Waar kunnen MES-ers zoal werken? Leraar in het BaO

Report
Tewerkstelling & arbeidsmarkt
na de Master in de Educatieve Studies
Prof. Bieke De Fraine
24 maart 2014
Wat na de Master in de Educatieve Studies?
Verder studeren?
Werk zoeken?
http://www.kuleuven.be/studenten/laatstejaar.html
Verder studeren ?
Aan de KU Leuven ?
Nog een masteropleiding ?
Specifieke lerarenopleiding ?
Een master-na-master opleiding ?
Buitenland ?
Zie: http://www.kuleuven.be/studenten/buitenland/studeren/index.html
Je unieke troeven uitspelen …
• je vooropleiding + MES
• masterproefthema
• keuzevakken
Beroepsuitwegen
MES leidt niet op tot een bepaald beroep / functie
Masterdiploma als “sleutel” tot diverse jobs
Waar kunnen MES-ers zoal werken?
(1) Leraar in het BaO of SO
(2) Middenkader in basisscholen / scholen voor
secundair onderwijs / buitengewoon onderwijs
(3) Ondersteunende diensten in het onderwijs
(4) Onderzoek
Waar kunnen MES-ers zoal werken?
(1) Leraar in het BaO of SO
• BaO: énkel met basisdiploma BaKO of BaLO
• SO:
- met BaSO-diploma: vooral 1e graad SO
- MES + BPB =
vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs
in 2e en 3e graad SO
Bekwaamheidsbewijzen SO
MES + BPB = vereist bekwaamheidsbewijs voor
•
AV gedragswetenschappen
(2e en 3e graad ASO-TSO-KSO)
•
AV pedagogie
(2e en 3e graad ASO-TSO-KSO / 3e graad BSO)
•
TV/PV opvoedkunde
(2e en 3e graad ASO-TSO-KSO / 2e en 3e graad BSO en HBO5-verpleegkunde)
•
TV/PV sociale wetenschappen
(HBO5-verpleegkunde)
MES + BPB = voldoende geacht bekwaamheidsbewijs
voor heel wat algemene, technische & praktische vakken in 2e & 3e graad SO
Zie: http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/
Waar kunnen MES-ers zoal werken?
(2) Middenkader in basisscholen / scholen voor
secundair onderwijs / buitengewoon onderwijs
• Zorgleerkracht / zorgcoördinator
• Gok-leerkracht
• GON-begeleider
• Remedial teacher
• Leerlingbegeleider
• Beleidsondersteuner
• Graadcoördinator / pedagogisch directeur / …
• …
Waar kunnen MES-ers zoal werken?
(3) Ondersteunende diensten in het onderwijs
• Koepel (VSKO, GO!, OVSG, FOPEM, …)
• Pedagogische begeleidingsdiensten
• Nascholingsorganisaties
• LOP (Lokaal Overlegplatform)
• Lokaal flankerend onderwijsbeleid (Stadsdiensten)
• (CLB)
• Departement Onderwijs (onderwijsinspectie, curriculum, …)
• Koning Boudewijn Stichting, Kinderrechtencommissariaat, …
• …
Waar kunnen MES-ers zoal werken?
(4) Onderzoek
• Studiediensten (van politieke partijen, vakbonden, …)
• Onderzoeksprojecten in hogescholen
(SoE-projecten, …)
• Onderzoeksprojecten in universiteiten
• Doctoreren
• …
Solliciteren …
http://www.kuleuven.be/studenten/studentenvoorzieningen/arbeidsmarkt/student
Solliciteren …
https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/arbeidsmarkt/student/programma_solliciteerweek
Bye bye KU Leuven?
Contact met Alumni
http://ppw.kuleuven.be/home/alumni/
Bye bye KU Leuven?
Vragen?

similar documents