seminarKranjska_Gora..

Report
Letni strokovni seminar
koordinatorjev
UNESCO ASP mreže Slovenije
2014
Kranjska Gora, november 2014
PETEK, 7. november 2014
09.30 – 10.00 Registracija
10.00 – 10.15 Uvodni pozdrav nacionalne koordinatorice Darje Pikon
10.15 – 10.20 Nagovor Marjutke Hafner, generalne sekretarke
Slovenske nacionalne komisije za UNESCO
10.20 – 10.40 Od Unescove Konvencije o varovanju nesnovne kulturne
dediščine do Registra žive kulturne dediščine
Anja Jerin, Slovenski etnografski muzej
10.40 – 11.00 Skrb za spomin sveta: UNESCO in pisna kulturna dediščina
Žiga Cerkvenik, Narodna in univerzitetna knjižnica
11.00 – 11.40 Predstavitev sedeža OZN na Dunaju
Boštjan Jerman, Društvo za ZN za Slovenijo
11.40 – 11.55 Odmor
11.55 – 12.15 Ob izteku mednarodnega desetletja »Voda za življenje«
2005 – 2015 (Mednarodni hidrološki program UNESCO
(IHP) in delavnice Več prostora za vodo)
prof. dr. Mitja Brilly, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
12.15 – 12.30 Poročilo z mednarodne UNESCO ASP konference v Rusiji
Erazem Stonič, dijak Gimnazije Vič
12.30 – 12.50 Delovanje UNESCO Mladinske platforme
UNESCO glasnik in glasnica
12.50 – 13.00 Teden kulturne dediščine, predstavitev medresorskega
nacionalnega projekta
Nataša Gorenc, Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije
15.00 – 15.30
15.30 – 15.50
15.50 – 17.40
17.40 – 19.00
Predstavitev novega evalvacijskega obrazca
dr. Erika Rustja, predsednica delovne skupine za razvoj
UNESCO ASP mreže
Drugačnost bogati, a tudi boli – pogled skozi skotopični
sindrom
Ljubica Kosmač, namestnica nacionalne koordinatorice
Avtizem: kako je biti drugačen – ogled filma Temple Grandin
Razumevanje, sprejemanje in ravnanje z drugačnostjo
Osvetlitev tematike in razgovor po filmu s strokovnjakom dr.
Matejem Rovškom, ravnateljem Centra za usposabljanje,
vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana
SOBOTA, 8. november 2014
09.00 –
11.00
11.10 –
11.15
11.15 –
12.35
Delo v delavnicah (po metodi svetovna kavarna)

uspešno vpeljevanje Unesco vsebin neposredno v
pouk

kako se lotiti projekta, da bo uspešen in odmeven

izvedba mednarodnega projekta – kako priti do
kontaktov v tujini
Nives Košir Maček, vodja središča Mojstrana
Odmor
Dobre prakse:

Kapljice življenja, OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
Katja Skubic

Z odra na oder, OŠ Leona Štuklja Maribor
Selma Krivec

12.35 –
13.00
UNESCO klub Cerklje se predstavi
Daniela Močnik
Evalvacija in zaključki

similar documents