Dana Lim - Kemiens Dag

Report
Kemiens
13
Dag
Dana Lim A/S
- Formulatorvinklen
120 ansatte
2 medarbejdere i miljøafdelingen
Salg til industri, professionelle og
forbrugere
500 produktrecepter
400 råvarer
350 stoffer
Dana Lim A/S
Kontaktlim
Produkttyper
Montagelim
Fugemasse
Spartelmasse
Vævlim
Kit
Plastisk træ
Tapetklister
Kontor &
hobby lim
Industrilim
Trælim
Kontor &
hobby lim
Udfordringerne
ANVENDELSE
Leverandør
SDS
Leverandør
SDS
Dana Lim
SDS
Kunde
Internt
Upstream/leverandører
Downstream/kunder
Udfordringerne
ANVENDELSE
SDS
Leverandør
Leverandør
SDS
Dana Lim
SDS
Kunde
Status på Dana Lim A/S:
- 150 råvarer: ES ift. brug i produktion
- 100 produkter: ES ift. brug hos kunder
- Pt. modtaget 6 ES på råvarer - 1 råvare udløser krav om ES på produkt
Overensstemmelsestjek ift. intern brug
ES-data implementeret i APB og Produktionsmetode
Næste skridt: ES for produkter…
Mangler: Råvare-ES’er, IT-værktøj og evt. uddannelse?
Udfordringerne
ANVENDELSE
Leverandør
SDS
Leverandør
SDS
SDS
Dana Lim
Kunde
Har kommunikeret vores og vores kunders brug 1 år før reg. deadline
Hvor meget skal vi presse leverandørerne ift. manglende ES?
- de er jo i samme båd som os… (mangler IT-værktøj og ES’er)
- vi er ikke selv klar til at arbejde videre med ES’er i eSDS
Overensstemmelsestjek… Hvad gør vi, når det ikke passer?
Kommunikation… Virker det i praksis?
ES-eksempler
Citronsyre i industrilim - formulering:
Brugsfrekvens: 1 gang pr dag…
Konsekvens: Ved 2 batch  2 operatører?
Øvrige parametre i ES:
Påvirkningsvarighed: >4h (<5 min.)
2 batch = 10 min
Talt med leverandør:
- en fejl, ikke vigtigt for sikkerheden…
ES-eksempler
Silanforbindelse X i siliconefugemasse
H302 - Farlig ved indtagelse.
H314 - Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Kogepunkt: 220C, Damptryk: 0,002 kPa
Formulering af tætningsmasser:
”Opbevares under lås. Undgå uautoriseret adgang.”
Ætsende - ikke giftigt. Ikke et krav på dansk industrivirksomhed
”Efterfyld og håndter kun produktet i et lukket system.”
Proc5  Blanding/iblanding - batchvis, flere stadier/betydelig kontakt
ES-eksempler
Silanforbindelse X i siliconefugemasse
”Restgas skal tilføres et egnet spildgas-forbrændingsanlæg.”
Ikke krav om luftrensning på afkast iht. Miljøgodkendelse…
Øvrige parametre i ES - miljø:
Daglig mængde: 1000 kg/dag (max. 14 kg/dag)
Emissionsfrigivelsesfaktor - luft: 2,5%
Max. emission i ES: 1000 kg/dag x 2,5%/100% = 25 kg/dag
Dana Lim’s råvare forbrug: max. 14 kg/dag
Udfordringerne
ANVENDELSE
Leverandør
SDS
Leverandør
SDS
Dana Lim
SDS
Kunde
Kommunikation med leverandør/registrant
Er Dana Lim en vigtig nok kunde?
Enige i SIEF-gruppen
ES-eksempler
Silanforbindelse Y i fugemasse
H226 - Brandfarlig væske og damp.
H332 - Farlig ved indånding.
Kogepunkt: 122C, Damptryk: 11,9 hPa
Anvendelse af tætningsmasser; forbruger:
Pr. anvendelse: 75 ml fugemasse
Anvendelseshyppighed: 3 gange/år
Why not make the frames wide?
“Based on the feedback we received by ECHA during other
registration processes…
We know, that exposure scenarios with RCRs
close to 1 are considered critical and undergo a
stricter evaluation process by ECHA.
Thus, it is not our strategy to register exposure scenarios with
RCRs closely below 1 with intent.
If a scenario turns out to have a RCR well below 1 we don’t
change the parameters until data get available which
demonstrate the need for change.
The links above provide you with everything you need to perform
scaling.”
Udfordringerne
ANVENDELSE
SDS
Leverandør
SDS
Leverandør
Dana Lim
SDS
Kunde
Kommunikation med kunder…
Hvordan sikrer vi, at REACH ikke bare bliver det ”administrative bøvl”, vi
selv sidder med, men rent faktisk højner sikkerheden hos vores kunder?
Ressourcer og ekspertviden falder ned igennem forsyningskæden…

similar documents