Uloga medicinske sestre u timu i primjena kliničkih vještina

Report
Leann Coleman Božić
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
• MEDICINSKA SESTRA
- je osoba koja je posebno pripremljena u
znanstvenom temelju njege i koja ispunjava
određene propisane standarde obrazovanja i kliničke
nadležnosti.
- u pružanju usluga neophodnih i korisnih u
promociji, održavanju i obnovi zdravlja .
-skrbi za bolesne i ozlijeđene u bolnicama i drugim
zdravstvenim ustanovama, ambulantama opće prakse,
obiteljskim domovima, domovima zdravlja, predškolskim i
školskim ustanovama, tvornicama, kampovima itd.
•
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
STRUČNA SPREMA
Srednja stručna sprema – 5 godina školovanja
Dodiplomski studij (prvostupnik sestrinstva)
– 3 godine
Diplomski studij (magistar struke) – 2 godine
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 Sestrinstvo
- usluga na različitim razinama pripreme, usluga bitnih za
korist u promicanju, održavanju i obnovi zdravlja i blagostanja
ili u prevenciji bolesti, u djece, bolesnih i ozlijeđenih, ili u
drugih koji iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti pružiti sebi
osobno.
(Dorlands medicinski rječnik)
Praksa u kojoj medicinska sestra pomaže "pojedinca,
bolesnog ili zdravog, u obavljanju onih aktivnosti koje
doprinose zdravlju ili njegovu oporavku (ili mirnoj smrti), koje bi
pojedinac sam obavljao bez tuđe pomoći kad bi imao potrebnu
snagu, volju ili znanje, na takav način mu pomaže steći
neovisnost što je brže moguće "
(Virginia Henderson)
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 Florence Nightingale, možda i najutjecajnija
figura u modernoj zdravstvenoj njezi i skrbi. U
1860 definira njegu bolesnika kao "čin korištenja
okoliša pacijenta da mu pomogne u njegovom
oporavku".
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
- Medicinske sestre djeluju prema etičkom kodeksu i
koriste kulturnu kompetenciju i organizacijske
sposobnosti te tako podržavaju način skrbi u kojoj je
bolesnik središte svakog razgovora o zdravstvenoj
skrbi.
- Medicinske sestre osnažuju pacijente da aktivno
planiraju i upravljaju vlastitom skrbi, uključujući i
prevenciju bolesti, promociju zdravlja i tjelesne
aktivnosti i pomažu im kod kontroliranja kroničnim
bolestima.
- U savjetodavnoj ulozi, medicinske sestre planiraju
i vode zdravstvena skrb prema željama i
mogučnostima pacijenata.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 donosi odluke, koordinira poslove drugih u timu, vodi
računa o financijama,ocjenjuje kvalitetu zdravstvene
njege i naravno uspješnost osoblja.
Planovi a ujedno i ciljevi njenog rada su:zadati
određene smjernice osoblju,educirati i reeducirati
osoblje, nadzirati poslovanje u svim segmentima,
nagrađivati osoblje pošteno prema zasluzi i na kraju
biti predstavnik tima prema upravi radne organizacije.
Jednom rječju medicinska sestra koordinira uloge
interdisciplinarnog tima i odgovorna je za svoj tim.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
Medicinski tim
Skupina liječnika i zdravstvenih radnika koji su
odgovorni za pacijentove medicinske potrebe, dok je
pacijent u bolnici i tijekom razumnog perioda
praćenja.
"Timski pristup" sada predvladava u upravljanju
liječenja, jer postoji svijest da se od nijedne osobe
ne moze ocekivati da dijagnosticira i liječi sve
aspekte stanja pacijenta.
Segen je Medicinski rječnik. © 2012 Farlex
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
U suradnji s drugim zdravstvenim djelatnicima,
registrirane medicinske sestre su se pokazale u
vodstvu i inovaciji, implementaciji i evaluaciji.
Uspješni su koordinatori tima,kako u procesu
tako i modelu rada.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
Kroz strukturirana komunikacijska događanja ili
profesionalni razvoj, zdravstveni profesionalci
moraju naučiti što znači biti dio interdisciplinarnog
tima. To je prilično izazovno zbog toga jer je osoblje
educirano u različitim znanstvenim i kliničkim
sredinama.
