A hatékony tanulás

Report
A hatékony tanulás
Zalaegerszeg, 2011. február 16.
Bíróné Bondor Katalin
Miről lesz szó?
•
•
•
•
•
Nehézségek
Mérések
A hatékony tanulás alapelvei
Tanulási módszerek
Tanuláspszichológiai elméletek
A tanítás-tanulás folyamatában
felmerülő nehézségek
Kialakulatlan
szokásrend,
életmód
A tanuláshoz
nélkülözhetetlen
alapképességek
nem fejlődnek ki
A tanulás
célszerű
és hatékony
módszereinek
hiánya
Belső
motiváció
kevés
A problémahalmazok mögötti
tényezők
tanár
tantestület
közoktatás-politika
családi-társadalmi közeg
Tanulásdiagnosztikai kérdőívek
Hogyan viselkedem?
Iskolai motiváció
Tanulási stílus
Tanulási orientáció
Kreatív szabadidő
tevékenység kérdőív
Mit szeretek csinálni?
Képesség – kérdőív
Tanulás iránti attitűd
Differenciált
érdeklődés kérdőív
Tantárgy iránti attitűd
Forrásanyagok
•
•
•
•
•
•
•
•
Iskolai motiváció kérdőív:
Kozéki Béla-Noel J. Entwistle: Tanulási motivációk és orientációk vizsgálata magyar és skót
iskoláskorúak körében. Pszichológia, 1986/2
Tantárgyak iránti attitűd kérdőív:
Kósáné Ormai Vere-Porkolábné Balogh Katalin-Ritoók Pálné: Neveléslélektani vizsgálatok
Tankönyvkiadó 1984
Tanulás iránti attitűd kérdőív:
Kósáné Ormai Vere-Porkolábné Balogh Katalin-Ritoók Pálné: Neveléslélektani vizsgálatok
Tankönyvkiadó 1984
Tanulási orientáció kérdőív:
Kozéki Béla-Noel J. Entwistle: Tanulási motivációk és orientációk vizsgálata magyar és skót
iskoláskorúak körében. Pszichológia, 1986/2
Tanulási stílus kérdőív:
Szitó Imre: A tanulási stratégiák fejlesztése Iskolapszichológia füzetek 2 szám 1987
Sikerkeresés-kudarckerülés kérdőív:
Mohács Lívia: Ki tudja, mi a siker? Móra kiadó 1986
Tehetség és személyiség kérdőív
Kósáné Ormai Vere-Porkolábné Balogh Katalin-Ritoók Pálné: Neveléslélektani vizsgálatok
Tankönyvkiadó 1984
Kreativitás-szabadidő kérdőív
Barkóczi Ilona-Pléh Csaba: Kodály zenei nevelési módszerének pszichológiai hatásvizsgálata
1977
A tanulás másképpen –
a tanítás másképpen
Tanulás és emlékezés
agyunk bombázása
•
•
•
•
•
fárasztó tanulás
menekülés
AMI SEGÍTHET…
aktív, személyes részvétel
saját gondolattá fordítás
téri ingerek
hangsúlyozás
csoportosítás
972856135581473962
972 856 135
581 473
962
Tanulás
legkevésbé hatékony
a tanulnivalót sokszor
átolvasni
és
a tanulás nem ismeretek feldolgozása
megjegyezni
az információk szerkezetbe
rendezése,
tudássá alakítása
az anyagra való rálátáskezdés az összefoglalással
A hatékony tanítás alapelvei
A tanulás
irányának
meghatározása
Célorientált
tanítás-tanulás
értékelés
a
Együttműködő
tanulás
Teljesítményelvárás
Gyakorlás
ámogató
és
tanítási
Tanulási
alkalmazás
légkör Összefüg- Módszer- A feladatok
lehetőség
Átgondolt
tanítás
gések
megoldásának
eszmecsere
feltárása
elősegítése
Összehangolt
tananyag
A pókábra – gondolattérkép
Forrás: Gyarmathy Éva: Gondolatok térképe TaníTani, 2001, 18-19. szám 108-115. old
GONDOLATTÉRKÉP
LÉNYEGKIEMELÉS
KREATÍV
PÓKÁBRA
MIND MAP
VIZUÁLIS
MEGJELENÍTÉS
GAZDAGÍTJÁK
KÓDOK
SZÍNEK
HIERARCHIA
KÉPEK
FELHŐ
K
KÖZPONTI KÉP
GONDOLAT
TÉRKÉP
KÉSZÍTÉSE
NYOMTATOTT NAGY BETŰK
SZÓ VAGY KÉP
KÉPKÉNT TÁROLÓDIK
KULCSSZAVAK
FŐ ÁGAK = FŐ TÉMÁK
SZÓNAK MEGFELELŐ HOSSZ
LEGFELJEBB
VONALRA ÍRVA
JAJ!
PAPÍR FEKTETVE
Az olvasás típusai
Átfutó olvasás
Pásztázó olvasás
Szóról-szóra olvasás
Képességfejlesztés és érdeklődés
• Gardner: érdeklődés mátrix
Clark integratív oktatási modellje
tanterv
gondolkodás
Kognitív
működés
Intuitív és
kreatív
működés
képzelet
érzelmek
Emócionális
működés
érzékek
Fizikai
működés
Párhuzamos tanterv
ALAP
KAPCSOLATOK
GYAKORLAT
EGYÉN
Tények
Fogalmak
Készségek
Amit a
tudomány
fontosnak ítél
Mire való?
Hogyan
használható?
Kiterjesztés más
tudományterületre
Hogyan hat
másokra?
Milyen hatással
van a világra?
Asszociációk
Kipróbálja
Gyakorolja
Kísérletezik
Készségszintre viszi
Etikai kérdések
Szabályok
Fogások
Saját érzései,
lehetőségei,
céljai, ötletei
Mire jó
nekem?
Hogyan tudok
megküzdeni
vele?
Nehéz?
Érdekes?
Új?
Meglepő?

similar documents