Lập Kế Hoạch Tiến Tới Tự Do Tài Chính Cho Bạn

Report
Lập Kế Hoạch Tiến Tới Tự Do Tài
Chính Cho Bạn
Tên người trình bày
Tên cuộc họp
Thành phố, Việt Nam
NGÀY 2011
A joint program brought to you by:
Bank’s Logo
Bank’s Logo
Thông Báo Khước Từ Trách Nhiệm
Các nghiên cứu trường hợp, thống kê, nghiên cứu và khuyến nghị được cung cấp "ĐÚNG NHƯ THỰC TÊ"
và chỉ dành cho các mục đích thông tin và không nên được dựa vào để phục vụ cho việc tư vấn hoạt động,
tiếp thị, pháp lý, tư vấn kỹ thuật, thuế, tài chính hoặc tư vấn khác. Khi thực hiện các chiến lược hoặc thực
hành mới, bạn nên tham khảo ý kiến ​với các cố vấn pháp lý để xác định những luật lệ và quy định nào có thể
áp dụng cho trường hợp cụ thể của bạn. Các chi phí thực tế, tiết kiệm và lợi ích của các đề nghị hoặc các
chương trình có thể thay đổi tùy theo nhu cầu kinh doanh cụ thể của bạn và các yêu cầu của chương trình.
Do bản chất của chúng, các đề xuất không phải là các đảm bảo về hiệu suất trong tương lai hoặc kết quả và
phải chịu các rủi ro, bất trắc và những giả thiết mà rất khó dự đoán hoặc định lượng. Các giả định đã được
chúng tôi thực hiện theo kinh nghiệm và nhận thức của chúng tôi về các xu hướng lịch sử, điều kiện hiện tại
và các phát triển tương lai theo dự kiến và các yếu tố khác mà chúng tôi cho là thích hợp trong trường hợp
này. Các đề xuất tuỳ thuộc vào các rủi ro và bất trắc, có thể tạo ra các kết quả thực tế và tương lai và các xu
hướng khác biệt về vật chất từ ​các giả định hoặc kiến ​nghị. Visa không chịu trách nhiệm về việc bạn sử
dụng các thông tin trong tài liệu này (bao gồm cả các lỗi, bỏ sót, sự không chính xác hoặc sự không kịp thời
thuộc các loại) hoặc bất kỳ các giả định hoặc kết luận bạn có thể rút ra từ việc sử dụng nó. Visa không bảo
đảm, rõ ràng hay ngụ ý, và từ chối một cách rõ ràng các bảo đảm về tính thương mại và phù hợp cho một
mục đích cụ thể, bất cứ bảo đảm nào không vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào,
bất cứ bảo đảm mà các thông tin sẽ đáp ứng yêu cầu của khách hàng, hoặc bất cứ bảo đảm nào mà thông
tin được cập nhật và sẽ không có lỗi. Trong phạm vi cho phép của các luật áp dụng, Visa sẽ không chịu
trách nhiệm trước khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về các thiệt hại theo bất kỳ lý luận nào về pháp
luật, trong đó có bất kỳ các thiệt hại đặc biệt, hệ quả, ngẫu nhiên hay tiền bồi thường thiệt hại có tính trừng
phạt, cũng như những thiệt hại do tổn thất lợi nhuận kinh doanh, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin kinh
doanh, hoặc mất mát tiền tệ khác, ngay cả khi được thông báo về khả năng thiệt hại như vậy.
Lập Kế Hoạch Tiến Đến Sự Tự Do Tài Chính Cho Bạn
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Nội dung
• Vì sao tôi cần lập kế hoạch tài chính?
• Các kiến thức cơ bản về lập kế hoạch tài chính
• Lập kế hoạch dài hạn
• Sử dụng các loại thẻ làm công cụ để quản lý tài chính
Lập Kế Hoạch Tiến Đến Sự Tự Do Tài Chính Cho Bạn
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Vì Sao Tôi Cần Lập Kế Hoạch Tài Chính?
Lập kế hoạch tài chính bao gồm xác định mục tiêu và các hoạt động để đạt được
mục tiêu.
Mục tiêu của bạn có phải là một chuyến du lịch trị giá 100.000.000VND
tới Hồng Kông?
LậpLập
Kế Kế
Hoạch
SựTựTự
Chính
Cho Bạn
HoạchTiến
Tiến Đến
Đến Sự
DoDo
Tài Tài
Chính
Cho Bạn
Visa
CôngCộng
Cộng
Visa Công
DATENGÀY
20112011
Bank’s Logo
Vì Sao Tôi Cần Lập Kế Hoạch Tài Chính?
Lập kế hoạch tài chính bao gồm xác định mục tiêu và các hoạt động để đạt được
mục tiêu.
