Singular u Plural

Report
Keith Calleja 5.1
Singular
Wieħed/waħda
Plural
Ħafna
Il-plural jista’ jkun
Sħiħ
jew
Miksur.
Fil-plural sħiħ il-kelma tibqa’ tinkiteb kif
kienet tinkiteb fis-singular u ma
tinbidilx.
Jiżdidulha xi ittri magħha biex jifforma
l-plural.
Eżempji: flokk
vapur
flokkijiet
vapuri
Fil-plural miksur il-kelma ma tibqax
sħiħa bħal ma kienet fis-singular,
imma tinbidel.
Eżempji: żarbun
tifla
baħar
żraben
bniet
ibħra
Eżempji : xebba
ħuta
xebbiet
ħutiet
Fardal
Ċint
Ġurdien
Tifel
Art
Mejda
Nemla
Frotta
Fradal
Ċnut
Ġrieden
Subien
Artijiet
Mwejjed
Nemel
Frott
Il-kelb mar jiġri ħdejn sidu.
Il-klieb marru jiġru ħdejn
sidhom.
L-istilel bdew jiddu fis-sema.
L-istilla bdiet tiddi fis-sema.

similar documents