01 Eksamen Individuel

Report
00 Forside
FORSIDE
01 Projektforslag
02 Forprojekt
03 Hovedprojekt
04 Udbud
VELKOMMEN
Anders Kristiansen
[email protected]
Uddannelses baggrund:
- Tømrer
05 Udførsel
06 Aflevering
Interesse områder:
- Plan & Styr
- BGK
07 Vejledning
Forside
FORMÅL
AT ARBEJDE BREDT INDENFOR BYGNINGSKONSTRUKTØRENS ARBEJDSOMRÅDER, DA JEG MENER
DET ER EN VIGTIGT BALLAST AT HAVE MED SIG NÅR MAN ER FÆRDIG.
& PLS OG DETTE
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
DENNE POWERPOINT ER UDARBEJDET AF ANDERS KRISTIANSEN I FORBINDELSE MED DIGITAL EKSAMEN PÅ DET
AFSLUTTENDE 7. SEMESTER FOR BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN PÅ UNIVERSITY COLLEGE
NORDJYLLAND.
MINE FORVENTNINGER TIL SEMESTERET ER, AT BEVISE MIN SELVSTÆNDIGHED I FORBINDELSE MED
PROJEKTARBEJDET, OG IKKE LADE SIG PÅVIRKE AF ANDRES LØSNINGER OG MENINGER.
JEG HAR VALGT
08 Evaluering
SEMESTER
University College Nordjylland
7. Semester
PORTEFØLJE
VIL DERFOR KUNNE SES I PROJEKTARBEJDET.
MINE INTERESSE OMRÅDER ER
DOG
BEKRÆFTELSE PÅ
GODKENDELSE AF
PROJEKTGRUNDLAG
BACHELORPROJEKTET
BGK
00 Forside
01 Projektforslag
00 Projektgrundlag
PROCESSER FOR PROJEKTSTYRING
Projektforslag
01 Byggesagsstyring
02 Analyser
03 Tid
04 Økonomi
05 Kvalitetssikring
06 BH præsentation
02 Forprojekt
03 Hovedprojekt
04 Udbud
05 Udførsel
06 Aflevering
07 Vejledning
BESKRIVELSE AF PROJEKTSTYRING
Hver fase blev startet op ved, at der blev udført
aktivitetsliste over indholdet hertil. Disse danner
baggrund for de senere projekteringstidsplan,
samt disponeringen af tiden der var til rådighed
for projektet.
De forskellige styringsværktøjer er at finde under
hver fase.
08 Evaluering
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
01 Projektforslag
University College Nordjylland
7. Semester
00 Forside
Projektforslag
01 Projektforslag
00 Projektgrundlag
University College Nordjylland
7. Semester
01 Byggesagsstyring
02 Analyser
03 Tid
04 Økonomi
05 Kvalitetssikring
BYGHERREREFERAT (CASEN) FOKUSOMRÅDE (BILAG)
06 BH præsentation
VÆGTNING AF FAGOMRÅDER
02 Forprojekt
03 Hovedprojekt
3D BILLEDE FRA DISPOSITIONSFORSLAG
04 Udbud
Hjulmand & Kaptajn ønsker, at
byggeprojektet forsat skal være tilsvarende
dispositionsforslaget. Dog ønsker bygherre,
at projektet skal energioptimeres til
Lavenergirammen jf. 2015 – Der må derfor
laves energisparende ændringer. Ligeledes
ønsker bygherre at materialerne på karnap
og udbygning skal være vedligeholdsfri.
05 Udførsel
06 Aflevering
07 Vejledning
08 Evaluering
DISPOSITIONSFORSLAG
UDDRAG FRA BYGHERREREFERAT
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
01 Projektforslag – 00 Projektgrundlag
BYGNINGSKONSTRUKTIONER
TEKNISKE INSTALLATIONER
BÆRENDE KONSTRUKTIONER
PLAN & STYRING
35%
15%
15%
35%
VÆGTNING AF FASER
PROJEKTFORSLAG
FORPROJEKT
HOVEDPROJEKT
UDBUD/TILBUDSFASE
UDFØRSEL & AFLEVERING
30%
15%
30%
10%
15%
00 Forside
Projektforslag
01 Projektforslag
00 Projektgrundlag
University College Nordjylland
7. Semester
01 Byggesagsstyring
02 Analyser
03 Tid
04 Økonomi
05 Kvalitetssikring
06 BH præsentation
UDDRAG AF
BRAINSTORM PROJEKT
AKTIVITETSLISTE
DOKUMENTLISTE
A 104 DOKUMENTHÅNDTERING
YDELSESBESKRIVELSE
02 Forprojekt
03 Hovedprojekt
04 Udbud
05 Udførsel
06 Aflevering
UGESEDLER
PROJEKTJOURNAL
07 Vejledning
08 Evaluering
KONTRAKT
ORGANISATION
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
PROJEKTERINGSTIDSPLAN
01 Projektforslag – 01 Byggesagsstyring
00 Forside
Projektforslag
01 Projektforslag
00 Projektgrundlag
University College Nordjylland
7. Semester
01 Byggesagsstyring
02 Analyser
03 Tid
04 Økonomi
05 Kvalitetssikring
AFTALE
AFTALEFORMULAR
06 BH præsentation
ABR 89
02 Forprojekt
03 Hovedprojekt
04 Udbud
05 Udførsel
06 Aflevering
07 Vejledning
08 Evaluering
KONTRAKT
ORGANISATION
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
01 Projektforslag – 01 Byggesagsstyring - Kontrakt
00 Forside
Projektforslag
01 Projektforslag
00 Projektgrundlag
University College Nordjylland
7. Semester
01 Byggesagsstyring
02 Analyser
03 Tid
04 Økonomi
05 Kvalitetssikring
06 BH præsentation
ENTREPRISEOVERSIGT
02 Forprojekt
03 Hovedprojekt
04 Udbud
ORGANISATIONSDIAGRAM
05 Udførsel
06 Aflevering
07 Vejledning
08 Evaluering
KONTRAKT
ORGANISATION
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
01 Projektforslag – 01 Byggesagsstyring - Organisation
00 Forside
Projektforslag
01 Projektforslag
00 Projektgrundlag
University College Nordjylland
7. Semester
01 Byggesagsstyring
02 Analyser
03 Tid
04 Økonomi
05 Kvalitetssikring
LOKALPLAN
06 BH præsentation
LOKALPLANENS OMRÅDE ER BELIGGENDE I DEN
ØSTLIGE DEL AF HJØRRING BY I ET BLANDET
ERHVERVSOMRÅDE VED FREDERIKSHAVNSVEJ,
02 Forprojekt
SOM ER VÆSENTLIGSTE INDFALDSVEJ TIL
HJØRRING.
LOKALPLANENS OMRÅDE ER PÅ CA. 2550 M²
03 Hovedprojekt
04 Udbud
05 Udførsel
BÆR-ANALYSE
BRAND-ANALYSE
ENERGIANALYSE
BYGNINGSDELSANALYSE
KORT OVER PLACERING AF GRUNDEN
08 Evaluering
KNUDEPUNKTSANALYSE
FOKUS OMRÅDE
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
TIN-ANALYSE
LYD-ANALYSE
06 Aflevering
07 Vejledning
MYNDIGHEDES ANALYSE
ANALYSE AF LOVKRAV
01 Projektforslag – 02 Analyser - Myndighedes analyse
University College Nordjylland
7. Semester
00 Forside
Projektforslag
01 Projektforslag
00 Projektgrundlag
OVERSLAGSBEREGNING AF VENTILATION
01 Byggesagsstyring
02 Analyser
03 Tid
VENTILATION
04 Økonomi
05 Kvalitetssikring
06 BH præsentation
02 Forprojekt
VENTILATIONS ANALYSE
VALG AF ENERGIKLASSE
ENERGIRAMMEN, LAVENERGIKLASSE 2015: KONTORER, SKOLER,
INSTITUTIONER, MV. 41+1000/A = KWH/M2 PR. ÅR.
