BEY SUNU - WordPress.com

Report
BEYŞEHİR GÖLÜ
MİLLİ PARKI
oAkdeniz Bölgesi’nin
Antalya Bölümünde ve
Göller Yöresinde yer alır.
oİdari olarak büyük bir
kısmı Konya, az bir kısmı
Isparta il sınırları içinde
bulunur.
BEYŞEHİR GÖLÜ
NEREDEDİR?
BULUNDUĞU YER:Konya
TÜR:Milli Park
KAPLADIĞI ALAN:88.750 Hektar
İLAN TARİHİ:11.01.1993
DURUMU:Faaliyette
YÜZEY RAKIMI:1.115
EN BÜYÜK DERİNLİK:10m
Beyşehir Gölünün güney kesiminde Beyşehir
Gölü Milli Parkı bulunur.Kuzey kesiminde Kızıl
Dağ MilliParkı bulunur.
JEOLOJİK
ÖZELLİKLERİ
o Beyşehir Gölü Milli
Parkının şekillenmesinde
özellikle Alp orojenezi
etkili olmuştur.Batı
Toroslarda,Göller
Bölgesindeki yer olan
Beyşehir Gölü Milli
Parkı;Polezoik,
Mesozoik,Tersiyer ve
kuaterner jeolojik
dönemlerine ait çeşitli
formasyonlar tespit
edilmiştir.
BEŞERİ COĞRAFYASI
Beyşehir Gölü Milli Parkı içinde Beyşehir ve
Hüyük ilçe merkezleri bunlara bağlı kasaba ve
köy yerleşmeleri bulunmaktadır.Beyşehir nüfusu
merkezde 34.741kişi,ilçe toplamı 69.966
kişidir.Hüyük merkez nüfusu ise 3.637 kişidir.


Beyşehir Gölü çevresinde göl ile doğrudan teması
olan 26 yerleşim birimi bulunur.23’ünde temel
geçim kaynağı(yaklaşık 2500 aile)
balıkçılıktır.Gölün çevresinde ve yamaçlarda
bulunan köylerde tarımsal faaliyetler ön
plandadır.Tahıl,baklagil,haşhaş,şeker
pancarı,ayçiçeği gibi ürünlerin yetiştiği alanlar
sulama suyunu çoğunlukla Beyşehir Gölünden
sağlar.
Beyşehir Gölü
çevresinde,alüvyal,kolüv
yal,kırmızı kestane
rengi,terra-rossa,kırmızı
kahverengi orman
toprakları gibi çeşitli
toprak türlerine
rastlanır.Alüvyal
topraklar göle ulaşan
derelerin taşıdıkları
metaryallerin
birikmesiyle oluşmuş
olup,havzanın doğusu
ve güneyindeki kıyı
ovalarında yayılış
gösterir.

∞Beyşehir Gölü Milli Parkı ,iklim
bakımından Orta Anadolu ile Akdeniz
iklimleri arasında geçiş gösterir.Yıllık
sıcaklık ortalaması 11.2 derecedir.En sıcak
aylar Temmuz-Ağustos iken en soğuk ay
ocaktır.En çok yağış kış aylarında
görülürken en az yağış yaz aylarında
görülür.
BEYŞEHİR GÖLÜ VE
ÇEVRESİNDE
GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK
FAALİYETLER VE GÖLÜN
TURİZM POTANSİYALİ
 Beyşehir Gölü çevresinde Hititler döneminden
Selçuklulara ve onlardanda günümüze kadar
uzanan tarihi alanlar olarak büyük bir öneme
sahiptir.Beyşehir’e 18 km uzaklıktaki Fasıllar
köyündeki Misthia Kenti Harabelerinde 6 tarihi
anıt vardır.Bunlar:
 Eflatunpınar
 Beşikkayası
 Bereket Anıtı
 Çift süvariler kabartması
 Gavur meşesi
 Yerebatan çeşmesi
MİSTHİA ANTİK KENT
BEYŞEHİR GÖLÜ
ÇEVRESİNDEKİ DİĞER TARİHİ
ESERLER:
Kubadabat sarayı
Taş medrese
Eşrefoğlu camisi
Bedesten
Beyşehir köprüsü
PINARGÖZÜ MAĞARASI
BALATİNİ MAĞARASI
Beyşehir Gölü havzasının batı kesimlerindeki
yüksek dağlık alanlarda yarı aktif,düden
konumlu ve çok dönemli gelişim gösteren şekil ve
yapılara sahip Konya’nın en uzun ve en derin
mağaraları görülür.Günümüze kadar 39 tanesi
incelenmiştir.Bunlardan en önemlileri:
 Körükini
 Suluni
 Balatini mağaralarıdır.