Obratite pozornost kada vođa tima radi i
komunicira s pacijentom, pokušajte oponašati
liderove radnje, ako su se pokazale učinkovite.
Zdravstveni radnici trebaju uzeti vremena za
razmišljanje o tome kako bi se ponašali da je član
njihove obitelji bolesnik i kakav bi tretman željeli.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
Čak i kada sve
izgleda mračno,
uvijek postoji
svjetlost.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 Sestra traži stalno
poboljšanje kvalitete i
sigurnosti rada i
svjesna je vrijednosti
dobre zdravstvene
njege.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
Uz timski rad u zdravstvu
profesionalci moraju usvojiti uspješne
komunikacijske vještine te se moraju znati suočiti i
riješiti određene sukobe.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
Medicinski timovi :
- potrebna je dobra emocionalna inteligencija,
tako da mogu razumjeti pacijentove trenutačne
osjećaje i dobiju uvid u njihovo ukupno
zdravstveno stanje
Medicinske sestra:
- emocionalna inteligencija može pomoći da bolje
usklade metode rada i istaknu učinkovitost
timskog rada
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 Učinkovita komunikacija
među osobljem potiče
djelotvoran timski rad i
potiče kontinuitet i jasnoću
unutar tima za zdravstvenu
skrb bolesnika.
U najboljem slučaju, dobra
komunikacija potiče
suradnju, potiče timski rad i
pomaže u sprječavanju
pogreške.
.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 Liječnici i medicinske sestre često imaju različite
komunikacijske stilove dijelom zbog edukacije. Medicinske
sestre su naučene da opisno iznose kliničke situacije, dok su
liječnici naučeni biti vrlo kratki i precizni.
Pogrešna ili slaba komunikacija će najvjerojatnije utjecati na
sigurnost pacijenata, na tri različita segmenta: u vrijeme
prijama, vrijeme otpusta i bilo koje vrijeme kada se pacijentovo
kliničko stanje mijenja.
Komunikacija između liječnika i medicinskih sestara je bitna, a
redovni formalni i neformalni sastanci su ključni u razvoju
komunikacije i međusobnog povjerenja.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 Razgovarajte jasno i
dajte dobru povratnu
informaciju pokažite
da ste shvatili ono što
je traženo od vas.
Svi članovi tima
trebaju biti propisno
odjeveni s oznakom
imena i zvanja koja je
jasno vidljiva.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA

Bed side manner ili ponašanje kraj
postelje, odnosi se najčešće na način
stručnog medicinskog osoblja u
međudjelovanju i komunikaciji s
pacijentima. Ponekad se pojam koristi
samo u pozitivnom smislu.Liječnik s
dobrim bed side manner je dobar
komunikator, a ujedno bez te osobine
može uvrijediti ili može biti pretjerano
nagao s pacijentima.
Dobar bed side manner može uključivati
empatiju, biti otvoren za komunikaciju,
koja uključuje pacijenta u zdravstvenim
odlukama, a pomaže pacijentu osjećati
se ugodno.Nedostatak se može
manifestirati kao arogancija neuspjeh da
slušaju pacijenta, otresitost, razrješenje
(ne dati važnost) strahova pacijenta, i
grubost.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 Liječnici sada redovito kontaktiraju s daleko više
pacijenata dnevno nego prije. Dakle, neki su osorni i
nagli, jer oni nemaju vremena za slušanje. To ostaje
problem jer ključni podaci se mogu propustiti kada
se pacijentu ne daje dovoljno vremena
Isto vrijedi i za mnoge medicinske sestre koje sada
brinu o više pacijenata u bolnicama nego prije, gdje
se očekuje da medicinska sestra bude podrška
hospitaliziranim pacijentima, a ona često nema
dovoljno vremena mu dati takvu podršku.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 Uključiti sestre u vizitu, naravno ako su dostupne . Ako su sestre
zauzete tijekom vizite ,dvominutni telefonski poziv ili razgovor sa
sestrom nakon što ste vidili pacijenta će olakšati i unaprijediti skrb o
pacijentu .
