Erkek: 9 yaş-5. sınıf

Report
• ÇOCUKLARDA
PSİKOLOJİK
ÖZELLİKLERİN
RESİMLERE
YANSIMASI-
•
•
KAYNAK: HALUK
YAVUZER’İN RESİMLERİ
İLE ÇOCUKLARI TANIMA
ADLI KİTABI
NİHAL MACCARIO
ÇOCUKLAR VE YAPTIKLARI RESİMLER
Çocuğun bize kendini yansıtması ve olaylar hakkında
duygu ve düşüncelerini ifade etmesinde,yalın bir anlatım
aracı olan resmin önemi büyüktür.
Resim yolu ile kendini anlatımının kolay olması,yaşı
ve kişilik özellikleri nedeniyle sözlü iletişim kurmakta
güçlük çeken çocukları tanımada önemli bir araç
olabilmektedir .
Çocuğun kişisel ve sosyal gereksinimleri bazı sanatsal
sembolleri kavramalarıyla yakından ilgilidir.
Çocuğun dünyasında çizim ve boyama işlemleri
sonucunda oluşan lekeler, belli belirsiz çizgi ve şekiller,
iletişimin ve kabul görmenin belirtileridir
•
Resim çocuğun bireysel ve çevresel özelliklerinin yanı
sıra tutum ve tepkilerinin bir göstergesi olarak
değerlendirilebilir
• Çocukların psikolojileri ile ilgili özellikleri resimlerinde
ortaya çıkabilmektedir.
• Aile fertlerini çizmeyi reddetmesi,ebeveyn figürlerinin
olmaması,parçalanmış aileyi,sevgi eksikliğini,anne
baba ve çocukların arasına nesnelerin
yerleştirilmesini,aile bireylerinin arasına
köprü,gökdelen.cami,ev,yol,ırmak,ağaç çizilen
resimlerin varlığı iletim probleminin bir kopukluğu
olarak görülebilir.
• Anne babanın çok büyük çocuğun çok küçük olarak
çizilmesi ya da anne babadan birinin büyük diğerinin
küçük çizilmesi ailede baskıyı,huzursuzluğu,baskıcı
ve otoriter tutumu,anne babaların çok abartılı çizimi
onlara duyulan hayranlığı da temsil edebilir.
• Resimlerde anne baba ve küçük kardeşin el ele
tutuşmuş olması;diğer çocuğun ayrı çizilmesi yada
hiç çizilmemesi ,sevginin yoksunluğunu yada kardeş
kıskançlığını,kendisini yok saydığının bir göstergesi
olarak düşünülebilinir.
• BAŞKALARI İLE İLETİŞİMİN
GÖSTERGESİ OLARAK RESİM
• İLETİŞİM KOPUKLUĞU:Genellikle ailede
baskıcı bir tutumun neden olduğu bir durum
olarak iletişim kopukluğu
yaşayabilmektedirler.
• Bu durum çocukta,öz güven duygusundan
yoksunluk,arkadaş ilişkilerinde saldırgan
tutum,sınıf içi ve dışında olumsuz
davranışlar,derslerde başarısızlık,kabus
görme,parmak emme,sürekli dikkat
çekmeye çalışma, aşırı yemek yeme,
parmak emme,tırnak emme gibi belirtilerle
kendini gösterebilmektedir.
• HALUK YAVUZER’İN KENDİSİNE DANIŞAN OLARAK GELEN
ÇOCUKLARIN RESİMLERİNDEN TESPİT ETTİĞİ
ÖZELLİKLER:
• ÇEVRESİ İLE İLETİŞİM SORUNU OLAN ÇOCUKLARIN
RESİMLERİNDE GÖRÜLEN ÖZELLİKLER
• 1-Kendini çevresinden dışlanmış olarak gören çocuk yaptığı
resimde kendisini grubun dışında bırakması.
• 2-Kendisi ile ailesinin arasına ağaç,ev yada nesne figürü
koyarak kendisini bir dağda ailesini bir dağda çizmesi.
• 3-Yakın çevresinde yücelttiği,korktuğu kişi ile kendisi arasına
gökdelen koyması.
• 4-Aile üyelerini kağıdın farklı yönlerine dağıtarak çizmesi.