ETAGEAREAL ERHVERV
OPVARMET KÆLDER
TOTALT ETAGEAREAL =
41+1000/1156 =
764M2
394M2
1156M2
41,86 KWH/M2
03 Hovedprojekt
BRAND-ANALYSE
VENTILATIONSBEREGNING
LYD-ANALYSE
06 Aflevering
INSTALLATIONSSKAKT
07 Vejledning
VENTILATION –
SKAKT
VARME
08 Evaluering
AFLØB
SYSTEMBESKRIVELSE AF
TEKNISKE INSTALLATION
ENERGIANALYSE
BYGNINGSDELSANALYSE
BRUGSVAND
KNUDEPUNKTSANALYSE
FOKUS OMRÅDE
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
TIN-ANALYSE
BÆR-ANALYSE
04 Udbud
05 Udførsel
MYNDIGHEDES ANALYSE
KLOAKPLAN - ANALYSE
VARME ANALYSE
01 Projektforslag – 02 Analyser – TIN - analyse
AFLØB ANALYSE
BRUGSVAND ANALYSE
University College Nordjylland
7. Semester
00 Forside
Projektforslag
01 Projektforslag
00 Projektgrundlag
01 Byggesagsstyring
02 Analyser
03 Tid
STATISKANALYSE – TAGDÆK
04 Økonomi
STATISKANALYSE – VINDESBÅND
05 Kvalitetssikring
06 BH præsentation
MYNDIGHEDES ANALYSE
02 Forprojekt
STATISKANALYSE – 1.SAL
TIN-ANALYSE
03 Hovedprojekt
04 Udbud
05 Udførsel
BÆR-ANALYSE
KRAFTFORLØB – VERTIKALE &
BRAND-ANALYSE
HORISONTALE
LYD-ANALYSE
STATISKANALYSE – STUEPLAN
06 Aflevering
07 Vejledning
KORRESPONDANCE
ENERGIANALYSE
MED PEIKKO
KNUDEPUNKTSANALYSE
FOKUS OMRÅDE
STATISKANALYSE
STATISKANALYSE –
FUNDAMENTSPLAN
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
STATISKANALYSE –
DELTABJÆLKE
BYGNINGSDELSANALYSE
08 Evaluering
09 Dokumentation
GEOTEKNISK RAPPORT
01 Projektforslag – 02 Analyser – BÆR-analyse
00 Forside
Projektforslag
01 Projektforslag
00 Projektgrundlag
University College Nordjylland
7. Semester
01 Byggesagsstyring
02 Analyser
03 Tid
04 Økonomi
05 Kvalitetssikring
BRANDANALYSE 1.SAL
BRANDANALYSE – BEFÆSTELSESAREAL
SPRINKLERANALYSE 1.SAL
DOKUMENTATION
06 BH præsentation
MYNDIGHEDES ANALYSE
02 Forprojekt
TIN-ANALYSE
03 Hovedprojekt
BÆR-ANALYSE
04 Udbud
05 Udførsel
BRANDANALYSE STUEPLAN
BRANDANALYSE SNIT
SPRINKLERANALYSE STUEPLAN
ENERGIANALYSE
07 Vejledning
BYGNINGSDELSANALYSE
08 Evaluering
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
BRAND-ANALYSE
LYD-ANALYSE
06 Aflevering
09 Dokumentation
BRANDTEKNISK
KNUDEPUNKTSANALYSE
FOKUS OMRÅDE
BRANDANALYSE KÆLDER
SYSTEMANALYSE –
BRAND
01 Projektforslag – 02 Analyser – Brand-analyse
SPRINKLERANALYSE KÆLDER
00 Forside
Projektforslag
01 Projektforslag
00 Projektgrundlag
University College Nordjylland
7. Semester
01 Byggesagsstyring
02 Analyser
03 Tid
LYDANALYSE 1.SAL
04 Økonomi
05 Kvalitetssikring
06 BH præsentation
MYNDIGHEDES ANALYSE
02 Forprojekt
LYDANALYSE STUEPLAN
03 Hovedprojekt
BÆR-ANALYSE
04 Udbud
05 Udførsel
BRAND-ANALYSE
LYD-ANALYSE
LYDFORHOLD PÅ GRUNDEN IF. LOKALPLAN
06 Aflevering
ENERGIANALYSE
07 Vejledning
LYDANALYSE SNIT
08 Evaluering
BYGNINGSDELSANALYSE
KNUDEPUNKTSANALYSE
FOKUS OMRÅDE
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
TIN-ANALYSE
01 Projektforslag – 02 Analyser – Lyd-analyse
00 Forside
Projektforslag
01 Projektforslag
00 Projektgrundlag
University College Nordjylland
7. Semester
01 Byggesagsstyring
02 Analyser
03 Tid
04 Økonomi
05 Kvalitetssikring
06 BH præsentation
MYNDIGHEDES ANALYSE
02 Forprojekt
TIN-ANALYSE
03 Hovedprojekt
BÆR-ANALYSE
04 Udbud
BRAND-ANALYSE
05 Udførsel
06 Aflevering
LYD-ANALYSE
ENERGIANALYSE
07 Vejledning
BYGNINGSDELSANALYSE
08 Evaluering
KNUDEPUNKTSANALYSE
FOKUS OMRÅDE
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
ENERGIANALYSE
01 Projektforslag – 02 Analyser - Energianalyse
00 Forside
Projektforslag
01 Projektforslag
00 Projektgrundlag
University College Nordjylland
7. Semester
01 Byggesagsstyring
02 Analyser
03 Tid
04 Økonomi
ELEVATOR ANALYSE
TAGKONSTRUKTION
TERRÆNDÆK
HØJDE ANALYSE
KONSTRUKTIONS –
OVERSIGT
05 Kvalitetssikring
06 BH præsentation
MYNDIGHEDES ANALYSE
02 Forprojekt
TIN-ANALYSE
03 Hovedprojekt
04 Udbud
BÆR-ANALYSE
KÆLDERYDERVÆG
05 Udførsel
INDERVÆGGE
BYGNINGSDELSOVERSIGT
LYD-ANALYSE
06 Aflevering
ENERGIANALYSE
07 Vejledning
BYGNINGSDELSANALYSE
08 Evaluering
09 Dokumentation
KNUDEPUNKTSANALYSE
FOKUS OMRÅDE
YDERVÆG
YDERVÆG V.
