klik

Report
Praksiserfaringer fra
neurorehabilitering - med
udgangspunkt i ”Collaborative
Brain Injury Intervention”
Hjerneskadecentret Bomi
v. ergoterapeut Christina Folkmann Hansen
og
neuropsykolog Lisbet Marstrand
Hjerneskadecentret
Transfer - overføring
Transfer (eng. 'overføring', af trans- og lat. ferre
'føre, bære'):
Indlæringspsykologisk begreb om overføring af
kunnen og færdigheder fra et fag eller
område til et andet
Transfer - overføring
”Analyserne vedr. transferproblemer, der generelt
anerkendes i almenpædagogisk forskning og teori,
peger på, at problematikken også tillægges
betydning og vidtrækkende konsekvenser inden for
hjerneskaderehabiliteringen. Imidlertid er der kun
fundet få forsøg på teori, der imødekommer
problematikken. Der er et stort behov for forskning
på området mhp. at udvikle tilrettelæggelsen af
hjerneskaderehabiliteringen og fremme resultater
heraf ” (MTV, 2011)
Transfer - overføring
Hvordan tilrettelægges hjerneskaderehabiliteringen, så
indsatsen har størst mulig effekt der hvor indsatsen
skal bringes i anvendelse?
Hvordan sikre anvendelighed i den hjerneskadedes
hverdagsliv?
Mesterlære
Socialpsykologisk forskning peger på, at
transfer ses ved mesterlære
Læring i en situation med konkret iagttagelse
og aktivitet
Mesterlære
Konteksten:
- Læring finder sted i den naturlige setting ift.
færdigheden der skal læres
- Opgaver med et meningsfuldt mål
- Opgaven gennemføres i fællesskab
- Den der lærer forventes ikke at mislykkes, der tilføres
den nødvendige hjælp til gennemførelse af opgaven
- Ikke-hierarkisk organisering af opgaver: Aspekter af
svære opgaver kan læres ved deltagelse med
samarbejdspartner
Mesterlære
Opgave-strukturen:
- Guidet observation
- Samarbejdende, målrettet, projektorienteret arbejde
- Bidrager med det mulige
- Den professionelle coacher
- Gradvis tilbagetrækning af støtte, eller øgning af
opgavens sværhedsgrad
- Overføring er sikker, da det der skal læres fra starten
er af den kontekstualiserede læringsproces
På baggrund af Timothy Feeney og Mark Ylvisaker
– collaborative brain injury intervention
Centrale værktøjer
Ifølge
Timothy Feeney og Mark Ylvisaker
( Collaborative brain injury intervention)
Samarbejde om fortløbende
kontekstbaseret hypotesetestning
Udfør
Vurder
Udfør
Planlæg
Brainstorm
Planlæg
Udfør
Vurder
Udfør
Centrale værktøjer
- Forebyggelse
Fokus - Forhindre konflikt og frustration

Stilladsbyggeri – her ses på:
• Støtte
• Krav
• Meningsfulde aktiviteter
• Succes og roller
• Egenkontrol
• Forudgående begivenheder
• Internt miljø
Centrale værktøjer
- Rutiner
Normalt lærer og problemløser vi ved at:
 Tænke os til løsninger på problemer
 Lære fra erfaring
Forudsætter normal kognition

Hjerneskadede har vanskeligt ved at tænke sig til
løsninger samt at lære af erfaring
RUTINER
Centrale værktøjer
- Positive hverdagsrutiner
Positive hverdagsrutiner
 Meningsfulde
hverdagsaktiviteter
 Ensartethed
 Genkendelighed
 Gentagelser
 Succesoplevelser
Centrale værktøjer
- Fejlfri læring



Krav – juster forventninger rimeligt
•
90 % sikker på succes
Forståelse for opgaven
•
•
•
•
Modeller af korrekte svar/handlinger
Er instrukser forstået?
Udfør i fællesskab
Juster støtte undervejs
Færdiggørelse af aktiviteten i fællesskab
Centrale værktøjer
- Fejlfri læring



Graduering af aktiviteten
•
•
Forudse problemer og ret før fejlen
forekommer
Kom med ”cues og ledetråde”
•
•

Opdel i delhandlinger
Giv kun ansvar for enkelte delhandlinger til borger
Giv hele det korrekte svar – ”jeg tror… hvad tror
du?”
hjælp/stikord, der er stærk nok til at generere det
korrekte svar/handling i første omgang
Gentagelser
Mål-hindring-plan-udførevaluér
Rutiner, overgange og
selvevaluering
Timothy Feeney og Mark Ylvisaker
( Collaborative brain injury intervention)
Selvevaluering
Bedre eksekutive færdigheder
• Forudse resultat af en given situation
• Hvad skal jeg være opmærksom på
• Hvad skal der hjælp til
• Evaluere og sammenligne med egne
forventninger
Selvevaluering
• Dette kan gøres til en del af de daglige rutiner.
• En brugbar rutine for de professionelle i forhold
til svar på en borgers evaluering af eget
funktionsniveau og tanker om eksempelvis at
starte arbejde igen kan være:
• ”Skønt, lad os tænke over måder du kan
demonstrere, at du er klar til at vende tilbage til
arbejde.”
Neuropædagogik
- Centrale værktøjer - Rutiner, overgange og selvevaluering





Mål
Hindring
Plan
Udfør
Evaluer
Mål
Eksempler
Hindring
Udfør
Evaluér
Neuropædagogik
Rutiner, overgange og selvevaluering

Melder fra inden opstart af praktikforløb
•
•
•
•
Stå op
Madpakke
Transport
Firmaets forventninger

similar documents