• 5-İletişimi olmadığı aile üyesini “Kağıdımda yer kalmadı”
diyerek resmine koymaması.
• 6-Kendini yalnız başına kayıkla denize açılmış olarak
göstermeye çalışması
• 7-Aile üyeleri ya da dışladığı bireylerin yerine başka kişi ve
semboller koyması.
• 8-Ailedeki kişilerin yerine isimlerini yazması
• 9-Aile üyelerini farklı ortamlarda farklı
eylemleri yaparken göstermesi.
• 10-Aile üyelerini arka arkaya sıralanmış
olarak göstermesi.
• 11-Anne ve babasının çocuklarına sırtını
dönmüş olarak göstermesi.
• 12-Yaptığı resimde özlemini çektiği kişiyi
yanındaymış gibi göstermesi.
• 13-Aile üyelerini birbiri ile iletişimsiz olarak
göstermesi
AİLEDE İLETİŞİM KOPUKLUĞUNU
GÖSTEREN RESİMLER
• Kız-11 yaş-5.sınıf
• Baskın anne
modeli ve
özgüveni yokAilede iletişim
kopukluğu var.
Baskın anne bir
dağda resim
yapan çocuk
kendisini kardeşi
ve babası ile
başka bir dağda
çizerek iletişim
kopukluğunu
belirtmiş
Aile ile iletişim
yetersizliğini
vurgulamak için
ya özlem
duydukları aile
bireyleri ile aynı
koltuğu
paylaşmak
yada kendilerini
ayrı bir kayıkta
resmederek
duygularını dile
getirmektedirler
• Erkek: 9 yaş-5.
sınıf
• Uyumsuz
• Aile resmi
çizerken kendisini
kayıkla denize
açılırken anne
baba ve kardeşini
kumsalda
güneşlenirken
çizerek aile
içindeki
yalnızlığını ve
ilgisizliği dile
getirmiştir.
• Kız:11.9 yaş Çevreyle
uyumsuz ilişkileri
var.Tartışmalı ve
babanın ilgisizliği ve
anne-baba –kardeşle
olumsuz gergin
ilişkiler.
• Resmin üs kısmına
kendisini çizerken orta
kısma annesi ile
ablasını-babasını ve
yukarı köşeye farklı
yöne çizdiği baba
figürü ile ailesi ile
arsındaki iletişim
kopukluğunu dile
getirmiştir
• Kız-12.2 yaş6.sınıf-Baş
ağrısı ve
tırnak yeme
sorunu var.
Babasının
işine çok
düşkün
olduğunu
düşünürken
aile üyelerini
resimde arka
arkaya
sıralayarak
aile içi
iletişimdeki
kopukluğu
dile getiriyor
• Erkek-13 yaş 8.
sınıf-Parmak
emme ve 6
yaşına kader
altını ıslatma
sorunu
yaşamış.Kendi
• sini ve kardeşini
resme
katmadan aile
üyelerini farklı
ortamlarda
eylem halinde
gösterirken
iletişim
kopukluğunu
dile getirmeye
çalışmış
• Kız:10
yaş
• Kız-9 yaş.Aşırı
yemek yeme
sorunu var.Aile içi
ilişkileri
sağlıksız.Resmini
açıklarken ”Babam
arkasını dönmüş
bana bakıyor”
deyip ailesi ile
arasına ağaç
figürü koyarak
anne ve kardeşinin
yönlerini
değiştirerek
aralarındaki
iletişim
kopukluğunu
göstermeye
çalışmıştır.
Kız:8 yaş.
3.sınıf.Korkuları ve
kabuslar var.Babası
ile iletişimi yok
annesi ile zaman
zaman mektupla
iletişim kuruyor.
Anne babasını
çocuklarına sırı
dönük çizerken
aralarına da ağaç
figürü koyup
annesine not
yazarak aile içi
iletişim kopukluğunu
göstermeye
çalışıyor
• Anne ve babasının
süregelen
tartışmalarına
sürekli tanık olan 8
yaşındaki kız
çocuğu aile üyeleri
ile sağlıklı bir
iletişime sahip
değildir.Çocuk
resmine anne-baba
ve çocuk figürü
yerine sözcük
olarak yazarak
sağlıksız aile
ortamını
göstermeye
çalışmıştır
10 yaşındaki erkek
çocuk aile resmini
yaparken
kompartmanlaştırmıştır.