UDBYGNING
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
BRAND-ANALYSE
01 Projektforslag – 02 Analyser - Bygningsdelsanalyse
FACADE KARNAP
OVERFLADEANALYSE KARNAP
00 Forside
Projektforslag
01 Projektforslag
00 Projektgrundlag
University College Nordjylland
7. Semester
01 Byggesagsstyring
02 Analyser
03 Tid
04 Økonomi
Facadekrone med skalmur
Ovenlys v. atrium
Sammenbygning v.
udbygning og karnap
Skitse af Karnaptag
05 Kvalitetssikring
06 BH præsentation
02 Forprojekt
MYNDIGHEDES ANALYSE
Bjælke/ atrium skitse
TIN-ANALYSE
03 Hovedprojekt
BÆR-ANALYSE
04 Udbud
BRAND-ANALYSE
Knudepunktsoversigt
05 Udførsel
06 Aflevering
LYD-ANALYSE
Niveaufri adgang - Køkken
ENERGIANALYSE
07 Vejledning
BYGNINGSDELSANALYSE
08 Evaluering
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
KNUDEPUNKTSANALYSE
Kælderydervægsfundament
Elevatorgrube
01 Projektforslag – 02 Analyser - Knudepunktsanalyse
Kælder lyskasse
Niveaufri adgang –
terrasse/- kantine
FOKUS OMRÅDE
00 Forside
Projektforslag
01 Projektforslag
00 Projektgrundlag
University College Nordjylland
7. Semester
01 Byggesagsstyring
02 Analyser
03 Tid
04 Økonomi
05 Kvalitetssikring
KARNAP ANALYSE – BUND SKITSE
06 BH præsentation
02 Forprojekt
MYNDIGHEDES ANALYSE
KARNAP ANALYSE - BYGNINGSDELSTEGNING
TIN-ANALYSE
03 Hovedprojekt
BÆR-ANALYSE
04 Udbud
BRAND-ANALYSE
05 Udførsel
KARNAP ANALYSE – TOP SKITSE
06 Aflevering
ENERGIANALYSE
07 Vejledning
08 Evaluering
BYGNINGSDELSANALYSE
KARNAP ANALYSE –
STATIK
KARNAP ANALYSE –
KNUDEPUNKTSANALYSE
OVERFLADE
FOKUS OMRÅDE
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
LYD-ANALYSE
KARNAP ANALYSE – VANGE SKITSE
01 Projektforslag – 02 Analyser – Fokus område
00 Forside
Projektforslag
01 Projektforslag
00 Projektgrundlag
OPSTART HOVEDTIDSPLAN
OPFØLGNING AF BYGGEPERIODE
01 Byggesagsstyring
02 Analyser
03 Tid
04 Økonomi
05 Kvalitetssikring
06 BH præsentation
02 Forprojekt
03 Hovedprojekt
FORELØBIG HOVEDTIDSPLAN
04 Udbud
05 Udførsel
06 Aflevering
07 Vejledning
08 Evaluering
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
01 Projektforslag – 03 Tid
OVERVEJELSE AF BYGGEPERIODE
University College Nordjylland
7. Semester
00 Forside
Projektforslag
01 Projektforslag
00 Projektgrundlag
OPSTART ØKONOMI
University College Nordjylland
7. Semester
OPFØLGNING ØKONOMI
01 Byggesagsstyring
02 Analyser
03 Tid
04 Økonomi
05 Kvalitetssikring
06 BH præsentation
OVERSLAGSPRIS AF
INDEKS REGULERING
ØKONOMIBEREGNING AF
INDEKS REGULERING AF
HÅNDVÆRKERUDGIFTER
FREM TIL KONTRAHERING
HÅNDVÆRKERUDGIFTER
HÅNDVÆRKERUDGIFTER
02 Forprojekt
03 Hovedprojekt
04 Udbud
05 Udførsel
06 Aflevering
07 Vejledning
ANLÆGSBUDGET -
ANLÆGSBUDGET -
OPSTART
OPFØLGNING
08 Evaluering
HONORARBEREGNING
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
01 Projektforslag – 04 Økonomi
University College Nordjylland
7. Semester
00 Forside
Projektforslag
01 Projektforslag
00 Projektgrundlag
01 Byggesagsstyring
02 Analyser
03 Tid
04 Økonomi
05 Kvalitetssikring
NØGLEOMRÅDE – 1A
EMNER – 5B
PLANLÆGNING – 5A
RESULTATER – 5C
06 BH præsentation
02 Forprojekt
03 Hovedprojekt
04 Udbud
05 Udførsel
KVALITETSSIKRING - KARNAP
KVALITETSSIKRING – KARNAP VANGE
KVALITETSSIKRING –
KARNAP STABILITET
06 Aflevering
07 Vejledning
08 Evaluering
09 Dokumentation
KVALITETSSIKRING – KARNAP BUND
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
KVALITETSSIKRING – KARNAP TOP
KVALITETSSIKRING –
KARNAP OVERFLADE
01 Projektforslag – 05 Kvalitetssikring
00 Forside
Projektforslag
01 Projektforslag
00 Projektgrundlag
University College Nordjylland
7. Semester
01 Byggesagsstyring
02 Analyser
03 Tid
04 Økonomi
05 Kvalitetssikring
06 BH præsentation
02 Forprojekt
03 Hovedprojekt
BYGNING SET FRA FREDERIKSHAVNSVEJ OM DAGEN
BYGNING SET FRA FREDERIKSHAVNSVEJ OM AFTEN
04 Udbud
05 Udførsel
06 Aflevering
07 Vejledning
08 Evaluering
Beskrivelse af arbejdet
Bygningen har nogle ændringer iht. Dispositionsforslaget.
Ændringerne er sket efter aftale og ønske fra bygherren. Dette
er derefter integreret i bygningen og er mundet ud i en færdig
bygherre præsentation.
ØKONOMI
TID
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
TEGNINGER
01 Projektforslag – 06 BH præsentation
University College Nordjylland
7. Semester
00 Forside
Projektforslag
01 Projektforslag
00 Projektgrundlag
PLANER
FACADER
SNIT
01 Byggesagsstyring
02 Analyser
03 Tid
PRÆSENTATION – FACADE VEST
04 Økonomi
PRÆSENTATION – SNIT A-A
05 Kvalitetssikring
06 BH præsentation
02 Forprojekt
03 Hovedprojekt
PRÆSENTATION – FACADE NORD
PRÆSENTATION – SITUATIONSPLAN
PRÆSENTATION – SNIT B-B
04 Udbud
05 Udførsel
06 Aflevering
PRÆSENTATION – 1.SALSPLAN
07 Vejledning
PRÆSENTATION – KÆLDERPLAN
PRÆSENTATION – FACADE ØST
TEGNINGER
08 Evaluering
ØKONOMI
TID
09 Dokumentation
PRÆSENTATION – STUEPLAN
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
01 Projektforslag – 06 BH præsentation - Tegninger
PRÆSENTATION – FACADE SYD
PRÆSENTATION –
VISUALISERING
00 Forside
Projektforslag
01 Projektforslag
00 Projektgrundlag
University College Nordjylland
7. Semester
01 Byggesagsstyring
02 Analyser
 PRISEN ER BLEVET LIDT DYRERE PGA. AF NOGLE JUSTERINGER I GRUND OG
TERRÆN UDGIFTERNE, SAMT OMKOSTNINGERNE. HÅNDVÆRKERUDGIFTERNE
PASSER RIMELIGT EFTER OPDATERINGEN AF ANLÆGSBUDGETTET.
 PROJEKTET ER CA. 100.000 KR. DYRERE END BUDGETTET I STARTEN AF
PROJEKTET.
03 Tid
04 Økonomi
05 Kvalitetssikring
06 BH præsentation
ANLÆGSBUDGET -
 OPDATERET SAMLET ANLÆGSPRIS: 21.363.664 KR. EXCL. MOMS.
