YILLIK KONTROLLER VE GÜNCEL

Report
YILLIK KONTROLLER
VE
GÜNCEL UYGULAMALARI
FUAT DURDAĞ
Elk. Müh.
ASANSÖR İSTANBUL
06 NİSAN 2013
YÖNETMELİK
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ nın çıkardığı
Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği;
01.01.2012 ‘den itibaren uygulamaya konulması
ile asansörlerin her yıl Fenni Muayene ye tabi
tutularak can ve mal güvenliği açısından sağlıklı
duruma getirilmesi amaçlandı.
• Bu Yönetmelikte; Kullanım süresi boyunca
asansörün güvenli çalıştırılması ile ilgili asgari
kriterler ve şartlar netlik kazandı.
ZAMANLAMA
Çok doğru;
Asansör Yönetmeliği veya Direktifi ve bunlara
bağlı Asansör Standartlarının sektöre girmesi ve
benimsenmesinden sonra bu yönetmeliğin
çıkması anlamlıdır.
Firmalar düzene girdi ve güvenli asansörler
piyasaya arz edildi.
Daha önemlisi; Komponent Üreticileri,
imalatlarını standartlara uygun hale getirdiler.
Gönül isterdi ki;
Bu uygulamalar, aynı sıra ile
daha önce başlatılsaydı.
KULLANICI TARAFINDAN BAKILDIĞINDA
• Kullanıcıların Asansör gibi hayatımızın önemli bir
parçası olan seyahat aracının önemini
kavramalarını, aynı zamanda da ücreti karşılığında
servis aldıkları firmaların yeterlilik seviyelerini
görme fırsatını ortaya çıkarmıştır.
• Yapılan bu muayene işlemi sonucunda, mevcut
asansörlerine her ay periyodik bakım yaptırmanın
ne kadarda önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.
BAKIM
• Buradaki ince ayrıntı; bakım (bakmak) sözlük
anlamı gibi değil, işinin ehli, bu işi yapabilme
durumu yetkili kurumlar tarafından
belgelendirilmiş, firmalar tarafından
yapılmalıdır.
• Muayene sonuç raporlarından; bakımı yapan
firmaların, aslında işini tam anlamıyla
yapmadığı ortaya çıkmıştır. Bu durum
yönetimleri üstlenen insanların; asansörlerinin
güncel durumunu bilmelerini sağlamıştır.
Yöneticiler;
asansörlerine,
Revizyon -Modernizasyon
yaptıracakları zaman kafaları
karıştırılıyordu.
Kontrollerden sonraki rapor; artık
yöneticiyi çok daha kolay yönlendiriyor.
Yaşanan en büyük sıkıntı; bir çok
yönetici arkadaş, kontrolden
çıkan bu eksikleri, fiyattan
dolayı, belgesiz ve yeterliliği
olmayan firmalara yaptırıyorlar.
Bu yüzden; önüne gelen
Asansör Firması açıyor.
Sıkıntılardan birtanesi de;
muayene ücreti olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Genel görüş asansörlerin zaten
her ay bakıldığı, ayrıca böyle bir
kontrole gerek olmadığı
yönündedir.
Nedeni; Bu hayati önem taşımakta olan
uygulamanın, insanlara laiki ile
anlatılamamasıdır.
Ne yazılı görsel basında,
ne Belediyelerde ,
ne de Muayene Kuruluşları tarafından yeterli
bilgilendirme yapılmamıştır.
Hal böyle olunca; kapılarına gelen asansörlerinin
ücreti karşılığında kontrol edileceğini söyleyen
mühendis arkadaşlar inandırıcılık konusunda
zorlanmışlardır.
ASANSÖR FİRMALARI TARAFINDAN
BAKILDIĞINDA,
Olumlu ve olumsuz sonuçların
ortaya çıktığı görülmüştür.
OLUMLU TARAFI
• Servis verdiğimiz asansörlerin standartlara
uygun hale getirilerek çok daha güvenli hale
gelmesidir.
