Rozwój aplikacji przy wykorzystaniu ASP.NET

Report
Rozwój aplikacji przy
wykorzystaniu ASP.NET
PRZYGOTOWAŁ
PAWEŁ WITKOWSKI
Rozwój aplikacji przy wykorzystaniu
ASP.NET
 ASP.NET – jest zbiorem technologii opartych na frameworku
zaprojektowanym przez firmę Microsoft. Przeznaczony jest do
budowy różnorodnych aplikacji webowych a także aplikacji
typu XML Web Services. Strony ASP.NET są uruchamiane
przy użyciu serwera, który umożliwia wygenerowanie treści
HTML(CSS), WML lub XML – rozpoznawanych oraz
interpretowanych przez nasze przeglądarki internetowe.
ASP.NET jest wspierany przez separujący warstwę logiki od
warstwy prezentacji, wątkowo-kierowany model
programistyczny, co poprawia wydajność działania
tworzonych przez nas aplikacji. Wspomniana przed chwilą
logika stron ASP.NET oraz XML Web Services jest tworzona w
językach Microsoft Visual Basic .NET, Microsoft Visual C#
.NET lub w każdym innym języku wspierającym technologię
Microsoft .NET Framework
Rozwój aplikacji przy wykorzystaniu
ASP.NET
Rozwój aplikacji przy wykorzystaniu
ASP.NET
 ASP.Net umożliwia nam bezpieczne jak i bezbłędne
działanie różnych programów na każdym systemie
operacyjnym z zainstalowanym środowiskiem
uruchomieniowym. Za sprawą zastosowania
wspólnego środowiska uruchomieniowego osoby
zajmujące się programowaniem nie muszą martwić
się czy aplikacje, które sami stworzyli będą
kompatybilne i co za tym idzie, będą działały bez
żadnych problemów w każdym z systemów
operacyjnych.
Rozwój aplikacji przy wykorzystaniu
ASP.NET
 Platforma .NET udostępnia również usługi takie jak:
zarządzanie pamięcią operacyjną oraz wątkami,
zawiera ona ponadto bogatą bibliotekę obiektowych
klas, umożliwiających szybkie tworzenie działających
aplikacji, w dowolnym wspieranym języku
programowania. Dzięki technologii .NET możemy w
prosty sposób tworzyć aplikacje działające w
systemach Windows
Rozwój aplikacji przy wykorzystaniu
ASP.NET
 ASP.NET jest technologią tworzenia w pełni
dynamicznych stron internetowych, wykorzystującą
środowisko uruchomieniowe CLR oraz ogromną
funkcjonalność platformy .NET Framework. Głównym
celem zespołu, tworzącego ASP.NET, było umożliwienie
jak najszybszego i prostego tworzenia rozbudowanych
serwisów internetowych. Zastosowanie programowania
zdarzeniowego umożliwiło oddzielenie kodu aplikacji,
tworzonego z językach takich jak Visual Basic czy C#, od
warstwy prezentacji. Dało to programistom możliwość
wielokrotnego wykorzystania tego samego kodu, oraz
znacznie zwiększyło jego czytelność.
Rozwój aplikacji przy wykorzystaniu
ASP.NET
 Mówiac o ASP.NET trzeba wspomnieć, co to jest
platforma.NET Framework, na której działa
ASP.NET. Microsoft.NET Framework to nowe
spojrzenie na tworzenie aplikacji w środowisku
Windows. NET to zunifikowane środowisko do
tworzenia aplikacji zarówno "okienkowych" jak i
webowych. Dysponuje ono szeregiem udogodnień
sprawiających, że tworzenie aplikacji jest bardzo
proste i szybkie.
Zalety ASP.NET
 Sprawne zarządzanie: Program ASP.NET korzysta z
tekstowego, hierarchicznego systemu
konfiguracyjnego, który upraszcza stosowanie
ustawień do aplikacji sieci Web i środowiska serwera
 Zabezpieczenia: Program ASP.NET udostępnia
domyślne schematy autoryzacji i uwierzytelniania
aplikacji sieci Web. W zależności od potrzeb
konkretnej aplikacji projektanci mogą te schematy w
łatwy sposób dodawać, usuwać lub zamieniać
Zalety ASP.NET
 Większa wydajność: Program ASP.NET ma postać
skompilowanego kodu, który jest uruchamiany na
serwerze
 Elastyczne buforowanie danych wyjściowych: W
zależności od potrzeb aplikacji program ASP.NET
pozwala buforować dane stron, fragmenty stron i
całe strony.

similar documents