OPFØLGNING
02 Forprojekt
03 Hovedprojekt
04 Udbud
05 Udførsel
06 Aflevering
07 Vejledning
08 Evaluering
TEGNINGER
INDEKS REGULERING AF
HÅNDVÆRKERUDGIFTER
TID
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
ØKONOMI
01 Projektforslag – 06 BH præsentation - Økonomi
00 Forside
Projektforslag
01 Projektforslag
00 Projektgrundlag
University College Nordjylland
7. Semester
01 Byggesagsstyring
02 Analyser
 TIDEN ER BLEVET KORTERE I BYGGEPERIODEN PGA. OPFØLGNING
AF TIDSPLANEN. IFØLGE MIN OVERVEJELSE AF BYGGEPERIODEN
KAN UDFØRSLEN FORKORTES MED 70 ARBEJDES DAGE, SÅLEDES
DEN SAMLET UDFØRSEL VARER 180 DAGE I ALT.
03 Tid
04 Økonomi
05 Kvalitetssikring
06 BH præsentation
OPDATERET HOVEDTIDSPLANEN
02 Forprojekt
03 Hovedprojekt
04 Udbud
05 Udførsel
06 Aflevering
07 Vejledning
TEGNINGER
08 Evaluering
ØKONOMI
TID
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
01 Projektforslag – 06 BH præsentation - Tid
00 Forside
01 Projektforslag
PROCESSER FOR FORPROJEKT
02 Forprojekt
Forprojekt
00 Byggesagsstyring
01 Økonomi
02 Beregninger
03 Tegninger
04 Kvalitetssikring
05 Myndighedsansøgning
03 Hovedprojekt
04 Udbud
05 Udførsel
06 Aflevering
Beskrivelse af arbejdet
07 Vejledning
Under udarbejdelse af forprojektet, er der allerede
tidligt i forløbet indgået en forhåndsdialog med
myndighederne omkring forhåndsgodkendelse. Dette
har været et nødvendighed, grundet afvigelser fra
lokalplanen. Derfor er der udarbejdet en ansøgning til
myndighederne, således en forhåndsgodkendelse er
muligt.
08 Evaluering
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
02 Forprojekt
University College Nordjylland
7. Semester
00 Forside
Forprojekt
01 Projektforslag
02 Forprojekt
University College Nordjylland
7. Semester
00 Byggesagsstyring
01 Økonomi
02 Beregninger
03 Tegninger
04 Kvalitetssikring
05 Myndighedsansøgning
UDDRAG AF
AKTIVITETSLISTE
YDELSESBESKRIVELSE
03 Hovedprojekt
04 Udbud
05 Udførsel
06 Aflevering
07 Vejledning
UGESEDLER
08 Evaluering
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
PROJEKTERINGSTIDSPLAN
02 Forprojekt – 00 Byggesagsstyring
PROJEKTS JOURNAL
00 Forside
Forprojekt
01 Projektforslag
02 Forprojekt
00 Byggesagsstyring
01 Økonomi
OMKOSTNINGER OG ØKONOMI
02 Beregninger
03 Tegninger
04 Kvalitetssikring
05 Myndighedsansøgning
03 Hovedprojekt
04 Udbud
05 Udførsel
06 Aflevering
07 Vejledning
08 Evaluering
OPFØLGNING HONORARBEREGNING
OMKOSTNINGER OG ØKONOMI
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
02 Forprojekt – 01 Økonomi
University College Nordjylland
7. Semester
00 Forside
Forprojekt
01 Projektforslag
02 Forprojekt
University College Nordjylland
7. Semester
00 Byggesagsstyring
01 Økonomi
02 Beregninger
BE10 – SAMLET ENERGIBEHOV
03 Tegninger
04 Kvalitetssikring
05 Myndighedsansøgning
STATISKRAPPORT
03 Hovedprojekt
04 Udbud
05 Udførsel
BE10 – BYGNING
UDTRÆK FRA FRA BE10 BEREGNING
06 Aflevering
07 Vejledning
08 Evaluering
09 Dokumentation
BE10 – INDTASTNING
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
02 Forprojekt – 02 Beregninger
BE10 - NØGLETAL
BE10 - RESULTATER
00 Forside
Forprojekt
01 Projektforslag
02 Forprojekt
00 Byggesagsstyring
PLANER:
01 Økonomi
K01_T99_H1_N01 SITUATIONSPLAN
K01_T99_H3_N03 1. SALSPLAN
K01_T89_H3_N02 STUEPLAN
K01_T99_H3_N01 KÆLDERPLAN
02 Beregninger
03 Tegninger
K01_T89_H3_N03 1. SALSPLAN BRAND
K01_T89_H3_N02 STUEPLAN BRAND
K01_T89_H3_N01 KÆLDERPLAN BRAND
K01_T89_H3_N04 BRANDSNIT
04 Kvalitetssikring
05 Myndighedsansøgning
03 Hovedprojekt
04 Udbud
University College Nordjylland
7. Semester
K01_T59_H3_N01 KLOAKPLAN
MYNDIGHEDSTEGNINGSLISTE
FACADER & SNIT
05 Udførsel
K01_T99_H3_N04 FACADE NORD
K01_T99_H3_N05 FACADE SYD
K01_T99_H3_N06 FACADE ØST
K01_T99_H3_N07 FACADE VEST
06 Aflevering
07 Vejledning
08 Evaluering
K01_T99_H3_N08 SNIT A-A
K01_T99_H3_N09 SNIT B-B
PLANER
SKITSE AF BYGGEPLADSPLAN
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
02 Forprojekt – 03 Tegninger
FACADER & SNIT
00 Forside
Forprojekt
01 Projektforslag
02 Forprojekt
University College Nordjylland
7. Semester
00 Byggesagsstyring
01 Økonomi
02 Beregninger
03 Tegninger
04 Kvalitetssikring
K01_T99_H3_N01
KÆLDERPLAN
K01_T89_H3_N02
STUEPLAN
K01_T99_H3_N03
1. SALSPLAN
K01_T88_H3_N01 KÆLDERPLAN STATIK
K01_T88_H3_N02 –
STUEPLAN STATIK
K01_T88_H3_N03 - 1-
K01_T89_H3_N01
KÆLDERPLAN BRAND
K01_T89_H3_N02
STUEPLAN BRAND
K01_T99_H1_N01 SITUATIONSPLAN
05 Myndighedsansøgning
03 Hovedprojekt
04 Udbud
SALSPLAN STATIK
K01_T88_H3_N5 –
FUNDAMENTSPLAN
K01_T89_H3_N03
1. SALSPLAN BRAND
K01_T89_H3_N04
BRANDSNIT
05 Udførsel
06 Aflevering
07 Vejledning
08 Evaluering
K01_T59_H3_N01 KLOAKPLAN
PLANER
FACADER & SNIT
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
02 Forprojekt – 03 Tegninger - Planer
00 Forside
Forprojekt
01 Projektforslag
02 Forprojekt
University College Nordjylland
7. Semester
00 Byggesagsstyring
01 Økonomi
02 Beregninger
03 Tegninger
04 Kvalitetssikring
05 Myndighedsansøgning
03 Hovedprojekt
K01_T99_H3_N04
FACADE NORD
K01_T99_H3_N05
FACADE SYD
K01_T99_H3_N06
FACADE ØST
K01_T99_H3_N07
FACADE VEST
04 Udbud
05 Udførsel
06 Aflevering
07 Vejledning
08 Evaluering
PLANER
K01_T99_H3_N08 SNIT A-A
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
02 Forprojekt – 03 Tegninger – Facader & snit
K01_T99_H3_N09 SNIT B-B
FACADER & SNIT
00 Forside
Forprojekt
01 Projektforslag
02 Forprojekt
00 Byggesagsstyring
01 Økonomi
02 Beregninger
03 Tegninger
04 Kvalitetssikring
05 Myndighedsansøgning
PROJEKTKONTROL
03 Hovedprojekt
04 Udbud
05 Udførsel
06 Aflevering
07 Vejledning
KVALITETSSIKRING
08 Evaluering
MYNDIGHEDS TEGNINGSLISTE
KVALITETSSIKRING
MYNDIGHEDSTEGNINGER
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
 IFØLGE MIN TIDSPLAN HAR JEG IKKE VALG AT UDFØRE GRANSKNING I FORPROJEKTET.
