Uloga Crkve u promicanju školstva, kulture i znanosti

Report
-prva
škola u Rižnicama
za
buduće svećenike i svjetovne
đake
-svaki
je đak imao svoj pribor,
povoštenu ploču, tintarnicu,
pisaljku od trske, pomagala za
matematiku, astronomiju…
GRAMATIKA
TRIVIJ
RETORIKA
DIJALEKTIKA
IX.-XII. st
ARITMETIKA
GLAZBA
KVADRIVIJ
GEOMETRIJA
ASTRONOMIJA
UPOZORENJE
OPOMENA
UKOR
PRIKRAĆIVANJE HRANE
FIZIČKO KAŽNJAVANJE
 Red
propovjednika
 Puno pažnje poklanjaju u obrazovanje
 Prvo europsko sveučilište u Hrvatskoj izniklo
je iz dominikanske sredine u Zadru 1495.
godine
 METODA POUČAVANJA:
ČITANJE
TUMAČENJE
DISKUSIJA
ZAKLJUČAK
 Sastavljači
početnica
abecedarija
• Gramatika
• Rječnika
• Filozofskih udžbenika
• Teoloških udžbenika
 Radili
na razvoju školstva od XVI. Do
XVIII. St , kada su kao red ukinuti
 Vode srednje i visoke škole
 SREDNJE ŠKOLE – budući redovnici i
svjetovnjaci
 VISOKE ŠKOLE – poučavali buduće
svećenike
U
XVI. St. Izgradili sustav koji daje osnove
za mnoga zanimanja
 STROGA DISCIPLINA, RED I RAD
 Detaljno razrađena predavanja, raspored,
trajanje sati, odmori, praznici, ispiti,
školski priručnici, slobodno vrijeme
studenata....
 Nastava se odvija na LATINSKOM JEZIKU
 Naobrazba za mladiće iz svih staleža
Ustanove za predškolski odgoj (vrtići)
Škole za izobrazbu raznih profila pogodne za žene
Tečajevi stranih jezika
Glazbe
Izrade ručnih radova
URŠULINKE, SESTRE MILOSRDNICE, SESTRE SV. KRIŽA

similar documents