Dubravka Bjegović

Report
poslijediplomski specijalistički studij
POŽARNO INŽENJERSTVO
Prof. Dubravka Bjegović, dipl.ing.građ.
1
ZAŠTO?




Veliki požari u zadnjem desetljeću
Velike materijalne štete
Novine u EU propisima
Održivi razvoj
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
2
VELIKI POŽARI


U tunelima
Na zgradama
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
3
Tunel Mont Blanc, 1998.god.





Uzrok požara: zapaljenje
kamiona natovarenog
brašnom i margarinom
Eksplozivno širenje požara
Požar trajao 53 sata
Broj ljudskih žrtava: 39
(29 pronađeno u vozilima)
U požaru izgorilo:



23 teretna kamiona
10 osobnih automobila
2 vatrogasna kola
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
4
Tunel Tauern 1999. god





uzrok požara: sudar
kamiona i mirujuće kolone
vozila (promet reguliran
semaforima zbog
sanacijskih radova)
eksplozivno širenje požara
trajanje požara: 17 sati
broj žrtava: 12 mrtvih, 49
ozlijeđenih
uništeno u požaru:
 22 automobila,
 12 kamiona
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
5
Tunel na skijalištu u Kaprunu 2000. god.



uzrok požara još uvijek nije
utvrđen (pretpostavka: kratki
spoj na instalacijama u
donjoj vozačkoj kabini ili
oštećenje hidrauličkog
sustava kočenja)
vrlo brzo širenje požara
(skijaška odijela imaju veliku
kaloričnu moć)
ukupni broj poginulih 158
155 u tunelu i 3 otrovanih
dimom na gornjoj stanici
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
6
Tunel St. Gotthard 2001. god.



veliki problem prilikom
gašenja su bili ogromni
komadi tunelske obloge koji
su padali sa stropa
razvoj vrlo otrovnih plinova i
ekstremno visokih
temperatura
oko 100 ljudi se spasilo
bijegom u skloništa i u
evakuacijski hodnik
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
7
Materijalne štete
Iako je vjerojatnost požara u tunelu vrlo mala,
troškovi nastali zbog požara su ogromni.
TUNEL
Gubitak zbog popravka
Trošak zatvaranja
EUROTUNNEL
211 M €
87 M €
MONT BLANC
203 M €
189 M €
TAUERN
18.5 M €
6,2 M €
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
8
Düsseldorf aerodrom,1996.god.
Zapadna strana je
opremljena šprinklerima
Istočna strana nije opremljena
šprinklerima , sagrađena 1972
Mjesto izbijanja
požara
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
9
Düsseldorf aerodrom,1996.god.



Prilikom zavarivanja
užareni dio metalne cijevi
se olabavio i pao na
spušteni strop dolaznog
hodnika koji je bio obložen
polistirenom
Trajanje požara 2h 13min
17 mrtvih, 69 ozlijeđenih
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
10
Düsseldorf aerodrom,1996.god.










Prilikom zavarivanja nije bilo vatrogasnog nadgledanja
Strop napravljen od lako zapaljivog materijala
Detektori dima i šprinkleri zakazali
Liftovi nisu zaustavljeni
Loši požarni putevi
Vrata nisu automatski otvorena nakon gubitka struje
Ventilacija nije automatski zaustavljena
Vatrogasci pozvani 27 min. nakon početka požara
Poslije aktivacije alarma ljude slali u smijeru požara
Hidranti nisu bili spojeni na gardski vodovod – vatrogasci
su morali sami pumpati vodu
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
11
Gothenborg disco, 1998.god.




Klub je bio smješten na 2.
katu stare industrijske
zgrade
Požar je započeo u
stubištu – zapaljene stolice
63 ljudi je poginulo, 280
ozlijeđenih
Trebalo je samo 2 min da
dim iz stubišta uđe u
prostor kluba, a nakon 5
min CO je dostigao
smrtonosnu koncentraciju
2
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
12
Gothenborg disco, 1998.god.





Nije bilo detektora dima
Nije bilo požarnih sektora
Nije bilo šprinklera niti pasivne zaštite koja je
mogla usporiti širenje požara
Požarni putevi loši i zakrčeni
Previše ljudi u klubu – veća panika
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
13
Požar WTC-a u New Yorku, 2001.god.