02 Forprojekt – 04 Kvalitetssikring
University College Nordjylland
7. Semester
00 Forside
Forprojekt
01 Projektforslag
02 Forprojekt
University College Nordjylland
7. Semester
00 Byggesagsstyring
01 Økonomi
02 Beregninger
03 Tegninger
04 Kvalitetssikring
05 Myndighedsansøgning
03 Hovedprojekt
04 Udbud
05 Udførsel
FORHÅNDSGODKENDELSE
NOTE!
ANSØGNING OM
ANSØGNING OM
BYGGETILLADELSE
DISPENSATION
IFØLGE MIN PROJEKTJOURNAL HAR JEG HAFT EN DIALOG MED
MYNDIGHEDERNE FRA START AF PROJEKTET. DERMED HAR JEG
SENDT EN FORHÅNDSGODKENDELSE TIDELIGT SÅLEDES EN
DISPENSATION KAN SENDES MED BYGGETILLADELSEN I SLUT
FORPROJEKT.
06 Aflevering
07 Vejledning
BILAG TIL ANSØGNING
08 Evaluering
OM DISPENSATION
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
02 Forprojekt – 05 Myndighedsansøgning
00 Forside
Hovedprojekt
01 Projektforslag
02 Forprojekt
PROCESSER FOR HOVEDPROJEKT
03 Hovedprojekt
00 Byggesagsstyring
01 Beskrivelser
02 Tid
03 Tegninger
04 Udbudsmateriale
04 Udbud
05 Udførsel
06 Aflevering
07 Vejledning
08 Evaluering
Beskrivelse af arbejdet
I forbindelse med udarbejdelsen af hovedprojekts
materiale, har jeg valgt at arbejde med
tømrerentreprisen med fokus på detailprojektering af
facadekarnap og atrium ovenlys.
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
03 Hovedprojekt
University College Nordjylland
7. Semester
00 Forside
Hovedprojekt
01 Projektforslag
02 Forprojekt
University College Nordjylland
7. Semester
03 Hovedprojekt
00 Byggesagsstyring
01 Beskrivelser
02 Tid
03 Tegninger
04 Udbudsmateriale
UDDRAG AF
AKTIVITETSLISTE
YDELSESBESKRIVELSE
04 Udbud
05 Udførsel
06 Aflevering
07 Vejledning
08 Evaluering
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
UGESEDLER
PROJEKTERINGSTIDSPLAN
03 Hovedprojekt – 00 Byggesagsstyring
PROJEKTS JOURNAL
University College Nordjylland
7. Semester
00 Forside
Hovedprojekt
01 Projektforslag
02 Forprojekt
03 Hovedprojekt
BYGGESAGSBESKRIVELSE & PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED
ARBEJDSBESKRIVELSE & BYGNINGDELSBESKRIVELSE
BASISBESKRIVELSE –
BYGGESAG
BASISBESKRIVELSE –
SKELETKONSTRUKTIONER
00 Byggesagsstyring
01 Beskrivelser
02 Tid
03 Tegninger
04 Udbudsmateriale
04 Udbud
VEJLEDNING BESKRIVELSE –
BYGGESAG
BYGGESAGS BESKRIVELSE
VEJLEDNING BESKRIVELSE –
SKELETKONSTRUKTIONER
ARBEJDSBESKRIVELSE
SKELETKONSTRUKTIONER
05 Udførsel
06 Aflevering
07 Vejledning
08 Evaluering
PLAN FOR SIKKERHED
& SUNDHED
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
03 Hovedprojekt – 01 Beskrivelser
UDBUDSKONTROLPLAN
BYGNINGSDELSBESKRIVELSE
KARNAP
00 Forside
Hovedprojekt
01 Projektforslag
02 Forprojekt
University College Nordjylland
7. Semester
03 Hovedprojekt
00 Byggesagsstyring
01 Beskrivelser
02 Tid
03 Tegninger
04 Udbudsmateriale
04 Udbud
05 Udførsel
UDBUDSTIDSPLAN - TØMRERENTREPRISEN
06 Aflevering
07 Vejledning
UDVIDET UDBUDSTIDSPLAN
08 Evaluering
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
03 Hovedprojekt – 02 Tid
University College Nordjylland
7. Semester
00 Forside
Hovedprojekt
01 Projektforslag
02 Forprojekt
03 Hovedprojekt
00 Byggesagsstyring
01 Beskrivelser
02 Tid
03 Tegninger
TOTALTEGNINGSLISTE - FORDELING AF
UDBUDSTEGNINGER
PLANER.
BYGNINGSDELSTEGNING.
K01_T99_H1_N01 SITUATIONSPLAN
K01_T99_H3_N03 1. SALSPLAN
K01_T89_H3_N02 STUEPLAN
K01_T99_H3_N01 KÆLDERPLAN
K01_T89_H3_N05 K01_T89_H3_N07 FLUGTVEJSPLANER
K01_T59_H3_N01 KLOAKPLAN
K01_T27_H3_N01 TAGPLAN
K01_T21_H4_N01 BYGNINGSDELSTEGNING - KARNAP
K01_T27_H4_N01 BYGNINGSDELSTEGNING - OVENLYS
04 Udbudsmateriale
05 Udførsel
K01_T88_H3_N01 KÆLDERPLAN STATIK
K01_T88_H3_N02 STUEPLAN STATIK
K01_T88_H3_N03 1.SALSPLAN STATIK
K01_T88_H3_N04 FUNDAMENTSPLAN
06 Aflevering
SNIT.
07 Vejledning
K01_T99_H3_N08 SNIT A-A
K01_T99_H3_N09 SNIT B-B
04 Udbud
08 Evaluering
K01_T21_H5_N01 KARNAP TOP
K01_T21_H5_N02 KARNAP BUND
K01_T21_H5_N03 KARNAP VANGE
K01_T27_H5_N01 SAMMENBYGNING KARNAP
K01_T27_H5_N02 OVENLYS DETALJER SNIT A-A
K01_T27_H5_N03 OVENLYS DETALJER SNIT B-B
PLANER
SNIT
FACADER.
TOTALTEGNINGSLISTE - INTERNT
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
DETALJER.
