VA*NOST KONTAKTA IZME*U UDOMLJENE DJECE I BIOLO*KIH

Report
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
VARAŽDIN
TIM ZA UDOMITELJSTVO
VAŽNOST KONTAKTA IZMEĐU UDOMLJENE
DJECE I BIOLOŠKIH RODITELJA
Varaždin, studeni 2013.godine
Za tim udomiteljstva:
Ivanka Dugan, mag.soc.rada
CILJ:
• pružiti uvid u način i važnost pripreme
bioloških roditelja, udomljene djece i
udomitelja na kontakte
• zašto je važno da dijete održi vezu s
biološkom obitelji i
• prezentirati rezultate istraživanja o učestalosti
susreta između udomljene djece i bioloških
roditelja na području nadležnosti Centra za
socijalnu skrb Varaždin
NORMATIVNI PROPISI U RH KOJI SE ODNOSE
NA ODRŽAVANJE KONTAKATA:
Konvencija o pravima djeteta kao i
Obiteljski zakon Republike Hrvatske
govore da dijete koje je odvojeno od
jednog ili oba roditelja ima pravo na
redovito održavanje susreta i druženja sa oba roditelja,
osim ako je to suprotno dobrobiti djeteta.
Osobito je važan kontakt s biološkim roditeljima ako je
riječ o privremenom smještaju u udomiteljskoj obitelji.
PRIREMA DJETETA ZA SUSRET SA
BIOLOŠKOM OBITELJI
•
•
•
•
•
djetetu dopuštamo razumne i dogovorne posjete roditelja, telefonske
razgovore i pisma
pomažemo djetetu u izražavanju
njegovih pomiješanih osjećaja, a
naročito ako su djeca uzrujana
nakon kontakata
vodimo računa da se dijete osjeća slobodno
govoriti o svojim roditeljima
djetetu dopuštamo i potičemo ga da donosi
stvari od kuće ( igračke, pokrivač, slike i sl.)
a posebno su važne slike njihovih roditelja.
kada fizički kontakt s roditeljima nije moguć
( roditelji su pokojni, u bolnici su ili u zatvoru),
radimo na tome da dijete zadrži uspomenu
na roditelje prigodnim i nenametljivim razgovorima
o njima
•
•
•
•
•
•
•
•
PRIPREMA RODITELJA NA POSJET
DJETETU U UDOMITELJSKU OBITELJ
pomoći roditelju da stekne vještine koje nema npr.: kako da se igra s
djecom, kako da uljudno razgovara s njima, kako da se opusti i uživa u
njihovom društvu
da tijekom posjeta ne misli na svoju frustriranost, stid,
poniženje zbog oduzimanja djece
kako da djeci na njima razumljiv i prihvatljiv
način objasni zašto su na smještaju i što će se dalje
događati
potaknuti roditelje da se informiraju o djetetu u vezi škole, ponašanju i pitaju
o novim navikama i aktivnostima djeteta
potaknuti ih da zatraže fotografiju djeteta
podržati roditelje da se raspitaju i dođu na školske
priredbe, na slavlja, da idu s djetetom liječniku,
zubaru
ohrabriti razumne kontakte između roditelja i djeteta
telefonom, pismima, čestitkama za rođendan
potaknuti da se uključe u izradu „Knjige života“ – zajedno s udomiteljima i
djetetom – pitati za važne podatke,dokumente, fotografije, obiteljsko stablo
PRIPREMA UDOMITELJA ZA SUSRET SA
BIOLOŠKIM RODITELJIMA DJETETA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pomoći im da se približe roditeljima i
stvore kontakt
ulože napor da roditelji budu aktivni i
redoviti u kontaktima
prihvate ograničene roditeljske
sposobnosti i/ili mogućnosti
nikada ne ponižavaju roditelje pred djecom
kada djeca znaju da udomitelji prihvaćaju njihove roditelje (bez obzira na
njihovo ponašanje i razloge zbog kojih je došlo do oduzimanja prava da žive
sa djetetom), lakše im se nositi s time
ponude djeci razgovor nakon posjete roditelja
pitaju djecu što su radili sa roditeljima i kako se osjećaju
važno je da udomitelji ostanu neutralni i ne kritiziraju roditelje
podrže odnos između socijalne službe i roditelja
nastoje pažnju usmjeriti na dobre roditeljske strane
NAJČEŠĆI PROBLEMI KOJI SE JAVLJAJU KOD
UDOMLJENE DJECE NAKON SUSRETA S RODITELJIMA
Djeca nakon susreta sa roditeljima često mijenjaju svoje ponašanje zbog obnove sjećanja
i emocija koje se vežu za gubitak i tugovanje:
• povlače se ili ostaju negativistična
• regresiraju u ponašanju
• često se pojave lažne nade – nerealistično govore o
odlasku od udomitelja i povratku roditeljima
• zbog odvojenosti djeca su sklona idealizirati roditelje i
nerealistički prihvaćati njihov utjecaj – zamišljaju da neće
imati koristi od smještaja
• roditelji mogu dati obećanja koja ne mogu izvršiti
• roditelji mogu doći u alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem droga
• roditelji dolaze u vrijeme koje nije predviđeno za to ili ne dođu na dogovoreni posjet
• dijete se možda neće htjeti odvojiti od roditelja ili braće ako je mlađeg uzrasta
To ne mora biti znak da je susretanje s roditeljima štetno za dijete, već
ukazuje na separacijske teškoće i to je zdrava reakcija na to što im se događa u
životu!