Uvijek obavijestite sestru što je prije moguće , ako se bilo koji od
ciljeva pacijenta mijenja ili obrnuto . To uključuje svako novo snimanje ,
laboratorijske pretage i sve ostale nove uvide u pacijentove ciljeve
skrbi . Potpisivanje naloga nije dovoljna komunikacija .
Najveći izazov i krajnji cilj je stvoriti prijateljsko i ugodno okruženje u
kojem medicinske sestre i liječnici zajedno donose odluke , ne bojeći
se ljutnje ili neugodnih odgovora na pojedine upite . Čak i najbolje
medicinske sestre i najbolje obučeni liječnici griješe . Kako bi se
ublažila potencijalna medicinska pogreška , medicinske sestre i
liječnici moraju postići razinu komunikacije , gdje je u redu da se
raspravlja o pojedinim odlukama bilo sestre ili liječnika.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 približavanje pacijentu bez
empatije ili suosjećanja jer
takav pristup može zastrašiti
pacijenta.
Liječnik s lošom bed side
manner zapravo može
uzrokovati da pacijent
percipira više boli, ako je
pacijent preplašen i
tjeskoban.Pozitivna
interakcija, s druge strane,
može pomoći pacijentu kod
bržeg oporavka.
Oporavak može biti povezan
s pozitivnim stavom, koji
može prenjeti liječnik i
medicinska sestra.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
Medicinski tim uvijek
mora pristupati
pacijentu s pozitivnim
stavom bez obzira na
težinu bolesti
pacijenta.
Kako se kaže u narodu
jedan osmijeh ćini
čuda.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
Uvijek je dobra ideja da se
dozvoli pacijentu neka
sitnica koja bi mu mogla
pomoći da se ugodno
osijeća tijekom boravka.
Boravak u bolnici nikada
nije nikome ugodan.
Medicinski tim je taj koji
im mora olakšati boravak
koliko je to moguće.
Pacijent će cijeniti dodatni
napor, i doista će se
osjećati kao da se njegov
ili njezin tim brine za
njihovu dobrobit.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 Važno je znati da se treba
uključiti pacijenta u
komunikaciju ali ne samo o
njegovoj bolesti.
 Pacijent potroši veliki dio
dana govoreci o razlogu
zbog kojeg je u bolnici.
Ponekad je dobra promjena
za pacijenta razgovarati o
bilo ćemu drugom. Kao što
su pitanja o zanimljivim
mjestima gdje putovati,
lokalnim sportskim
momčadima i zasigurno
razgovarati o njegovoj
obitelji.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 Kliničke vještine mogu biti u rasponu od osobne
higijene u krevetu do davanja posude u krevetu,
pranje ruku, uređenje bolesnikovog okruženja,
pozicioniranje pacijenta, stavljanje IV-a, davanje
lijekova do defibrilacije i naprednog održavanja
života.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 U jedinici intenzivnog liječenja (JIL) je potreban
prostor od 20 m² za svaku sobu uz stalni izravni
vizualni kontakt i nadzor svake bolesničke
postelje. Ukupan broj postelja u JIL je barem 3%
od svih postelja.
Svaka bolnička jedinica od 25 kreveta treba imati
1 jednokrevetnu sobu i 2 dvokrevetne sobe, te
odjel za infektivne bolesti treba imati najmanje
dvije jednokrevetne sobe.
Jedna soba bi trebala imati najmanje 12 m² (16
m² infektivne bolesti), a svaka soba treba imati
svoju kupaonicu.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 Za svaki od kreveta odgovarajući prostor treba
osigurati, kako slijedi:
Novorođenčad i djeca do 2 godine 4,5 m²
Djeca 2 - 6 godina 5,5 m²
Djeca starija od 6 godina i odrasli 6,0 m²
Odrasle osobe s ograničenom pokretljivosti 6.5 m²
Odrasle osobe s infektivnom bolesti 7,0 m²
Udaljenost od kreveta do kreveta i kreveta do zida
treba biti najmanje 75 cm i 250 cm u JIL i izolacijama
. Vrata u sobama pacijenata trebaju biti široka
najmanje 110 cm. Sobe trebaju imati rukohvate.
