131021_Interprovinciaal_IJH-VAPH

Report
Wat met VAPH- en
andere IJH-dossiers die
“interprovinciaal”
worden behandeld ?
Vooraankondiging van principes en afspraken in
afwachting van de wettelijke regeling
Vooraf
• Dit materiaal werd aangemaakt door het PICOVteam i.s.m. het pilootteam IJH Oost-Vlaanderen,
de ISC en andere experten. Graag bij kopiëren, je
bron vermelden.
• Mochten er wijzigingen aangebracht moeten
worden, deze graag aan ons laten weten.
• Check steeds op www.picov.be of je wel de
laatste versie gebruikt. We verwachten nog heel
wat wijzigingen.
Waarover gaat het ?
•
•
In de pilootregio IJH-Oost-Vlaanderen, worden vanaf 16 september 2013 alle IJHdossiers NRTJ, dus ook VAPH-minderjarigen behandeld via de Intersectorale
Toegangspoort (ITP)(dus niet meer via de PEC).
NRTJ wil zeggen: niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Er is een toegangsticket
nodig. RTJ: rechtstreeks toegankelijkle jeugdhulp, dus zonder toegangsticket.
–
–
•
VAPH RTJ: rechtstreeks toegankelijk worden alle vormen van thuisbegeleiding , doch beperkt in de
intensiteit.
VAPH NRTJ: (semi)-residentiële jeugdhulp moet met een document aangevraagd worden door het MDT:
het A-document. Dit gebeurt bij de intersectorale toegangspoort of ITP.
De overgangsdatum is 16 september 2013. Belangrijk om te weten:
–
–
–
–
een VAPH-multidisciplinair verslag (A002) wordt vanaf de overgangsdatum niet meer aanvaard, ook al werd
er reeds een A001 verstuurd.
Vanaf de overgangsdatum moet de aanvraag via een A-document.
Vanaf de maanden voor de overgangsdatum, mag men dus voor nieuwe dossiers al beginnen met Adocumenten.
PEC-toegangsticketten: worden overgenomen door de ITP.
CLB’s buiten OVL met jongeren of kinderen
die gedomicilieerd zijn in OVL , vallen ook binnen deze regeling !
Principes voor de afhandeling interprovinciale
jeugdhulpvragen VAPH in de pilootregio OostVlaanderen
• VAPH NRTJ: via intersectorale toegangspoort. VAPH RTJ: rechtstreeks bij de
voorziening.
• (semi)residentiële jeugdhulp (b.v. verstrekt door een MPI dat VAPHgesubsidieerd werkt) :
– NRTJ voor VAPH-instellingen, “RTJ” voor MPI’s GO! en gemeentelijk (dit zijn
geen IJH-voorzieningen)
– Geen voorlopige inschrijving mogelijk: de inschrijving kan pas na het
toegangsticket van de intersectorale toegangspoort (ITP).
– (semi)Residentiële jeugdhulp hoeft voor intersectorale toegangspoort niet
noodzakelijk verbonden te zijn aan de school: het MDT indiceert immers een
typemodule, geen module van een voorziening. Er kan wel een voorkeur van
voorziening worden uitgedrukt.
• Binnen de ITP doet de Jeugdhulpregisseur (JHR) na goedkeuring de
toewijzing aan de concrete instelling: hij levert het “toegangsticket” af.
• In Oost-Vlaanderen wordt de CRZ voor minderjarigen afgeschaft.
Hoe gaat dit nu concreet in zijn werk voor
interprovinciale situaties voor VAPH NRTJ ?
Plaats van
schoollopen
door de
aanvrager
Domicilie
Voorkeurprovincie NRTJ
VAPH van de
aanvrager
PEC of ITP ?
A-doc ? CRZ ?
1. OostVlaanderen
OostVlaanderen
Buiten OostVlaanderen
ITP met A-doc:
JHR  CRZ
2. Buiten OostVlaanderen
OostVlaanderen
OostVlaanderen
ITP met A-doc
3. Buiten OostVlaanderen
OostVlaanderen
Buiten OostVlaanderen
ITP met A-doc:
JHR  CRZ
4. Buiten OostVlaanderen
Buiten OostVlaanderen
OostVlaanderen
PEC  JHR ITP
Hoe gaat dit nu concreet in zijn werk voor
interprovinciale situaties voor VAPH NRTJ ?
Plaats van
schoollopen
door de
aanvrager
VOORBEELD
1. OostVlaanderen
Domicilie
VoorkeurPEC of ITP ?
provincie
A-doc ? CRZ ?