Aile üyelerinin
birbirinden ayrı bir
kutu içine
yerleştirerek
iletişim
kopukluğunu
göstermeye
çalışmıştır.
4 yaşındaki kız
çocuk. Aile içi
iletişimin yetersiz
olduğu bir ailede
yaşayan çocuk
anne yerine aile
olarak algıladığı
anneannesini
çizerek anne ve
babasından ne
denli dışlandığını
göstermeye
çalışmaktadır
6 yaşındaki
erkek çocuk
parçalanmış
bir aileden
gelmektedir.
Çocuk aile
resmi
yaparken
kendisine
bakan
anneannesi
ile güneşi
“aile” resmi
olarak
çizmiştir
Erkek:7yaş.1.sınıf.
Baskılı bir ağabey
ile çocuğa zaman
ayırmayan baba
modeli ile sağlıksız
duygusal ve sosyal
iletişimin olmadığı
bir aile ortamında
çocuk ağabeyinden
hem korkmakta
ancak hem de
yüceltmektedir.
Bunu annesi
babası ve kendi ile
ağabeyinin resmi
arasına bir
gökdelen koyarak
göstermektedir.
AİLE ÜYELERİNİ RESME
KOYMAMA
Erkek.9 yaş4.sınıf.Arkadaş iliilişkilerinde taşkın
ve saldırgan
davranış gösteren
çocuğun babası ile
ilişkisi olumlu
değildir.Aile resmi
yaparken
babasını “sayfada
yer kalmadı
diyerek öteki
sayfaya çizmiştir
Erkek: 9
yaş
Aile resmi
yaparken
“yer
kalmadı”
diye
iletişim
yetersizliği
yaşadığı
annesi
resmine
sığdırama
mıştır.
Yedi
yaşındaki
kız çocuk
“Canım
babamı
yapmak
istemedi”
diyerek
sadece
kendisi ile
annesinin
resmini
yapmakla
yetinmiştir
.
Erkek.12
yaş.7.sınıf.Yalnız
kalma korkusu
bazen de yalan
söyleme görülüyor.
Anne baba çocuğa
yeterli zaman
ayırmıyor ilişkilerde
olumsuz.Kendisini
babası ile aynı
koltukta
resmederek
babasının ilgisine
olan gereksinimini
ifade ederken
kardeşini resmine
koymayarak onunla
olan çatışmasını
dile getirmektedir
• Erkek:8
yaş.Hırçın ve
saldırgan,kurallara uymuyor.
• Çocuğa karşı
baskılı, koruyucu,
çocuğun ilgi
görmediği bir
ortam var.Çocuk
resminde baskılı
ve döven babayı
bir asansöre
hapsederek elini
sakat çizerek onu
zararsız kılma
çabasını dile
getirmektedir.
Erkek:7
yaş.2.sınıf.Altını
ıslatma ve korku
sorunu
var.Resmine
kağıdı
kullanışı,resme
ayrılan yer ve
renklendirme
itibari ile
olumsuzluk ifade
eden bu resimle
çocuk aile
üyelerinin tümünü
kağıt içinde
küçücük bir
mekana ve siyah
renkle
resmederken
içinde bulunduğu
mutsuz ortamı
resmetmeye
çalışmıştır.
Kız: 9
yaş.3.sınıf.İletişi
m kopukluğu ve
yalnızlık
duygusu
var.Babasının
bazı kötü
alışkanlıkları
olması nedeni
ile çok
sevmesine
rağmen zaman
zaman ondan
nefret eden
ardından da
bunalıma giren
çocuk içinde
bulunduğu
yalnızlıkla
bunalım ve
suçluluk
duygusunu
kendisini
hapiste
göstererek ifade
etmektedir.
