Dr. Urbán Viktor projektvezető - xxiii. országos jegyző

Report
Önkormányzati ASP központ felállítása
projekt összefoglaló
EKOP 3.1.6.
XXII. Országos Jegyző-Közigazgatási
Konferencia
2014.09.11.
ASP projekt résztvevők áttekintése
2,6 Mrd
Ft
EKOP 3.1.6
2015.03.31
Konzorcium: 5 tag
Projektgazda
Szakmai támogatók:
Vállalkozók, Önkormányzatok
EKOP 3.1.6 projekt célok
Egységes, korszerű, hatékony, költség-takarékos, önkormányzati belső működést,
elektronikus ügyintézést biztosító rendszerek fejlesztése,
ASP központ felépítése a közép-magyarországi régióban
(majd ennek tapasztalatai alapján elterjesztése országosan).
Az ASP szolgáltató központ keretrendszerén keresztül elérhető tervezett induló
alkalmazások köre:
Gazdálkodási rendszer
Ingatlanvagyon-kataszter rendszer
Helyi adórendszer
Iratkezelő rendszer
Ipari és kereskedelmi rendszer
Önkormányzati portál
Előkészítés
~12 hónap
Pályázás
~6 hónap
Közbeszerzés, megvalósítás
~28 hónap
Fenntartási
időszak
2020.03.31
Projekt zárás
2015.03.31
VSZ - több
ütemben
TSZ 2012.
november
RMT, pályázat
2012. június
Akcióterv
2011. július
Projekt átfutási idő
Fenntartás
60 hónap
Finanszírozási források
EKOP 3.1.6 pénzügyi
forrás (2,6 Mrd)
KMOP 4.7.1 pénzügyi forrás
(500 MFt 55 település)
Önkormányzati
ASP
ASP központ előnyei az önkormányzatok részére
- térítésmentes szolgáltatás
- központi üzemeltetés, karbantartás, verziókövetés, jogszabályi megfeleltetés
- állampolgárok és a vállalkozások igényeihez igazodó, egységes önkormányzati eügyintézési szolgáltatások
- egymással összekapcsolt szakrendszerek, ügyviteli átjárhatóság
- KMOP ROP pályázaton nyertesek számára helyi eszközpark fejlesztése és csatlakozás
támogatása
Projekt főbb szakaszai
2015.04.01 – től
Fenntartási időszak
– további
csatlakozók
2014.10.30
2014.05.30
Igazgatásszervezés
2014.02.28
ASP Pilot indítás
Csatlakozási
módszertan
elkészítése
17 önkormányzat portál Önkormányzatok
rendszerhez
bevonása
csatlakozása
Adó felhasználói
Adó fejlesztői tesztelés tesztek indítása
indítása
Szakrendszeri
beszerzések
lezárása
2015.03.01
Éles indulásra
felkészülés
Integrációs
fejlesztések
Migrációs,
Integrációs
tesztek
Oktatások
Csatlakozások
előkészítése
Rendszerek éles
üzemre átadása
10 önkormányzat
csatlakoztatása
Projekt zárás

similar documents