NRTJ VAPH van
de aanvrager
OostVlaanderen
Buiten OostVlaanderen
ITP met A-doc:
JHR  CRZ
BaO
Maldegem
VAPH-MPI
Maldegem,
Brugge
CLB Eeklo
De jeugdhulpregisseur (indien de indicatiestelling wordt
goedgekeurd) zal in overleg met de PEC van de voorkeurprovincie
de jongere op de CRZ voor minderjarigen plaatsen
Hoe gaat dit nu concreet in zijn werk voor
interprovinciale situaties voor VAPH NRTJ ?
Plaats van
schoollopen
door de
aanvrager
Voorbeeld
e
2. Buiten OostVlaanderen
Domicilie
VoorkeurPEC of ITP ?
provincie
A-doc ? CRZ ?
NRTJ VAPH van
de aanvrager
OostVlaanderen
OostVlaanderen
BaO Anzegem, Oudenaarde
CLB Waregem
ITP met A-doc
VAPH MPI
Gent
De leerling moet aangemeld worden met een A-document bij de
Oost-Vlaamse intersectorale toegangspoort (ITP)
Hoe gaat dit nu concreet in zijn werk voor
interprovinciale situaties voor VAPH NRTJ ?
Plaats van
schoollopen
door de
aanvrager
Voorbeeld
3. Buiten OostVlaanderen
SO Antwerpen
Linker-Oever,
CLB Antwerpen
Domicilie
VoorkeurPEC of ITP ?
provincie
A-doc ? CRZ ?
NRTJ VAPH van
de aanvrager
OostVlaanderen
Buiten OostVlaanderen
Beveren
VAPH MPI,
Mechelen
ITP met A-doc:
JHR  CRZ
De jeugdhulpregisseur (indien de indicatiestelling wordt
goedgekeurd) zal in overleg met de PEC van de voorkeurprovincie
de jongere op de CRZ voor minderjarigen plaatsen.
Hoe gaat dit nu concreet in zijn werk voor
interprovinciale situaties voor VAPH NRTJ ?
Plaats van
schoollopen
door de
aanvrager
4. Buiten OostVlaanderen
BaO Roosdaal
CLB Halle
Domicilie
VoorkeurPEC of ITP ?
provincie
A-doc ? CRZ ?
NRTJ VAPH van
de aanvrager
Buiten OostVlaanderen
OostVlaanderen
Roosdaal
VAPH MPI
Ninove
PEC  JHR ITP
Na aanvaardig van het dossier door de PEC, wordt er contact
opgenomen met een jeugdhulpregisseur van de Oost-Vlaamse ITP
Hoe gaat dit nu concreet in zijn werk voor varianten van
interprovinciale situaties voor VAPH NRTJ ?
Domicilie
Voorkeur-provincie
NRTJ VAPH van de
aanvrager
Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen en
Buiten OostVlaanderen
BaO Maldegem,
CLB Eeklo
Maldegem
A. VAPH-MPI
Landegem (OVL)
B. VAPH-MPI Gits
(WVL)
VOORBEELD
1 bis.
Plaats van
schoollopen door
de aanvrager
PEC of ITP ?
A-doc ? CRZ ?
A.
B.
ITP met A-doc
ITP met A-doc: JHR
 CRZ
De provincie van domicilie is bepalend voor waar de indicatiestelling gebeurt. De
provincie van de VAPH-voorziening is bepalend voor waar de regie gebeurt.
Er mogen 2 voorkeuren uitgedrukt worden voor de uitvoering van een goedgekeurde
indicatiestelling. Keuzes waarbij men kiest voor 2 voorzieningen in 2 provincies, dienen per
keuze bekeken te worden cfr. de situaties 1-4
Hoe kunnen MDT’s buiten OVL toch
aanmelden bij de OVL ITP ?
• Om te kunnen werken met een A-document voor VAPH-hulp, moet
een CLB(-MDT)-aanmelder erkend zijn door eHealth, het federaal
systeem voor gegevensverwerking.
• Als deze (niet)Oost-Vlaamse MDT’s nog NIET kunnen werken via
eHealth, wordt men gevraagd te werken via aanmelding bij de ITP in
Gent. Per casus kan men een gecodeerd A-document vragen.
Intersectorale Toegangspoort Oost-Vlaanderen
Algemeen: [email protected]
Team Indicatiestelling: [email protected]
Team Jeugdhulpregie: [email protected]
Telefoon : 09 235 32 60
Fax : 09 235 32 50
Adres : F. Lousbergskaai 106 bus 22 te 9000 Gent
Hoeveel bedraagt de
doorlooptijd ?
De doorlooptijd kan tot 90 werkdagen oplopen. In
het geval van een traject BuO waar VAPH-NRTJ
gewenst is, dient men daarom tijdig aan een
traject te beginnen. VAPH-hulp kan in OostVlaanderen niet terugwerkende kracht
gesubsidieerd worden.
Dank voor de
aandacht en de
samenwerking !
Kick-off voor IJH van de
Oost-Vlaamse CLB’s

similar documents