VAŽNOST KONTAKATA IZMEĐU UDOMLJENE DJECE I
BIOLOŠKIH RODITELJA
• pomažu da znaju da su im roditelji živi i što se s njima
zbiva, što bi trebalo umanjiti njihove strahove
• uvjerava ih da su dobra i da nisu kriva za smještaj, te im
može pomoći da razumiju zašto ne žive s roditeljima
• pomažu da prorade svoje osjećaje prema roditeljima i
bolje prihvate udomitelje
• pomažu da razviju identitet
• pomažu da roditelje vide realističnije, da ih ne idealiziraju
• pokazuju im koliko je roditeljima stalo do njih
• daje im nadu da će ponovno živjeti zajedno s roditeljima
ili im pomaže da vide zašto to nije moguće
• da se ne osjećaju zaboravljeno od ljudi koji su im bili
važni u prošlosti
Na području nadležnosti Centra za socijalnu skrb
Varaždin, kontakti između udomljene djece i bioloških
roditelja odvijaju se na slijedeće načine:
•
•
•
•
•
•
•
dolaskom roditelja u udomiteljsku obitelj na način koji je određen rješenjem
nadležnog suda, ili iznimno sporazumom roditelja i nadležnog Centra za
socijalnu skrb
odlaskom udomljenog djeteta za vikend u kuću roditelja ( obavezno kod
tjednog smještaja djece)
druženjem na nekoliko sati izvan kuće udomitelja, šetnjama po gradu ili
slično
susreti pod nadzorom stručne osobe ( odvijaju se najčešće u prostorijama
Centra za socijalnu skrb i to su situacije gdje je od strane stručnjaka
procijenjeno da bi roditelji svojim ponašanjem mogli dijete dovesti u
opasnost)
telefonski kontakti ( reguliraju se dogovorno i na način da roditelji zovu
dijete najviše jednom dnevno, a iznimno i češće)
kontakti preko društvenih mreža facebook, skype ( uglavnom način
komuniciranja između adolescenata, roditelja i braće ako su razdvojeni)
ostalo npr. pisma, razglednice, čestitke
Broj udomiteljskih obitelji za djecu u području
nadležnosti Centra za socijalnu skrb Varaždin
broj
NESRODNIČKIH
udom. obit.
112
broj SRODNIČKIH UKUPNO na dan
udom. obit.
31.10.2013.godine
13
125
Broj djece smještene u udomiteljskim obiteljima u
nadležnosti Centra za socijalnu skrb Varaždin
broj djece
smještene u
nadležnosti CZSS
Varaždin
123
UKUPNO
broj djece
na dan
smještene iz
31.10.2013.godine
drugih CZSS u
RH
148
271
CILJ Upitnika o kontaktima udomljene djece i
bioloških roditelja bio je:
Ispitati postojanje, učestalost i vrstu kontakata
između udomljene djece s područja nadležnosti
Centra za socijalnu skrb Varaždin i njihovih
bioloških roditelja.
SUDIONICI Upitnika:
Sudjelovalo je 68 udomitelja za djecu koji
su dali podatke za 97 udomljene djece,
koja su u udomiteljske obitelji smještena od
strane Centra za socijalnu skrb Varaždin.
Podatke za djecu iz drugih Centara za
socijalnu skrb ovaj puta nismo prikupljali.
