1.3 * Osman Hamdi

Report
HAZIRLAYAN
Orhan FIRAT
DANIŞMAN
Prof. Dr. Ümran BULUT
İSTANBUL 2013
İÇİNDEKİLER
- Osman Hamdi Bey’in Hayatı ve
Eğitimi
- Son Yılları
- Tekniği
- Eserleri
- Osman Hamdi Bey Ve İlkler
- Aile Albümü
-Sözlük
OSMAN HAMDİ
KİMDİR ?
Doğumu
30 Aralık 1842
Ölümü
24 Şubat 1910
1842-1910 yılları
arasında yaşamış usta
Ressam, Müzeci,
Arkeolog…
Osman
Hamdi Bey
30 aralık 1842 yılında İstanbul’da doğdu.
İlkokul öğrenimini Silivri'deki bir
okulda yaptı.
Bu nedenle
1857 yılında
Osman Hamdi
Bey’i hukuk
öğrenimi için
Paris’e
göndermiştir.
Bir süre burada hukuk öğrenimi gördükten
sonra resme olan tutkusu daha ağır basmış,
sonunda resmi tercih ederek Güzel Sanatlar
Okulu’na devam etmiştir. Osman Hamdi Bey’in
hocaları zamanın ünlü ressamları
olan Gerome ve Boulanger’dir.
Jean Léon
Gérôme
1824 - 1904
Osman Hamdi Bey’in
hocası
Jean Léon
Gérôme’nin en
önemli eseri
HALI TÜCCARI
1887
Osman Hamdi Bey Gerome ve Boulanger ‘den
etkilenmiş ve
dönemin iyi eğitim görmüş ressamlarından
biri olmuştur.
ŞEKER AHMET
PAŞA
KİMDİR?
Şeker Ahmet Paşa’nın 27
Nisan 1873'te İstanbul
Sultanahmet'te açtığı
sergi, Türk resim sanatı
tarihinde açılan ilk resim
sergisi olarak tarihe
geçmiştir.
Şeker Ahmet Paşa’nın natürmort çalışması
Osman Hamdi Bey 1910'da İstanbul’ da öldü.
Eskihisar’ da bulunan köşkün arka bahçesine
defnedildi. Mezarının baş ve ayak kısmına o
zamanın bakanlar kurulu kararı ile isimsiz iki
Selçuklu mezar taşı dikilmiştir.
SON YILLARI
ve
BULUNDUĞU GÖREVLER
1869 tarihinde Osman Hamdi İstanbul’a döner.
Bağdat Yabancı İşleri Müdürlüğüne getirilir.
Bağdat’tan çeşitli görüntülerin yer aldığı
tablolar ve karakalem desen çalışmalarını bu
dönemde yapmıştır.
1871 yılında sarayda yabancı elçilerinin protokol işleriyle
görevlendirilmiştir. Bu görevde başarısından dolayı bizzat
Sultan Abdülaziz tarafından 1873 yılında Viyana’da açılan
Uluslar arası Sergiye komiser olarak atanmıştır.
1878 yılından sonra artık resme daha fazla zaman
ayırma düşüncesiyle devlet memurluğundan ayrılır.
Osman Hamdi Bey 11 Eylül 1881 tarihinde müze-i hümayun
adıyla anılan müze müdürlüğüne başlamıştır.
Müzeciliğimizi ilk kez modern anlamda ele
almaya başlamış ve İlk işlerinden birisi de başından
beri
karşı olduğu, yabancıların yaptığı kazılarda ,
ortaya çıkan eserlerin yurt dışına götürülmesini
yasaklamayı planladığı tüzük hazırlığıdır.
Böylece batılı ülkelere Osmanlı topraklarından
eser akışını engeller.
Osman Hamdi Bey, arkeoloji alanındaki çalışmaları
ile de yurt dışına ulaşan bir ün sahibi olmuştur.
Fransız, Alman, Yunan, İspanyol müzeleri, madalya
ve nişanlarla Osman Hamdi Bey'i kutlamışlardır.
Böylece Türkiye milletlerarası üne sahip bir arkeolog,
müzeci ve ressam, kazanmıştır. Birçok üniversite
doktorluk ünvanı vermiştir.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
TEKNİĞİ
Osman Hamdi Bey resimlerinde Türk
sanatı, kültürü, mimarisi, çinili panolar,
duvarlar, halılar, süslemeli objeler, örtüler,
kandiller, türbe, hat levhalar, insan
figürlerini çok güzel bir şekilde
resmetmiştir.