YAYLA
TURİZMİ
KAMP-KARAVAN
TURİZMİ
Yörenin coğrafi
Beyşehir Gölünün
özellikleri yaylacılık
faaliyetlerine
uygundur.
güneybatı
kesimindeki ormanlar
buna uygundur.
DOĞA FOTOĞRAFÇILIĞI:
o Dünya üzerinde gün batımının en
güzel izlendiği yerlerden biri olarak
kabul edilen Beyşehir Gölü,karla kaplı
dağları ve doğal flora ve faunayı
barındıran adaları bu etkinlik için
uygundur.
SAFARİ
o
Uygun arazi araçları ile zor
koşullarda yol almayı sevenler için
eşsiz doğa büyülü bir ortamdır.
PAİNTBALL:
Beyşehir’in coğrafik yapısı buna
uygundur.Yakamanastır ve Genek
alanı buna uygundur.
AT YARIŞLARI:
Beyşehir Belediyesi Atlı Spor
Derneği Kulübü kurarak faaliyete
geçmiştir.
TEKNE-SÖRF:
Yılın 5 ayında rüzgarı eksik
olmayan Beyşehir Gölü,gerekşi
çalışmaların ve tanıtımların
yapıldığı takdirde sörf
sporcularının yeni gözdesi olacak
niteliktedir.
Tepeli Pelikan gibi
kuş türlerinin bilinen
tek kuluçka merkezi
olan göl ve kız kalesi
adası bu turizmin
kaynak değerlerini
oluşturur.
YAT TURİZMİ

Göl içerisinde mevcut adaların doğal güzellikleri
yanında rüzgar şiddetinim az olması bölgeyi bu
turizme uygun hale getirmiştir.
BEYŞEHİR GÖLÜ
VE ÇEVRESİNDE
NELER
GÖRÜLEBİLİR?
BEDESTEN
Osmanlılar tarafından 1451 yılında kapalı çarşı
olarak yaptırılmıştır.osmanlı mimari yapı
örneğinin güzel örneklerinden olan
bedesten,genelde taşınması kolay ve değerli
eşyaların satışının yapıldığı küçük boyutlu kapalı
çarşı özelliğini arz etmektedir.
EŞREFOĞLU CAMİSİ
Beyşehir gölü kıyısında ilk kez Selçuklu
hükümdarı Sultan Sancar tarafından 1134
yaptırılmıştır.Anadolunun ağaç çatı ve
direkli,düz tavanlı ulu camilerin en büyüğü,en
estetiği,en özgünü ve günümüze kalabilmiştir.
Kubadabat sarayının
yaklaşık olarak 3 km
doğusunda,göl üzerindeki
küçük bir adanın
üzerine,Alaaddin
Keykubat tarafından
yaptırılmıştır.Manyas kuş
cennetinden
sonrayurdumuzun 2. kuş
cenneti konumundadır.5
dekarlık bu tarihi adada
210dan fazla kuş türü
bulunmaktadır.
1908-1914 yılları arasında,sonradan sadrazam
olan Konya Valisi Avlonyalı Ferit Paşa Anadolu
Osmanlı Demiryolu ortaklığında
yaptırılmıştır.Köprünün uzunluğu 40.70 m,eni
6.35 metredir.Batısında 14 sütun üzerine oturan
15 gözlü köprü üstü kemeri vardır.
ADALAR
İİ1
MADA ADASI
BEYŞEHİR GÖLÜ
BİTKİ TÜRLERİ
GÜLGİLLER
Mayıs-haziran ayları
arasında
pembe,beyezımsı,sarı,
kırmızı renkli çiçekler
açan güzel kokulu çok
senelik,çalımsı ve
dikensi bir bitkidir.
Deniz seviyesinden
itibaren 3500 m
yüksekliğe kadar
rutubetli ve geçirgen
toprakta yetişir.
