Korte powerpoint over de SES omkadering BaO

Report
SES-Omkadering BaO
Uitgangspunten
Juni 2012
SES vervangt GOK-lestijden
•
•
•
•
•
Enkel in gewoon BaO
Niet van toepassing in het buitengewoon en secundair ond
SES staat voor lln kenmerken “Socio-Economische-Status”
GOK, GOK+, Rand en Taal zijn opgenomen in deze SES lestijden
Zorg en anderstalige nieuwkomers blijven apart.
• Basisomkadering school bestaat uit:
• Lestijdens volgens de schaal
• SES lestijden
• Additionele lestijden volgens lln/lkr verhouding (18,5lln/lkr)
Welke kenmerken gelden
• Drie leerlingenkenmerken SES
• Opleiding moeder, coëfficiënt 0,2685
• Thuistaal niet Nederlands, coëfficiënt 0,2929
• Schooltoelage, coëfficiënt 0,1205
• Trekkende bevolking, uit huis geplaatste kinderen,…: tellen voor 1,5
maar zitten niet in SES-kenmerken
• BHG geen aparte lestijdenschalen, elke leerling telt voor 1,1
SES versus GOK
• Elke lln met SES kenmerken brengt een deeltje lestijd op
• GOK lestijden pas vanaf 10% GOK leerlingen
• SES omkadering gaat over 8,85 % van de totale omkadering
• GOK, GOK +, Rand en Taal gingen over 6,5 % van de omkadering
• SES lestijden elk jaar herberekening
• GOK was een driejarige cyclus
• SES-lestijden worden per niveau berekend (kleuter en lager apart)
Elke school heeft overzicht van extra lestijden per indicator
• GOK lestijden werden per school berekend
SES inhoudelijk
• Aanvulling decreet basisonderwijs: art 47 schoolwerkplan.
• 5e : de wijze waarop de S via zorg en- gelijke kansenbeleid aan optimale leeren ontwikkelingskansen van al haar kinderen werkt
• Geen opgelegde thema’s meer en geen apart actieplan. Geen
leidraad voor scholen en aldus vrije invulling
• GOK: keuzes maken uit thema’s en apart plan
• Reguliere inspectie neemt focus gelijke onderwijskansen mee.
• GOK specifieke inspectie tijdens derde jaar cyclus
SES en CLB
• Geen inhoudelijke richtlijnen of verwijzingen inzake ondersteuning in
SES regelgeving onderwijs.
• MAAR CLB blijft opdracht hebben in het kader van gelijke
kansenbeleid BaO.
• Geen wijziging in opdracht CLB cfr eigen decreet en BVR. Hierin geven
verschillende artikelen aan dat deze doelgroepen prioritair zijn:
Decreet CLB: art 6, art 17, art 22, art 39
BVR operationele doelstellingen: ondermeer art 17, 18 en
• Gelijke onderwijskansen - SES blijft belangrijk item voor de
bijzondere bepalingen.
SES en CLB-omkadering?
• Geen wijziging in CLB-telwijze 2012-2014
• Geen uitbreiding van GOK-omkadering CLB. Het loslaten van de 10% grens
GOK maakt van elke school een SES school => meer werk voor CLB?
• In onderwijs worden verschillende leerlingenkenmerken gehanteerd:
•
•
•
•
•
SES omkadering gewoon BaO
GOK omkadering BuO (T1 en T3)
GOK omkadering Sec Ond
Werkingsmiddelen gewoon BaO en Sec
Inschrijvingsrecht
Weinig verschillen tussen kenmerken, eerder varianten en samenstelling
van gehanteerde korf. Welke llnkenmerken tellen in toekomst voor CLB?
=> mogelijks verschillen in gevolgen omkadering CLB?

similar documents