Xem - Trường Trung cấp Kinh tế

Report
HỘI THẢO
ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG LĨNH VỰC
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CHO KHU VỰC TÂY NAM BỘ
THAM LUẬN
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG NHU
CẦU DOANH NGHIỆP
ThS Cao Văn Thích
Trường Trung cấp KT – KT An Giang
Cao Văn Thích
1
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
01
Vài nét về nhu
cầu nguồn nhân
lực hiện nay
02
Nhiệm vụ của nhà trường và
đơn vị sử dụng lao động
03
Đề xuất một số giải pháp
nâng cao hiệu quả liên kết
đào tạo
1. Vài nét về nhu cầu nguồn nhân
lực hiện nay
Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
của Việt Nam hiện nay, nhu cầu nguồn nhân lực
chất lượng cao đang là một vấn đề bức xúc. Đây
là chìa khóa để phát triển nền kinh tế đất nước.
Một trong những khó khăn mà nhiều nhà tuyển
dụng đang gặp phải là thiếu đội ngũ lao động có
trình độ, có khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển
trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và khu
vực.
Cao Văn Thích, TCKTKT AG
3
1. Vài nét về nhu cầu nguồn nhân
lực hiện nay
Vai trò của các trường trung cấp chuyên nghiệp
trong việc đào tạo và cung ứng lao động đáp ứng
nhu cầu của xã hội là điều rất cần thiết.
Việc liên kết giữa các trường và các doanh nghiệp
thật sự rất cần cho việc tồn tại và phát triển bền
vững.
Cao Văn Thích , TCKTKT AG
4
2. Nhiệm vụ của nhà trường và đơn vị
sử dụng lao động
Đối với
nhà
trường
Việc cho ra các “sản phẩm đào tạo” đáp ứng
nhu cầu của thị trường lao động là vấn đề
sống còn của nhà trường.
Để đánh giá chất lượng đào tạo, một vấn đề
thực tiễn đặt ra là học sinh - sinh viên năm
cuối và học sinh - sinh viên vừa tốt nghiệp có
việc làm phù hợp tại tổ chức kinh tế.
Để làm được việc này, nhà trường cần phải
nắm bắt nhu cầu của các đơn vị sử dụng lao
động, chủ động liên kết với các doanh nghiệp
để tìm hiểu nhu cầu thực tế của xã hội, từ đó
xây dựng chương trình phù hợp.
Cao Văn Thích, TCKTKT AG
5
2. Nhiệm vụ của nhà trường và đơn vị
sử dụng lao động
Đối
với
đơn
vị sử
dụng
lao
động
Để có đủ đội ngũ lao động có chất lượng,
nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh, các
đơn vị sử dụng lao động phải tự chủ động tìm
kiếm nguồn lao động.
Thực tế gần đây cho thấy, các hồ sơ gởi xin
việc làm rất nhiều với mọi trình độ. Tuy nhiên,
các đơn vị sử dụng lao động không dễ dàng
tìm được những lao động phù hợp với yêu cầu
đặt ra. Một số đơn vị có tuyển dụng được
nhưng phải mất thời gian và chi phí để đào
tạo lại.
Cao Văn Thích, TCKTKT AG
6
2. Nhiệm vụ của nhà trường và đơn vị
sử dụng lao động
Vấn
đề
đặt ra
Nếu có một cơ sở đào tạo đảm bảo
cung cấp những học sinh - sinh viên
đáp ứng yêu cầu công việc, sẽ thật
sự là một điều lý tưởng nhất đối với
đơn vị sử dụng lao động.
Các đơn vị sử dụng lao động cần liên kết với
nhà trường.
Cao Văn Thích, TCKTKT AG
7
3. Đề xuất một số giải pháp cụ thể để
nâng cao hiệu quả liên kết đào tạo
Chương
trình
đào tạo
Nhà trường nên có khung chương trình đào
tạo hướng đến nhu cầu thực tế của các đơn
vị.
Thường xuyên điều chỉnh chương trình đào
tạo giúp học sinh cập nhật được xu hướng
mới trong công nghệ đáp ứng nhu cầu của
các đơn vị sử dụng lao động.