03 Hovedprojekt – 03 Tegninger
K01_T99_H3_N04 FACADE NORD
K01_T99_H3_N05 FACADE SYD
K01_T99_H3_N06 FACADE ØST
K01_T99_H3_N07 FACADE VEST
FACADER
BYGNINGSDELSTEGNING
DETALJER
00 Forside
Hovedprojekt
01 Projektforslag
02 Forprojekt
University College Nordjylland
7. Semester
03 Hovedprojekt
00 Byggesagsstyring
01 Beskrivelser
02 Tid
03 Tegninger
K01_T99_H3_N01 –
KÆLDERPLAN
K01_T99_H3_N02 –
STUEPLAN
K01_T99_H3_N03 –
1- SALSPLAN
K01_T27_H3_N01 –
TAGPLAN
K01_T88_H3_N01 KÆLDERPLAN DÆK
K01_T88_H3_N02 –
STUEPLAN DÆK
K01_T88_H3_N03 - 1SALSPLAN DÆK
K01_T88_H3_N5 –
FUNDAMENTSPLAN
K01_T99_H1_N01 - SITUATIONSPLAN
04 Udbudsmateriale
04 Udbud
05 Udførsel
06 Aflevering
07 Vejledning
PLANER
08 Evaluering
SNIT
FACADER
K01_T59_H3_N01 - KLOAKPLAN
K01_T89_H3_N05 FLUGTVEJSPLAN - KÆLDER
K01_T89_H3_N07 –
FLUGTVEJSPLAN - 1-SAL
BYGNINGSDELSTEGNING
DETALJER
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
K01_T89_H3_N06 –
FLUGTVEJSPLAN - STUE
03 Hovedprojekt – 03 Tegninger - Planer
00 Forside
Hovedprojekt
01 Projektforslag
02 Forprojekt
University College Nordjylland
7. Semester
03 Hovedprojekt
00 Byggesagsstyring
01 Beskrivelser
02 Tid
03 Tegninger
04 Udbudsmateriale
04 Udbud
05 Udførsel
K01_T99_H3_N08 - SNIT A-A
K01_T99_H3_N09 - SNIT B-B.
06 Aflevering
07 Vejledning
PLANER
08 Evaluering
SNIT
FACADER
BYGNINGSDELSTEGNING
DETALJER
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
03 Hovedprojekt – 03 Tegninger - Snit
00 Forside
Hovedprojekt
01 Projektforslag
02 Forprojekt
University College Nordjylland
7. Semester
03 Hovedprojekt
00 Byggesagsstyring
01 Beskrivelser
02 Tid
03 Tegninger
04 Udbudsmateriale
K01_T99_H3_N04 - FACADE NORD
K01_T99_H3_N05 - FACADE SYD
04 Udbud
05 Udførsel
06 Aflevering
07 Vejledning
PLANER
08 Evaluering
SNIT
K01_T99_H3_N06 - FACADE ØST
K01_T99_H3_N07 - FACADE VEST
FACADER
BYGNINGSDELSTEGNING
DETALJER
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
03 Hovedprojekt – 03 Tegninger - Facader
00 Forside
Hovedprojekt
01 Projektforslag
02 Forprojekt
University College Nordjylland
7. Semester
03 Hovedprojekt
00 Byggesagsstyring
01 Beskrivelser
02 Tid
03 Tegninger
04 Udbudsmateriale
04 Udbud
05 Udførsel
06 Aflevering
07 Vejledning
08 Evaluering
K01_T21_H4_N01 - BYGNINGSDELSTEGNING - KARNAP
NOTE!
JEG HAR VALGT AT LAVE BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TIL FACADE
KARNAPPEN. ARBEJDSBESKRIVELSEN DÆKKER OVER SKELETKONSTRUKTIONER, DERFOR INDGÅR OVENLYS OGSÅ HERUNDER.
K01_T27_H4_N01 - BYGNINGSDELSTEGNING - OVENLYS
PLANER
SNIT
FACADER
BYGNINGSDELSTEGNING
DETALJER
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
03 Hovedprojekt – 03 Tegninger - Bygningsdelstegning
00 Forside
Hovedprojekt
01 Projektforslag
02 Forprojekt
University College Nordjylland
7. Semester
03 Hovedprojekt
00 Byggesagsstyring
01 Beskrivelser
02 Tid
03 Tegninger
04 Udbudsmateriale
K01_T21_H5_N01 - KARNAP TOP
K01_T21_H5_N02 - KARNAP BUND
K01_T21_H5_N03 - VANGE KARNAP
04 Udbud
05 Udførsel
06 Aflevering
07 Vejledning
PLANER
08 Evaluering
SNIT
FACADER
K01_T27_H5_N02 –
Ovenlys snit A-A - detaljer
K01_T27_H5_N01 –
SAMMENBYGNING KARNAP
BYGNINGSDELSTEGNING
DETALJER
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
K01_T27_H5_N03 –
Ovenlys snit B-B- detaljer
03 Hovedprojekt – 03 Tegninger - Detaljer
00 Forside
Hovedprojekt
01 Projektforslag
02 Forprojekt
University College Nordjylland
7. Semester
03 Hovedprojekt
00 Byggesagsstyring
01 Beskrivelser
02 Tid
03 Tegninger
LICITATIONSANNONCE
UDBUDSBREV
TILBUDSLISTE
BYGGESAGS BESKRIVELSE
ARBEJDSBESKRIVELSE
04 Udbudsmateriale
04 Udbud
05 Udførsel
06 Aflevering
07 Vejledning
08 Evaluering
UDBUDSTIDSPLAN - TØMRER
UDBUDSKONTROLPLAN
TEGNINGSLISTE
TEGNINGSMATERIALE
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
03 Hovedprojekt – 05 Udbudsmateriale
BYGNINGSDELSBESKRIVELSE
00 Forside
Udbud
01 Projektforslag
02 Forprojekt
University College Nordjylland
7. Semester
ENTREPRENØR
03 Hovedprojekt
04 Udbud
05 Udførsel
06 Aflevering
07 Vejledning
08 Evaluering
ENTREPRENØR KALKULATION
UDFYLDT TILBUDSLISTE
RÅDGIVER
ACCEPT BREV
NEJ TAK BREV
INDSTILLING TIL
BYGHERRE
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
STANDARTFORBEHOLD
04 Udbud
LICITATIONSOVERSIGT
REVIDERET
REFLEKSION OVER
HONORARBEREGNING
ANLÆGSBUDGET
ANLÆGSBUDGET
OMKOSTNINGER OG
ØKONOMI
University College Nordjylland
7. Semester
00 Forside
Udførsel
01 Projektforslag
02 Forprojekt
MOBILISERING
03 Hovedprojekt
04 Udbud
05 Udførsel
06 Aflevering
07 Vejledning
INDKALDELSE TIL PROJEKT- REFERAT TIL PROJEKTGENNEMGANGSMØDE
BYGHERREGARANTI
ENTREPRISEFORSIKRING
ENTREPRENØRGARANTI
OVERVEJELSE TIL GARANTI
GENNEMGANGSMØDE
08 Evaluering
OVERVEJELSE AF ARBEJDSTIDSPLANEN
BYGGEMØDEREFERAT
BESKEDSEDDEL
TILLÆGSAFTALE
KONTROLSKEMA
STADEOPGØRELSE AF ARBEJDSTIDSPLANEN
OVERSIGT OVER
ARBEJDET NR. 1
OVERSIGT OVER
ARBEJDET NR. 2
A´CONTOBEGÆRING
MODTAGERKONTROL
& PROCESKONTROL
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
05 Udførelse
University College Nordjylland
7. Semester
00 Forside
Aflevering
01 Projektforslag
02 Forprojekt
03 Hovedprojekt
04 Udbud
05 Udførsel
06 Aflevering
SLUTUDBETALING
BUDGETKONTROLSKEMA
SLUTKONTROL
BYGGEREGNSKAB
07 Vejledning
08 Evaluering
FÆRDIGMELDING -
INDKALDELSE TIL
ENTREPRENØR
AFLEVERINGSFORRETNING
AFLEVERINGSPROTOKOL
1 ÅRS EFTERSYN
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
INDKALDELSE TIL
1 ÅRS EFTERSYN
06 Aflevering
NEDSKRIVNING AF
GARANTI 10 %
5 ÅRS EFTERSYN
AFLEVERINGSPROTOKOL
FOR 1ÅRS EFTERSYN
NEDSKRIVNING AF
GARANTI 2 %
INDKALDELSE TIL
5 ÅRS EFTERSYN
AFLEVERINGSPROTOKOL
FOR 5 ÅRS EFTERSYN
OPHØR AF GARANTI
00 Forside
Vejledning
01 Projektforslag
02 Forprojekt
03 Hovedprojekt
PLS VEJLEDERMØDE
BÆR VEJLEDERMØDE
BGK VEJLEDERMØDE
University College Nordjylland
7. Semester
TIN VEJLEDERMØDE
04 Udbud
05 Udførsel
06 Aflevering
07 Vejledning
DAGSORDEN
DAGSORDEN
DAGSORDEN
PLS REFERAT 1.
