dosyayı indir - abdullahhoca.com

Report
Balkanlardaki Osmanlı Eserleri
EMEĞI GEÇENLER
NESRIN KETENCI
GÜLAY ORTAK
EBRU ÜNLÜ
 Osmanlı imparatorluğu balkanlara hükmettiği
zamanlarda balkan ülkelerine pek çok eser
bırakmıştır.Bu eserlerin pek çoğu günümüze
ulaşamamışsa da, ulaşan eserler vardır.
Bu eserlerin bazıları şunlardır:



Balkanlardaki Türk Mimari Eserlerinden Bazıları :

BOSNA HERSEK : Sarayevo: Ferhat Bey Camii Bursa Bedesteni - Travnik: Süleyman Paşa Camii - Banyaluka: Ferhat Bey
Camii - Mostar: Saruca İbrahim Paşa Camii -Kladanj: Hacı Bali Bey Camii - Odzak: Çarşı Camii

BULGARİSTAN : Filibe(Plovdiv): Perşembe Pazarı Camii - Razgrad: İbrahim Paşa Camii - Köstendil: Fatih Camii Provadija: Abdulaziz Camii - Selvievo: Malkoç Bey Türbesi - Karlovo: Karlı İli Mehmed Bey Camii

HIRVATİSTAN : Zadar: Valpovo Han - Osijek: Kaleiçi Mustafa Paşa Camii

KARADAĞ : Podgoriça: Hasan Ağa Camii ve Türbesi - Bar: Starigrad Camii minaresi -Çetinje: Türk Konsolosluğu binası

KOSOVA : Priştine: Yaşar Paşa Camii - Prizren: Gazi Mehmed Paşa Hamamı

MACARİSTAN : Eger: Valide Sultan Hamamı - Peç: İdriz Baba Türbesi Kanuni Sultan Süleyman Camii

MAKEDONYA - Ustrumca: Hünkâr Camii - İştip: Hüsamettin Bey Camii
Pirlepe: Çarşı Camii - Manastır: Haydar
Kadı Camii - Radoviş: Cami minaresi
Pirlepe: Çarşı Camii - Debre: Fatih Camii

ROMANYA - Köstence: Hünkar Camii - Hırşova: Sultan Mahmut Camii -

SIRBİSTAN - Belgrad: Şeyh Mustafa Paşa Türbesi - Niş: İslam Ağa Camii

YUNANİSTAN - Selanik: II. Murad Hamamı Hamza Bey(Hafse Hatun) -
ARNAVUTLUK : Tiran: Kaplan Paşa Türbesi Korça: Mirahor Camii ve Mirahor Türbesi İşkodra: Buşatlı Mehmet Paşa Camii
Vlora: Muradiye Camii Berat: Bekârlar Camii Elbasan: Çarşı Hamamı
Yakovalı Hasan Paşa Camii -
İshakça: Mahmut Yazıcı Camii
İskeçe: Sünne Camii
Zigetvar:
Muradiye Camii

Muradiye Camiiİkinci Sultan Murat, Varna’da Haçlı
ordularını yenince Edirne’ye dönüşte bir şükür ifadesi
olarak bu camiyi yaptırdı
Hicri 839 (M1435) senesinin 10 Muharrem günü ibadete
açıldıOrhan Beyin Bursa’da yaptırdığı cami örnek alınmıştır
Kalemkar işçiliği ve çinileri ile gerçek bir şaheserdir Çinili
ilk minaresi 1572 depreminde yıkılmış ve 1754’te Birinci
Mahmut çinisiz bugünkü tek şerefeli minareyi yaptırmıştır
Caminin iki büyük kubbesinin arasında bulunan kemer
kalem işlemeleriyle, duvarlar çiçek motifli çinilerle
süslüdür.Arnavutluk Vlora da bulunur.
Ethem Bey Camii
 18.yüzyılda Tiran valisi Ethem Bey tarafından
yaptırılmıştır ancak Ethem Bey,Camii inşa
edilmeden vefat ettiğinden Camii'nin yapımını
oğulları tamamlamıştır.Ülkede komünizm
yıllarında Camiiler bir bir yıkılırken bu küçük
ancak tarihi Ethem Bey camiine
dokunulmamıştır.Camii,1990 yılına kadar müze
olarak kullanılıyordu.Caminin içinde Ethem Bey'in
ve eşinin mezarları bulunmaktadır.
Çarşı Hamamı
 Çarşı Hamamı, Midilini şehrinin kuzey tarafında
Epano Skala semtinde bulunmaktadır. Hamam,
Yeni Cami, hoca evi ve diğer eski yapıtların
bulunduğu külliyenin bir parçasıdır. Eskiden Azize
semti çarşı merkezinde bulunan Hamam'ın
muhtemelen ikinci Osmanlı egemenliği dönemine ait
olduğu tahmin ediliyor.Ar navutluk Elbasan şehrinde
bulunur.
Gazi Hüsrev Bey Camii -Bosna

