Ses Bilgisi Test Soruları Ve Cevapları – 6.Sınıflar

Report
SÖZCÜĞÜN YAPISI
SORULAR
• 1) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden
hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?
• A) Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar.
B) Her şey incelikten, insan kabalıktan kırılır.
C) Hesapsız kasap ya bıçak kırar ya masat.
D) Herkesin aklı bir olsa,koyuna çoban
bulunmaz.
• CEVAP
-
B
• 2) Aşağıdaki dörtlüğün hangi dizesinde,ünlü
düşmesine uğramış bir sözcük vardır?
• A) Havalar güzel gidiyor;
B) Sen de çiçek açtın erkenden
C) Küçük zerdali ağacım,
D) Aklın ermeden.
• CEVAP
-
D
• 3) “ Ev – oda” sözcüklerindekine benzer bir
anlam ilişkisi,aşağıdaki sözcüklerin hangileri
arasında vardır?
• A) Demirci – demir B) Okul – öğretmen
C) Gemi – kamara D) Fırıncı – ekmek
• CEVAP - C
• 4) “Boy” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin
hangisinde “uzunluk” anlamında
kullanılmıştır?
• A) Gördüğümüz pitonun boyu altı metre vardı.
B) Kıyı boyunca yürüdük.
C) On saat boyunca konuşmuşlar!…
D) Kavgada boyunun ölçüsünü almıştı.
•
CEVAP - A
• 5) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş
anlamlısı yoktur?
• A) yurt B) bol C) sinek D) süre
•
CEVAP - C
• 6) Aşağıdaki sözcüklerden hangileri özelden
genele doğru sıralanmıştır?
• A) varlık – tahıl – başak – buğday – tane
B) canlı – kuş leylek – kanat
C) küpe – altın – metal – varlık
D) cansız – kılıç – kalkan – ok
•
CEVAP - C
• 7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
ekin görevi diğerlerinden farklıdır?
• A) Gönlüm herkese hoşgörülü ile bakıyor.
B) Derdim büyüktür kimselere söyleyemem.
C) Bilim çağında yaşıyoruz.
D) Sözüm çevreyi kirletenlere
•
•
CEVAP - C
• 8) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin
türü diğerlerinden farklıdır?
• A) Çocuklardan hiçbiri bahçeye çıkmak
istemiyor.
B) Birkaç sepet elma toplamamız gerekiyor.
C) Kimi insanları memnun edemezsiniz.
D) Birçok arkadaşım seneye yurt dışına gidiyor
•
CEVAP - A
• 9) “İnsan , çalıştığının karşılığını alır.”
Aşağıdakilerden hangisi, anlamca bu cümle
ile çelişir?
• A) Ne ekersen onu biçersin.
B) Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.
C) Emeksiz yemek olmaz.
D) Besle kargayı oysun gözünü.
CEVAP-D
• 10) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “takı”
sözcüğündeki yapım ekiyle türetilmiştir?
• A) Tartı B) Askı C) Sevgi D) Katkı
•
CEVAP-A
• 11. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi
anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden
farklıdır?
• A) Güzel- çirkin
B) İyi- kötü
C) Akıllı- zeki
D) Gelmek-gitmek
•
CEVAP-D
• 12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “karanlık”
sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?
• A) Polisten kaçan hırsız karanlık sokaklara
doğru kaçtı.
B) Geceleyin karanlıkta dolaşmaktan hep
korkmuşumdur.
C) Bu karanlık sokaklar tek arkadaşımdır
benim.
D) Onun babası karanlık işler çevirmektedir
•
CEVAP-D
• 13. Aşağıdakilerin hangisinde karşıt
kavramlar bir arada verilmiştir?
• A) Bu sevda ömrümün ilk ve tek sevdasıydı
B) Hayal mi gerçek mi bilemiyorum.
C) Ayrılığın ne demek olduğunu şimdi anladım
D) O güzel kirpiklerin beni benden aldı
•
CEVAP-B
• 14. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi taşıdığı
anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?
• A) Üveye etme özünde bulursun,geline etme
kızında bulursun
B) Üzüm üzüme baka baka kararır.
C) Körle yatan şaşı kalkar
D) Kır atın yanında duran ya huyundan ya
suyundan.
•
CEVAP-A
• 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varlığın
hem olumlu hem de olumsuz yönü bir arada
verilmiştir?
• A) Babam Ankara’da küçük ama kullanışlı bir ev
aldı.
B) Amcamın köyde geniş ve güzel bir bahçesi var.
C) Uçurtmama renkli ve uzun bir kuyruk taktım.
D) Romanın sade ve akıcı bir dili okuyucuyu
büyülüyor.
•
CEVAP-A
• 16. Aşağıda dizelerin hangisinde şarta bağlı
bir durum vardır?
• A) Kederimin sebebini söyleyeceğimi
zannetmeyiniz.
B) Git ama karanlık olmadan geri dön.
C) Tüm bu olan bitenleri unutalım.
D) Onu bu halde görmek beni kahrediyor.
•
CEVAP- B
• 17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde nedensonuç ilişkisi vardır?
• A) Senden kurtulmak için buraları terk
eyledim.
B) Seni görmek beni çok mutlu edecektir
C) Ödevlerini yaptıktan sonra dışarı çıkabilirsin
D) Sensiz bir dünya hayal edemiyorum.
•
•
CEVAP-A
• 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanımlama
yapılmıştır?
• A) Masal çocukların hayallerini geliştirmektedir.
B) Şiir, insanlara bir duygu zenginliği
katabilmelidir.
C) Hikaye,olmuş ya da olması mümkün olan
olayları anlatan bir yazıdır.
