tekrar dene - Egitimcininadresi.com

Report
4.Sınıf
Öğrenme Alanı : Bilim,Teknoloji ve Toplum
5.Ünite
: İyi ki Var
KAZANIMLAR
1-Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.
2-İnsanlığın kullandığı belli başlı zaman ölçme araçlarını ve belirleme
yöntemlerini tanır.
3-Kullandığı teknolojik ürünlerin zaman
içindeki gelişimini kavrar.
4-Teknolojik ürünlerin hayatımızda ve çevremizde yaptığı değişiklikleri
dikkate alarak geçmişle bugünü karşılaştırır.
5-Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlar.
6-Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden
kullanır.
www.egitimcininadresi.com
www.egitimcininadresi.com
Hacı Cavcav
bu teknolojik
ürün dedikleri
şey de nedir?
Karagözüm iki
gözüm teknoloji
kullanılarak üretilen
alet, makine vb.
araçlara teknolojik
ürünler denir.
Televizyon, çamaşır
makinesi, elektrik süpürgesi,
fırın, bulaşık makinesi, ütü,
buzdolabı gibi ürünleri
evimizde kullandığımız
teknolojik ürünlere örnek
olarak gösterebiliriz
www.egitimcininadresi.com
Neden teknolojik
icatlar yapılır?
İnsanlar var olduğu günden beri ihtiyaçlarını
karşılamak için değişik araçlar icat etmişler. İcatlar,
toplumun ihtiyaçları sonucu yapılır.
www.egitimcininadresi.com
Bugünde yaşamımızı kolaylaştıran bir çok
teknolojik ürünü kullanırız. Kullandığımız bu
ürünlerin bir çoğu sanayide(fabrikalarda)
üretilir.
Bir sanayi dalında bir maddenin, işlenerek
kullanır hale gelmesi ile ilgili bilgi ve sürece
teknoloji denir.
www.egitimcininadresi.com
İCATLAR
KAĞIT
TELEVİZYON
MATBAA
TELEFON
www.egitimcininadresi.com
TEKERLEK
BİLGİSAYAR
KAĞIDIN GELİŞİMİ
Kağıt bulunmadan önce insanlar yazılarını taşlara, ağaç kovuklarına ,
paçavralara ve hayvan derilerine yazıyorlardı.
Kağıdı ilk yapanlar, Çinlilerdir. 2000 yıl kadar önce ,daha Avrupa'da Yunanlılar
ve Romalılar ünlü Misir papirusleri üzerine yazı yazarken, Çinliler kağıt yapmayı
çoktan biliyorlardı.
www.egitimcininadresi.com
Kağıt Asya'dan Avrupa'ya gelinceye kadar birçok yıllar
geçti. Bu iş bazı aşamalardan geçti: 704 yılında
Araplar, Orta Asya'da Semerkant kentini aldılar. Orada
ellerine geçirdikleri bir çok ganimet arasında kağıt
yapmanın sırrını da alıp ülkelerine götürdüler. Bu yolla
Arapların eline geçen kağıt nedeniyle Sicilya, İspanya
ve Suriye gibi ülkelerde kağıt fabrikaları kuruldu
İngiltere üzerinde bir kağıt fabrikası açılarak ilk
modern kağıtların üretimine başlanmıştır. O dönemde
teknolojik aletlerin bulunmaması ve kağıtların elle
yapılması sebebiyle işlerin yoruculuğu, kağıt
fiyatlarına da yansımıştır. Ancak 19. Yüzyılda gerekli
teknoloji ortaya çıkmış ve kağıt üretimi daha seri bir
hale getirilmiştir.
www.egitimcininadresi.com
İCATLAR
MATBAANIN GELİŞİMİ
Matbaanın ilk kez kullanılması Uzakdoğu’da
başlamıştır. İlk matbaa, ağaç oyma tekniği
kullanarak, M.S. 593'te Çin'de kurulmuş, ilk
basılı gazete de M.S. 700'de Pekin'de
çıkmıştır.8. yüzyılda Japonya’da baskı yapıldığı,
İmparatoriçe Shotoko'nun Budizm’in kutsal
metinlerini Sanskrit dilinde Çin alfabesiyle
bastırdığı bilinmektedir.
