bem józsef általános iskola nyíregyháza

Report
BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA
NYÍREGYHÁZA
„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, azt amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
( Szent-Györgyi Albert )
Tantestületünk
Vezetőség
Igazgató: Kovács Csaba
Alsó tagozatos
Felső tagozatos
igazgatóhelyettes:
igazgatóhelyettes:
Spisákné Karasz
Dr. Baloghné
Katalin
Mester Éva
Gazdasági
igazgatóhelyettes:
Major Lászlóné
1. évfolyam
2010/2011-es tanév
1.a osztály: iskolaotthonos képzés
Tanító nénik: Orosz Mária
Veres Csilla
1.b osztály: iskolaotthonos képzés
Tanító nénik: Gecse Katalin
Kulcsár Edit
Munkaközösségeink
•
Alsó tagozatos matematika munkaközösség
•
Alsó tagozatos magyar munkaközösség
•
„A” szakos (magyar, történelem, ének, rajz)
•
„B” szakos (biológia, földrajz, technika)
•
„C” szakos ( matematika, fizika, kémia )
•
Idegen nyelvi
•
Osztályfőnöki
•
Testnevelés
munkaközösség vezető: Ungváriné Bacskai Erika
munkaközösség vezető: Tóth Istvánné
munkaközösség vezető: Buda Barnáné
munkaközösség vezető: Kovácsné Bobik Mária
munkaközösség vezető: Sziklainé Mándy Márta
munkaközösség vezető: Lászlóné Nagy Mária
munkaközösség vezető: Tóth Zoltánné
munkaközösség vezető: Szekér Lászlóné
Tantestületünk
Alsó tagozat
Bálint Pálné
Bandik Liliána
Gecse Katalin
Kabácsné Kováts Emese
Kissné Csatáry Tünde
Kósáné Borbás Erzsébet
Kulcsár Edit
Kurucz Valéria
Orosz Mária
Petri Sándorné
Petrikovics Zsuzsanna
Róka Zsoltné Szinyei Krisztina
Szlovik Erzsébet
Tamás Gabriella
Terebesiné Kiss Csilla
Tóth Istvánné
Ungváriné Bacskai Erika
Hajduné Gyarmathy Ilona
Bor Mihályné
Pedagógusok
2.a
3.b
1.b
2.b
4.a
2.a
1.a
2.b
1.a
4.a
3.b
3.a
3.c
3.c
3.a
4.b
4.c
4.b
tanító - főtanácsos
tanító - főtanácsos
tanító
tanító
tanító
tanító
tanító
tanító
tanító
tanító
tanító
tanító
tanító
tanító
tanító
tanító-tanácsos
tanító
napközis nevelő
mentortanár
Tantestületünk
FELSŐ TAGOZAT
Név
Buda Barnáné
Schmidtné Kádár Andrea
Fogarasiné Krámer Erzsébet
Nagy Edit
Dr.Kerekesné Kádár Mariann
Kosztik Andrea
Kissné Jenei Éva
Kovácsné Bobik Mária
Lászlóné Nagy Mária
Losonczi Lászlóné
Nagyné Vass Emma
Gál Mariann
Ráczné Cserés Erzsébet
Gubacsiné Deme Katalin
Szabó Péterné
Szekér Lászlóné
Sziklainé Mándy Márta
Szűcs Attiláné
Tóth Zoltánné
Veress Krisztina
Ungvári Sándor
Pedagógusok
szak:
O.f.
magyar-ének
8.b
történelem-ének
6.b
matematika-rajz
testnevelés
8.c
magyar-földr.- tört.
7.b
angol
mat.-fiz.-informatika
biológia-technika
6.a
angol földrajz-testnevelés
8.a
angol
angol
földrajz-testnevelés
7.c
történelem
5. a
testnevelés-gyógytestnevelés
biológia-testnevelés
5.b
kémia-matematika
7.a
angol
biológia-technika
6.c
magyar-ének
földrajz-népművelés
5.évf.