U rušenju tornjeva WTC-a
poginulo je 2800 ljudi, a kao
posljedica urušavanja opisanih
tornjeva (WTC-a 1 i 2) srušeni
su i oštećeni i susjedni objekti
(WTC 3 i WTC 7 potpuno) te
djelomično WTC 4,5 i 6.
Do rušenja sjevernog tornja
došlo je nakon 1h 43 minute
poslije udara aviona, za razliku
od južnog koji se srušio već
nakon 57 min
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
14
Požar WTC-a u New Yorku, 2001.god.


Istraživanja uzroka urušavanja tornjeva su pokazala
da su uslijed udara aviona pasivni sustavi zaštita od
požara djelomično uništeni, tj. gipskartonski zidni
paneli su se raspali u sitne komadiće, a pjena je
otpala s čeličnih elemenata nakon udara
Analiza je pokazala da do urušavanja nije doveo
udar aviona već opisano djelovanje požara na
konstrukciju koja je bez zaštite popustila zbog
toplinskog djelovanja
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
15
Winsdor Tower, Madrid, 2005.god.



Treća najveća zgrada u Madridu –
nalazila se u samom središtu
poslovno-financijskog dijela grada
U početku se smatralo da je uzrok
požara bio kratki spoj na 21. katu,
ali pregledom različitih amaterskih
video zapisa postoji mogućnost da
se radilo o namjerno izazvanom
požaru
požar trajao 18-20 h
 rušenje građevine – 22 mil. €
 ozlijeđeno 7 ljudi
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
16
Winsdor Tower, Madrid, 2005.god.




Zgrada nije bila odjeljena na požarne sektore tako
da je vatra lako prelazila s fasade na unutarnje
djelove zgrade
Zakazala pasivna zaštita koja je trebala spriječiti
vertikalno širenje vatre
Nije bilo šprinklera
Vatrogasci prekasno pozvani
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
17
Trgovački centar Park & Shop u Imotskom –
02. 07. 2012.


PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
Dim koji se širio
gradom bio je
otrovan.
Jedna je osoba
teže ozlijeđena,
a devet lakše.
18
DIREKTNE ŠTETE
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
19
19
POGINULI U POŽARU
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
20
20
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
21
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
22
TROŠKOVI ZAŠTITE OD POŽARA NA
OBJEKTIMA
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
23
23
POSTOTAK POŽARNE ZAŠTITE U BRP-U
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
24
24
ZANIMLJIVE ČINJENICE U VEZI POŽARA





Svake godine u SAD – u jedna vatrogasna jedinica dobije oko 60 000
prijava požara, a sve skupa oko 2 mil.
U njima više od 700 ljudi pogine, a 9000 se ozlijede
Oko 5500 požara po danu
90% tih požara prouzroče ukućani svojom neopreznošču
Nastanak požara






41% na otvorenom
29% objekti
22% vozila
8% drugdje
U 80% požara bude smrtnih slučajeva
Godišnji gubitak uzrokovan požarima u SAD – u je oko 8,6 milijardi $
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
25
ostali
transport
šuma
ostalo
autotransport
ostale
zgrade
stanovi
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
26
NOVINE U EU PROPISIMA
EUROPA
CPD 89/106/EEC
Temeljni Dokument br 2:
ZAŠTITA OD POŽARA
ZAKON O GRADNJI (NN 175/03 i 100/04)
HRVATSKA
ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA (NN 92/10)
1. PRAVILNIK o elaboratu zaštite od požara
2. PRAVILNIK o načinu davanja ovlaštenja za izradu elaborata zaštite od požara
3. PRAVILNIK građevinama za koje nije potrebno pribaviti posebne uvjete gradnje iz područja zaštite od požara
4. PRAVILNIK o razvrstavanju građevina u skupine glede zahtjevnost mjera zaštite od požara
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
27
Ostala regulativa