Erkek: 9
yaş.4.sınıf.Baba-çocuk ilişkisi
olumsuz.Çocuk
anne figürünü
sevgiyi
simgeleyen
kalp resimleri
ile
süslerken,baba
daki şiddet ve
öfkeyi çizgileri
ile ortaya
koyarken
nefretini de
babaya
yönlenen yılan
figürü ile ifade
etmeye
çalışmaktadır
Çocuk
resminde
kendisini
sıklıkla döven
üvey
babasının sol
elini daha
uzun çizerek
“Sen he
döverim”
şeklinde tehdit
cümlesi ile bu
ifadeyi
pekiştirmekte
dir.
• Kız:9 yaş
• Resminde
annesinin
iki eline iki
farklı silah
ile büyük
annesini de
elinde
balonla
gösteren
çocuk aile
içinde
yaşanan
huzursuzlu
ğu dile
getirmiştir
PARÇALANMIŞ AİLE İLE İLGİLİ
RESİMLER
• Parçalanmış aileden gelen çocuklar,resim
yaparken; içinde bulundukları oramdaki
mutsuzlukları ile özlemlerini dile
getirirler.Parçalanmış aile ortamı farklı yaşlardaki
çocukları değişik biçimlerde etkileyebilir.
• Okulöncesi dönemde: Çocuğun kendi yaşının
altında davranışlar gösterebilmesi , aşırı ilgi ve
yardım isteği-ana baba ayrılığında kendini suçlu
hissetme,güvensizliğin başlaması,benlik
saygısında azalma,öğrenme sorun yada
bunalım görüntüsü verebilmektedir.
• İlköğretim yaşlarında: Anne babaya karşı düşmanca tavır,anne
baba tarafından unutulacağı ile ilgili endişe duyma,düşük okul
başarısı görülebilmektedir.
• Ergenlik döneminde:Anne babaya karşı düşmanca tavır
geliştirme,bunalım görüntüsü,düşük okul
başarısı,utanma,gelecekte ekonomik durumun daha
kötüleşeceği ile ilgili endişelenme görülebilmektedir.
• Ayrıca Psikosomatik baş ağrısı,karın ağrısı,dışkı kaçırma gibi
belirtiler yanında,uyumsuzluk,otorite ve kurallar karşı tepkili
olma,aşırı hareketlilik,yalan söyleme hatta çalma davranışı
görülebilmektedir.
• Parçalanmış ailedeki çocukların resimlerinde görülebilecek bazı
özellikler:
• Parçalanmış ailesi olduğu halde “Aile resmi” yaptığında
kendisini ailesi ile birlikte göstermesi.
• Aile üyelerinin tümünü, birbirine sırtını dönmüş olarak
göstermesi.
• Evin iki ayrı penceresinde kendisini ve sevdiği kişiyi göstermesi
PARÇALANMIŞ AİLE
Erkek:8 yaş.
Babasını
haftada bir kez
görüyor.Altını
ıslatma sorun
var.”Ağladığı için
çocuğu döven
baba ve
babasına haber
verip onu döv
diyen anne”
konulu resmi
yaparken
ailesine kaşı
duygularını
yaptığı resimle
dile getiriyor
Kız:8yaş.
Parçalanmış
bir aileden
gelmesine
karşın anne
babasıyla
bulunduğu
mutlu ve
sıcak aile
ortamını
resmederken
özlemini de
ifade etmeye
çalışmaktadır
Kız: 7,9
yaş.2.sınıf.Saldır
ganlık gösteriyor.
Resminde aile
bütünlüğü ile ilgili
özlemini çizmiş
ve yazı eklemiş.
Annesinin ikinci
evliliğine karşı
hal anne ve
basıyla
mutluluğu
aradığını ifade
etmeye çalışıyor
Erkek: 11
yaş.Çevresine
zarar verme
ve
uyumsuzluk
sorunu
var.Anne ve
babası
birbirinden
ayrı olan bu
çocuk,aile
resmi çizilmesi
istendiğinde
babasının yurt
dışında
olmasına
rağmen anne
ve babasına
sarılmış bir
çocuğu
resmetmiştir.
Erkek: 12 yaş.
7.sınıf.Aşırı
hareketli,tırnak
yeme yalan
söyleme
görülüyor.
Parçalanmış aile.