Bạn có biết rằng, nếu bạn tiết kiệm:
42.000 VND
5 năm
98.000.000 VND
mỗi ngày
X
=
Hãy lập kế hoạch tài chính và bạn có thể đạt được sự tự do về tài chính
LậpLập
Kế Kế
Hoạch
SựTựTự
Chính
Cho Bạn
HoạchTiến
Tiến Đến
Đến Sự
DoDo
Tài Tài
Chính
Cho Bạn
Visa
CôngCộng
Cộng
Visa Công
DATENGÀY
20112011
Bank’s Logo
Các kiến thức cơ bản về lập kế hoạch tài chính
Sau đây là 3 bước cơ bản để lập kế hoạch tài chính:
#1 Các mục tiêu và việc lập kế hoạch
Lập Kế Hoạch Tiến Đến Sự Tự Do Tài Chính Cho Bạn
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Các kiến thức cơ bản về lập kế hoạch tài chính
Sau đây là 3 bước cơ bản để lập kế hoạch tài chính:
#2 Xây dựng một ngân sách
Lập Kế Hoạch Tiến Đến Sự Tự Do Tài Chính Cho Bạn
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Các kiến thức cơ bản về lập kế hoạch tài chính
Sau đây là 3 bước cơ bản để lập kế hoạch tài chính:
#3 Các nguyên tắc tiết kiệm
Lập Kế Hoạch Tiến Đến Sự Tự Do Tài Chính Cho Bạn
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Bắt đầu thói quen tiết kiệm
Thói quen tiết kiệm #1
Đừng nản lòng khi bạn không
thể tiết kiệm được nhiều vào
lúc đầu
Lập Kế Hoạch Tiến Đến Sự Tự Do Tài Chính Cho Bạn
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Bắt đầu thói quen tiết kiệm
Thói quen tiết kiệm #2
Tiết kiệm 50.000 VND mỗi
ngày và bạn sẽ có 3.000.000
VND trong 5 năm
Lập Kế Hoạch Tiến Đến Sự Tự Do Tài Chính Cho Bạn
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Bắt đầu thói quen tiết kiệm
Thói quen tiết kiệm #3
Tiết kiệm trước và tiêu sau
Lập Kế Hoạch Tiến Đến Sự Tự Do Tài Chính Cho Bạn
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Lập kế hoạch dài hạn
Điều quan trọng là xem xét bạn đang tiết kiệm để làm gì. Một khi bạn đã xác định được
mục tiêu của mình, việc đạt được các mục đích sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Mua nhà
Lập Kế Hoạch Tiến Đến Sự Tự Do Tài Chính Cho Bạn
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Lập kế hoạch dài hạn
Điều quan trọng là xem xét bạn đang tiết kiệm để làm gì. Một khi bạn đã xác định được
mục tiêu của mình, việc đạt được các mục đích sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Lập gia đình
Lập Kế Hoạch Tiến Đến Sự Tự Do Tài Chính Cho Bạn
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Lập kế hoạch dài hạn
Điều quan trọng là xem xét bạn đang tiết kiệm để làm gì. Một khi bạn đã xác định được
mục tiêu của mình, việc đạt được các mục đích sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Hưu Trí
Lập Kế Hoạch Tiến Đến Sự Tự Do Tài Chính Cho Bạn
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Lập kế hoạch dài hạn
Điều quan trọng là xem xét bạn đang tiết kiệm để làm gì. Một khi bạn đã xác định được
mục tiêu của mình, việc đạt được các mục đích sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Du Lịch
Lập Kế Hoạch Tiến Đến Sự Tự Do Tài Chính Cho Bạn
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Sử dụng các loại thẻ làm công cụ để quản lý tài chính
Sử dụng thẻ là một phương thức hữu hiệu để quản lý tình hình tài chính. Một số loại thẻ
còn đem lại nhiều lợi ích khác khi bạn sử dụng chúng để thanh toán. Sau đây là một số
tính năng của các loại thẻ:
“Mua ngay, trả sau”
Lập Kế Hoạch Tiến Đến Sự Tự Do Tài Chính Cho Bạn
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Sử dụng các loại thẻ làm công cụ để quản lý tài chính
Sử dụng thẻ là một phương thức hữu hiệu để quản lý tình hình tài chính. Một số loại thẻ
còn đem lại nhiều lợi ích khác khi bạn sử dụng chúng để thanh toán. Sau đây là một số
tính năng của các loại thẻ:
“Mua ngay, trả ngay”
Lập Kế Hoạch Tiến Đến Sự Tự Do Tài Chính Cho Bạn
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Sử dụng các loại thẻ làm công cụ để quản lý tài chính
Sử dụng thẻ là một phương thức hữu hiệu để quản lý tình hình tài chính. Một số loại thẻ
còn đem lại nhiều lợi ích khác khi bạn sử dụng chúng để thanh toán. Sau đây là một số
tính năng của các loại thẻ:
“Trả ngay, mua sau”
Lập Kế Hoạch Tiến Đến Sự Tự Do Tài Chính Cho Bạn
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Xin cảm ơn
A joint program brought to you by:
Bank’s Logo

similar documents