Matbaayı Çinlilerden alan Uygurların 9.
yüzyıldan itibaren baskı yaptığını
göstermektedir. Öte yandan, Çin'den mi geldiği
yoksa bağımsız mı geliştirildiği bilinmese de,
Mısır'da 4. yüzyıldan itibaren kumaş üzerine
ağaç oyma kalıplarla baskı yapılmaktaydı. Aynı
teknikle Arapça metinlerin basılması 9. ve 10
yüzyıllarda gene Mısır'da başlamıştır.
www.egitimcininadresi.com
Avrupa'da ağaç oyma kumaş baskısını İslam
dünyasından alarak başlamıştır. Özellikle 15.
yüzyılda Avrupa’da matbaacılığın üssü
olan Hollanda'da basım tekniği çok gelişmiştir
Osmanlı İmparatorluğunun ilk matbaası daha 1493
yılında, İbrahim Müteferrika'dan 234 yıl önce, İspanyol
göçmeni David ve Samuel İbn Nahmias Kardeşler
tarafından kuruldu.
Gutenberg matbaası
Nihayet 1450'de Johannes Gutenberg, ortağı Fust ile
birlikte Almanya'nın Mainz şehrinde metal harflerle
basım tekniğini bulmuş ve matbaa uygulamıştır. Böylece
ilk modern matbaa icat edilmiş oldu. Gutenberg'in
üretimi, özellikle de 1455'de bastığı İncil, yüksek kalitesi
ve ucuz fiyatıyla kısa sürede başarılı olmuş, yeni buluş
Avrupa'dan başlayarak tüm dünyada yaygınlaşmıştır.
Daha sonra tipo baskı olarak adlandırdığımız bu matbaa
tekniği sanayi devrimiyle doğan modern baskı
makinalarının ve matbaacılık endüstrisinin temeli olmuş
ve 20. yüzyıl sonlarına kadar gelmiştir.
Günümüzde modern matbaa
www.egitimcininadresi.com
Bisikleti yaptım şükür
ama freni yok
www.egitimcininadresi.com
TEKERLEĞİN GELİŞİMİ
Tekerlek tüm çağların en önemli mekanik
icadı sayılmaktadır. Çünkü; her türlü makinede,
saatlerde, değirmenlerde ve otomobil, tren ve
aklımıza gelebilecek daha binlerce araçta
mevcuttur. Ya tekerlek olarak mevcut yada
tekerlek ilkesiyle çalışan tekerleğe benzeyen
araçlarla..
Milattan 7000 yıl kadar önce
Mezopotamya’da yapılan tekerlek, daha önce
kütüklerle çekerek eşya taşıyan insanlara büyük
rahatlık sağlamıştır. Çift tekerlekli öküz
arabaları, ilk tekerlekli araçlardır. Sonra atlar
kullanılmıştır. M.Ö. 5000 yıllarında, çabuk
aşınmamasını sağlamak için tekerleğe bakır
çiviler çakılmıştır. Bir süre sonra da tekerleğe
maden çemberler geçirmek akla gelmiştir.
www.egitimcininadresi.com
Tekerleğin kullanılması,
arabaların hızla gelişmesine,
bisikletin gelişmesine,
ulaştırmanın kolaylaşmasına,
ürünlerin pazarlara rahatça
götürülmesine yol açmıştır.
www.egitimcininadresi.com
TELEVİZYON
Televizyon 1923 yılında, John Logie
Baird tarafından İngiltere'nin Hastings kasaba
sında icat edilmiştir. İlk televizyon görüntüsü
ise yine Baird tarafından 1926 yılında
yayınlanmıştır. Başlangıçta noktalar halinde
ve titrek olan görüntülerin kalitesi Baird
tarafından geliştirilmiştir.
1930'ların başında televizyon elektronik eşya
olarak satılmaya ve geniş kitlelere hitap
etmeye başladı. Örneğin 1936 Berlin Yaz
Olimpiyatları Almanya'da evlerdeki
televizyonlardan izlendi.
www.egitimcininadresi.com
Renkli Televizyonlar
1940'larda renkli televizyon çalışmaları hız
kazandı. 1950'lerde ABD'de ilk renkli
televizyon satışa çıktı, ancak renkli televizyon
ABD'de 1960'larda geniş kitlelerce
kullanılmaya başlandı.
21. Yüzyılda televizyon en
önemli kitle iletişim
araçlarından biridir.
Günümüzde televizyon
reklam ve haber olmak
üzere film izlemek, müzik
dinlemek gibi bir çok alanda
kullanılmaktadır.
www.egitimcininadresi.com
www.egitimcininadresi.com
TELEFON
Konuşmaları açıkça aktaran ilk telefon aleti, Charles
Sumner Tainter ve Alexander Graham Bell tarafından
geliştiren Radyofon adlı aygıttır. İki bilim adamı, bu
aygıtla ilk başarılı denemeyi 15 Şubat 1880 günü
gerçekleştirdiler.