Osman Hamdi Bey, son çağın en seçkin
siması ve gerçek anlamda uluslararası ün
kazanmış bir sanatçımızdır. 1910 yılında
İstanbul'da öldüğü zaman, memlekette ve
dünyada Alman, Fransız ve İngiliz basınında
Osman Hamdi’nin ölümü ile ilgili yazılar yer
almıştır.
Pennsylvania Üniversitesi
Osman hamdi beye 1894 te fahri doktora
Ünvanı vermiştir.
ESERLERİ
Osman Hamdi Bey’in eserleri pera müzesi ve
özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.
Usta ressam, müzeci
ve ayrıca İlk Türk
arkeoloğu kabul edilir.
En çok bilinen eseri
Kaplumbağa
Terbiyecisidir .
Osman Hamdi Bey’in en
önemli resimlerinden
biri olan ‘’Kaplumbağa
Terbiyecisi’’ bir
başyapıttır.
Sanatçının bu
tablosundaki yer , Bursa
Yeşil Cami’nin üst
katındaki odanın avluya
bakan pencere duvarıdır,
bu duvarı kaplayan
çiniler olduğu gibi
resmedilmiştir.
“Kaplumbağa Terbiyecisi” tuval üzerine
yağlı boya, 223 x 117 cm, 1906
Kaplumbağa Terbiyecisi'nden bir detay
BUNU
BİLİYOR MUYDUNUZ
???
KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ’NİN
1906 VE 1907 DE
YAPILAN İKİ VERSİYONU
BULUNMAKTADIR.
Japon sanatçı Crepon
tarafından yapılan
Charmeur de Tortues
isimli gravür,
Kaplumbağa
Terbiyecisi'nin esin
kaynağı olabilir.
Osman Hamdi
Bey
‘’Silah Taciri’’
adlı çalışmasını
yaparken.
Âb-ı Hayat Çeşmesi
tuval üzerine yağlı
boya
120X92
1904
Şehzade
Türbesi’nde Derviş
tuval üzerine yağlı
boya
122X92
1908
Cami Kapısı Önünde
Konuşan Hocalar
140x105 cm
tuval üzerine yağlı boya
1908
Gezintide Kadınlar - (1887)84X132 tuval üzerine yağlı boya
SATRANÇ
OYNAYAN İKİ
ADAM
140X180
tuval üzerine
yağlı boya
1907
“SİLAH TACİRİ”
178 x 134 cm
Tual üzerine yağlı boya
1908
OTO PORTRE
tuval üzerine yağlı boya
Osman Hamdi
Bey eşi Naile
Hanım’ı bir çok
kez
resmetmiştir.
Eşi Naile
Hanım’ın
portresi
1905
“İlahiyatçı” 1907 90 x 113 cm tuval üzerine yağlı boya
Mimozalı Kadın
130 x 93 cm.
tuval üzerine yağlı
boya
1906
İki Müzisyen Kız 54x39 cm. Tual üzerine yağlıboya 1880
Kuran Okuyan Kız 70x51 cm. Tual üzerine yağlıboya 1880
OSMAN HAMDİ BEY
VE
İLKLER
Figürlü Resmin İlk Türk Ressamı
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Kurucusudur.
İlk Türk Müzeci
İstanbul Arkeoloji Müzesinin Kurucusu
İlk Türk Arkeolog
Osman Hamdi Bey Nemrud Dağı, Lagina Tapınağı
ve Sayda'da kazılar yaptı.
Osman Hamdi Bey’in Evi Ve Müzesi
Arkeolojik kazılar esnasında Osman Hamdi Bey
Osman Hamdi
Bey'in
Yervant Oskan
Efendi tarafından
yapılan büstü.
BUNU
BİLİYOR MUYDUNUZ
???
Osman Hamdi Bey, Kadıköy’ün
ilk belediye başkanıdır.
AİLE ALBÜMÜ
Osman Hamdi Bey Ve Kızları
Osman Hamdi Bey Ve Ailesi
Eşi Naile Hanım
Kızı Nazlı
SÖZLÜK
O
O
O
O
O
O
O
O
Sadrazam
:Günümüzde başbakan
Mekteb-i Maarif-i Adliye :Hukuk fakültesi
Natürmort
:Ölü doğa resim
Protokol
:sözleşme
Müze i humayun
: Devlet müzesi
Sanayi-i Nefise Mekteb-i : Bugünkü msgsü
Tortues
:ingilizce de kaplumbağa
Otoportre
:ressamın kendi resmini çizmesi

similar documents