Uitleg werkwoordspelling PPT - Media

Report
Denk – dacht
schets - schetste
Ontwerp – ontwierp
Teken - tekende
Denk – denkt – dacht - dachten
werk – werkt – werkte - werkten
Brul – brult – brulde - gebruld
SOORTEN WERKWOORDEN
Met vaste spelling
wij
Infinitief
Lopen, springen, gaan
Slapen, denken, doen
= hele werkwoord
- (e) n
= wij-vorm
Voltooid deelwoord
Gesprongen, geweest
= geeft aan dat “de actie” voltooid is
Is gemaakt
Heeft verteld
Wordt gedacht
= er staat een ander werkwoord bij (hebben, zijn, worden)
= vaak met geSpelling:
= zo simpel mogelijk
Voltooid deelwoord:
= BIJ TWIJFEL:
LANGER MAKEN met een E
SOORTEN WERKWOORDEN
Met variabele spelling
Persoonsvorm
= de vorm hangt af van de persoon
die erbij hoort
Tegenwoordige tijd
= nu
Verleden tijd
= toen
Spelling:
= TT - er is één basisregel
= VT – er zijn twee vormen
SPELLING
INFINITIEF:
Vertell en
Beweg en
Meld en
Blaff en
Tegenwoordige tijd
Meer figuren/ personen
* blijft infinitief gelijk
= wij-vorm
enkelvoud
maar niet bij IK
meervoud
= altijd extra T
= vertel
= beweeg
= meld
= blaf
Hij vertelt
REGEL:
Een figuur/ persoon
- EN weghalen
en woord aanpassen
Ik vertel
Zij beweegt
Ik beweeg
Het meisje meldt
Ik meld
De hond blaft
Ik blaf
= simpel spellen
wij vertellen
jullie bewegen
studenten melden
alle honden blaffen
SPELLING
- EN weghalen
en woord aanpassen
INFINITIEF:
= STAM
Verleden tijd
TWEE VORMEN:
Ww doet dit ZELF
enkelvoud
meervoud
= andere klank
Zij wordt
= simpel spellen
Ik beweeg Ik bewoog
Ww doet niks
De hond blafte
= KIES: - TE
De man wachtte
= KIES: - DE
Het meisje meldde
Ik vertelde
Zij werd
Hij vertelde
+ en
+ (e)n
+ (e)n
- TE of – DE ?????
= op ervaring
=REGEL:
KIES te NA
k–f–s–c–h–p–x
uit het infinitief
Bij wachtte
Moet de te eraf kunnen
Bij wachte
kan de te er niet af ! = WACH
CONCLUSIE:
Wachtte moet wel met tt
Voltooid deelwoorden verleng je alleen met een e
Gewacht – gewachte
gemeld - gemelde

similar documents