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár tanácsos
tanár
tanár
tanár
tanár tanácsos
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár
tanár
napközis nevelő
A pedagógus munkát
közvetlenül segítők
Könyvtáros:
Bodánszky Ágota
Szabadidő-szervező:
Nagy Edit, Schmidtné Kádár Andrea
Ifjúságvédelmi felelős:
Kovácsné Fizeli Tünde
GYED-en, GYES-en lévő nevelők:
Kovácsné Jakubovics Krisztina
• Logopédus:
Mikó Boglárka
• Védőnő:
Bodóné Jánvári Edit
• Iskolaorvos:
Dr. Kántor Irén
TÁRGYI FELTÉTELEINK
•
•
•
•
•
Tantermeink száma: 32 db
Ebből szaktanterem: 8 db
4 nyelvi labor
2 számítástechnikai labor
Interaktív terem
•
•
Tornacsarnok 600 férőhelyes
lelátóval, 4 öltözővel
Salakos futópálya
•
•
•
•
Könyvtár
Stúdió
Ebédlő
Orvosi rendelő
Évfolyamonkénti
tanulólétszámunk
1-2. évfolyam ( bevezető szakasz):
120 fő
3-4. évfolyam (kezdő szakasz):
146 fő
5-6. évfolyam ( alapozó szakasz ):
153 fő
7-8. évfolyam ( fejlesztő szakasz):
155 fő
Összes tanulólétszám: 574 fő
TAGOZATAINK
• Emelt szintű angol oktatás
TAGOZATAINK
Sportosztály
Országos kompetenciamérés
eredményei 2010
4. évfolyam
Országos átlag
Az írásminőség
fejlettsége
Az olvasáskészség
kiépültsége
Az elemi számolási
készség kiépültsége
Iskolai átlag
Eltérés az országos
átlagtól
71
73
3%-kal jobb
85
89
5%-kal jobb
93
94
1%-kal jobb
Országos kompetenciamérés
eredményei 2009
6. évfolyam
Matematika
527
489
Iskolai átlag
Országos átlag
Iskolai átlagunk az országos átlagtól 8%-kal volt jobb.
Szövegértés
Iskolai átlag
Országos átlag
573
513
Iskolai átlagunk az országos átlagtól 12%-kal volt jobb.
Országos kompetenciamérés
eredményei 2008-2009
8. évfolyam
Matematika
Iskolai átlag
Országos átlag
518
484
Iskolai átlagunk az országos átlagtól 2009-ben 7 %-kal volt jobb.
Szövegértés
Iskolai átlag
Országos átlag
554
502
Iskolai átlagunk az országos átlagtól 2009-ben 10 %-kal volt jobb.
VERSENYEREDMÉNYEINK
Csapatversenyek
Kézilabda
Városi, megyei 1. területi
1., 2., országos 2., 6., 7.
hely
Röplabda
Területi 1. hely
Játékos sportverseny
Városi 1., megyei 2.,
területi 4. hely
VERSENYEREDMÉNYEINK
helyesírás
1., 2., 3.
szövegértés
1., 2.
területi
szövegértés
2. hely
országos
szövegértés
Arany fokozat
megyei
VERSENYEREDMÉNYEINK
városi
1., 2.
megyei
3.
országos
6. , 9.
városi
1.
megyei
2., 9.
8. évfolyam beiskolázása
100%-os
4%
28%
68%
Gimnázium
Szakközépiskola
Szakiskola
Továbbtanulási megoszlás
középiskolánként 2010-ben
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Gimnázium
Szakközépiskola
Széchényi
Wesselényi
Vásárhelyi
Sipkay
Bánki
Inczédy
Krúdy
Kossuth
Arany
Vasvári
Kölcsey
Zrínyi
0
GYÓGYTESTNEVELÉS
Szakemberek szerint az általános iskolai tanulók legalább 20 % - nál
található olyan állapot, amely indokolttá teszi a gyermek
gyógytestnevelésre való utalását. Iskolánkban a gyógytestnevelés 3
csoportban működik ( egy alsós és két felsős csoport).
TANÓRÁN KÍVÜLI
FOGLALKOZÁSOK
Szakkör, felzárkóztatás,
gyógytestnevelés
Zeneiskola
DSE
Klubnapközi
Hittan
Számítástechnika
Néptánc
RENDEZVÉNYEINKBŐL…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cinkeavató
Népköltészet hete
Jeles napok
Egészségnap
„Christmas party”-angol
hagyományok
„Bem Kupa”- sportversenyek
„Bem Nap”- megyei és városi
szaktárgyi versenyek
Művészeti Napok
Megyei Vers és rímfaragó verseny
Áprilisi angol kulturális délután
Madarak és fák napja
Az iskolai munkát segítő
civil szervezetek
• „Ablak a 3. évezredre” Alapítvány
Célja: az informatikai-számítástechnikai oktatás
tárgyi feltételeinek javítása.
• Bem DSE
Célja: a diákolimpiai versenyek finanszírozása,
a mindennapos testnevelés feltételeinek biztosítása.
Az iskola
alapdokumentumai
• SZMSZ
• Pedagógiai program
• Házirend
Elérhetőségeink
BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA
Nyíregyháza, Epreskert utca 10.
42/406-769
42/406-768
E-mail: [email protected]
Honlap: http://bemiskola.nyiregyhaza.egzinet.hu
Köszönjük megtisztelő
figyelmüket!

similar documents