Aile içinde
kopukluğu ve
yetersizliği ifade
etmek
için,resminde tüm
aile üyelerini sırtı
dönük olarak
çizerken ev
ortamındaki bu
olumsuzluğu dile
getirmeye
çalışmaktadır
Parçalanmış
ailesi olan
çocukta,
davranış
bozukluğu ve
dışkı kaçırma
gözlenmiştir. Aile
resmi yaparken
,çocuk kendi
dağılmış ailesi
yerine tüm birey
ve araç gereçleri
ile kalabalık bir
aile resmetmiş
böylece mevcut
şartlardaki
mutsuzluğuyla
özlemlerini açık
bir şekilde dile
getirmektedir
Erkek: 10 yaş.
5.sınıf.Yalan
söyleme,çalma,
kavgacı özellikler
gösteriyor.Resminde aile içinde
bulunduğu
olumsuzluğu,babası
na olan hıncını
yansıtırken yapılan
cümle tamamlama
testinde de belirttiği
gibi “Unutamadığım
üzücü olay,anne ve
babamın ilk defa
kavga ettiği gece”
diyerek duygularını
anlatırken resme
eklediği cümlelerde
”Elbirliği ile bir
aileyi yıkmaya
çalıştığınız için 10
yıl hapis cezasına
çarptırıldınız” diye
yazarak, anne ve
babasını sanık
sandalyesine
oturtup hakimin
sözleri ile onları
yargılamaktadır
• Erkek: 8 yaş.7
ay
• Annesinin evi
terk etmesi
nedeni ile baba
yanında
koruyucu baba
bakımı ile
büyüyen çocuk,
aile resmi
yaparken
annesinin
olmamasına
karşın onu renkli
ve özenli çizmiş
kendi resmini de
süsleyerek
annesine olan
özlemini dile
getirmeye
çalışmıştır
KARDEŞ KISKANÇLIĞI
• Kardeşin
varlığını
kabul
etmeme
yada kardeş
kıskançlığın
da genellikle
çocuk
kıskandığı
kardeşini
yok sayarak
resmine
koymaz.
Bazen de
Kendini
resme
koymaz.
Kız:7 yaş 8 ay
Resminde kıskandığı ağabeyini kendisinden daha
küçük çizerek ağabeyi ile rekabetine ilişkin
duygularını dile getirmeye çalışmaktadır
Kız:8 yaş.Çocuk “aile” konulu resimde tüm aile
bireylerinin gözlerini belli bir yöne bakarken çizip
kendi bakışlarını da ilgi odağı olan kardeşine
yönelterek kıskançlık duygusunu ifade etmeye
çalışmaktadır
• Kız:7 yaş.Ağabeyi
ile olumsuz ilişki
içinde olan çocuk
“aile ” konulu
resimde kendi
aile bireyleri
yerine gelişigüzel
beş kardeşten
ibaret kalabalık
bir aile resmi
çizmekte ve
içinde bulunduğu
aile durumunu
reddettiğini
göstermeye
çalışmaktadır.
AİLE ÜYELERİNİN KAYBI
Erkek: 6 yaş 6
ay.1.sınıf. Aşırı
hareketlilik ve
okul fobisi
görülmüş.
Babasını
kaybetmiş.
Çocuk özlemini
çektiği babasını,
kağıdın
yarısından
çoğunu
dolduran bir
figür çizerek
göstermiştir.
Erkek: 12 yaş.7
sınıf.Tırnak yeme
sorunu var.Bir yıl
önce babını
kaybetmiş.Babası
ölmesine rağmen
aile resmi deyince
babasını da resme
yerleştirmiş. Ancak
babayı temsil eden
figürde ağız ve
gözler aile
üyelerinden farklı
gösterilmiş
ANA BABA FİGÜRÜNÜ ABARTARAK ÇİZME
• Erkek:6
yaş.Anne ile
ilişkileri olumsuz
ve gergin.
Parmak emme
ve altını ıslatma
görülüyor.Resm
inde annesini
babası ve
kendinden
büyük çizerek
baskınlığını
anlatmaya
çalışmaktadır
• Kız:10 yaş10
ay.Parmak
emme ve tırnak
yeme sorunu
var.Annesini“
Çok iyi bir
insan” olarak
tanımlayan
çocuk ona olan
hayranlığını
“aile resmi”
yerine yalnız
annesini çizerek
göstermeye
çalışmaktadır
OKUL FOBİSİ: Resimlerde aile bireyleri ön plandadır. Okul ve öğrenci
resimleri çizilmek istenmez. Ev ve evde mutlu olan insan resimleri
çizerler.resimler saydamdır.