REZULTATI:
Tabela 1 – broj udomitelja koji je sudjelovao u Upitniku
broj udomitelja sudionika
N%
UKUPAN
BROJ UDOMITELJA U
CZSS VARAŽDIN
68
85
125
REZULTATI:
Tabela 2 - broj udomljene djece koji je obuhvaćen
Upitnikom
broj udom. djece –
sudionika
N%
UKUPAN
broj udom. djece iz CZSS
Varaždin
97
78
123
REZULTATI:
Tabela 3 - broj udomljene djece koji IMA kontakte
sa biološkim roditeljima
broj udom. djece koji
IMA kontakte
N%
UKUPAN
broj udom. djece –
sudionika
69
69.1
97
REZULTATI:
Tabela 6- broj udomljene djece koji NEMA kontakte sa
biološkim roditeljima
broj udom. djece koji
NEMA kontakte
N%
UKUPAN
broj udom. djece –
sudionika
28
28.1
97
REZULTATI:
REZULTATI:
Tabela 5 - Najčešći razlozi zbog kojih djeca nemaju
kontakte sa biološkim roditeljima
RAZLOZI
broj udom. djece –
sudionika u Upitniku
N%
roditelji su lišeni
roditeljske skrbi
44
44.4
roditelji ne žele
kontaktirati s djecom
17
18.2
neki drugi razlog (
smrt, bolest)
36
36.4
REZULTATI:
REZULTATI:
Tabela 6 – Način na koji se najčešće odvijaju kontakti
između udomljene djece sa majkama i očevima
NAČIN KONTAKTA
telefonski
DJECA – MAJKA
N
N%
39
40
DJECA - OČEVI
N
N%
18
18.6
UKUPNO roditelja
N
N%
57
58.6
kod udomitelja
8
8,1
5
5.1
13
13.2
kod roditelja
20
20,7
20
20.1
40
40.2
u CZSS Varaždin
3
3.1
3
3.1
6
6.2
na nekim drugim
mjestima
6
6.2
2
2
8
8.2
REZULTATI:
Tabela 7 - Kontakti udomljene djece sa rođacima
ROĐACI
broj udom. djece
N%
braća i sestre udom. djece
31
31
većina rodbine
16
16.5
bake i /ili djedovi
5
5.2
teta i /ili tetak
3
3.1
ujne i/ili ujaci
3
3.1
strine i/ili stričevi
1
1
REZULTATI:
REZULTATI:
Tabela 8 – Učestalost osobnih kontakata između
udomljene djece i drugih članova obitelji
UČESTALOST
broj udom. djece
N%
svakodnevno –
telefonski kontakt
9
9.3
više puta mjesečno –
osobni kontakt
12
12.4
više puta tjedno osobni kontakt
5
5.2
4
4.1
4
4.1
jednom godišnje osobni kontakt
3
3.1
više puta godišnje osobni kontakt
3
3.1
jednom mjesečno osobni kontakt
jednom tjedno osobni kontakt
ZAKLJUČCI:
• gotovo 70% udomljene djece ima fizički kontakt s roditeljima
ili putem telefona.
• svega oko 30 % udomljene djece nema kontakt sa biološkim
roditeljima i to je čak u 80% slučajeva iz opravdanih razloga
zbog činjenice da su im roditelji lišeni roditeljske skrbi i
nemaju više pravo na kontakt s djecom ili su roditelji pokojni.
ZAKLJUČCI:
NEDOSTACI UPITNIKA:
• prvi nedostatak odnosi se na uzorak koji čine samo
udomljena djeca iz područja nadležnosti Centra za
socijalnu skrb Varaždin, te je stoga generalizacija
rezultata na druga područja Republike Hrvatske
upitna.
• slijedeći nedostatak odnosi se na instrument koji je
upotrijebljen. Naime, prikupljen je samo određeni dio
podataka, dok je velik dio varijabli koje bi mogle
utjecati na rezultate izostavljen npr. koliko je
vremena dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji, da
li su udomitelji srodnici djetetu ili nisu, koja je
kronološka dob uključene djece i slično.
ZAKLJUČCI:
Kako na području Republike Hrvatske nedostaje
kontinuirana pomoć i podrška udomiteljima, jer osim
edukacije i pomoći od strane stručnih djelatnika Centara za
socijalnu skrb, kojih je premalo u odnosu na broj udomitelja
a isto tako i u odnosu na broj udomljene djece i bioloških
obitelji ( npr. u Centru za socijalnu skrb Varaždin, jedan
socijalni radnik nadležan je za oko 300 obitelji ), možemo
zaključiti da udomitelji u velikoj mjeri samostalno
djeluju u cilju ostvarivanja kontakata između udomljene
djece i njihovih bioloških roditelja i rođaka.
ZAKLJUČCI:
U nedostatku stručnjaka u Centrima za socijalnu skrb u
Republici Hrvatskoj, a osobito onih koji rade na području
udomiteljstva, zahvalni smo što postoji nevladina
organizacija poput Foruma za kvalitetno udomiteljstvo
djece, koja svojim postojanjem, aktivnostima i sadašnjim
djelovanjem kroz elektronsku komunikaciju i nadalje
participira u podizanju standarda kvalitete udomiteljstva u
našoj državi.
ZAKLJUČCI:
Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece:
- organizirao je Konferenciju udomitelja djece Hrvatske pod
nazivom „ Dobar kontakt s biološkim roditeljima“,
- izdao je i priručnik pod nazivom „Susret udomljene djece s
roditeljima“
- web stranica Foruma za kvalitetno udomiteljstvo RH :
www.udomiteljizadjecu.hr

similar documents