D) Anı, hatırlandıkça insanlarda duygu değişimi
yapabilmelidir.
•
•
CEVAP-D
• 19. “Kusursuz dost arayan dostsuz kalır”
sözüyle aşağıdakilerden hangisi arasında bir
yakınlık söz konusudur?
• A) Körle yatan şaşı kalkar
B) İsin yanında is, misin yanında mis olursun
C) Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu
söyleyeyim
D) Dikensiz gül olmaz
•
CEVAP-B
• 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir
yargı vardır?
• A) Bu roman, kurtuluş savaşı yıllarını
anlatmaktadır.
B) Romanda ilginç betimlemeler ve büyülü bir
üslup dikkat çekiyor
C) Yazar romanda o dönemle ilgili köy yaşamı
hakkında bilgiler veriyor.
D) Eleştirmenler bu romanla değişik görüşler
ortaya atmışlardır.
•
CEVAP-D
• 21) Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisinde
kaynaşma sesi yoktur?
• A) Burslu okumayı aklına koymuş.
B) Kalemini yere düşürmüşsün.
C) Cevap anahtarını henüz hazırlamadım.
D) Yeni sokak lambalarını gördün mü?
•
CEVAP-B
•
22) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi
yapım eki alırken bir ünlü kaybına uğramıştır?
• A) Oktay Akbal’ın kitaplarıyla tanışmamın uzunca
bir öyküsü var.
B) Dün akşam Azra Erhat’ın Mavi Yolculuk adlı
kitabını fazlaca okudum.
C) Sait Faik’in öykülerinin özelliklerini ayrıca
anlatacağım.
D) Deniz, Cahit Külebi’nini Sivas Yollarında adlı
şiirini iyice ezberledi.
•
CEVAP-C
• 23) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe
olduğu halde küçük ünlü uyumuna uymaz?
• A) salon
B) düşman C) orman
D)
çamur
•
CEVAP-D
• 24) “Ben de çoşku içinde o insan seline kapılmış
koşuyordum… Benim de türeğim hayecandan
yerinden fırlayacakmışcasına çarpıyordu. Bu
kalabalıkta onu, Gazi Paşa’yı, kurtarıcımızı görmek
mümkün müydü?”
• Paragrafta aşağıdaki ses olaylarından hangisi
yoktur?
• A) Ünsüz yumuşaması
C) Ünlü daralması
B) Ünsüz sertleşmesi
D) Kaynaştırma
•
CRVAP-C
• 25) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili
sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla
kullanılmıştır?
• A) Bir yudum sevgi için neleri feda etmezdi.
B) Onun bu kadar dar görüşlü olabileceğini
hayal bile edemezdim.
C) Hayatım renkleniyor, geleceğim ışıl ışıl
parlıyordu.
D) Öğrenciler sıkıntılı bir şekilde sınıfa girdiler.
•
CEVAP-D
• 26) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz
benzeşmesine örnek yoktur?
• A) Neye yarar, neye yarar dedikçe insan hiçbir
şey yapamaz olur.
B) Kendi varlıklarından memnun olanlar, iyi
sonuçlar yaratırlar.
C) Bilgi farklılık yaratan bir bağdır
D) O, insanın öğrenme kapasitesinin ne kadar
büyük ve şaşırtıcı olduğunu biliyordu.
•
CEVAP-B
• 27) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik
sözcük kuruluşu bakımından diğerlerinden
farklıdır?
• A) Köyceğiz’de bir başka mavidir gökyüzü.
B) Aydınlarımız günlük kaynaklarının
kaybolmasından korkarlar.
C) Sevgi nedir, nasıl hissedilir, nasıl verilir?
D) Fuat Bey, emredersiniz efendim, diyerek
uzmanları çağırttı.
•
CEVAP-A
• 28) ‘Babam, sabah kalktığımız kadar cahil, gece yatağa
girmenin en büyük günahlardan biri olduğuna inanırdı. Her
gün yeniş bir şeyler öğrenmememizi isterdi. Belirli bir şey
öğrenmemizi öğrenmek istemezdi,öğrendiğimiz her yeni
şeyin bizi bambaşka bir insan yaptığını ve bizleri
tekdüzelikten ve sıkıntıdan kurtardığını söylerdi. Akşam
yemeğinde öğrendiğimiz bilgileri hep birlikte paylaşırdık.’
• Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
• A) Öğrendiğimiz yeni bilgilerin paylaşılması çok önemlidir.
B) Her zaman değişik konular öğrenmek gerekir.
C) Öğrenilen yeni şeyler insanı değiştirir.
D) Hiçbir şey öğrenmeden günü geçirmek günahtır.
•
•
CEVAP-C
•
29) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca karşıt
sözcükler bir arada kullanılmıştır?
• A) Hayat hem acı hem de tatlı sürprizlerle doludur.
B) Sınavda yaptığı yanlışlar, Meltem’i bütün doğrularını
götürmüş.
C) Burkulan ayağını ılık suyla değil soğuk suyla
yıkamalısın
D) aydınlığa ulaşmaya çalıştıkça karanlığa gömülüyoruz
sanki.
•
•
CEVAP-C
• 30) ‘ Dünyamız
Oysaki insanlar vardır yeryüzünde
İşimiz, derdimizin ortağı
Dostumuz kardeşimiz insanlar
Onları düşündüğüm zaman
Öyle bağlanıyorum ki hayata
Gecelerim gündüz olur.’
• Yukarıdaki şiirde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
• A) bileşik sözcük
B) ünsüz düşmesi
C) ünsüz yumuşaması
D) türemiş sözcük
•
CEVAP-B

similar documents