Türkiyede yabani
olarak 23 türü
bulunur.
Rutubetli ve sulak
toprakları sever.
Ağustos-Eylül
aylarında beyaz renkli
çiçekler açar.
2 yıllık otsu bir
bitkidir.İlk yıl bir
yaprak rozeti,2.yıl ise
bir gövde meydana
getirir.
ÇAVDAR
BUĞDAY
Tek yıllık otsu bir
bitkidir.
Karasal iklimi tercih
eder.
Pirinç,çavdar,mısır,yu
laf,arpa,buğday
buğdaygillerarasında
yer alır.
Fasulye,bakla,nohut,s
oya,mercimek,bezelye
bu grupta yer alır.
Baklagiller otsu
biryapıya sahip
olabildikleri gibi
odunsu bir yapıyada
sahip olabilirler.
Yalancı
akasya,keçiboynuzu,a
kasya gibi türleri
odunsu yapıya
sahiptir.
BAKLA
KEÇİ BOYNUZU
FASULYE
TURP
ŞALGAM
 Geneldetek ya da çok
yıllık otsu bitkilerdir.
 Birkaçı çalı ya da yarı
çalı şeklindedir.
 Brokoli,lahana,turp,şa
lgam,su teresi gibi
sebzeler bu gruba
girer.
İlk olarak Moluk
Adalarında
bulunmuştur.
Karanfil ağacı dört
mevsim yeşil kalır.
Karanfil baharatıyla
benzer kokuya sahip
olduğu için bu ad
verilmiştir.
Milli parkta bulunan bitkilerin ekonomik ve tıbbi
değerleride incelenmişve bunlardan soğanlı
bitkilerin yurt dışına ihraç edildiği tespit
edilmiştir.Bu soğanlı bitkiler:
Kardelen
Manisa Lalesi
Kış boynuzotudur.
Bu türlerin alan içerisinde popölasyon yoğunluğu
fazla olmakla birlikte aşırı sökümleride söz
konusudur.
Çok yıllık soğanlı
otsu bitkidir.
Genellikle kümeler
halinde topluca
birarada yetişir.
Türkiye’nin hemen
her bölgesinde
yetişebilir.
Bu bitki gölgelik ve
nemli yerleri tercih
eder.
Kendi halinde yabani
olarak yetişir.
Boyu 15-20 cm’dir.
Güneşte veya hafif
gölgede yetişir.
Cinsine göre şubattan
eylüle kadar çiçek
açabilir.Duruma göre
eksi on beş derece
soğukta bile yetişebilir.
Çiçekleri koyu
mavi,açık mavi,beyaz ve
kırmızı olabilir.
KAMIŞ
Buğdaygilllerden olan
kamış,sulak,nemli
yerlerde yetişen
boğumlu,sert gövdesi
olan bitkilerdir.
Balıkçıların olta
yapımında ve hasır
yapımında kullanılır.
Sucul bir bitkidir.
Kökleri 1 cm’den
kısa,gövdesi birkaç
mm’dir.
Çiçekli bitkilerin en
küçüğüdür.
Dünyada en hızlı
büyüuen kapalı
tohumlu ve sucul
bitkidir.
 Genellikle yavaş akan
ırmak kenarları,göl ve
göletlerde doğal
olarak yetişir.
 Soğuga dayanıklıdır.
 Çabukbüyür,sudan
çıkma eğilimindedir.
 40-90 cm derinlikte
suya ihtiyaç duyar.
SARI NİLÜFER
Beyaz nilüfere
benzemekle birlikte
kökü çok beyaz ve
haşindir.
Çiçeği sarı ve
berraktır.
Bütünüyle sarı güle
benzer.
Beyşehir gölü çevresindeki ot
formasyonları şunlardır:
 Çörek Otu
 Çöven
 Çivit
 Kevke
 Boyotu
 Sırma gibi endemik türlerede
rastlanmaktadır.
 Türkiye’nin hemen
tüm bölgelerinde ve
dünyanın birçok
ülkesinde yetişen ince
yapraklı,yaklaşık 40
cm boylarında otsu
tarla bitkisidir.
 Çörek otu diye
kullanılan küçük
siyah tanecikler bu
bitkinim dallarında
yetişen kapsül içerikli
tohumdur.
