Günlük - Hisar School Blogs

Report
GÜNLÜK
BETSI LEVI 11-C
NEDIR?
• Günlük, bir kişinin önemli ve kayda değer
bulduğu olayları, gözlem, izlenim, duygu,
düşünce ve hayallerini günü gününe tarih
belirterek anlattığı yazı türüdür.
ÖZELLIKLERI
•
•
•
•
•
•
•
•
Yazıldığı günün tarihini taşır.
Kişisel ve özeldir.
İnandırıcı, içten ve samimidir.
Okuyucu düşünülerek değil, yazarın yazmak istediklerinden
oluşur.
Her gün yazıldığı için çok uzun değildir.
Yazarın kişiliğini ve görüşlerini yansıtır.
Günlükler sayesinde o dönemde olan tarihi olayları da
yazarın bakış açısından görebiliriz.
Konuşma diline yakın bir dil ile yazılır.
TÜRK VE DÜNYA EDEBIYATINDAKI TARIHI
GELIŞIMI
• Tarihte ilk günlük tutan kişiler Romalılar olmuştur. Fakat
onların yazdığı yazılar bugünkü günlükler gibi duygular
içermez.
• Romalılar gibi tutulan günlükler savaşlar ve askeri
hareketleri not etmek amacıyla yazılmıştır.
• Günlükler, ancak Rönesans’ın sonlarına doğru edebi değer
kazanmaya başlamıştır.
• Romantizm akımının en yoğun dönemini yaşadığı 19.
yüzyılda günlükler, edebi değeri ve içeriği bakımından
çoğalmaya ve yazarların iç dünyasını yoğun duygularla
yansıtmaya başlamıştır.
TÜRK VE DÜNYA EDEBIYATINDAKI TARIHI
GELIŞIMI
• Günlükler içerik açısından iki türe ayrılmıştır, “içe
dönük” günlükler ve “dışa dönük” günlükler.
• İçe dönük günlüklerde yazar bir bakıma kendisiyle
konuşur. Yazısında kendi dertlerinden ve iç
dünyasından bahseder.
• Dışa dönük günlüklerde ise yazar alaycı bir tavırla
dönemin güncel olaylarını, siyaset, sanat ve
edebiyat adamlarını öykü tekniği kullanarak
anlatır.
TÜRK VE DÜNYA EDEBIYATINDAKI TARIHI
GELIŞIMI
• Türk edebiyat tarihi düşünüldüğünde tam olarak günlük
niteliği taşımıyor olsalar da içerdikleri bazı bölümlerle
bu yazı türüne benzedikleri için savaş notları olan
“Ruzname” ve Evliya Çelebi’nin “Seyahatname”si ilk
günlük örnekleri olarak verilebilir.
• Batılı anlamda görülen ilk Türk günlüğü ise Direktör Ali
Bey’in “Seyahat Jurnali” olmuştur.
• Nurullah Ataç’ın bir gazetede günlük yazıları
yazmasından sonra günlükler çok ilgi çekip önem
kazanmıştır.
TÜRK VE DÜNYA EDEBIYATININ ÖNDE GELEN
YAZAR VE ESERLERI
•
•
•
•
•
•
Ömer Seyfettin – Balkan Harbi Ruznamesi
Anne Frank – Anne Frank’in Günlüğü
Kafka – Günlükler
Cemal Süreya – Günler
Nurullah Ataç – Günce
Goethe – Genç Werter’in Acıları (ilk günlük-roman
örneklerinden)
• Reşat Nuri Güntekin - Çalıkuşu (günlük-roman)
GÜNLÜK - ROMAN
• Bu tarz romanlarda karakter, günlük
yaşantısını yer ve tarih vererek anlatır. Bu
açıdan günlüklere benzediği için bu
romanlara günlük-roman denir.
ANI-GÜNLÜK FARKI
• Günlükler günü gününe yazılır. Anılar ise
aradan belli bir süre geçtikten sonra yazılır.
• Günlükler öznel ve derin, yoğun düşüncelerin
toplandığı yazılardır. Anılar ise nesneldir.
SORULAR
GÜNLÜK NEDIR?
a) Bir görüşü kanıtlarıyla birlikte açıklamak, savunmak veya
yermek için yazılan düşünce yazılarıdır.
b) Bir yazarın herhangi bir konu hakkındaki kişisel görüş,
anlayış ve düşüncelerini kanıtlama gereği duymadan hoş
bir üslupla yazdığı, kısa fikir yazılarıdır.
c) Kişisel yaşantının bütünü, belli bölümlerini ya da
gözlemleri dile getirmek amacıyla yazılmış yazılardır.
d) Bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları,
gözlem, izlenim, duygu, düşünce ve hayallerini günü
gününe tarih belirterek anlattığı yazılardır.
GÜNLÜK NEDIR?
a) Bir görüşü kanıtlarıyla birlikte açıklamak, savunmak veya
yermek için yazılan düşünce yazılarıdır.
b) Bir yazarın herhangi bir konu hakkındaki kişisel görüş,
anlayış ve düşüncelerini kanıtlama gereği duymadan hoş
bir üslupla yazdığı, kısa fikir yazılarıdır.
c) Kişisel yaşantının bütünü, belli bölümlerini ya da
gözlemleri dile getirmek amacıyla yazılmış yazılardır.
d) Bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları,
gözlem, izlenim, duygu, düşünce ve hayallerini günü
gününe tarih belirterek anlattığı yazılardır.
AŞAĞIDA VERILEN ÖZELLIKLERDEN HANGISI
‘GÜNLÜK’ TÜRÜNE AIT BIR ÖZELLIK DEĞILDIR?
a) Yazarın kişiliğini ve görüşlerini yansıtır.
a) Yazıldığı günün tarihini belirtir.
a) Bir tezi savunur.
a) Konuşma diline yakın bir dille yazılır.
