Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centrā

Report
VESELĪBAS
VEICINĀŠANAS
PROGRAMMA
SOCIĀLO LIETU
PĀRVALDĒ
Aktīva un veselīga dzīves
veida sekmēšana
2012./2013.
Daugavpils
Sociālo pakalpojumu nodaļa veciem ļaudīm un
personām ar invaliditāti.
Tiek sniegti alternatīvie pakalpojumi Daugavpils reģionālajā
slimnīcā.
Sociālā māja
Darbojas:
 Sociālās rehabilitācijas programma „Būsim aktīvi,
veseli un laimīgi!”
 Sociālās rehabilitācijas programma”Sargājiet sevi
no alkohola atkarības!”
 Ar ģimenēm strāda psihologs
2012.gadā Turaidas ielā 36, darbu uzsāka Sociālās
rehabilitācijas centrs Avolina Daugavpilī.
Sociālo lietu pārvalde ir ciešs sadarbības partneris.
Sociālo pakalpojumu nodaļa pilngadīgām personām
Notiek alternatīvo konsultāciju sniegšana
SIA DRS «Plaušu slimību un tuberkulozes
centrā» un SIA «DRS» “Plaušu slimību
Diferenciāldiognostikas nodaļā»
o
2012.gadā tika sniegti sociālie pakalpojumus
un sociālo palīdzība:
- tuberkulozes slimniekiem SIA «DRS»
«PSTC» – 61 klients
-saņemta ambulatora kontrolējuma
prettuberkulozes terapija – 151 klients
o
Notiek sadarbība ar Valsts tuberkulozes
slimnīcām Rīgā “Jugla”, ”Ceplīši”

Pasaules tuberkulozes dienā tika viekta
akcija-bezmaksas plaušu rentgenpārbaudei.
o
Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem ar veselības problēmām ir iespēja
apmeklēt Vitebskas diagnostikas centru ar SLP transportu (transporta
pakalpojums bezmaksas)
- 33personām tika sniegtas konsultācijas par diagnostikas apmaksas
veidiem un robežas šķēršošanas iespējam;
- 8 personas apmeklēja Vitebskas diagnostikas centru;
- 22 personām ir sastādītas anketas, centra apmeklēšanai.
Sanatorija «Jantarnij bereg».

Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem ir iespēja saņemt
veselības aprūpes pakalpojumus ar atlaidēm
sanatorijā «Jantarnij bereg».
Darbojas:
- ”Rehabilitācijas programma sociālās atstumtības riska
grupai – tuberkulozes slimniekiem dzīves kvalitātes
uzlabošanai Daugavpils pilsētā”
-”Atkarību profilakses programma”;
-”Cilvēku tirdzniecības upuru rehabilitācijas un
reintegtācija sprogramma”.
-Notiek sadarbība ar rehabilitācijas
centru ”Reto cerība”- Nē narkotikām!
-Ludzas rajona slimnīcas Sociālās rehabilitācijas nodaļas
darbiniekemi, kuri strādā ar atkarīgām personām (narkotikas,
alkohols).
Sociālajā / Nakts patversmē
strādā psihologs ar klientiem, kuriem ir atkarības
problēmas no alkohola:
 Notiek lekciju kurss
 Individuālie seansi
Sociālo lietu pārvaldes
Bērnunams-patversme “Priedīte”
Sociālo pakalpojumu nodaļas
ģimenēm ar bērniem
Rehabilitācijas programmas ietvaros
„Iepazīsti savas spējas un iespējas”
tiek īstenota Psiholoģiskās rehabilitācijas programma
Notiek sadarbība:
- ar Latgales psiholoģiskās palīdzības centru «Valentia»
-Latgales reģiona atbalsta centru «Rasas pērles»
-Pusaudžu rehabilitacijas centru «Saulrīti»
Dienas aprūpes centrs personam ar garīgā rakstura
traucējumiem
 Sociālās
rehabilitācijas programma “Kustību
terapija – vingrošana”
 Fizioterapeita nodarbības
 Mūzikas terapija
 Psihologa konsultācijas
Aprūpes mājās birojs
 Aprūpes
mājās biroja darbinieki tikās ar biedrības
,,AVOLINA,, valdes locekli, vadītāju un
ergoterapeitu Vinetu Mihailovu, kura informēja
kolektīvu par iespēju iegādāties mūsu klientiem
esošos mūsu valstī nepieciešamos tehniskos
palīglīdzekļus.
 Biroja aprūpētājas iepazinājās ar veidiem kā
pareizi nest smagumus, kā saglabāt fizisko
līdzsvaru, kā parezi palīdzēt klientam pieceltes un
kā saglabāt savu veselību.
„Pilsētas invalīdu biedrības” organizē novusa sacensības
.
biedrība „Daugavpils invalīdu sporta klubs” dalībnieki,
rīkoja orientēšanās nodarbības.
 Sociālo lietu pārvaldes darbiniek piedalījās Pasaules
Veslības dienai veltītā konferencē „Vesels un aktīvs
Latvijā mūža garumā: esošā situācija un nākotnes izaicinājumi”.
 biedrību „AVOLINA” Sociālās aprūpes un
rehabilitācijas dienas centrā organizēja izglītojošu
lekciju „Sabalansēts uzturs stiprai veselībai!”
 Eiropas gada par aktīvu novecošanu un paaudžu solidaritāti ietvaro
(2012) Jurmalā sanatorijā „Jantarnij bereg” notika divu dienu seminārs
sociālajiem darbiniekiem un NVO pārstāvjiem „Socializācija un veselīgs dzīves
veids”, Eiropas gada prioritātes „Aktīva un veselīga dzīves veida sekmēšana”
ietvaros.
NVO „ Padome „Varavīksne” ” pārstāvji tikās ar :
Daugavpils pilsētas domes deputātu ārstu Hublarovu;
-Nacionālais veselības dienests Latgales
nodaļas vadītāju J. Pitrānu;
-DRS galveno ārstu A.Zdanovski;
Daugavpils Sociālo lietu pārvaldes sociālās aprūpes un
rehabilitācijas dienas centrā darbojas

- Sociālās rehabilitācijas programma “Dzīves kvalitāte”darbojas «Sporta» pulciņš pulciņš

Alternatīva sociālās rehabilitācijas un
psiholoģiskās korekcijas programma
„Veselības skola” (vad.-psiholoģeV.Grišina);
Sociālās rehabilitācijas programma
„Esi vesels” (Trenažieru zāle- fizioterapeite O.Borovika)

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centrā
notiek sporta sacensības –spartakiāde «Kopā ar
vecvecākiem», kurā piedalās vectētiņi, vecmāmiņas ar
saviem mazbērniem un mazmazbērniem.
Daugavpils Sociālo lietu pārvaldes sociālās aprūpes un
rehabilitācijas dienas centra programmas dalībnieki „Viss manās
rokās” ( Latvijas multiplās slerozes asocācijas Daugavpils
nodaļas dalībnieki)
-apmeklē fizioterapeita nodarbības;
-notiek tikšanās ar ergoterapeitu;
-prpjekta ietvaros apmeklē Olimpiskā centra baseinu
Sociālo lietu pārvaldē vides uzlabošanai :



Gaiteņos iegādāti slēgta tipa UV- baktericīda gaisa
apstarotāji – recilkulatori (gaisa tīrīšanas un vīrusveida
iznicināšanas aparāti)
Uzgaidamajā gaitenī klienti redz televīzijas ekrānā
relaksējošus dabas skatus un dzird relaksējošu mūziku.
Iegādādas puķes
PALDIES PAR UZMANĪBU !

similar documents