• Kız:8 yaş.
Aşırı koruyucu
anne
yaklaşımı ve
anne
bağımlılığı.
• Anne ve
babası ile ev
sınırları içinde
kalma
özlemini dile
getirirken okul
korkusu
nedeni ile ev
dışına çıkmak
istemediğini
ifade etmeye
çalışmaktadır
GÜVENSİZLİKLE İLGİLİ
RESİMLER
• Erkek:6
yaş.Davranış
bozukluğu ve
saldırganlık
gösteren çocuğun
babası ile yeterli
iletişimi
yoktur.Nefret
duygusunu
babasını
kendisinden uzak
çizerken kuyruk
takmıştır.Kendisini
anne ve babası
yanında çok küçük
çizerek
güvensizliğini
anlatmaya
çalışmıştır.
• Kız: 5 yaş 6
ay.Karanlık korkusu
ve biberon emme
alışkanlığı
var.Koruyucu anne
baba ve tartışmalı
aile ortamında
yaşayan çocuk
resim yaparken
kağıdın tümünü
kullanmayıp
figürlerinde el ve
ayak çizmemiştir.
Geçmişi ile ilgili test
verileri ile resimleri
incelenince bulgular
güvensizlik ve
ürkekliği
çağrıştırmaktadır
HİPERAKTİF ÇOCUKLARIN
RESİMLERİ
•
• Taşkın ve
çok renkli
resimler
çizerler.
Gerilimde
oldukları için
genellikle
karalamayı
tercih ederler
ve resimler
hep yarım
kalır. Çizilen
figürler çok
büyüktür.
Hiperaktif çocukta görülebilecek
taşkın resim örneği
• Erkek:8
yaş.Aşırı
hareketli ve
dışkı kaçırma
sorunu var.
Çocuk
resminde aile
üyelerini
normal
kendisini de
amuda
kalkmış
çizerken
taşkınlığını ve
hareketliliğini
dile getirmiştir.
BENLİK ALGISI
• Düşük benlik
algısına
sahip olan
çocuklar,bazen kendini
resimleştirirken koyu
renkler
kullanmakta
ve
kendilerini
figür olarak
göstermekte
zorlanmaktadırlar.
KADINIMSI DAVRANIŞLAR SERGİLEYEN
ÇOCUKLAR
• Erkek:7 yaş.Kadınsı
davranışlar
gösterme. Cinsel
kimlik karmaşası
olan çocuk erkek
yerine kız çocuklarla
evcilik ve bebeklerle
oynamayı
yeğliyor.Bazen
annesinin makyaj
malzemelerini
kullanıyor.Baba pasif
olduğu için anneyi
cinsel model alarak
babasını da annesi
gibi kırmızı dudaklı
• çizmiş
ZİHİNSEL OLARAK GERİ
RESİMLER
• Erkek:7 yaş
8 ay.Tırnak
yeme
konuşma
bozukluğu
gelişimde
gecikme
var.Kendi
yaşının
altında
gelişime
uygun
çizilmiş bir
resim.Ayrınt
ısız insan
figürü
• Kız:7
yaş.1.sınıf.
Gelişim
geriliği var.
İnsan figürü
çizimi 3-3,5
yaş
çocuklarının
çizimi ile aynı.
Kendi yaşının
çizgisel
gelişimini
göstermiyor.
• Erkek:6
yaş.Okula
gitmiyor.
Korkuları var.
• Kooperasyon
kurulamadığı
için zeka testi
yapılamamış
ancak çizimine
bakılınca 2,5-3
yaş çocuklarının
karalama
dönemi benzeri
resim yapmış
• Kız:6 yaş.
Motor ve
zihinsel
gelişim geriliği
var.Çizdiği
resim 4
yaşlarında
görülen şema
öncesi dönem
resminin
• özelliklerini
gösteriyor
NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN
ÇOCUKLAR
• Kız : 5 yaş.
