PRVI OBJEKAT U SUBOTICI koji se ispunjava

Report
PRVI OBJEKAT U SUBOTICI
koji ispunjava sve uslove prema
Pravilniku o energetskoj efikasnosti
B KATEGORIJE
VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT
Su+VP+5
Ul Huga Badalića 5 Subotica
TERMIČKI OMOTAČ OBJEKTA
Spoljašnji zidovi energetski efikasni
termo-klima blokovi debljine 25cm
Energetski efikasan termo blok koji štedi
vreme i novac
TERMIČKI OMOTAČ OBJEKTA
Demit sistem na fasadi:
STIROPOR 15 cm
20 kg/m3
Šestokomorna PVC
fasadna stolarija sa
troslojnim termopan
staklom punjeno
inertnim gasom
Medjuspratna konstrukcija
izmedju suterena i
prizemlja kamena vuna
Rockwool 8 cm i
stiropor 7 cm 30kg/m3
Medjuspratna konstrukcija
tavanice stiropor d=25 cm
30 kg/m3
UNUTRAŠNJI ZIDOVI IZMEDJU KORISNIKA I
MEDJUSPRATNA KONSTRUKCIJA
ZIDOVI IZMEDJU
STANOVA I
HODNIKA:
YTONG BLOK 25 CM
+
KAMENA VUNA 4 cm
MEDJUSPRATNA
KONSTRUKCIJA
(izmedju stanova)
betonska ploča 23 cm +
termosilent folija +
stirodur4 cm +
cementa košuljica 4 cm +
hrastov parket 22mm
U -koeficijent
U-koeficijent
prolaza toplote - prolaza toplote po
prema Pravilniku Elaboratu E-S
Spoljašnji zidovi prema negrejanom
prostoru
U< 0.30
U=0.198
U<0.90
U=0.49
U<0.40
U=0.37
Medjuspratna konstrukcija iznad
negrejanog prostora- garaže
U<0.30
U=0.222
Medjuspratna konstrukcija izmedju
korisnika
U<0.90
U=0.756
Medjuspratna konstrukcija iznad
otvorenog prolaza
U<0.20
U=0.178
U<1.50
U=1.07
Unutašnji zidovi i medjuspratna
konstrukcija izmedju korisnika grejanog
prostora
Unutašnji zidovi konstrukcija prema
negrejanom prostoru
PVC spoljna stolarija –
šestokomorna+troslojno staklo punjeno
niskoemisionim gasom
Klasičnom gradnjom i izolacijom
snaga toplotne podstanice
umesto 180 kW, potrebno 115 kw
Potrošnja energenata manje od 30 kWh/m2
što znači od 40% da 50% manji troškovi
grejanja
U interesu kvaliteta:
•
•
•
•
Granitna italijanska keramika
Hrastov parket I klase
Prvoklasna sanitarija (Kolpa san, Geberit)
Grejanje Subotička toplana sa ugrađenim
alokatorima na čeličnim panelima
• REHAU cevna mreža vodovodne i instalacije
grejanja
• Lift Kleemann u objektu iz suterena – garaže
ZNAČAJ ENERGETSKE EFIKASNOSTI
PRI IZGRADNJI OBJEKTA
• UŠTEDA TOPLOTNE ENERGIJE
• UŠTEDA ELEKTRIČNE ENERGIJE
• OČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE
• SMANJENJEM TROŠKOVA –
‘OČUVANJE’ KUĆNOG BUDŽETA

similar documents