• Yıllardır bakım hizmeti verdiğimiz ve
modernizasyon anlamında taleplerimiz; çoğu
zaman maddi yetersizlikler neden gösterilerek
geri çevriliyordu. İşte bu yasal zorunluluk bu
işlerin yapılmasını hızlandırdı.
Standartlara Hakimiyet
• Yaptığımız işin olmazsa olmazı; standartlara
hakim olup, buna göre asansörler yapmak.
• Yıllık Kontrollere nezaret etme zorunluluğu ve
rapor sonrası tekliflendirme standartlara
hakimiyeti zorunlu hale getirmiştir.
OLUMSUZ TARAFLARI İSE;
• Muayene işlemine nezaret etme zorunluluğu ,
Muayene Kuruluşunun plansız hareket etmesi,
zaten ekip sıkıntısı çeken firmaların zor
durumlarla karşılaşmasına neden olmaktadır.
• Bu işlem, Firma ve Onaylanmış Kuruluşun
ortak çalışması sonucu olacaksa, binalara
haber verilmeden önce; karşılıklı mutabakat
gerekmektedir. Çoğu zaman binaya
gidildiğinde haber verilmesi, ekip ayarlama
anlamında büyük sıkıntı yaratıyor.
Binalardan randevu alınmasına
rağmen muayene ücreti bilgisi
verilmemesi, tartışmalara
sebebiyet veriyor.
En büyük problem ise; muayene
uzmanı adı altında, tecrübesiz
mühendis arkadaşların hazırladıkları
gelişi güzel raporlar. Hiçbir teste tabi
tutulmadan yapılan gözle muayene
sonucu yazılan eksikler.
Bazıları; hiçbir test cihazı kullanmıyor.
Tabii ki, uygunsuzluklarda ya firma
yetkilisine sorma yöntemiyle yada
inisiyatif kullanılarak yazılıyor.
Muayeneyi; listeye göre yapmalarına
rağmen, her muayene kuruluşunun
farklı raporlar göndermesi.
Çoğu zaman hangisinin doğru
olduğunu sorgulamak ve yorumlamak
oldukça zor oluyor. Yanlış gelen
raporlar sonucunda, ikinci defa binaya
gidip kontrol yapma gereği duyuluyor.
İlk kontrolde yazılmayan ve doğal
olarak yapılmayan eksikliğin, ikinci
kontrolde tespit edilerek talep
edilmesi.
Bu hem binaya karşı bir mahcubiyet,
hem de yeniden çalışma sonucu iş
programlarında aksamalara sebebiyet
veriyor.
Muayene Kuruluşlarının; farklı
uygulamaları da sıkıntıya sebebiyet
vermektedir.
Bazıları; muayene sonucuna göre,
asansöre yapıştırması gereken bu üç
farklı etiketten hiçbirini yapıştırmıyor.
Bazı Onaylanmış kuruluşlar ise; bu
kurala uyup etiketleri yapıştırıyorlar.
Asansöre yapıştırılmış bazı
etiketlerde ise; Bu asansör
……………….. Onaylanmış Kuruluş
tarafından kontrol edilmiştir
şeklinde ibare var, asıl kullanıcıyı
ilgilendiren sonuç yok.
Bazı Onaylanmış Kuruluşlarca;
muayene yapıldıktan sonra
yöneticilere raporlar zamanında
ulaştırılmıyor.
- Etiketler olmazsa,
- Rapor gelmezse
- Yönetici; bilgilendirme yapmazsa,
kullanıcıların bindikleri asansörün
durumundan haberdar olması çokta
mümkün olmuyor.
YILLIK KONTROLLERDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR
• Yapım yılı 2002 olmasına rağmen; mühendisin,
yöneticiye biz bunu 95 öncesi gösterelim az
masraf çıksın demesi.
• Mühendisin, makina dairesine çıkamaması
yada kilitli olmasına rağmen , hazırladığı
raporda bu alana ait eksiklerin olması.
• Yapım yılı aynı (Örneğin 2002 yılı),
Onaylanmış Kuruluş aynı,
Muayene eden mühendis aynı
olmasına rağmen;
-İç kapı ile ilgili ibare yok,
-İç kapı takılmalı,
-İç kapı tavsiye edilir.
gibi farklı seçeneklerle karşımıza
çıkabiliyorlar.