STROJARSTVO
ELEKTROTEHNIKA
ARHITEKTURA
KEMIJSKO INŽENJERSTVO
HIDROTEHNIKA.....
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
28
ODRŽIVI RAZVOJ
STOCHOLM
1972
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
I. KONFERENCIJA
29
Razina zaštite
CILJEVI ZAŠTITE OD POŽARA
Sigurnost
života
Zaštita materijalnih
dobara
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
Zaštita okoliša
POŽARNO INŽENJERSTVO
u suradnji s:
 ARHITEKTONSKIM FAKULTETOM
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
 FAKULTETOM STROJARSTVA I
BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U
ZAGREBU
 GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKIM
FAKULTETOM SVEUČILIŠTA U SPLITU
 VISOKOM ŠKOLOM ZA SIGURNOST,
ZAGREB
 INSTITUTOM IGH, ZAGREB
 CTP, ZAGREB
 STRANIM GOSTIMA PREDAVAČIMA
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
31
DEFINICIJA
Požarno inženjerstvo je multidisciplinarno područje u
kojem se izučavaju mjere i postupci kojima se
osigurava najmanja moguća razina rizika djelovanja
požara uz zadovoljenje odgovarajućeg stupnja
nosivosti i uporabivosti konstrukcije.
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
32
CILJEVI POŽARNOG INŽENJERSTVA



razvoj znanstvenih metoda kojim bi se došlo do
objektivnije ocjene djelovanja požara na ljude i
građevine u konkretnoj situaciji, a time i povećanja
sigurnosti osoba i objekta
mjere zaštite od požara propisane postojećom
regulativom usporediti s mjerama zaštite od požara
određenih metodama požarnog inženjerstva
utvrđivanje granice tzv. prihvatljivog i realnog rizika i s
tim u vezi ekonomičnost primijenjenih mjera
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
33
POŽARNO INŽENJERSTVO
Razvojna
istraživanja
Primjenjena
istraživanja
Temeljna
istraživanja
Najmanji rizik od požara
Najveća sigurnost
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
Specijalistička
radnja
34
Uvjeti za prijavu

Studij mogu upisati osobe koje su završile
sveučilišni diplomski studij odnosno
dodiplomski studij (prema prijašnjim
propisima) i koje su tijekom studija ostvarile
odnosno 60 ECTS bodova iz predmeta
tehničkih znanosti za studij Požarnog
inženjerstva.
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
35
Sadržaj studija
OBVEZNI PREDMETI:






TERMODINAMIKA POŽARA
PONAŠANJE GRAĐEVINSKIH MATERIJALA I
ELEMENATA U POŽARU
OSNOVE NOSIVIH KONSTRUKCIJA U POŽARU
SIGURNOST NOSIVIH KONSTRUKCIJA U
POŽARU
ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKE I
URBANISTIČKE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA
SUSTAVI AKTIVNE ZAŠTITE OD POŽARA
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
36
Sadržaj studija
IZBORNI PREDMETI:





MODELIRANJE RAZVOJA POŽARA
PONAŠANJE LJUDI U POŽARU
REGULATIVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD
POŽARA
UPRAVLJANJE RIZICIMA U POŽARU
METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
37
Trajanje studija i zvanje



Specijalistički studij traje dva semestra.
Polaznik studija treba položiti najmanje 7 ispita
(42 ECTS bodova), te izraditi i obraniti završni
rad specijalističkog sadržaja (18 ECTS bodova).
Završetkom studija stječe se naziv:
sveučilišni specijalist požarnog inženjerstva
(univ.spec.pyrotechn.).
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
38
Nakon završenog studija
polaznik je osposobljen za poslove u graditeljstvu propisane Zakonom o
gradnji i Zakonom o zaštiti od požara:




Urbanističko planiranje i arhitektonsko projektiranje
prema uvjetima zaštite od požara;
Izrada i revizija elaborata zaštite od požara;
Kontrola glavnih projekata u slučaju djelovanja
požara glede mehaničke otpornosti i stabilnosti;
Projektiranje i izvedba adaptacija i prenamjena starih
objekata koji ne zadovoljavaju osnovne uvjete
zaštite od požara;
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
39
Nakon završenog studija
polaznik je osposobljen za poslove u graditeljstvu propisane Zakonom o
gradnji i Zakonom o zaštiti od požara:





Izrada procjene ugroženosti objekata od požara;
Sudsko vještačenje požara;
Projektiranje, proizvodnja i ugradnja opreme i
uređaja za zaštitu od požara na građevinama;
Ispitivanje požarnih karakteristika materijala i
konstrukcija;
Proizvodnja, ispitivanje i ugradnja materijala za
zaštitu od požara na građevinama.
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
40
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
41
PROTIVPOŽARNI STANDARDI, 2012
04.07.2012., Beograd, Republika Srbija
42

similar documents