Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Report
Adı
: Burak Can
Soyadı : Selim
Sınıfı : 11/C
No : 229
Yenilenebilir enerji gücünü güneşten alan ve hiç
tükenmeyecek olarak düşünülen,
“çevreye emisyon” yaymayan enerji çeşitleridir.


Emisyon Nedir ?
Gaz ya da gaz ve partikül karışımlarının atmosfere
verilmesi.

Kaynağını sürekli olarak yenileyen doğal
çevreden üretilen enerji çeşitidir.
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Kaynak Veya Yakıtı
1
Güneş Enerjisi
Güneş
2
Rüzgar Enerjisi
Rüzgar
3
Dalga Enerjisi
Okyanus Ve Denizler
4
Biyokütle Enerjisi
Biyolojik Artıklar
5
Jeotermal Enerji
Yer altı Suları
6
Hidrolik Enerji
Nehirler
7
Hidrojen Enerjisi
Su ve Hidroksitler

Güneşin yaydığı ışık kullanılarak üretilen bir
enerji türüdür.

Bu bitmek tükenmeyen enerji kaynağı hem çevre
kirliliğine yol açmayan hem de sağlıklı bir enerji
çeşididir.

Çok az bir bakıma ihtiyacı olduğu için en çok
tercih edileni olduğunu söyliyebilirim.

Doğada esen rüzgarların gücü ile üretilen bir
enerjidir.

Rüzgar türbinleri ve buna benzer rüzgarın
esmesiyle çalışan pervane aracılığıyla elde edilen
enerji türüdür.

Çevre dostudur ve hiç bir şekilde çevreye zararlı
değildir.




Okyanus ve denizden üretilen enerjidir.
Dalga enerjisi direk olarak dalga yüzeyinden
veya yüzey altındaki dalga basınçlarından elde
edilir.
Okyanusta ve denizde çok yüksek miktarda
rüzgarın estirmesiyle meydana gelen
dalgalardan enerji oluşur.
Bu enerjinin tutulmasıyla bu çeşit enerjiye dalga
enerjisi denir. Dalga enerji ayni şekilde çevre
dostudur.

Bizlerin hala kullanmakta olduğu bir çeşit
enerjidir. Evlerde kullandığımız sobalarda
odunlar, ağaçlar yakarak ihtiyacımızı gideririz.

Çevre dostu değildir. Bu enerjinin
kullanılmasıyla meydana gelen karbondioksit ve
diğer zehirli maddeler çevreye yayılır. Buda
insanlığın geleceği ve çevremiz için çok
tehlikelidir.

Yeraltı kaynaklarından elde edilen enerji
çeşididir.

Yenilenebilir ve bitmek tükenmeyen bu enerji
kaynağı oldukça temiz bir enerji çeşididir.

Elektrik üretiminde ve ısınmada çok etkilidir.
Daha bir çok alanda kullanılır.

Adından da anlaşılacağı gibi sıvıların
hareketinden elde edilen enerjiye hidrolik enerji
denir.

Akarsuları bol ülkelerde bu enerjiden yeterince
yararlanılmaktadır. Burada enerji kaynağı sudur.

Su ve hidroksitlerden elde edilen enerji türüdür. Sıvı
halde olduğu için taşınabilir ve havadan çok daha
hafiftir. Kullanıldığı vakit çevreye hiç bir zararı
yoktur. 17. yüzyıldan beri kullanılmaktadır.

İnsanoğlu’nun bu enerjileri en iyi şekilde
kullanılması aynı zamanda çevreye çok büyük
katkıları sağlamaktadır. Ancak enerji kullanırken
çevre dostu olup olmadığına dikkat etmeliyiz. Temiz
bir hava ve temiz bir çevre için temiz enerji tercih
edilmelidir.

Bu enerji kaynakları günümüzün en önemli
kaynakları arasında yer almaktadır.

Birbirleriyle yarışan ülkeler bu kaynakları en iyi
şekilde kullanmaktadır. Bilhassa ülke ekonomisi
için bu kaynaklardan yararlanmak gerekir.

Bütün herkesin ihtiyacı olan enerji değişik
firmalar tarafından üretilmekte ve bizlerin
ihtiyacına sunulmaktadır. Özelleştirilmesi
sonucu bölge bölge bu enerji kaynakları
kullanılıyor. Elektrik üretiminde en çok kullanılan
güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi bunlara birer
örnektir.

similar documents