1537 yılında Gazi Hüsrev Bey adına inşa edilmiştir.
Mimarı Farsi Džem Esir Ali , vaktinde Osmanlı baş
mimarıdır. Camii’nin yanında bir şadırvan bir
mektep bir abdesthane , Gazi Hüsrev Beyin türbesi ,
Muvekithane , ve 45 metre uzunluğundaki minaresi
ve saat kulesi ile , şehrin merkezi konumunda ve
merkezdeki en büyük ve en kapsamlı yapıdır.
Hünkar Camii – Bosna Hersek

1457’de Isa bey tarafından Fatih Sultan Mehmet Han’a
armağan olarak yapılmıştır. Yanında, Saraybosna’ya isim
veren Saray , bir köprü,bir Kervansaray bir han bir
hamam bir değirmen bir tekke ve çeşitli dükkanlarla
birlikte büyük bir kompleks halinde inşa edilmiştir.
Bugunkü Halini ise 1566’da Kanuni Sultan Suleyman
zamanında -çeşitli eklemeler suretiyle – almıstır.
 Sultan Abdülmecid Zamanında kopleks yeniden inşa
edilmiş, bir kütüphane ilave edilmiş ve tekke
genişletilmiştir. Komplekse 1912’de birde Ulema meclisi
eklenmiştir.
Alaca Cami – Kalkandelen-Makedonya

Makedonya`nın Kalkandelen şehrindeki 6 asırlık tarihi Alaca
Camii, mimarisi ve süslemeleri ile Osmanlı dönemini yansıtan
benzersiz Türk eserlerinden biri.
 Osmanlı Barok stilini temsil eden bu tarihi cami, iç ve dış
süslemeleri ile diğer camilerden farklı bir görüntü çiziyor.
15`inci yüzyılda inşa edilen cami, 17`nci yüzyıl sonlarında
Kalkandelen`de meydana gelen yangında büyük hasar
görmesi üzerine ve 1833 yılında mutasarrıf Abdürrahim Paşa
tarafından onarıldı.
 Alaca camiinin en çok dikkat çeken özelliği, duvarlarındaki
rengarenk canlı motifler. Caminin dış cepheleri dörtgen
şeklinde renkli kalem işleriyle süslü. İç dekorasyonda ise
benzerine rastlanmayan, Osmanlı döneminin şehirleri ile
Mekke manzaraları yer alıyor
Tombul Cami – Şumnu-Bulgaristan

Bulgaristanın Şumnu ilinde bulunan Şerif Halil Paşa Camii
halk arasında Tombul Camii olarak bilinir. 1744 yılında Şerif
Halil Paşa tarafından yaptırılmış yapı, 40 m. yükseklikteki tek
şerefeli minaresi, Kubbesi ise 25 m. yükseklikte olan caminin
duvarları düz taştan kesilmiş, geometrik şekilde yontulmuş ve
çeşitli bitki figürleriyle süslenmiş görünüme sahiptir, iç
mekanlarda Lale devri etkisi diyebileceğimiz Türk Barok
kalem işi bezeme görülmektedir.
 Aynı zamanda Külliye olan Camii kompleksi içinde kütüphane
ve mektebi de içeren bir medrese bulunur. Camii Batı
mimarisinin özelliklerini taşıyan bir Osmanlı yapısı özellğini
de taşır. Yapı Türkiye hariç Balkanların en büyük ikinci camisi
olma özellğini de taşır
Şeyh Mustafa Türbesi
 Şeyh Mustafa Türbesi ise kentin en merkezi
yerlerinden Dörtyol’da bulunuyor. Kitabede yer alan
bilgiye göre, türbe Kaymakam Hüsnü Efendi
tarafından 1783-1784 yıllarında Sadi Tarikatı
Tekkesi’nin şeyhi adına yaptırılıyor. Altıgen planlı,
kesme taştan inşa edilen türbenin dört penceresi, bir
kapısı ve bir mihrabiyesi bulunuyor. Türbenin içinde
ise bir sanduka ile orijinal başlıklı mezar taşı yer
alıyor.
SULTAN MURAD TÜRBESİ
Osmanlı eserlerinin çokluğuyla dikkat çeken
ülkelerin başında gelen Kosova’da son olarak Sultan
Murad Türbesi’nin restorasyonu tamamlandı.
1389’da Kosova Meydan Savaşı’nda şehit edilen
Sultan I. Murad’ın, Balkanlar’ın 1912 yılında
Osmanlı’nın elinden çıkmasıyla bakımsız kalan
türbesi, Türkiye Diyanet Vakfınca yeniden ayağa
kaldırıldı. Kosova’yı işgal eden Sırplar’ın kin ve
nefretlerini en fazla gösterdiği yer olan tarihi
türbenin çevre düzenlemesi de yapıldı.
Mostar Köprüsü-Bosna Hersek
Mustafa Paşa Köprüsü – Bulgaristan
Kurşunlu Han - Üsküp
BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER


similar documents