• Bütün emniyet devreleri ; kontrol
edilmesine rağmen, gelen raporda
‘’Emniyet devresinde şönt
olmamalı.’’ yazısının varlığı.
Yapılan kontrolde 17 adet eksik
çıkmasına rağmen, tekrar
bakıldığında sadece 2 adet eksik
olduğunun tesbiti.
•
Bazı Asansör Firmalarının, Yöneticiye kırmızı
etiket almış bir asansörün, tanıdıklarım var
daha az masrafla yeşil etikete çeviririz
demesi.
Asansör Firmasının Hizmet Yeterlilik Belgesi
yoksa bile kontrol yapılıyor olması.
Onaylanmış Kuruluşların Kontrolleri arasında
çelişkiler var. Örneğin kuyu dibi alarmını birisi
isterken, diğeri istemiyor.
Fiyatlar çelişkili; bütün Onaylanmış
Kuruluşların fiyatları birbirinden farklı.
Denetimsizlik ve programsızlık var;
5 kontrol yapmak üzere; günlük kontrol
limitini doldurmak için birbirine yakın
binalar seçiliyor.
Mühendislerin tecrübesizliği, refakat eden
Asansör Firmalarında bu konuya karşı bir
güvensizlik ortamı oluşturuyor.
ÖNERİLER
Unutulmamamalıdır ki;
Yönetmelikte tanımlanan;
• ‘BİNA SORUMLUSU’ ,
• ’YETKİLİ SERVİS’,
• ‘İLGİLİ İDARE’,
• ‘A TİPİ ONAYLANMIŞ KURULUŞ’,
• ‘BAKANLIK’
gibi kurumlar da şahıslardan oluşmuşlardır. Bu
şahıslarında her biri aslında birer asansör kullanıcısıdır.
Olaya bu yönüyle bakarak daha titiz davranmalı ve önem
vermeliyiz.
Amaç;
insanları ve tüm canlıları sevmek
olmalı; onların can ve mal
emniyeti için uğraş verilmelidir.
- Bu konuda Farkındalık yaratılması. Yönetmelik
zaten bunu büyük ölçüde sağladı, bizde sahip
çıkıp devam ettirmeliyiz
- Sektörde yetişmiş personel sıkıntısının devlet
eliyle çözümü için çalışma yapılması.
- A tipi denetim kuruluşları ile sektördeki
firmaların temsilcilerinin aynı platform altında
buluşup, yaşanılan sorunların dile getirilmesi ve
çözümlenmesi için organizasyonların
planlanması.
- Asansörlerin; Piyasaya Arz edilme
aşamasında da, Yıllık Kontrollerin
yapılması aşamasında da Piyasa
Gözetim ve Denetimin artırılması.
- Piyasada ki bütün asansörler;
kayıt altına alınıp, doğru bir şekilde
istatistiki bilgilerin oluşturulması ve
kamuya sunulması.
Danışmanlarımız;
sektörden elini çekmemeli.
• Eski - yeni demeden bütün
asansörlerin güvenlik seviyeleri
en üst düzeye çıkarılmalıdır.
Kullanıcıları güvenli asansörlere
alıştırıp, eski tarihli bir asansöre
bindirirsek kaza yapma riskini
artırmış oluruz.
• Kontrol Formu tek olmalıdır. Maddeler
üzerinde biraz daha çalışılmalı. Çok eski
standartlar bir kenara bırakılmalı. ‘’CE’’
işaretli asansörler ve Emniyet açısından
bu asansörlere yakınlaştırılan asansörler
olarak iki grupta düşünülmeli. Gönül
ister ki piyasadaki bütün asansörler EkA3 seviyesine çekilsin. Ama şu anki
şartlarda, bunu istemek hem haksızlık
olur hem de maddi olanaklar açısından
çok doğru bir şey olmaz.
İNŞALLAH SEKTÖRÜMÜZ, ÜLKEMİZ ve İNSANLIK KAZANIR.
BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.
Fuat DURDAĞ
Genel Müdür

similar documents