Tofaş Ar-Ge 1994 yılında kurulan TOFAŞ Arge Merkezimiz, 5746

Report
Ürün Geliştirme
Tofaş Ar-Ge
1994 yılında kurulan TOFAŞ Arge Merkezimiz, 5746 sayılı
araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleme kanunu
çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucu Kasım 2008
sonunda Türkiye’nin ilk Ar-ge merkezlerinden biri olmuştur.
30 Milyon EUR yatırım ile Fiat’ın dünyadaki 3 büyük Ar-ge
merkezinden biri olmayı başarmıştır. Bugün gerek
donanımları, gerekse profesyonel kadrosuyla Türk
Otomotiv Sektöründeki en büyük araştırma ve geliştirme
merkezlerinden biri konumunda olan Arge Merkezimiz
Dünya’nın her bölgesine müşteri memnuniyetini tam
anlamıyla karşılayan, heyecan verici araçlar ve teknolojiler
geliştirmeyi hedeflemektedir.
Konsept ve Stil Geliştirme
Araç Tasarımı
Sanal ve Fiziksel Doğrulamalar
Üretime Hazırlık ve Lansman
Araç Tasarım ve Entegrasyonu
Araç Tasarım Fonksiyonları
•
Araç Gövdesi Tasarımı
•
Araç İç Tasarımı
•
Şasi Tasarımı ve Araç Dinamiği
•
Motor Sistemleri Geliştirmesi
•
Elektrik ve Elektronik Sistemler
Tasarımı
Araç tasarımı temelde beş ana tasarım
fonksiyonu ve bu fonksiyonların
tasarladığı sistemlerin entegrasyonundan
sorumlu bir birim tarafından
gerçekleştirilir.
Test İmkanlarımız
Tofaş Arge bünyesinde klimatik ortam +
nem + yağmur + güneş simülasyonu , kötü
yol şartları ile araç ömür testi, hareketli
parçalar ömür testleri, kapı camı yorulma
test bankosu, gövde burulma mukavemeti
ölçümü, süspansiyon sistemi testleri,
emisyon testleri, klima ve havalandırma
sistemi testleri, malzeme özelliklerine
yönelik testler ve akustik testler olmak
üzere çeşitli performans
testleri gerçekleştirmektedir.
Bilgisayar Destekli Analizler
Fiziksel Doğrulamalar
•
NVH
•
Emisyon
•
Yol Testleri
•
HVAC
•
E&E Sistem Testleri
•
Komponent Yorulma Testleri
•
Malzeme Testleri
•
Güvenilirlik Testleri
Aracın farklı kaza senaryolarına göre
bilgisayar ortamında simülasyonları
gerçekleştirerek yolcu ve sürücü
yaralanmalarını minimum seviyeye
indirecek geliştirme çalışmaları
yapılmaktadır. Trafik kazalarında
oluşabilecek hasar ve yaralanmaları
azaltmak için aracın emniyet kemer
sistemi, hava yastıkları, aracın gövdesi ile
parçaların araç üzerindeki yerleşimleri
optimize edilmektedir.
Bilgisayar Destekli Analizler
•
Yapısal Dayanım
•
Yorulma
•
Titreşim
•
Akustik
•
Güvenlik
•
Araç dinamiği
•
Akışkanlar Dinamiği
Teknolojik Araştırmalar
TOFAŞ Teknolojik Araştırma
Öncelik ve Odakları
TOFAŞ’ın teknolojik araştırma çalışmaları; çevre, müşteri ve
yetkinlik olmak üzere, birbiriyle kesişen üç zemin üzerinde
şekillenmiş ve bu öncelikli alanlara odaklanmıştır.
İnsan Odaklı Tasarım / Teknolojile
Çevreye Duyarlı Teknolojiler
Ürün, Üretim ve Tedarik Zincirind
Küresel Rekabetçilik
Enerji ve Kaynakların Verimli ve
Sürdürülebilir Yönetimi
Yetkinlik odaklı teknolojik araştırmaların temelinde ise, yüksek
teknoloji – düşük maliyet ilkesi çerçevesinde rekabetçi yapımızın
geliştirilmesi yatmaktadır. Bu kapsamda, dünya sınıfında ürün ve
üretim teknolojilerine erişmede günümüzün gerektirdiği yenilikçi
çözümleri geliştirme adına araştırma projeleri yürütülmektedir.
Çevre odaklı araştırmalarımızın temelinde taşıt elektrifikasyonu
ve hafifletme konuları yer almaktadır. Ülkemizde ilk elektrikli
taşıt TOFAŞ’ta geliştirilmiştir. Ar-ge çalışmalarımız, elektrikli taşıt
teknolojisinde dünyadaki eğilimlerin takip edilmesi, geliştirilen
yenilikçi çözüm/uygulamalar ile bu teknolojilerin bütünleştirilip,
elektrikli taşıt sistem ve bileşenlerinin yerli üretimini sağlama
hedefiyle sürmektedir.
Taşıt hafifletmenin yakıt tüketimi, egzoz emisyonu ve çevreye
etkisinin bilincinde olan TOFAŞ, bu alanda da yoğun çalışmalar
yürütmektedir. Hafifletme alanındaki araştırmalarımız, yüksek
dayanımlı hafif malzeme teknolojileri ve hibrit çözümler ile
birlikte, kesit ve topoloji optimizasyonuna dayalı hafif tasarım
çözümleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Ürün teknolojileri perspektifinden bakıldığında, konfor tasarımı,
yenilikçi ve verimli tasarım yöntem ve teknikleri, güvenliği de
içeren analiz ve optimizasyon teknikleri, sanal/fiziksel doğrulama
ve test yöntemleri, ileri/yeni malzeme teknolojileri ve yeni taşıt
sistem ve bileşenleri geliştirme konularında yoğunlaşılmıştır.
