Elektrische veiligheid Zonne panelen

Report
Elektrische veiligheid
Zonne panelen
VLAMBOGEN
– 7,8 ampère DC stroom
– Slechte elektrische connecties
– Micro-cracks in panelen
SPANNINGSGEVAAR
Bij calamiteiten
staat er een dodelijke
DC spanning
OVERSPANNING
Zonne panelen hebben de eigenschap meer spanning te
leveren bij koud weer. Daardoor ontstaat er “continue
overspanning.” Traditionele overspanningsbeveiligingen
hebben GEEN oplossing voor dit verschijnsel
VLAMBOOG DETECTOR
DC spanningsgrafiek
zonder vlamboog
DC spanningsgrafiek
met vlamboog
• De vlamboog detector meet het verschil in frequentie
en kan middels een puls uitschakel apparatuur
inschakelen
ISOLATIE BEWAKING
• Continue bewaking van de
isolatiewaarde van de hele
elektrische installatie
• Bij verandering in de
waarden volgt een alarm
en aansturing uitschakel
apparatuur
AARDLEK MONITORING
• Continue aardlek
bewaking van de hele
elektrische installatie
• Bij verandering in de
waarden volgt een alarm
en aansturing uitschakel
apparatuur
DC SCHAKELAAR
• Gemotoriseerde
schakelaar
• 1-2 of 3 strings
• In speciale behuizing
• Op afstand te bedienen
STRING BOX
• Plug & Play optie
• DIN rail montage
• Met/zonder
handbediening
BFA BOX
• Enige fail safe oplossing
in de markt
KLANTSPECIFIEK

similar documents