AŞAĞIDA VERILEN ÖZELLIKLERDEN HANGISI
‘GÜNLÜK’ TÜRÜNE AIT BIR ÖZELLIK DEĞILDIR?
a) Yazarın kişiliğini ve görüşlerini yansıtır.
a) Yazıldığı günün tarihini belirtir.
b) Bir tezi savunur.
a) Konuşma diline yakın bir dille yazılır.
AŞAĞIDA VERILEN TÜMCELERDEN HANGISI
BIR GÜNLÜKTEN ALINMIŞ OLAMAZ?
a) Bugün, diğerlerinden daha farklı bir gün benim için.
b) Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın o üç sözcük aynı ses
tonuyla çınlıyor kulaklarımda.
c) Bana böyle davranmış olması aramıza bir soğukluk
girdiğinin göstergesi gibi.
d) Birazdan uyuyacağım ve yarınımın bugünkü gibi olmasını
diliyorum.
e) Pencerem bir tuvalin çerçevesi gibi, ve bana bu tablo şimdi
sonbaharı anlatıyor.
AŞAĞIDA VERILEN TÜMCELERDEN HANGISI
BIR GÜNLÜKTEN ALINMIŞ OLAMAZ?
a) Bugün, diğerlerinden daha farklı bir gün benim için.
b) Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın o üç sözcük aynı ses
tonuyla çınlıyor kulaklarımda.
c) Bana böyle davranmış olması aramıza bir soğukluk
girdiğinin göstergesi gibi.
d) Birazdan uyuyacağım ve yarınımın bugünkü gibi olmasını
diliyorum.
e) Pencerem bir tuvalin çerçevesi gibi, ve bana bu tablo şimdi
sonbaharı anlatıyor.
BATILI ANLAMDA GÖRÜLEN ILK TÜRK
GÜNLÜĞÜ NEDIR?
a) Direktör Ali Bey – Seyahat Jurnali
a) Evliya Çelebi – Seyahatname
a) Şinasi – Şair Evlenmesi
a) Halit Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu
BATILI ANLAMDA GÖRÜLEN ILK TÜRK
GÜNLÜĞÜ NEDIR?
a) Direktör Ali Bey – Seyahat Jurnali
a) Evliya Çelebi – Seyahatname
a) Şinasi – Şair Evlenmesi
a) Halit Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu
GÜNLÜK
OĞUZ ATAY
METIN INCELEMESI
GÜNLÜK SAPTAMALARI
Bu metin bir günlüktür çünkü;
• Başında bir tarih ve yer belirtilmiştir. (3 Ekim 1977, Londra)
• Kişiseldir. Yazar kendi sorunlarından bahsetmiştir.
• Monologlarla yazılmıştır. Yazar kendisiyle bir konuşma
içerisinde gibidir.
• Yazarın duygu ve düşünceleri yansıtılmıştır.
• Konuşma dilinde yazılmıştır, anlaşılmayan kelimeler yoktur.
• Bir makale gibi uzun değildir, sadece bir günü anlattığı için
kısadır.
AMAÇ
Yazarın bu yazıyı yazma amacı duygu ve
düşüncelerini ifade etmektir. Bazen insanlar
her şeyi herkese anlatamaz ve içlerinde
tutarlar. Oğuz Atay son yıllarındaki yalnızlığını
içinde tutmak yerine günlüğüyle paylaşmıştır.
Bir bakıma terapi gibidir günlük yazmak.
YAZARIN TUTUMU
• Oğuz Atay bu metinde biraz karamsardır. Bunu kafasının
karışık olduğunu söylemesinden ve kendinde bazı şeyleri
yapacak gücü bulamadığından bahsetmesinden
anlayabiliriz. Fakat aynı zamanda umudunu da tam olarak
yitirmemiştir. Hasta olmasına rağmen devam etmek ister.
“Ne yapalım, henüz biraz da ayakta durma gücüm var;
deneyelim, sonuç almaya çalışalım.”
ANLATIM TEKNIĞI
Söyleşmeye bağlı anlatım (diyalog)
kullanılmıştır. Yazar bir kişi yerine günlüğüyle
konuşma içerisindedir. “Yakında İstanbula
dönüyorum. Bugün Dr.Morgan’a gideceğim,
ilaç v.s. için görüşeceğim.”
METNIN BANA OLAN KATKILARI
Bu metni okuduktan sonra önemli bir şey
öğrendim. Oğuz Atay her ne kadar karamsar
olsa da, umudunu yitirmedi ve çabalamaya
devam etti. Bu nedenle insanlar olarak bir şey
ne kadar kötü olursa olsun pes etmemeliyiz.
SORULAR
1) Yazar bu günlüğü neden yazmıştır?
2) Yazarın karamsar olma nedeni nedir?
3) Bu metnin kişisel bir metin olduğunu nerden
anlarız?
KAYNAKLAR
• Günlük Türünün Türk ve Dünya Edebiyatındaki Gelişimi. 19
Aralık 2012. 19 Ekim 2014 <http://www.xn-edebiyatgretmenitwb.net/gunluk_turunun_turk_ve_dunya_edebiyatindaki_g
elisimi.html>
• Günlük. 7 Ekim2011. 19 Ekim 2014
<http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/gunluk-turu-veozellikleri.html>.
• Atay, Oğuz. Günlük. İstanbul: İletişim Yayınları, 2013.
• Düzyazı Türleri Testi. 23 Ekim 2014
<http://edebiyatforum.com/oss-edebiyat-sorubankasi/duzyazi-turleri-testi-1.html>.

similar documents