BÆR REFERAT 1.
BGK REFERAT 1.
PLS REFERAT 2.
BÆR REFERAT 2.
DAGSORDEN
08 Evaluering
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
07 Vejledning
BGK REFERAT 2.
BGK REFERAT 3.
TIN REFERAT 1.
TIN REFERAT 2.
00 Forside
Evaluering
01 Projektforslag
02 Forprojekt
03 Hovedprojekt
EVALUERING:
University College Nordjylland
7. Semester
PROCESSEN MED INTEGRATION AF REVIT – SIGMA – MS-PROJECT
04 Udbud
05 Udførsel
3D-MODEL LINK TIL PB. DATA
SENDES TIL 3D-MODEL.
06 Aflevering
PROJEKTBIBLIOTEK (PB)
07 Vejledning
KAL OPDATERES EFTER PB.
DATA SENDES TIL KAL
08 Evaluering
3D-MODEL REVIT
3D-MODEL LINK TIL KAL.
DATA SENDES BEGGE VEJE.
KALKULATION (KAL)
 BYGGETID
 ØKONOMI
 OPDELING AF
ENTREPRISER
 PRIS/TILBUD
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
08 Evaluering
00 Forside
Dokumentation
01 Projektforslag
02 Forprojekt
University College Nordjylland
7. Semester
PRIMÆRE
(21) KÆLDERYDERVÆGGE
03 Hovedprojekt
(21) YDERVÆGGE
04 Udbud
(22) INDVENDIGE VÆGGE
05 Udførsel
(23) ETAGEADSKILLELSE
06 Aflevering
(27) TAG
07 Vejledning
SEKUNDÆRE
08 Evaluering
(52) AFLØB
(53) BRUGSVAND
(56) VARME
(57) VENTILATION
(87) Lyd
(88) STATIK
(89) BRAND
DIVERSE
SFB- SYSTEMET
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
09 Dokumentation
(99) Øvrige
00 Forside
Dokumentation
01 Projektforslag
02 Forprojekt
University College Nordjylland
7. Semester
PRIMÆRE
(21) KÆLDERYDERVÆGGE
03 Hovedprojekt
(21) YDERVÆGGE
04 Udbud
(22) INDVENDIGE VÆGGE
05 Udførsel
(23) ETAGEADSKILLELSE
06 Aflevering
07 Vejledning
KÆLDERYDERVÆG
(27) TAG
PRODUCENT KÆLDERYDERVÆG
SEKUNDÆRE
08 Evaluering
(52) AFLØB
(53) BRUGSVAND
(56) VARME
(57) VENTILATION
DRÆNPLADE -
(87) Lyd
KÆLDERYDERVÆG
(88) STATIK
(89) BRAND
DIVERSE
(99) Øvrige
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
09 Dokumentation - (21) Kælderydervægge
00 Forside
Dokumentation
01 Projektforslag
02 Forprojekt
University College Nordjylland
7. Semester
PRIMÆRE
(21) KÆLDERYDERVÆGGE
03 Hovedprojekt
(21) YDERVÆGGE
04 Udbud
(22) INDVENDIGE VÆGGE
05 Udførsel
(23) ETAGEADSKILLELSE
06 Aflevering
BS-FALS
ALUMINIUMSKASSETTER PRODUCENT
MUR-KONSOL
(27) TAG
07 Vejledning
SEKUNDÆRE
08 Evaluering
(52) AFLØB
(53) BRUGSVAND
(56) VARME
MONTAGE SYSTEM
FUGTSPÆRRE I MURVÆRK
(57) VENTILATION
MODUL SYSTEM
(87) Lyd
(88) STATIK
(89) BRAND
DIVERSE
(99) Øvrige
09 Dokumentation
HALFEN MURKONSOL
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
09 Dokumentation - (21) Ydervægge
HVOR GÅR GRÆNSEN
TØMRER
PRODUCENT DETALJER
ALUMINIUMSKASSETTE
VINDSPÆRRE
00 Forside
Dokumentation
01 Projektforslag
02 Forprojekt
University College Nordjylland
7. Semester
PRIMÆRE
(21) KÆLDERYDERVÆGGE
03 Hovedprojekt
(21) YDERVÆGGE
04 Udbud
(22) INDVENDIGE VÆGGE
05 Udførsel
(23) ETAGEADSKILLELSE
06 Aflevering
07 Vejledning
INDERVÆGGE SAMLINGSPRINCIP
AFLEVERINGSPROTOKOL
(27) TAG
LETBETONVÆGGE SAMLINGSPRINCIP
SEKUNDÆRE
08 Evaluering
(52) AFLØB
(53) BRUGSVAND
(56) VARME
(57) VENTILATION
INDERVÆGGE PROJEKTERING
INDV. GLASVÆGGE
(87) Lyd
(88) STATIK
(89) BRAND
DIVERSE
(99) Øvrige
09 Dokumentation
INDERVÆGGE OVERSIGT
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
09 Dokumentation - (22) Indvendige vægge
GLASVÆGGE EGENSKABER
00 Forside
Dokumentation
01 Projektforslag
02 Forprojekt
University College Nordjylland
7. Semester
PRIMÆRE
(21) KÆLDERYDERVÆGGE
03 Hovedprojekt
(21) YDERVÆGGE
04 Udbud
(22) INDVENDIGE VÆGGE
05 Udførsel
(23) ETAGEADSKILLELSE
06 Aflevering
07 Vejledning
GRANAB STRØSTSTEM
GRANAB MONTAGE
(27) TAG
BETON ETAGEADSKILLESE
SEKUNDÆRE
08 Evaluering
(52) AFLØB
(53) BRUGSVAND
(56) VARME
(57) VENTILATION
BETON HULDÆK
BETON DÆK
(87) Lyd
(88) STATIK
(89) BRAND
DIVERSE
(99) Øvrige
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
09 Dokumentation - (23) Etageadskillelse
00 Forside
Dokumentation
01 Projektforslag
02 Forprojekt
University College Nordjylland
7. Semester
PRIMÆRE
(21) KÆLDERYDERVÆGGE
03 Hovedprojekt
(21) YDERVÆGGE
04 Udbud
(22) INDVENDIGE VÆGGE
05 Udførsel
(23) ETAGEADSKILLELSE
06 Aflevering
07 Vejledning
(27) TAG
TAGAFVANDING
TAGPAP - FASTGØRELSE
TAGPAPTAGE
SEKUNDÆRE
08 Evaluering
(52) AFLØB
(53) BRUGSVAND
(56) VARME
(57) VENTILATION
UNDERLAG AF BETON
TAGPAP TOP 400 P
(87) Lyd
TAGPAP BASE 400 P
(88) STATIK
(89) BRAND
DIVERSE
(99) Øvrige
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
09 Dokumentation - (27) Tag
00 Forside
Dokumentation
01 Projektforslag
02 Forprojekt
University College Nordjylland
