08_Integralt_intezmeny_kialakitasa_2013_05_02

Report
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Ceglédi Tankerület
Integrált intézményre
vonatkozó javaslatok
Pest megye
Településszerkezeti jellemzők
• Budapest dominanciája
• Hasonló méretű kisvárosok magas száma
Törvényi keretek
Mivel a megye szakképzési tanulólétszáma
10.000 feletti, lehetőség van, több egyenként
5000 tanulólétszám fölötti intézmény
létrehozására
Integrált intézmények száma
• Jelenleg a megyeközponti KIK fenntartásában
működő szakképző iskolák
• Száma: 24
• Összesített tanulólétszáma: 15.000 feletti
• Következtetés: elvi lehetőség 3 intézmény
létrehozására
A 24 intézmény, és azok
elhelyezkedése
9
10
12
11
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Ceglédi Tankerület
6
8
7
5
13
18
23
19
21
3
22
14
20
1
24
17
16
4
2
15
1. Török János - Cegléd
2. Toldi Miklós - Nagykőrös
3. Damjanich J. - Nagykáta
4. Pálóczi H. István - Örkény
5. Fáy András - Pécel
6. Petőfi Sándor - Aszód
7. Madách Imre - Gödöllő
8. Petzelt J. - Szentendre
9. I. Géza király - Vác
10. Király Endre - Vác
11. Selye János - Vác
12. Boronkay György - Vác
13. Ipari SZKI - Nagykáta
14. Bem József - Cegléd
15. Ceglédi Közgazdasági
16. Unghváry L. - Cegléd
17. Kossuth Zsuzsa - Dabas
18. Kós Károly - Érd
19. Eötvös József - Gyál
20. Kiskunlacházi SZKI
21. Szterényi J. - Monor
22. Széchenyi-Százhalombatta
23. Csonka - Szigetszentmiklós
24. Kinizsi Pál - Abony
Intézményszámot befolyásoló
tényezők
• VM-hez kerülő iskolák listájának véglegesítése
(5 intézmény)
• EU- támogatott, megyén túli TISZK projektek
fenntartásában érintett intézmények (2)
• Következtetés: ez hat intézményt jelent,
amelyek nem lehetnek Pest megyei integrált
intézmény tagjai, így csupán 2 integrált
intézmény alakítható ki.
A zöld színnel jelelölt
intézmények kerülnek a VM-hez.
9
10
12
11
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Ceglédi Tankerület
6
8
7
5
13
18
23
19
21
3
22
14
20
1
24
17
16
4
2
15
LÉTSZÁMADATOK
1. Török János - Cegléd
2.
Toldi Miklós
- Nagykőrös
1. Török
János Mezőgazdasági
3.
J. -Szakképző
Nagykáta
és Damjanich
Egészségügyi
4.
Pálóczi H. István - Örkény
Iskola
668 Fő
5. Fáy András - Pécel
6. Petőfi Sándor - Aszód
2.
Miklós
7. Toldi
Madách
ImreÉlelmiszeripari
- Gödöllő
Szakközépiskola,
Szakiskola és
8. Petzelt J. - Szentendre
Kollégium
9. I. Géza király - Vác 906 Fő
10. Király Endre - Vác
11.
Selye János
- VácGimnázi3. Damjanich
János
12.
György - Vác
um Boronkay
és Szakközépiskola
557 Fő
13. Ipari SZKI - Nagykáta
14. Bem József - Cegléd
4.
István Szakképző
15.Pálóczi
CeglédiH.Közgazdasági
Iskola
és Kollégium
16. Unghváry
L. - Cegléd370 Fő
17. Kossuth Zsuzsa - Dabas
18. Kós Károly - Érd
5. Fáy András Mezőgazdasági
19. Eötvös József - Gyál
Szakképző Iskola
444 Fő
20. Kiskunlacházi SZKI
21. Szterényi J. - Monor
22. Széchenyi-Százhalombatta
ÖSSZESEN:
2 945 Fő
23. Csonka - Szigetszentmiklós
24 Kinizsi Pál - Abony
2 integrált intézmény kialakításának
szempontjai
• Földrajzi tényezők:
– Az érintett szakképző iskolák elhelyezkedése
alapján egyértelműen egy északi és egy déli
intézményi csoport mutatható ki.
• EU-támogatott, fenntartási időszakban lévő
pest megyei TISZK projektek
– A földrajzi és a TISZK projekt szempontja
egybeesik, ugyanis az egyik fenntartási időszakban
lévő projekt helyszíne északon, a másik pedig
délen van:
» Északon: VÁC
» Délen: DABAS
Következtetés
• A tanulólétszámok alapján a két integrált
intézmény leendő tagiskolái:
• 1) Északi integrált intézmény: 1 székhely + 5
tagiskola
• 2) Déli integrált intézmény: 1 székhely + 11
tagiskola
A Boronkay György Műszaki Középiskola és
A kék színnel jelölt iskolák
Gimnázium a budapesti székhelyű CENTROSZET
alkotják
azuniós
északi
integrált
TISZK
tagjaként
fenntartási
kötelezettségű
projekttel rendelkezik, ezért 2017-ig független
intézményt.
intézmény marad.
9
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Ceglédi Tankerület
10
SZÉKHELY:
12VÁC 11
6
8
7
5
13
18
23
19
21
3
22
14
20
24
17
16
4
2
Székhely: VÁC
1
15
LÉTSZÁMADATOK
1.