Svaki bolnički odjel mora imati kupaonicu s tuševima
te odvojenu prostoriju za nečiste posude i rublje.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 Bolnički krevet - je
krevet posebno
dizajniran za
hospitalizirane
bolesnike ili druge u
potrebi za nekim
oblikom zdravstvene
zaštite. Ovi kreveti
imaju posebne značajke
i za udobnost i dobrobit
pacijenta i za
praktičnost
zdravstvenih radnika.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 Zajedničke značajke uključuju
podesivost po visini za cijeli
krevet, glavu i noge, podesive
bočne tračnice i elektroničke
tipke za upravljanje oba motora
kreveta i drugim obližnjim
elektroničkih uređaja.
Standardna dimenzija kreveta je
200 x 90 cm s četiri kotača.
Kotači omogućuju jednostavno
pokretanje kreveta, ili u
dijelovima objekta (facility) gdje
se krevet nalazi, ili u sobi. Kotači
se mogu osigurati (zakočiti) iz
sigurnosnih razloga, kotači
trebaju biti zakočeni kada se
prenosi pacijenta u ili izvan
kreveta. Kreveti imaju bočne
tračnice koje se mogu povisiti ili
smanjiti. Ove tračnice služe kao
zaštita za pacijenta.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 Kreveti se mogu podizati i
spuštati na području
glave, nogu, i njihove
cjelokupne visine. Dok se
na starijim krevetima to
moglo napraviti ručno uz
pomoć poluge na dnu
kreveta , na modernim
krevetima ova radnja se
izvodi elektronski. Danas,
imamo uglavnom
elektronske krevete koji
imaju dva zasebna motora
za posebno podizanje
uzglavlja i nogu.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 Namještanje bolesnika (pozicioniranje bolesnika)
1. Aktivni položaj - svi pacijenti koji ne zahtijevaju
posebnu poziciju, pacijent sam uzima položaj koji mu je
udoban i najviše odgovara
2. Pasivni položaj - teško bolesni pacijenti, koji se ne
mogu kretati i okrenuti i ostaju u položaju koji zdravstveni
radnik odabere. Pasivni položaj treba mjenjati svaka dva
sata, kako bi se spriječilo nastajanje rana od ležanja ( tzv.
dekubitus).
3. Obvezni položaj: zdravstveni radnik obuzdaje
pacijenta, kako bi se spriječilo samoozljeđivanje ili bilo
koji drugi štetni događaj.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
4. Transportni položaj
Položaj pacijenata tijekom
transporta ovisi o bolesti ili
ozljedi, te može biti aktivni ili
pasivni .
Prije prijevoza pacijent mora biti
stabiliziran i sve vitalne funkcije
pod kontrolom.
Aktivan položaj : izabire
pacijent, koji mu najviše
odgovara i koji mu je
najudobniji.
Pasivni položaj: obvezno je
položaj koji bi trebao biti
najkorisniji za bolesnika i trebao
bi spriječiti moguće pogoršanje
zdravstvenog stanja, nuspojava
ili ozljeda.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 5. Polusjedeći položaj
postiže se ako je
uzglavlje kreveta
(nosila) povišeno i
uglavnom se koristi
kako bi se olakšalo
disanje pacijentima
(npr. Ozljede prsišta).
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 6. Ležeći položaj -
bolesnik leži na
leđima, lice prema
gore, i koristi se kod
ozljeda kralježnice, ili
kada se sumnja na
ozljedu kralježnice.
Tijekom transporta
takvi
bolesnici obično se
stabiliziraju na dugu
čvrstu podlogu.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 7. Fovlerov
(fowlerow) položaj :
preporučuje se za
pacijenta s bolovima u
trbuhu i abdominalne
ozljede, te olakšava
opuštanje mišića
trbušnog zida.
