Presentatie_30_mei_2012_ICT_coördinatoren

Report
Mag ik u voorstellen ...
Wat wil ik u vertellen?
•
•
•
•
•
•
i2O Wat vooraf ging
Opdracht van het departement onderwijs
i2O Wat is het? Wat is het niet?
2011-2012: Wat deden we?
2012-2013: Wat zullen we doen?
Een blik vooruit ...
SNPB- project 21 december 2011
2
Wat vooraf ging ...
• 2004 – 2011
• Expertise van hogescholen-universiteiten
• Vraag- en aanbodgestuurde nascholingen
i.f.v. ICT-integratie
• Regionale aanspreekpunten
SNPB- project 21 december 2011
4
Europese studie (2009 – 15-jarigen)
Vaststellingen
• Leraren erkennen de meerwaarde van
ICT voor hun lespraktijk.
• Remmende factoren
tekort aan kennis en vaardigheden
om ICT toe te passen
tekort aan voldoende aangepaste
software en aan ondersteunend
personeel
SNPB- project 21 december 2011
5
Europese studie (2009 – 15-jarigen)
Vaststellingen
• Gebruik ICT in wetenschapsles
 50-60% van de lln. gebruiken nooit
een pc terwijl er dikwijls wel een pc
voorhanden is
 als middel om te zoeken naar
informatie
 zelden om experimenten of
simulaties uit te voeren
SNPB- project 21 december 2011
6
Opdracht van departement
• SNPB-project
samenwerkingsverband netgebonden
pedagogische begeleidingsdiensten
VSKO - GO! - OVSG - POV
BaO (WO) – SO (NW)
SNPB- project 21 december 2011
8
[email protected]
SNPB- project 21 december 2011
9
Ondersteuning
Ondersteuning
• Nascholing
• Begeleiding
transfer
SNPB- project 21 december 2011
10
Tot uw dienst ...
Pol Demeurisse
Ondersteuner BaO
Gino Vanherweghe
Ondersteuner BaO
Paul Decuypere
Ondersteuner ICT
Ria Rombouts
Ondersteuner SO
Catherine Van Nevel
Ondersteuner SO
Stijn Maenhaut
Ondersteuner ICT
SNPB- project 21 december 2011
11
Tot uw dienst ...
Marleen Decuyper
Projectleider
Marcel Vanlommel
BaO
Greet Vanderbiesen
VVKSO-ICT
SNPB- project 21 december 2011
12
Stuurgroep
• OVSG: dossierbeheerder + voorzitter
• 1 vertegenwoordiger van elk net
– VSKO: Marleen Decuyper
• Departement
– Jan De Craemer - ICT
– Elke Peeters - nascholing
– Mieke Collin - kwaliteitszorg
• Lerarenopleidingen
– Anne Verhoeven - Lessius Mechelen
SNPB- project 21 december 2011
13
Communicatie
• CPB – coördinatie pedagogische
begeleiding
• CHB – comité hoofdbegeleiders BaO, SO
• CNI – coördin. nascholingsinstellingen
• Coördinatoren nascholingen VSKO
• Begeleiders betrokken vakken
• DLO – Pedagogische cel
• … zo veel als mogelijk
SNPB- project 21 december 2011
14
SNPB- project 21 december 2011
16
Concept Lange Termijn
ICT-integratie =
evident, natuurlijk,
vanzelfsprekend
– niet anders dan
andere
hulpmiddelen
SNPB- project 21 december 2011
17
Strategisch plan – 10 punten
1) Koppelen aan de inhoud van het
leerplan
2) Hoe implementeer ik het geleerde in
de klas?
3) Didactiek
4) Technische vaardigheden
5) Lesmateriaal – hapklare brok –
gesneden brood
SNPB- project 21 december 2011
18
Strategisch plan – 10 punten
6)
7)
8)
9)
Functioneel element in de klas
Evaluatie van en met ICT
Beleid van de school
Ethisch en maatschappelijk aspect
van ICT-integratie
10)Samenwerken met nascholing,
begeleiding, lerarenopleidingen …
SNPB- project 21 december 2011
19
2011-2012: wat deden we?
• BaO: Wereldoriëntatie
– Ondersteuning van 7 trajecten
• SO: Natuurwetenschappen
– Infosessies
– 3 sessies (van traject van 4) met 75
leerkrachten
• ICT:
– Hulpkaarten (zie voorbeelden)
SNPB- project 21 december 2011
20
2012-2013: Wat zullen we doen?
Vast en zeker
• BaO: Wereldoriëntatie
– Ondersteuning van meer trajecten
• SO: Natuurwetenschappen
– Infosessies
– Ondersteuning op de klasvloer
• ICT:
– Hulpkaarten verder uitwerken
SNPB- project 21 december 2011
22
2012-2013: Wat zullen we doen?
Nog verder uitwerken
• Samenwerken met nascholing en
begeleiding, over niveaus heen
• BuO
• Lerarenopleidingen
• Transfer
Idee, vraag  [email protected]
SNPB- project 21 december 2011
23
Hoe inschrijven - aanmelden?
www.nascholing.be
• BaO, BuO, niveauoverstijgend, SO
SNPB- project 21 december 2011
25

similar documents