Verici Washington'da, 13.Cadde'deki Franklin Okulu'nun
tepesine konmuştu. Tainter, ahizeyi eline alarak
konuşmaya başladı: Bay Bell... Bay Bell... Beni
duyabiliyorsanız, lütfen pencerenin önüne gelip
şapkanızı sallayın. Az sonra Bell, 14.Cadde'de bulunan
laboratuvarının penceresine geldi. Elinde şapkası vardı.
Bir an durdu, sonra şapkasını sallamaya başladı.
www.egitimcininadresi.com
1915: Şehirlerarası ilk görüşme yine Bell ve Watson arasında yapıldı. Bell, New York'tan o
anda San Francisco'da bulunan Watson'a yine onu görmek istediğini söyledi. Watson da,
''Bu bir hafta sürer'' diye yanıtladı.
1924: İlk cep telefonları, ilkokul öğrencisinden bile büyük radyolardı ve üzerlerinde büyük
bir anten bulunuyordu.
1978: İlk hücresel telefon sistemi Japonya'da kuruldu. Bunu İskandinavya ve 1983'te de
Chicago izledi.
1983: Uzmanlar, 2000 yılında ABD'deki cep telefonu abonelerinin sayısının 1 milyonu
bulacağını ileri sürdüler. Şu anda, ABD'de 100 milyon cep telefonu abonesi bulunuyor.
2003: İnsanlar cep telefonunu artık, oyun oynamak, internette ''sörf'' yapmak, resim
çekmek ve konuşmak için kullanıyor. Cep telefonları, küçük birer bilgisayar haline geldi.
www.egitimcininadresi.com
YÜZYILIN İCADI BİLGİSAYAR
www.egitimcininadresi.com
İLK BİLGİSAYARLAR
Kendisine verdiğimiz bilgileri istediğimizde
saklayabilen, istediğimizde geri verebilen
cihaza bilgisayar denir.
Bilgisayarlar çok farklı biçimlerde karşımıza
çıkabilirler. 20. yüzyılın ortalarındaki ilk
bilgisayarlar büyük bir oda büyüklüğünde
olup, günümüz bilgisayarlarından yüzlerce
kat daha fazla güç tüketiyorlardı. 21.
yüzyılın başına varıldığında ise bilgisayarlar
bir kol saatine sığacak ve küçük bir pil ile
çalışacak duruma geldiler
www.egitimcininadresi.com
www.egitimcininadresi.com
BİLGİSAYARLARIN SON HALİ
www.egitimcininadresi.com
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Teknolojik icatlar neden yapılmıştır?
a) Çocuklar oynasın diye
b) Savaşların olması için
c) Toplumun ihtiyaçlarına cevap vermesi için
www.egitimcininadresi.com
 DOĞRU BİLDİN TEBRİK EDERİM 
www.egitimcininadresi.com
TEKRAR DENE
www.egitimcininadresi.com
TEKRAR DENE
www.egitimcininadresi.com
 DOĞRU BİLDİN TEBRİK EDERİM 
www.egitimcininadresi.com
2.Kağıdı kimler icat etmiştir?
A) Ruslar
B)Türkler
C)Çinliler
www.egitimcininadresi.com
 DOĞRU BİLDİN TEBRİK EDERİM 
www.egitimcininadresi.com
TEKRAR DENE
www.egitimcininadresi.com
3. İlk modern matbaayı kim icat
etmiştir?
A) Einstein
B) Johannes Gutenberg
C) İbrahim MÜTEFERRİKA
www.egitimcininadresi.com
 DOĞRU BİLDİN TEBRİK EDERİM 
www.egitimcininadresi.com
TEKRAR DENE
www.egitimcininadresi.com
4. Telefon ne zaman ve kimler tarafından
bulunmuştur?
A) 22 mayıs 1980 David ve Samuel İbn Nahmias
Kardeşler
B) 15 Şubat 1880 Charles Sumner
Tainter ve Alexander Graham Bell
C) 30 şubat 1999 Şükrü bey ve arkadaşları
www.egitimcininadresi.com
5.İlk bilgisayarların büyüklüğü ne kadardı?
A)Bir oda büyüklüğünde
B)Bir gökdelen kadar
C)Kol saati kadar
www.egitimcininadresi.com
TEKRAR DENE
www.egitimcininadresi.com
 TEBRİKLER BÜTÜN SORULARI DOĞRU CEVAPLADIN 
İCATLAR
www.egitimcininadresi.com
www.egitimcininadresi.com
www.egitimcininadresi.com
www.egitimcininadresi.com
www.egitimcininadresi.com
www.egitimcininadresi.com
www.egitimcininadresi.com

similar documents