Pacijent je u polu
sjedećem položaju,
glava i noge su
savijene u koljenima.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 8.Ortopneični položaj :
položaj oslobađa od
ortopneje(teškoće pri
disanju, osim kada je u
uspravnom
položaju).Pacijenta se
stavlja uspravno ili u
polu okomiti položaj
pomoću jastuka za
podršku glave i prsa a
uzglavlje kreveta je
povišeno za 90 °.
.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 9. Trendelenburgov
položaj: pacijent je na
leđima na stolu ili
krevetu čiji je gornji dio
spušten 45 stupnjeva,
tako da je glava niže od
ostatka tijela. To se
koristi kod pacijenata s
hipotenzijom, sinkopom
i hipovolemičkim šokom.
.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 10. Autotransfuzijski položaj:
je modifikacija
Trendelenburgovog položaja.
Glava i gornji dio tijela su
ležeći u vodoravnom
položaju, a podesivi donji dio
stola ili kreveta koji je savijen
tako da su pacijentove noge i
koljena savinuta i povišena
za 40 do 50 stupnjeva.
Podaci su isti kao i za
Trenedelenburg položaj.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 11.Recovery (koma)
položaj : odnosi se na
jedan od niza varijacija
na bočnim ležeći ili tri
četvrtine ležećem
položaju tijela, u kojemu
je osoba bez svijesti ali
samostalno diše. Koristi
se tjekom pružanja prve
pomoći uz stalni nadzor
disanja.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 OSNOVNI VITALNI ZNAKOVI
4
Vitalni znakovi su otkucaji srca(puls), disanje,
temperatura i krvni tlak. Vaš zdravstveni skrbnik
može gledati, mjeriti ili pratiti vitalne znakove da bi
provjerili razinu tjelesnog funkcioniranja
Vrijednosti vitalnih znakova se mijenjaju ovisno o
dobi, spolu, težini, vježbanju i sveukupnom
tjelesnom zdravlju.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 Puls predstavlja taktilnu
arterijsku palpaciju srca.Impuls
se može palpirati na bilo kojem
mjestu koje omogućuje da se
arterija pritisne uz kosti, kao što
je na vratu (karotidna arterija),
na zapešću (radijalna arterija),
iza koljena (potkoljenična
arterija), na unutarnjoj strani
lakta (brahijalna arterija) i kod
skočnog zgloba (stražnja strana
tibijalne arterija).
Školovani (educirani) prsti
osjećaju pulsiranje arterije i je li
došlo do promjene krvnog
tlaka, tahikardije ili bradikardije.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA

Krvni tlak (RR)
je pritisak cirkulirajuće krvi na
stijenkama krvnih žila. To je jedan od
glavnih vitalnih znakova. „Tlak" se obično
odnosi na arterijski tlak u sistemskoj
cirkulaciji. U svakom trenu, RR varira
između najvišeg (sistolički) i najmanjeg
(dijastolički) tlaka, a može se izraziti u
milimetrima žive ili u kilopaskalima.
Sistemski arterijski tlak se najčešće mjeri
na nadlaktici s mjeračem tlaka
(sphygmomanometer). Uređaj koje sadrži
zračni balon da bi ograničavao protok
krvi, žive i mehaničkim manometra za
mjerenje tlaka.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 Povišen krvni tlak (hipertenzija) je definiran
kada je sistolički broj stalno na 140-160
mmHg. Nizak krvni tlak se naziva hipotenzija.
Krvni tlak se mjeri i na drugim dijelovima
ekstremiteta. Ti pritisci se zovu segmentni
krvni tlak i koriste se za procjenu okulzija ili
začepljenja arterija u udovima.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 Tjelesna temperatura je mjera
sposobnosti tijela da stvori i
oslobodi tijelo od topline.Glavni
razlog za provjeru tjelesne
temperature je znak sustavne
infekcije ili upale u prisutnosti
groznica. Tijelo vrlo dobro
održava svoju temperaturu u
vrlo uskom sigurnom rasponu,
usprkos velikim razlikama u
temperaturama izvan tijela.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 Kada nam je prevruće, krvne žile se prošire da bi višak topline
bio na površini kože.