Üretim teknolojileri alanındaki araştırmalarımız ise, yatırım ve
işletme maliyetlerini iyileştirmeye yönelik robotik uygulamalar,
matematiksel tabanlı karar destek sistemleri, bilgisayar destekli
proses simulasyonları ve otomasyon, yenilikçi proses sistemleri
ve ekipman geliştirme konularının yanında, görsel otomasyon ve
robotik ölçmenin üretime entegre olduğu kalite güvence
sistemleri, enerji verimli üretim ve üretim yönetim sistemleri
geliştirme ve prototip imalat konularına dayanmaktadır.
TOFAŞ’ın müşteri odaklı teknolojik araştırma faaliyetleri, konfor
ve güvenlik yönünden sürücüye hizmet ve destek sunan akıllı
taşıt kavramlarının beraberinde; insan merkezli tasarım felsefesi
ekseninde, antropometri, ergonomi, demografi gibi insanı konu
alan bilimlerin ışığında devam etmektedir.
Son yıllarda ICT alanındaki hızlı gelişmelerle ICT’nin otomotivdeki
uygulamalarını yakından takip eden; bunların müşteriye kattığı
değere önem veren TOFAŞ, ulusal ve uluslararası platformlarda
yer aldığı ortak ar-ge projelerinde kendisini sürekli geliştirmekte
ve yetkinliğini arttırmaktadır. Taşıtlar arası haberleşme ve taşıtlar
ile altyapının haberleşmesi, acil çağrı sistemleri, özellikle kentsel
alanlarda mobiliteyi arttırma amaçlı uygulamalar, insan-makina
arayüzü ve bilgi-eğlence sistemleri, sürücü/yolcu/yaya güvenliği
ve konfora yönelik yürüttüğümüz çalışmalardan bazılarıdır.
Otomotivde maliyet rekabetçi bir yapı ile öncü olabilmek için
genişletilmiş tedarik zinciri ile birlikte, tesis işletmesinde enerji
ve kaynakların verimli ve sürdürülebilir yönetimine gereken
önemin verilmesinin bilincinde olan TOFAŞ, bu alanlarda da
yenilik hedefli projelere teknoloji yol haritasında yer vermiştir.
Elektrikli Araçlar
Tofaş Ar-Ge
1994 yılında kurulan TOFAŞ Arge Merkezimiz, 5746 sayılı
araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleme kanunu
çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucu Kasım 2008
sonunda Türkiye’nin ilk Ar-ge merkezlerinden biri olmuştur.
30 Milyon EUR yatırım ile Fiat’ın dünyadaki 3 büyük Ar-ge
merkezinden biri olmayı başarmıştır. Bugün gerek
donanımları, gerekse profesyonel kadrosuyla Türk
Otomotiv Sektöründeki en büyük araştırma ve geliştirme
merkezlerinden biri konumunda olan Arge Merkezimiz
Dünya’nın her bölgesine müşteri memnuniyetini tam
anlamıyla karşılayan, heyecan verici araçlar ve teknolojiler
geliştirmeyi hedeflemektedir.
Kontrol Sistemi
Elektrik Motoru
Motor Sürücüsü
Batarya Kontrol Sistemi
Yüksek Gerilim Kabloları
Elektrikli Araç
Elektrikli araçlarda, fosil kaynaklı araçların aksine,
kullanım esnasında egzoz gazlarının yayınımı %0’dır.
Performansları,
batarya
ve
elektrikli
sürüş
sistemlerindeki teknolojik gelişmelere paralel olarak
gün geçtikçe artmaktadır.
Hem temiz bir çevrede yaşama isteğimiz, hem de
heyecan verici ürünlere olan ilgimiz, elektrikli araçları
TOFAŞ’ın teknoloji haritasında önemli bir yere
oturtmaktadır. Farklı elektrikli sürüş sistemleri ve
batarya teknolojilerinin yanı sıra, elektrikli araca özgü
güvenlik, verim ve konfor uygulamaları konusunda,
hem ulusal, hem de uluslararası çapta birçok araştırma
ve geliştirme projelerine önderlik etmekteyiz.
Hedefimiz, elektrikli araçlar ile ilgili teknolojileri
yalnızca kullanan değil, geliştiren ve üreten
konumunda olmaktır.
İlk Yerli Tasarım Elektrikli Araç
TOFAŞ Ar-Ge olarak, elektrikli araçlara özgü kontrol
sistemi, elektrik motoru, motor sürücüsü, batarya
kontrol sistemi, batarya ve motor için soğutma-ısıtma
sistemi, güvenlik uygulamaları, şasi uygulamaları,
elektrikli klima uygulamaları, yüksek gerilim kabloları
vb. konularda özgün araştırma ve geliştirme çalışmaları
yaptık. Bu bağlamda, seri üretim için elektrikli sürüş
sistemleri tasarlamak üzere yan sanayi ile projeler
başlattık. Türkiye’nin seri üretime hazır «İlk Yerli
Tasarım Elektrikli Aracı'nı» geliştirdik..
Ar-Ge vizyonumuz dâhilinde elektrikli araç konusunda
çalışmalarımız sürmektedir.

similar documents