SONCE

Report
SONCE
Avtor: Natalija Novak
Mentor: doc. dr. Renato Lukač
Predmet: fizika
Razred: 4.b
KLASIFIKACIJA
• zvezda na robu Galaksije
• G2V; populacija I
GLAVNI PODATKI O SONCU
Starost
4,6 milijard let
Srednja razdalja od
Zemlje
1 a.e. ali
149.597.870,691 km
Navidezni sij
-26,91m
Absolutni izsev
4,8m
Premer
1 392 000 km
109 (Zemlja = 1)
Površina
6,09 ∙ 10^12 km^2
11 990 (Zemlja = 1)
Prostornina
1,41 ∙ 10^27 km^3
1 300 000 (Zemlja = 1)
Masa
1,9891 ∙ 10^30 kg
330 000 (Zemlja = 1)
Povprečna gostota
1411 km/m^3
1,41 (voda = 1)
Površinska težnost
274 m/s^2
27,94 g (Zemlja = 1)
Ubežna hitrost
617,7 km/s
55 (Zemlja = 1)
Temperatura jedra
~ 15,7 ∙ 10^6 K
Temperatura fotosfere
5778 K
Sij
3,846∙ 10^26 W
8 min 19 s ob sv. hitrosti
SESTAVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vodik- 73,46%
helij- 24,85%
kisik- 0,77%
ogljik- 0,29%
železo- 0,16%
žveplo- 0,12%
neon- 0,12%
dušik- 0,09%
silicij- 0,07%
magnezij- 0,05%
ŽIVLJENJSKI CIKEL SONCA
•
•
•
•
•
mrzel, temen oblak plinov
protozvezda
zvezda glavne veje (fuzija H)
rdeča orjakinja (fuzija He)
planetarna meglica
bela pritlikavka
ZGRADBA SONCA
1. jedro
2. sevalna plast
3. konvekcijska
plast
4. fotosfera
5. kromosfera
6. korona
7. sončeve pege
8. granule
9. prominence
JEDRO
• nuklearna fuzija
• ravnovesje
jedrskih reakcij
• gama žarek
vidna svetloba in
nevtrini
p + p → 2H + e+ + νe
2He + p → 3He + γ
3He + 3He → 4He + p + p
SEVALNA PLAST
• ioni H in He emitirajo fotone
• reabsorpcija; hiter padec gostote
KONVEKCIJSKA PLAST
• E se prenaša v obliki konvekcij
• Rayleigh-Bérnardove celice
FOTOSFERA
• vidna površina
Sonca
• vidna svetloba
• E svobodno
pobegne
ATMOSFERA
• KROMOSFERA
- He delno ioniziran
- T z višino narašča
• TRANZICIJSKA PLAST
- He popolnoma ioniziran
- spikule, filamenti
- vidna v UV spektru
KORONA
• Sončev veter
• visoke T
• CME
Sončeva korona
SONČEVE PEGE
• nižja T
• močno magnetno polje
• 11-letni cikel
umbra
penumbra
MAGNETNO POLJE
• vsakih 11 let se pola zamenjata
• vzrok za sončeve pege, prominence, sončev
veter …
SONČEV VETER
SONČEV MRK
Položaj Sonca, Lune in Zemlje ob Sončevem
mrku
Popolni Sončev
mrk
Diamantni prstan
Kolobarjasti Sončev mrk
Bailyjeve perle
SONCE V RAZLIČNIH SPEKTRIH
X-Ray
(0.3 – 4.5
nm)
Extrem UV
(30.4 nm)
Infrared
(1083 nm)
Ultraviolet
(19.5 nm)
Visible H-alpha
(656.3 nm)
Radio (1.7 cm)
Visible-Calcium
–K (393.4 nm)
Visible-white
light
VIRI IN LITERATURA
• http://en.wikipedia.org/wiki/Sun, 29.1.2011
• http://hu.wikipedia.org/wiki/Nap, 29.1.2011
• Heather Couper and Nigel Henbest (2009), Encyclopedia of Space,
London, Dorling Kindersley Limited
• http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_eclipse, 29.1.2011
• J. Craig Wheeler (2000), Kozmikus katasztrófák, Pécs, Direkt Kft.
Alexandra Kiadó
• http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/cosmic_classroom/multiwavelen
gth_astronomy/multiwavelength_museum/sun.html, 29.1.2011
• http://chandra.harvard.edu/photo/2005/earth/earth_mag_auro_illustr
ation_label.jpg, 29.1.2011
• http://www.windows2universe.org/sun/images/sunspots_big.jpg,
29.1.2011
• http://zebu.uoregon.edu/~imamura/122/images/solarcycle_B.jpg,
29.1.2011

similar documents