Kada nam je prehladno, krvne žile se sužavaju , tako da se
protok krvi u koži smanjuje da očuvamo tjelesnu toplinu.
Možete početi drhtati, što je prisilna, brza kontrakcija mišića.
Ova dodatna mišićna aktivnost pomaže generirati više topline.
U normalnim uvjetima, to čuva tjelesnu temperaturu u vrlo
uskom sigurno rasponu.
Gdje se tjelesna temperatura mjeri?
Tjelesna temperatura može se mjeriti u mnogim mjestima na
vašem tijelu.Usta, uho, pazuh i rektum su najčešće korištena
mjesta. Temperatura se može izmjeriti i na čelu.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 Disanje
Varira s godinama, ali normalni referentni raspon za
odrasle je 16-20 udisaja / min (RKP 2012).Vrijednost
disanja je kao indikator potencijalne dišne
disfunkcije.
Disajna stopa je jasan pokazatelj prisustva
acidotićnog poremećaja, jer je glavna funkcija
disanja uklanjanje CO2.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 Higijenske i preventivne metode
Zdravstveni radnici mogu se inficirati od pacijenata
na četiri osnovna načina:
- izravan kontakt s pacijentima,
- fekalno-oralnim putem (jelo i piće)
- putem zraka (inhalacija)
- rukovanje krvi.
Uzroci infekcija su bakterije, virusi, gljivice koje su
prisutne u vodi, zraku i u pacijentovom`okruženju.
Sami pacijenti također mogu biti potencijalni izvor
infekcije.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 Zdravstveno osoblje se mora
pridržavati preventivnih mjera
kako bi zaštitili sebe, svoje
kolege i pacijente.
Najvažnija mjera je pranje ruku,
jer je to najčešći način prijenosa
mikroorganizama.
Osobne mjere zaštite uključuju:
Pranje ruku, pravilno i redovito
Pravilna upotreba zaštitne
odjeće i obuće
Izolacije ili karantene infektivnih
osoba ili materijala kako bi se
spriječilo širenje zaraze.
Pravilno tretiranje i obrada
ozljeda.
Pravilno rukovanje sterilnim
materijalom
Sigurno odlaganje medicinskog
otpada
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
Najvažnija stvar koju možete učiniti
za zaštitu zdravlja drugih i sebe je
operite ruke --- i činite to puno!
 Washing hands video
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 Higijenska dezinfekcija ruku ili antisepsa je pranje
ruku s alkoholnom bazom s antiseptikom . Ruke
treba dezinficirati:
1. Prije i poslije izravnog kontakta s pacijentima
2. Prije invazivnih postupaka
3. Prije stavljanja rukavica i nakon skidanja rukavica
4. Nakon dodira s krvi, sekretom i izlučevinama
5. Prije i nakon rukovanja s pacijenatovim
izlućevinama, urinarni kateteri, razne cijevi, odvodi i
sl.
6. Nakon kontakta s pacijentom koji je ima
intrahospitalnu infekciju
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 Nošenje rukavica ne znači da nije potrebno prati
ruke.
 Promijenite svoje rukavice čim završite s
intervencijom Uvijek operite ruke čim skinete
rukavice.
 Nikad ne nositi isti par rukavica za drugu
intervenciju ili za pristup drugom pacijentu .
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
LIJEKOVI
Šest pravila
Kad dajete lijekove, bez obzira na vrstu lijeka, uvijek morate slijediti
šest pravila.
Svaki put kad radite s lijekovima, morate biti sigurni da su:
1. Pravi pacijent
2. Pravi lijek
3. Prava doza
4. Pravo vrijeme
5. Prava primjena
6. Prava dokumentacija
Svaki put kada dajete lijekove, morate to obavljati sustavno i savjesno,
provjeriti svoj postupak i pridržavati se svih 6 pravila.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 Svaki put kada dajete lijekove, potrebno je imati na umu
"Tri provjere". To znači da ćete napraviti "triple-check" (ili trostruku
stručnu provjeru) kako bi bili sigurni da ste zadovoljili svih 6 pravila :
 Morate
1 Izvadite lijekove iz zaključanog prostora i provjerite naljepnicu s
ljekom i ordinirani lijek kako bi bili sigurni da oni odgovaraju: ovo je
prva provjera.
