür bir alıştırmanın soru ve
yanıtlarının girildiği bir örneği
görüyorsunuz. “Cevapların” ın solunda
yer alan okları kullanarak seçeneklerimizi
istediğimiz kadar çoğaltabiliriz.
Öğrencinin yanıtlardan hangilerini
seçmesini istiyorsak onları “seçilmiş
olmalı” nın yanında yer alan kutucuğu
kullanarak belirtmeliyiz.
d)Çoklu Seçme(JQuiz)
 Yanda bu alıştırmanın web
sayfası olarak kaydedilmiş
dosyanın web
tarayıcılarındaki
görünümünü
görüyorsunuz.
6. Ünite Mantığı Oluşturma
(Jmasher)
 HP’nin ana sayfasından
“JMasher” modülüne
tıkladığımızda karsımıza
yaptığımız alıştırmaları
birleştirebileceğimiz bir
ekran gelir.
 Dosya ekle butonun’a
tıklandıktan sonra karşımıza
birleştirmek istediğimiz
alıştırmaları seçebileceğimiz
bir ekran gelecektir.Aç
butonuna tıklayıp gerekli
alıştırmaları seçeceğiz.
 Aşagıda seçtikten sonraki halini görebilrisiniz.
Burada istediğimiz alıştırmaları seçip ‘yapi birimi’ tusuna basarız.
 Jmasher’da
oluşturduğumuz ünite
yapısının tarayıcıdaki
görüntüsü karşımızda.
 Örnek olarak
eşleştirme
alıştırmasını seçelim.
Yapılandırma
Bütün modüllerde
seçenekler-çıktıyı
yapılandırın
seçeneğinden
düzenlemeler
yapabiliriz . ilk olarak
başlıkar/açıklamalar
butonundan
uygulama yaptığımız
modülün altbaşlığı
ve komutlarını
değiştirebiliriz.
Yapılandırma
Bilgiler/Açıklamalar
seçeneğinden
alıştırmanın doğru ve
yanlış göstergelerini,
skor, doğru ve yanlış
tahminde karşılaşacağı
yazıyı kendimize göre
ayarlıya biliriz.
Yapılandırma
Butonlar seçeneğinde
alıştırmadaki
butonların şekillerini
ve yazılarını ayarlaya
bliliriz.
Yapılandırma
Görünüş
seçeneğinde
alıştırmamızın
arkaplan, butonlar
ve yazılarla ilgili
görüntü ayarlarını
yapa biliriz.
Yapılandırma
Zamanlayıcı
seçeneğinden
alıştırmanın belirli bir
zaman aralığında
yapılmasını sağlaya
biliriz.
HOT POTATOES EĞİTİMDE NASIL
KULLANABİLİRİZ?
 Öğrencilerin hafızalarını geliştirmekte kullanılabilir.
 Ögrencilere bulmaca modülüyle genel kültür bilgisi kazandırılabilir.
 Öğrencilere eşleştirme modülüyle yabancı kelimelerin türkçe karşılıklarını
ögretebilriz.
 Öğrencilere çoktan seçmeli modülüyle bölgelerimizde hangi göllerin
bulunduğunu öğretebiliriz.
 Öğrencilere cümle oluşturma modülüyle türkçede sıralı cümle oluşturma
alıştırması yapabiliriz.
 Ögrencilere boşluk dolurma modülüyle gerekli konuyla ilgili terimleri
öğrettirebilriz.

similar documents