- Cegléd
6. Török
PetőfiJános
Sándor
Gimnázium,
2.
Toldi Miklós
- Nagykőrös és
Gépészeti
Szakközépiskola
3.
Damjanich J. - Nagykáta
Kollégium
313 Fő
4.
István
- Örkény
7. Pálóczi
MadáchH.Imre
Szakközép5.
Fáy András
- Pécel
iskola
Szakiskola
és Kollégium
6. Petőfi Sándor - Aszód871 Fő
7.
Imre -SzakközépGödöllő
8. Madách
Petzelt József
8.
Petzelt
J. - Szentendre384 Fő
iskola
és Szakiskola
9.
Vác
9. I.I. Géza
Géza király
Király-Közgazdasági
10.
Király Endre - Vác 602 Fő
Szakközépiskola
11.
Vác Szak10. Selye
KirályJános
Endre- Ipari
12.
BoronkaySzakiskola
György - Vác
középiskola,
és
13.
Ipari SZKI - Nagykáta
Kollégium
1 141 Fő
14.
Cegléd és
11. Bem
SelyeJózsef
János-Humán
15.
Ceglédi Közgazdasági
Zeneművészeti
Szakközép16.
Unghváry L. - Cegléd406 Fő
iskola
17.
Zsuzsa
- Dabas
12. Kossuth
Boronkay
György
Műszaki
18.
Kós Károly
Érd
Középiskola
és-Gimn.
992 Fő
19. Eötvös József - Gyál
20.
Kiskunlacházi SZKI 4 709 Fő
ÖSSZESEN:
21. Szterényi J. - Monor
22.
Széchenyi-Százhalombatta
Székhelyintézmény:
23. Csonka - Szigetszentmiklós
KIRÁLY ENDRE
24. Kinizsi Pál - Abony
A narancssárgával jelölt iskolák
alkotják a déli integrált
intézményt.
9
12
8
18
23
22
20
Székhely: DABAS
LÉTSZÁMADATOK
1. Török
János - Cegléd és
13.
Ipari Szakközépiskola
2. Toldi Miklós - Nagykőrös
Szakiskola
844 Fő
3. Damjanich
J. - Nagykáta
14.
Bem József Műszaki
Szak4. Pálóczi H. István - Örkény
984 Fő
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közép- és Szakiskola
5. Fáy
András
- Pécel
Ceglédi Tankerület
15.
Ceglédi
Közgazd.
és Infor10
6. Petőfi
Sándor - Aszód 505 Fő
matikai
Szakközépiskola
7. Madách
- Gödöllő
11
16.
UnghváryImre
László
Kereskedelmi
Vendéglátóipari
Szakkö8. és
Petzelt
J. - Szentendre
6
zépiskola
Szakiskola
9. I. Gézaéskirály
- Vác 813 Fő
17.
Zsuzsanna
10.Kossuth
Király Endre
- VácSzak7
képző
Iskola
és Kollégium
736 Fő
11. Selye
János
- Vác
18.
Károly SZKI
617 Fő
12.Kós
Boronkay
György - Vác
5
19.
József
Közgazdasági
13.Eötvös
Ipari SZKI
- Nagykáta
13
Szakközépiskola
14. Bem József - Cegléd 226 Fő
20. Kiskunlacházi Szakközép- és
15. Ceglédi Közgazdasági
3
Szakképző
Iskola
565 Fő
19
21
16. Unghváry L. - Cegléd
21. Szterényi József Szakközép17. Kossuth Zsuzsa - Dabas
iskola és Szakiskola
647 Fő
18.
Kós
Károly
Érd
14
1
22. Széchenyi István SzakközépSZÉKHELY:
24
19. Eötvös
József - Gyál 285 Fő
17
iskola
és Gimnázium
DABAS
16
15
20.Csonka
Kiskunlacházi
SZKI Szak23.
János Műszaki
4
21. Szterényi
J. - Monor 468 Fő
középiskola
és Szakiskola
22.Kinizsi
Széchenyi-Százhalombatta
24.
Pál Gimnázium és
2
23. Csonka - Szigetszentmiklós
Szakközépiskola
101 Fő
24. Kinizsi Pál - Abony 6 791 Fő
ÖSSZESEN:
Székhelyintézmény kiválasztási
folyamata - ÉSZAK
SZÉKHELY: VÁC
Király Endre Ipari
Szakközépiskola,
Szakiskola és
Kollégium
Kiválasztás szempontjai:
• Fenntartási szakazban lévő projekt
• A tanulólétszám váci koncentrációja
egyértelmű
– Az össztanulólétszám több mint 50%
váci illetőségű
– A legnagyobb létszámú intézmény
– A település a régióban központi helyet
foglal el
Székhelyintézmény kiválasztási
folyamata - DÉL
SZÉKHELY: DABAS
Kossuth
Zsuzsanna SZKI és
Kollégium
Kiválasztás szempontjai:
• Elérhetőség, megközelíthetőség (központi
elhelyezkedés + főútvonal + autópálya)
• Infrastrukturális feltételek (OKTISZK Központi
képzőhelye, bútorozott irodák, informatikai
segédeszközök stb.)
• Fenntartási szakaszban lévő projekt
tagiskoláinak elhelyezkedése (4 intézmény 35
km-es körzeten belül)
• Integrációs hagyományok(OKTISZK,
szakmailag rendben lezárt projekt)
FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

similar documents