A LIBERÁLIS ELLENZÉK PROGRAMJA A 40

Report
A LIBERÁLIS ELLENZÉK
PROGRAMJA A 40-ES ÉVEKBEN
VEZETŐI
A PROGRAMALKOTÓ
KOSSUTH LAJOS
SZÁRMAZÁSA
POLITIKAI PÁLYÁJA 1836 ELŐTT
BÖRTÖN
A PESTI HÍRLAP ÉLÉN(1841-44)
A VÉDEGYLET ALAPÍTÁSA(1844)
AZ ELLENZÉKI PÁRT EGYIK SZERVEZŐJE(1847)
AZ ELLENZÉKI NYILATKOZAT(1847)
AZ ELLENZÉK VEZÉRKÉPVISELŐJE(1847-48)
CÉLOK
• TELJESKÖRŰ REFORMOK
• ÉRDEKEGYEZTETÉSSEL
• TŐKÉS GAZDASÁG GYORS IPAROSÍTÁSSAL,KÖZLEKEDÉS
FEJLESZTÉSÉVEL,BANKHÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁVAL
• JOGEGYENLŐSÉG/KÖTELEZŐ ÖRÖKVÁLTSÁG( POLGÁRI
TÁRSADALOM )
• POLGÁRI ALKOTMÁNYOS ÁLLAM
• A NEMZETISÉGEK POLGÁRJOGI
EGYENLŐSÉGE,MAGYAROSODÁSUK ELŐSEGÍTÉSE
• BIRODALMON BELÜLI ÖNÁLLÓSÁG
TÁRSADALMI CÉLOK
KÖTELEZŐ
ÖRÖKVÁLTSÁG
ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
SZÉCHENYI ÉS KOSSUTH ELLENTÉTE
• GYORSAN
• KÖZNEMESSÉG VEZETÉSÉVEL
• KIHASZNÁLVA A NEMESI ÉS KÖZNÉPI
TÖMEGTÁMOGATÁST(DEMOKRATA FELFOGÁS)
• AKÁR AZ UDVAR ELLENÉBEN IS
• GAZDASÁGI(IPAROSÍTÁS),TÁRSADALMI(KÖTELEZŐ
ÖRÖKVÁLTSÁG),POLITIKAI(POLGÁRI ALKOTMÁNYOS
ÁLLAM NÉPKÉPVISELETTEL,CENZUSOS
VÁLASZTÓJOGGAL,FELELŐS
KORMÁNNYAL)REFORMOKAT BEVEZETNI
• TÖREKEDNI KELL A NEMZETISÉGEK MAGYAROSÍTÁSÁRA
/ EGY POLITIKAI NEMZET FELFOGÁSA
IRÁNYZATOK

similar documents