Programovanie v ASP.NET MVC 2.0

Report
Programovanie v ASP.NET MVC 2.0
Lekcia1:
Základy architektúry MVC
ÚLOHA
• Do databázy pridajte aspoň 2 študentov v 2
rôznych odboroch
• Vytvorte si podobnú aplikáciu s:
▫ Ďalšími dvoma Views okrem Home a About:
 Prvý bude zoznam odborov,
 Druhý bude zoznam študentov.
▫ Modifikujte druhý zoznam tak, aby bol na mieste
„idOdboru“, „nazov“.

similar documents