Haziran-Temmuz
aylarında beyaz çiçekler
açan,50-60 cm
yüksekliğinde çok
dallı,çok senelik,kazık
köklü,otsu bir bitkidir.
Yaprakları sapsız soluk
yeşildir.
Çiçekleri küçük pembe
veya bayaz renklidir.
Köklerinin
dövülmesinden çöven
elde edilir.
SIRMA OTU
80-50 cm
boylarındadır üç beş
parça dişli kenarlı ya
da tam yaprakları
olan tüylü çok yıllık
otsu bitkidir.
Temmuz-Ekim
aylarında mor veya
pembe çiçek açarlar..
Bal verici bir bitkidir.
Mide ve karaciğer
hastalıklarına karşı
kullanılır.
Milli Parkta orman alanında bulunan ağaç
türlerinin başında şunlar vardır:
Anadolu Karaçamı
Toros Sedir
Toros Göknarı
Ardıç Ağacı
Ihlamur Ağacı
Akçaağaç
Üvez ağacı
TOROS SEDİRİ
Yarı ışık ağacıdır.
Ara ve alt tabakadaki
sedir bireyleri üst
tabakadaki ağaçların
dallarına değdiği
zaman,küser ve artık
gelişmesi durur.
Toros Sediri sıcağı
sever.
Sert iklimler
dayanamaz.
Kalker-kireç taşı
üzerinde yetişir.
Durgun sudan




40 metreye kadar
boylanan ağaç nadir
olarak çalı
durumundadır.
Çiçekleri sarımsı
beyazrenktedir.
Haziran sonu ve
temmuzda çiçek açar.
Tohum olgunluğu eylüekim aylarıdır.
Büyümesi hızlı ve
filizlenme gücü
yüksektir.
Işık ağacıdır.
IHLAMUR AĞACI
IHLAMUR ÇİÇEĞİ
Ardıç iğne yapraklı bir
ağaç türüdür.
Çok geniş bir yetişme
alanı vardır.
Bu ağacın meyvesinden
eylül ve kasım aylarında
yararlanılır.
Ardıç ağacı,Ardıç
Kuşunun bu ağacın
tohumlarını yemesi ve
kabuklanan tohumları
toprağa bırakması ile
tohum toprakta
çimlenirve Ardıç ağacı
oluşur.
Gülgillerdendir.
Yaprakları toplu
ÜVEZ AĞACI MEYVESİ
halde bulunan bir
ağaçtır.
Meyvesi olan üvez
önceden yeşil,ekşi ve
buruşturucudur.
Olgunlaşınca
siyahlaşır ve lezzeti
tatlılaşır,besleyicidir.
Bazı yerlerdeüvezden
şurup yaparlar.
Çoğunlukla kışın
yapraklarını döken ağaç
veya ağaçcık halinde
bulunan odunsu
bitkilerdir.
Işık ihtiyacı yüksektir
ancak,yarı gölge
şartlarında yetişebilir.
Genellikle organik
madde bakımından
zengin topraklarda
yetişir.
Her mevsimde
yaprakları ayrı bir renk
alır.
YABAN KEÇİSİ
5 aylık bir hamilelik
süresinden sonra yılda 1-2
yavru doğurur.
Yaban keçisi av
hayvanlarının en vahşi ve
ürkeğidir.
Postları açık kırmızımtrak
ya da sarımtrak
renktedir.Dişilerde
genelde renkler
değişmemektedir.
Hem erkekte hemde dişide
sakal bulunur.
Genelde 2 yaşındaki dişiler
2 yavru 3 yaşındaki dişiler
3 yavru yapar.
Ormanlarda bulunan
ağaç kovuklarında yuva
yaparlar.
Karanlık bastıktan
sonra geceleri
avlanırlar.
Genellikle kuş,her türlü
yumurta ve küçük boylu
memelilerle beslenirler.
Yırtıcı ve saldırgan bir
memelidir.
Dişisi 55 günlük bir
gebelik süresinden
sonra 6-7 yavru
doğurur.
 Çok kalın bir derisi
vardır.Derinin altı 3-6 cm
yağ tabakasıyla kaplı
olduğundan hayvan
soğuktan fazla zarar
görmez.
 Sert tüyleri derisinin
çalılardan zedelenmesini
engeller.Gözleri derinde
olduğundan onlarda zarar
görmez.