Kağıdı
kullanışı,yer ve
gök çizgisine
yer vermesi,
renk ve
kompozisyon
olarak bu resim
normal gelişim
düzeyinde olan
bir çocuğun
resmi
• Kız:8 yaş.
Yaşına
uygun ve
konusu
olan bir
resim
çizmiş
ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR
Erkek: 5 yaş
Resimdeki
kompozisyonrenklendirme
ve figürler
de hareket
var.Yaşına
göre üstün
yetenekli
özellik
gösteriyor
5
yaşında
ki aynı
çocuğun
diğer bir
resmi.
Kompozisyonrenklen
dirme
ve
figürler
de
hareket
var.
• Kız: 5 yaş 9
ay.
• Gerek
kağıdın
kullanılışıgerekse
renklendirme ve
kompozisyo
n açısından
üstün
yetenekli
denebilir.
Hızlı ve çok
sayıda resim
üretebilen
çocuk resim
sergisi
açmıştır
• Kız.Daha önce
yaptığı resimlerde
ve 12 yaşında
yaptığı resimlerde
de kompozisyon
olarak özgün ve
dikkati çeken
resimler
sergilemektedir.
• Erkek: 5
yaş 6 ay
• Ana
okuluna
gidiyor.
Kompozisy
on-renk ve
figür
açısından
gelişmiş bir
resim
Çocuğun
üstün
zekası var
• Kız: 7yaş
6 ay
• Kağıdın
kullanılışı
kompozis
-yon ve
renklendi
rme ile
üstün
yetenekli
bir
çocuğun
resmi
• Kız:10 yaş
• Yaşına göre
üstün
yetenekli bir
çocuğun
resmi
ÖNERİLER
• Öğretmenin ve ailenin, sanat etkinliklerine yönelik tutum,
davranış ve ilişkileri, çocuğun sanatsal gelişiminde
belirleyici olabilmektedir. Bu anlamda okul öncesi eğitim,
aile ortamının çocuğa veremediği eğitime alternatif
olarak, çocuğun sanatsal gelişimini hızlandırabilir.
• Karalama sürecinde çocuğun hareket gelişimi,
devinimsel becerileri, kullandıkları materyaller üzerindeki
güç ve denetimi öğretmen, anne-baba tarafından
gözlenmelidir. Örneğin, çocuğun ilk işaretleri, çizgilerinin
sıklığı, sayısı ve sürekliliği üzerinde durulması, çocuğun
sanatsal gelişimini yanı sıra genel gelişimin sağlıklılığının
saptanması açısından da önemli bulunmalıdır.
• Okul öncesi döneminin ilk yıllarında özellikle 1.5 ve 3 yaş
grubu arasındaki çocuklara resim çizdirmek için özel bir
güdüleme-motivasyon gerekli değildir. Zaten bu
dönemde yapmış oldukları karalamalar ile içgüdüsel
olarak kendilerini ödüllendirip doyuma
ulaştırabilmektedir.
• .
• Tüm bu bilgiler ışığında aşağıda belirlenen öneriler
göz önünde bulundurulabilir
• Çocuklar yaptıkları resimler üzerinde konuşturulmalıdır.
Karşılıklı konuşmalar, çocuğun yaptığı resimlere değer
verildiğinin bir göstergesi olabilir. Bu da çocuk tarafından
kabul görüldüğünün, önemli hissedildiğinin bilincine varılması,
özgür, yaratıcı, özgüvenin oluşması ve bağımsız davranışların
geliştirilmesi bakımından son derece önemlidir.
• Çocuklara karalama devresinde öneri ve müdahalelerden
kaçınılmalı, onlar rahat bırakılmalıdır. Zamanla karalamaların
genel gelişime paralel olarak artistik aşamalar gösterebileceği
göz önünde bulundurulmalıdır.
• Çocuklar, her zaman bir yetişkin gibi görülmeli, değer
verilmeli, önemsenmelidir. Ancak, hiçbir zaman bir yetişkinin
anlayışı içinde sanatsal beklenti içine girilmemelidir.
• Çocuğu resim yapmaya yüreklendiren, teşvik eden,
sorgulamadan güven duyabilecekleri uygun ortamların
sağlanması resim çizmenin önemli, ciddi bir etkinlik olarak
düşünülmesine neden olabilecektir.

similar documents