Prezentacja BGK

Report
Rynek obligacji 2015
Opole, 10.02.2015
PODSTAWY PRAWNE
Podstawy prawne emisji obligacji:
1. Uchwała Rady Gminy / Powiatu w sprawie emisji obligacji
2. Ustawa o obligacjach – uwaga: nowa ustawa obowiązuje od 01.lipca 2015
3. Emisja niepubliczna – organizatorem emisji jest BGK, a inwestorem
finansującym samorządy – nabywcą obligacji: Bank lub ewentualnie
wybrany inwestor
4. Obligacje samorządowe nie wymagają zabezpieczenia
Pozostałe warunki formalne:
 przygotowanie dokumentacji prawnej i finansowej (wystandaryzowane
wzorce bankowe),
 pozytywna ocena zdolności kredytowej samorządu z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów.
2
DOKUMENTACJA
Umowy i dokumentacja emisji obligacji samorządowych są
proste. Przygotowuje Bank.
Nie ma np. prospektów emisyjnych.
Przekonanie o „skomplikowaniu papierów” jest mylne.
Dokumentacja jest zgodna z przepisami dot. emisji, ale
nie nadmiernie rozbudowana.
3
OBLIGACJE: CEL FINASOWANIA W
PRAKTYCE
Znacząca większość środków pozyskanych z
emisji obligacji jest przeznaczana na
finansowanie inwestycji samorządów.
Częste emisje na refinansowanie, tj.
dostosowanie wskaźników zadłużenia do
wymogów art. 243 Ustawy o finansach
publicznych.
4
OBLIGACJE: MOŻLIWOŚCI
FINANSOWANIA i STANDARD RYNKOWY
• Oprocentowanie – WIBOR 6M + marża (w zależności od ryzyka
•
•
•
•
•
•
•
•
kredytowego, okresu zapadalności oraz celu emisji); odsetki
półroczne
Kwoty finansowania (kwoty emisji):
Wartość emisji min. ok. 5 mln zł.
Niższe kwoty – raczej sytuacje wyjątkowe – ale jak najbardziej
możliwe.
Terminy spłaty zobowiązań (terminy wykupu obligacji):
Standardowo od 3 do 8 lat.
Małe gminy – nie więcej niż ok. 10 lat. Duże miasta: możliwe do 15
lat.
(Uzależnione od akceptacji terminu finansowania).
Minimalna wartość serii obligacji: 1 mln PLN, dopuszczalne 500 tys.
PLN, serie 100 – 200 tys. PLN nie są przez banki preferowane.
5
OBLIGACJE:
przygotowanie przyszłej transakcji
• JST – prosimy o konsultowanie planowanych emisji z
Bankiem – omówimy każdy planowany przypadek
• Bank/banki pewnych oczekiwanych warunków emisji
nie akceptują. Nie wszystkie rozwiązania są zgodne
ze standardem
• Nie wszystkie informacje z mediów, internetu,
dawnych emisji, są obecnymi warunkami emisji
obligacji komunalnych
6
OBLIGACJE: „refinansowanie”
• Zgodnie z przepisami i interpretacją RIO – wykazane
w przychodach i rozchodach
• Problem „przekroczenia” wskaźnika limitu obsługi
długu
• Możemy „rolować” wcześniejsze emisje w BGK –
pod warunkiem powyższego
7
OBLIGACJE: środki Europejskiego
Banku Inwestycyjnego
•
•
•
•
decyzje kredytowe Banku – standardowe
Kwalifikacja do środków EBI – wymagana decyzja
Umowa wzbogacona o klauzule i zapisy dot. EBI
Projekty / środki z EBI – dopasowane
do pojedynczych emisji (do danych serii obligacji)
8
EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH –
KORZYŚCI DLA EMITENTA
 łatwość i szybkość pozyskania środków – brak procedury
Prawa zamówień publicznych (art. 4 pkt. 3 lit. j)
 brak
konieczności
przygotowania
skomplikowanej
dokumentacji dla potrzeb emisji; obsługa emisji i rozliczenia
prowadzone przez BGK
 dokumentacja wystandaryzowana, prosta i skuteczna
 brak konieczności ustanawiania zabezpieczeń
9
OBLIGACJE KOMUNALNE NA
INWESTYCJE:
 dla samorządów
 szybkie efektywne finansowanie
 współfinansowanie projektów unijnych
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO:
 emisje obligacji dla samorządów z całego kraju – 203
emisje
 ponad 2,4 mld zł zapewnionego finansowania dla
samorządów poprzez emisję obligacji komunalnych
10
Współpraca ze strony BGK –
obligacje komunalne
•
Oddział BGK w Opolu – doradcy samorządów:
• Katarzyna Olejarz
• Marcin Saładziak
• Jarosław Wach
• Dyrektor Krzysztof Kucmin
„…na kłopoty bednarski….”
tel. 22 522 92 07
Dep. Zarządzania Sprzedażą,
Al. Jerozolimskie 7, 00 – 955 Warszawa
11
Ogólne informacje o Banku
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 596 58 81, 801 66 76 55;
fax: 22 627 03 78
email: [email protected]
http://www.bgk.com.pl
więcej o Banku :
http://www.bgk.com.pl/o-banku

similar documents