2 Prije pripreme i razrijeđivnja lijeka, provjerite naljepnicu i
ordinirani lijek kako bi bili sigurni da oni odgovaraju: ovo je druga
provjera.
3 Nakon što pripremite lijek a prije davanja provjerite ordinirani lijek
ili recept opet kako bi bili sigurni da oni odgovaraju: ovo je treća
provjera.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
Ako se ne podudaraju, ili ako postoji sumnja
o tome da li se daje lijek na pravi način,
STOP!
Postavljajte pitanja!
(po zadanim pravilima)
To je razlog zašto
RADIMO TROSTRUKU PROVJERU
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 Možete izbjeći ozbiljnu grešku ako:
1. Pripremate lijekove uvijek za jednu osobu na
vrijeme.
2. Dati lijekove čim ga pripremimo.
3. Nemojte razgovarati s drugima i zamolite ih za
tišinu dok dajete lijekove.
4. Nemojte početi raditi nešto drugo za vrijeme
davanje lijekova.
5. Obratite pozornost u svakom trenutku za vrijeme
davanje lijekova.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
Nikada ne ostavljajte lijekove bez
nadzora ni za trenutak!
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 zaštita kože
Ljudska koža ima:
zaštitna svojstva (mehanička, kemijska
termoregulacijska),
lučna
dišna
senzualna,
imunitentna, a i
nutritivne funkcije (proizvodnja vitamina).
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 dekubitusi su
komplikacija neadekvatne
njege kože u bolesnika koji
je nepokretan. Međutim,
čak i uz pravilnu njegu
neka oštećenja kože su još
uvijek moguća.
 Dekubitusi su lokalne
lezije kože uzrokovane
produljenim pritiskom na
kožu. Kompresija dovodi
do smanjene cirkulacije, a
zatim smanjuje opskrbu
kisikom i hranjivim tvarima
na koži.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 Proces se događa
najčešće na mjestima
najviše izloženim
kompresiji kože
(stražnjem dijelu
glave, lopatica,
laktovima, trtice,
potpeticom, vanjskim
dijelovima gležnjeva i
koljena)
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 Samo čista i zdrava koža može ostvariti sve
one funkcije koje se traže od nje.
Održavanje pravilne njege kože je od velike
važnosti za pacijenta.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 Zapamtite:
Liječnici imaju tendenciju da podcjenjuju
klinički trening koji sestre stjeću iskustvom na
poslu i / ili kroz dodatno obrazovanje. Angažirajte
ih da izraze svoje stavove o pacijentu, kao i
njihov kut gledanja kako pacijent reagira na
izbor medicinskih intervencija, to će zasigurno
poboljšati skrb o pacijentu.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 Često liječnici prolaze kroz medicinsko
usavršavanje ne shvačajući potpuno, kako skrbi
medicinska sestra, na istom pacijentu. Ne
samo što je ovaj nedostatak znanja neučinkovit,
kada je u pitanju provođenje zdravstvene njege
bolesnika (npr., razasute laboratorijske pretrage
tijekom dana, umjesto u planirane kad je moguće
odjednom), ali također stvara niz nerazumnih
očekivanja (npr.,da sestra dolazi podignuti
bolesnika, što i lijecnik može napraviti sam).
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
 Treba imati na umu
da liječnici mogu
poticati bolji odnos sa
sestrama koje skrbe
za naše pacijente. A
ono što dolazi s ovim
jačom vezom
vjerojatno uključuje
poboljšanu skrb za
bolesnike i veće
zadovoljstvo svih u
timu.
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TIMU I
PRIMJENA KLINIČKIH VJEŠTINA
Svi članovi tima bi trebali znati svoju
ulogu, ograničenja i djelokrug rada
unutar tima
Počastite svoje kolege, članove tima, s
ljubaznošću i poštovanjem koje bi i sami
očekivali od drugih.

similar documents