 Yaban domuzları mevsime
göre sürüler halinde ya da
çift çift yaşarlar.
 Dişileri 1 seferde 10-14
yavru doğurur.
Sansargillerdendir.
Yeraltı inlerinde
yaşayan tilki
büyüklüğünde
hayvandır.
Uzun tırnakları
sayesinde usta bir
kazıcıdır.
Yuvasını kuruyaprak ve
otlarla döşeyerek
gündüzleri uyur.
Koku alma duyusu çok
hassastır.
Alanda bulunan karasal
omurgalıların önemlileri şunlardır:
Siğilli kurebağa
Gece tosbağası
Adi tosbağa
Kör yılan
Benekli su kurbağası
Mahmuzlu yılan
Hazer yılan
Su yılanı
Alaca engerek
Uzun ayaklı yarasa
ADİ TOSBAĞA
Çok sert kemikli bir
kabuk içinde yaşayan
ağır yürü
yürüyüşlü,dört
ayaklı,sürüngen
hayvandır.
Açlığa dayanıklıdır.
Çok uzun ömürlüdür.
Sık sık ölümsü bir
uykuya dalar.
Yüz yüz elli yıl kadar
yaşarlar.
Ormanlık ve ağaçlık
bölgeler,parklar ve
korularda yaşar.
 Kış uykusuna
yatmazlar ancak
soğuk havalarda
birkaç gün süren
uyuşukluk dönemleri
olur.
Çok iyi tırmanır ve
sıçrarlar.
Esas besini
balık,kurbağa ve sucul
böcektir.
Soğukkanlı
hayvanlardır.
Kış uykusuna
yatarlar.
Soğukkanlı
hayvanlardır.
Soğuk ve temiz olan
bütün kaynak
sularında vardır.
Dere kenarında
ovalarda tarlalarda
vb.yerlerde yaşar.
Ağaçlara
tırmanabilirler.
Daha çok sabahleyin
avlanırlar.
Çok hızlı hareket
ederler.
Boyları 1.80 cm kadar
olabilir.
 Çalılıklı ormanlarda
büyük park ve
bahçelerde
yaşayabilirler.
 Nemli yerleri severler.
 Toprak içine açtığı
tünellerde veya kaya
kovuklarında
barınırlar.
 Kızdırıldığı zaman
vücüdu yuvarlak hale
gelir.
o Biyolojik çeşitlilik bakımından
ülkemizdeki
diğer göllerle karşılaştırıldığında Beyşehir
Gölünün zengin bir balık faunasına sahip
olduğu görülür.Ancak butürlerşin pek çoğu
sonradan aşılanmıştır.1980’li yılların başlarına
kadar yaşayan balıklar:
o Sazan
o Akbalık
o Kızılca
o Sıraz
o Yağ balığı
o Yılan balığı
o Kaya balığı
o Kerevit
Göl ve yavaş akan
derelerin dip sularında
yaşar.
Solucan böcek larvaları
ve bitkilerle beslenir.
Renk ve biçimleri
yaşadıkları ortama göre
değişir.
Nisan-Haziran
aylarında
yumurtlar.Yumurtaları
bitkilere yapışır.
Sürüyle
dolaşırlar.Dipleri
karıştırır.Suyu
bulandırır.
Bir tatlı su balığı olan
ak balık hızlı akan
ırmaklarda suyun üst
bölümünde yaşar.Ama
bu ırmakların yavaş
akan bölümlerinde
yani kayaların
arkasında durmayı
tercih eder.
Böceklerle ve diğer
küçük hayvanlarla
beslenir.
HAVUZ BALIĞI
Sazangiller familyasına
aittir.
Havuz balığı sazan
balığına çok benzer.
İkisini ayırt etmek için
hauvuz balığının daha
yüksek olan
sırtına,sazan balığında
var olan bıyıkların eksik
olmamasına dikkat
etmek gerek.
Havuz balıklarıyla
sazan balıkları
çiftleşebilirler.
KADİFE BALIĞI
Yeşil sazan olarakda
bilinir.
Fazla hareket
etmeyen yavaş akan
suların dip kısmında
yaşayan balık
türüdür.
Çiftleşip yumurtlama
zamanları nisanhaziran arasındadır.

similar documents