Carnaval

Report
Carnaval
Zondag is het weer zover
De spreekbeurt van
Pepijn
De geschiedenis van carnaval



Latijns woord: carne vale
Vastenavond
Voorjaarsfeest (fasel-avond)
Waarom het getal elf?




Elf belangrijk getal bij carnaval
Gekken getal
Carnaval is gek doen
Gekke plaatsen
Het feest

3 Dagen
Aswoensdag
Haring happen
Vooral in het zuiden
Bram en Tjeerd over 50 jaar?
Het feest



Prins carnaval
Raad van Elf
Jeugdcarnaval
Boerenbruiloft
1800: wel echt
Nu: niet echt
Traditie

Tonpraten

In Berlicum heet het zeveren
Einde

similar documents