7. Semester
PRIMÆRE
(21) KÆLDERYDERVÆGGE
03 Hovedprojekt
(21) YDERVÆGGE
04 Udbud
(22) INDVENDIGE VÆGGE
05 Udførsel
(23) ETAGEADSKILLELSE
06 Aflevering
07 Vejledning
08 Evaluering
(27) TAG
RETNINGSLINJER FOR
PUMPEBRØNDE
ACO DRAIN
SEKUNDÆRE
(52) AFLØB
(53) BRUGSVAND
(56) VARME
(57) VENTILATION
(87) Lyd
DRÆNSYSTEM
(88) STATIK
(89) BRAND
DIVERSE
(99) Øvrige
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
09 Dokumentation - (52) Afløb
00 Forside
Dokumentation
01 Projektforslag
02 Forprojekt
University College Nordjylland
7. Semester
PRIMÆRE
(21) KÆLDERYDERVÆGGE
03 Hovedprojekt
(21) YDERVÆGGE
04 Udbud
(22) INDVENDIGE VÆGGE
05 Udførsel
(23) ETAGEADSKILLELSE
06 Aflevering
07 Vejledning
(27) TAG
RØRSKÅL
PEX RØR
SEKUNDÆRE
08 Evaluering
(52) AFLØB
(53) BRUGSVAND
(56) VARME
(57) VENTILATION
(87) Lyd
(88) STATIK
(89) BRAND
DIVERSE
(99) Øvrige
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
09 Dokumentation - (53) Brugsvand
00 Forside
Dokumentation
01 Projektforslag
02 Forprojekt
University College Nordjylland
7. Semester
PRIMÆRE
(21) KÆLDERYDERVÆGGE
03 Hovedprojekt
(21) YDERVÆGGE
04 Udbud
(22) INDVENDIGE VÆGGE
05 Udførsel
(23) ETAGEADSKILLELSE
06 Aflevering
07 Vejledning
(27) TAG
VANDVARMER
RADIATORER
SEKUNDÆRE
08 Evaluering
(52) AFLØB
(53) BRUGSVAND
(56) VARME
(57) VENTILATION
(87) Lyd
(88) STATIK
(89) BRAND
DIVERSE
(99) Øvrige
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
09 Dokumentation - (56) Varme
00 Forside
Dokumentation
01 Projektforslag
02 Forprojekt
University College Nordjylland
7. Semester
PRIMÆRE
(21) KÆLDERYDERVÆGGE
03 Hovedprojekt
(21) YDERVÆGGE
04 Udbud
(22) INDVENDIGE VÆGGE
05 Udførsel
(23) ETAGEADSKILLELSE
06 Aflevering
07 Vejledning
(27) TAG
BRANDSPJÆLD
BRANDSIKRING AF
SEKUNDÆRE
VENTILATION
08 Evaluering
(52) AFLØB
(53) BRUGSVAND
(56) VARME
(57) VENTILATION
VENTILATION AF
ARMATURER
(87) Lyd
VENTILATIONSAGGREGAT
KONTORER
(88) STATIK
(89) BRAND
DIVERSE
(99) Øvrige
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
BEHOVSTYRET VENTILATION
09 Dokumentation - (57) Ventilation
RETNINGSLINJER FOR
NORM FOR MEKANISKE
VENTILATIONSANLÆG
VENTILATIONSANLÆG
00 Forside
Dokumentation
01 Projektforslag
02 Forprojekt
University College Nordjylland
7. Semester
PRIMÆRE
(21) KÆLDERYDERVÆGGE
03 Hovedprojekt
(21) YDERVÆGGE
04 Udbud
(22) INDVENDIGE VÆGGE
05 Udførsel
(23) ETAGEADSKILLELSE
06 Aflevering
07 Vejledning
(27) TAG
AKUSTISKE FORHOLD
BYGNINGENS
KONTORER
LYDISOLERING
EFTERKLAGSTID
VELFAC - LYD
SEKUNDÆRE
08 Evaluering
(52) AFLØB
(53) BRUGSVAND
(56) VARME
(57) VENTILATION
LYDISOLERING
LYDTRYKSNIVEAU
UDDRAG AF LYD
(87) Lyd
LYD RAPPORT
KRITERIER
(88) STATIK
(89) BRAND
DIVERSE
(99) Øvrige
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
09 Dokumentation - (87) Lyd
00 Forside
Dokumentation
01 Projektforslag
02 Forprojekt
University College Nordjylland
7. Semester
PRIMÆRE
(21) KÆLDERYDERVÆGGE
03 Hovedprojekt
(21) YDERVÆGGE
04 Udbud
(22) INDVENDIGE VÆGGE
05 Udførsel
(23) ETAGEADSKILLELSE
06 Aflevering
07 Vejledning
(27) TAG
DELTABEAM
UDVEKSLING
SEKUNDÆRE
08 Evaluering
(52) AFLØB
(53) BRUGSVAND
(56) VARME
(57) VENTILATION
PRODUKTIONSTEGNING
(87) Lyd
PX220 DÆKELEMENT
(88) STATIK
(89) BRAND
DIVERSE
(99) Øvrige
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
09 Dokumentation - (88) Statik
00 Forside
Dokumentation
01 Projektforslag
02 Forprojekt
University College Nordjylland
7. Semester
PRIMÆRE
(21) KÆLDERYDERVÆGGE
03 Hovedprojekt
(21) YDERVÆGGE
04 Udbud
(22) INDVENDIGE VÆGGE
05 Udførsel
(23) ETAGEADSKILLELSE
06 Aflevering
07 Vejledning
(27) TAG
BRAND GLASDØRE
SEKUNDÆRE
08 Evaluering
(52) AFLØB
(53) BRUGSVAND
(56) VARME
(57) VENTILATION
BRANDBESKYTTENDE GLAS
(87) Lyd
CONLIT BRANDBESKYTTELSE
(88) STATIK
(89) BRAND
DIVERSE
(99) Øvrige
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
09 Dokumentation - (89) Brand
00 Forside
Dokumentation
01 Projektforslag
02 Forprojekt
University College Nordjylland
7. Semester
PRIMÆRE
(21) KÆLDERYDERVÆGGE
03 Hovedprojekt
(21) YDERVÆGGE
04 Udbud
(22) INDVENDIGE VÆGGE
05 Udførsel
(23) ETAGEADSKILLELSE
06 Aflevering
07 Vejledning
(27) TAG
LYSKASSE
LYSKASSE MONTAGE
GLAS OVENLYS
GLASTAGE
SEKUNDÆRE
08 Evaluering
(52) AFLØB
(53) BRUGSVAND
(56) VARME
(57) VENTILATION
(87) Lyd
ELEVATOR
(88) STATIK
TERRASSE
(89) BRAND
DIVERSE
(99) Øvrige
09 Dokumentation
Anders Kristiansen
Eksamen juni 2013
09 Dokumentation - (99) Øvrige

similar documents