Cần lắng nghe và tiếp nhận các đánh giá và
góp ý từ các đơn vị sử dụng lao động. Đây là
cách làm rất hiệu quả để nhà trường nắm bắt
được những yêu cầu về kiến thức chuyên môn
cũng như tư chất đạo đức mà doanh nghiệp
Cao Văn Thích, TCKTKT AG
cần đến ở những học sinh sau khi tốt nghiệp. 8
3. Đề xuất một số giải pháp cụ thể để
nâng cao hiệu quả liên kết đào tạo
Chương
trình
đào tạo
Trong hội đồng trường cần có những đại diện
doanh nghiệp tham gia, để tư vấn cho trường
trong công tác đào tạo.
Nhà trường cũng cần thường xuyên xem xét
điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp
với nhu cầu thực tiễn. Vì kỹ thuật và công
nghệ luôn thay đổi… Việc điều chỉnh kịp thời
sẽ giúp cho học sinh cập nhật được kiến thức
mới, thích ứng hơn với trình độ đổi mới công
nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh
Cao Văn Thích, TCKTKT AG
9
3. Đề xuất một số giải pháp cụ thể để
nâng cao hiệu quả liên kết đào tạo
Chương
trình
đào tạo
Ngoài ra, trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực tế của
doanh nghiệp và xã hội, chương trình đào tạo cần
bám sát thực tiễn theo tiêu chí “cung cấp cái gì xã
hội, doanh nghiệp cần chứ không phải chỉ cung
cấp cái gì nhà trường có”.
Trong chương trình đào tạo cần có nhiều seminar
với sự tham gia của các doanh nghiệp để sinh viên
được tiếp xúc nhiều hơn với thực tế và như vậy sẽ
giúp doanh nghiệp có điều kiện khảo sát trình độ
học sinh, tạo thuận lợi cho công tác tuyển dụng
của doanh nghiệp khi có nhu cầu.
Cao Văn Thích, TCKTKT AG
10
3. Đề xuất một số giải pháp cụ thể để
nâng cao hiệu quả liên kết đào tạo
Phối
hợp
trong
công
tác tổ
chức
rèn
nghề
cho học
sinh
Trong các đợt thực tập, nhà trường và doanh
nghiệp cần hợp tác làm tăng kỹ năng nghề
nghiệp cho học sinh
Thông qua tiếp cận thực tế, học sinh sẽ tiếp
cận thực tế quy trình sản xuất và các hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp, thấy
được sự khác biệt rõ ràng hơn giữa môi
trường học tập và làm việc, để tránh bỡ ngỡ
khi va chạm với thực tế khi vào làm việc tại
doanh nghiệp;
Cao Văn Thích, TCKTKT AG
11
3. Đề xuất một số giải pháp cụ thể để
nâng cao hiệu quả liên kết đào tạo
Phối
hợp
trong
công
tác tổ
chức
rèn
nghề
cho học
sinh
Trong quá trình tổ chức thực tập, doanh
nghiệp sẽ phải trình bày rõ các nhiệm vụ mà
học sinh cần làm, tiêu chí đánh giá, thông báo
kết quả thực tập của học sinh cho nhà trường;
Ngược lại, nhà trường cũng hỗ trợ thông báo
những yêu cầu, mục tiêu... thực tập cho
doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể điều
chỉnh nội dung thực tập sao cho phù hợp
cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho học
sinh trong việc học cũng như việc tiếp nhận
kiến thức thực tiễn;
Cao Văn Thích, TCKTKT AG
12
3. Đề xuất một số giải pháp cụ thể để nâng cao
hiệu quả liên kết đào tạo
Một số hoạt động mang tính chất hỗ trợ khác
Nhà trường có thể ký hợp đồng tuyển dụng
với doanh nghiệp và đề nghị doanh nghiệp
hàng năm hỗ trợ học bổng cho các học sinh
có thành tích xuất sắc.
Việc này, càng làm cho các học sinh có động
lực phấn đấu và tạo mối quan hệ liên kết giữa
doanh nghiệp và nhà trường.
Cần định kỳ có trao đổi, gặp gỡ giữa nhà trường
và doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu và định
hướng đào tạo, nghe ý kiến về chất lượng làm việc
của học sinh đang thực tập hoặc làm việc tại
doanh nghiệp
Cao Văn Thích, TCKTKT AG
13
Cao Văn Thích, TCKTKT AG
14

similar documents